Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program Sándor Krisztina Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, 2004. június 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program Sándor Krisztina Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, 2004. június 9."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program Sándor Krisztina Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, június 9.

2 Nemzeti Fejlesztési Terv  Stratégiai dokumentum ( között Magyarország Strukturális Alapokhoz való hozzáférésének előfeltétele)  Specifikus Célok -versenyképesebb gazdaság -humán erőforrás fejlesztés -jobb minőségű környezet, alap infrastruktúra fejlődés -kiegyensúlyozottabb területi fejlődés

3 Nemzeti Fejlesztési Terv 5 Opertaív Program  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)  Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)  Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

4 Nemzeti Fejlesztési Terv  Költségvetés ( ) Összesen: 970 Mrd forint fejlesztés  Az NFT forrásai: 1, Uniós források:2, Hazai Források: - ESZA- központi költségvetés - ERFA 53%- helyi források 47% -EMOGA- magántőke - HOPE +Kohéziós Alap 283Mrd. Ft.-113Mrd. Ft.- Forrás: NFH

5 Források megoszlása az NFT-ben ( ) Mrd. Forint OPStrukt. Alapok Nemzeti hozzájáulás Magán forrás Össz. GVOP109,4 45,2135,9 290,6 HEFOP143,5 47,80 191,3 KIOP83,42 28,99,7 122,1 AVOP80,8 26,9115,4 223,2 ROP91,7 29,719,5 140,8 Össz. 508,9 178,6280,5 967,9 Forrás: NFH

6 Humánerőforrás - fejlesztési OP HEF OP költségvetése ( ):  OP-k közül a legnagyobb részesedés az SA-ból (143,5 Mrd. Ft)  Magántőke bevonása nem szükséges  Igénybevehető EUs alapok: - ESZA (HR fejlesztés) - ERFA(kapcsolódó infrastr. fejlesztés)

7 Humánerőforrás - fejlesztés OP Célkitűzések (3)  Prioritások (4)  Intézkedések (15)  (komponensek)

8 Átfogó célok 1. A foglalkoztatás bővítése  a munkaerő iránti kereslet növelése: munkahelyteremtéssel  a munkaerő-kínálat oldaláról: a humánerőforrás-fejlesztéssel (képzési programok, vállalkozóvá válás támogatása, munkanélküliek visszavezetése a munka világába). 2. A munkaerő versenyképességének javítása âaz oktatás-képzés rendszerének fejlesztése  az oktatási gazdaság kapcsolatának erősítése  az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása  az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó fizikai infrastruktúra fejlesztése.

9 Átfogó célok 3. A társadalmi beilleszkedés elősegítése  Bekapcsolódás a munka világába  Szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés  Az esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban és képzésben való részvétellel.

10 Prioritások és Intézkedések Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-képesség javítása HR infrastruktúra fejlesztés  A munkanélküliség megelőzése és kezelése  A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben  Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése  Oktatási infrastruktúra fejlesztése  Az ÁSZF fejlesztése  A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása  A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése  A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése  A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése  hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása  A felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése  Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés az elmaradott régiókban  Munkahelyteremtéshez és vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések  Egészségügyi IT fejlesztés  A felnőttképzés rendszerének fejlesztése

11 A lebonyolítás néhány elve Intézkedésenként változó lebonyolítási szisztéma:  egységes programok: központi program keretében, kijelölt végrehajtó szervezetnek (döntően állami intézmény) nyújtott támogatás útján kerül végrehajtásra az intézkedés  nyilvános pályázatok: pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedés

12 A nők foglalkoztathatóságának támogatása ( HEFOP – ) Beadási határidő: Komponens címe: 1. A nők foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezés (1,76 milliárd forint- 80db projekt) Támogatott tevékenységek : képzés, foglalkoztatási szolgáltatás, munkaerőiacon történő elhelyezés munkavállalóként v. vállalkozóként 2. A női vállalkozások megerősítése személyes támogató szolgáltatásokkal és kommunikációs tevékenységek szervezése (380 millió forint- 25 db projekt) Támogatott tevékenységek : női vállalkozóknak nyújtott személyre szabott támogató szolgáltatások, támogató hálózatok kialakítása Kedvezményezettek : Non-profit intézmények Támogatás Ft Pályáztató:

13 HEFOP/2004/2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Beadási határidő : :2004. június 30 és szeptember 30. Tevékenységek: Szociális területen dolgozók képzése, továbbképzése, szociális szolgáltatók közötti hálózatépítés, szociális szervezetek együttműködése más ágazatokkal a jobb munkaerőpiaci integrációért Keret: 4,240 milliárd Ft Támogatás: Ft (Önerő nem feltétel) Kedvezményezettek : Önkormányzatok, egyházak, (köz)alapítványok, kht, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek, önkormányzati társulások, képzőintézmények, kutatóhelyek és egyesülések, vállalkozások A támogatható pályázatok várható száma: 1663 Pályáztató: ESZCSM, cím

14 Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (HEFOP – ) Beadási határidő : :2004. augusztus 30. Tevékenységek: 1. komponens: Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésükön keresztül. 2. komponens: A hátrányos helyzetű emberek integrált megközelítésű, alternatív képzését megvalósító non-profit szervezetek szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése Keret: keret: 5,75 milliárd forint Támogatás: 35, ,1 millió Ft + szervezetfejlesztésre 3,8-10 millió Ft Kedvezményezettek : A pályázók nonprofit szervezetek és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei lehetnek. A támogatható pályázatok várható száma: Pályáztató: ESZA Kht.: Fax: 1/ Telefon:1/

15 Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása (HEFOP – ) Beadási határidő: augusztus 16. Cél: munkanélküliek munkába, illetve képzésbe helyezése intenzív tanácsadással, gyors vagy egyénre szabott tanácsadással, személyiség- és készségfejlesztéssel Támogatható tevékenységek: I. komponens: Intenzív tanácsadás és munkába/képzésbe helyezés : Hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációjának segítése, intenzív tanácsadással, gyors munkába / képzésbe helyezéssel II. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás: hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációjának segítése, egyénre szabott tanácsadással, személyiség/készségfejlesztéssel, munkába/ képzésbe helyezéssel Kedvezményezettek : A pályázók nonprofit szervezetek és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei lehetnek. Támogatás mértéke: millió Ft (I.komp.) vagy millió Ft (II. komp.) Pályáztató: ESZA Kht.: Fax: 1/ Telefon:1/

16 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében (HEFOP ) Beadási határidő: június keret: 1200 millió forint Támogatás: millió Ft Tevékenységek: a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht (KFPT Kht.) oktatási programcsomagok tesztelése és bevezetése, adaptálása az intézmények helyi igényeihez, a kidolgozott programok és módszerek továbbfejlesztése, intézményi együttműködések kialakítása A pályázat csak a tevékenységek komplex elvégzésére adható be. Kedvezményezettek: Konzorciumok. A konzorcium tagjai között kell szerepelnie óvodának, általános iskolának (min. 40%), szakiskolának, szakközépiskolának, gimnáziumnak, non-profit pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet, és a fenntartó is lehet. Pályáztató: OMAI, Tel: , Fax:

17 Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása (HEFOP – és 4.1.1) Beadási határidő: szeptember 30. Támogatás: millió Ft (3.2.2) illetve millió Ft (4.1.1) Cél: célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával Támogatható tevékenységek: 3.2 intézkedés A szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztése 2. komponens: TISZK-ek létrehozása 4.1 intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1. komponens: TISZK-ek infrastrukturális feltételeinek javítása (legalább 6,25% önerő szükséges) Kedvezményezettek: intézményfenntartó, intézményfenntartók, amelyek konzorciumi formában nyújthatják be pályázatukat, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények (csak a fenntartóval/fenntartókkal kötött konzorciumi együttműködési megállapodás alapján). Pályáztató: OMAI, Tel: , Fax:

18 A GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása (HEFOP ) Beadási határidő: november 15-ig keret: 12 milliárd forint Támogatás: 1,05 millió Ft - 18 millió Ft. Tevékenységek: GVOP tevékenységhez kapcsolódó általános és/vagy speciális képzés Kedvezményezettek: egyéni vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek Támogatás mértéke(%): általános képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os támogatására pályázhat; speciális képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 55%-os támogatására pályázhat Pályáztató: ESZA Kht. cím:

19 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése (HEFOP – ) Beadási határidő: szeptember 30. Támogatás: 7, millió Ft Támogatható tevékenységek: 1. komponens: A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése Támogatás: Ft.- 2. komponens: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át-és továbbképzése Támogatás: Ft.- 3. komponens: A felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása Támogatás: Ft.- Kedvezményezettek: A pályázónak a Felsőoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményeknek illetve az általa vezetett non profit konzorcium Pályáztató: OMAI, Tel: , Fax:

20 Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5) (HEFOP – ) Beadási határidő: július 09. és augusztus 31. Önerő: legalább 10 % Támogatás: 183, millió Ft keret: Ft Támogatható tevékenységek: 1. komponens: Tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális forrásközpont) létrehozása, felújítása és kadálymenetesítés 2. komponens: Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és akadálymentesítés 3. komponens: A felsőoktatási intézmények belső informatikai campuson belüli hálózatának" bővítése Egy pályázat keretében bármelyik komponensre külön-külön és több komponensre együtt is lehet pályázni Kedvezményezettek : A pályázónak a Felsőoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményeknek (állami, alapítványi, egyházi, magán fenntartójú), illetve az általa vezetett non profit konzorciumnak kell lennie.. Pályáztató: OMAI, Tel: , Fax:

21 Társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (HEFOP – ) Beadási határidő: június 30. és szeptember keret: Ft Támogatás: Önerő: legalább 6 % Támogatható tevékenységek: Ingatlan (épület/helyiség, telek) létesítése, felújítása, vásárlása,, felszerelése, berendezése, akadálymentesítése,projektmenedzsment Kedvezményezettek : önkormányzati szerv, Egyház, Egyházi intézmény, Közalapítvány, Közalapítvány intézménye, Egyéb alapítvány, Közhasznú társaság, egyesülés, egyéb jogi személyiségű, non-profit szervezet, Önkormányzati társulás Pályáztató: ESZCSM,

22 További aktuális HEFOP pályázatok  Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban (HEFOP – )  Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban (HEFOP – )

23 Hasznos címek Nemzeti Fejlesztési Hivatal - (NFT, OP, OP-Pkd) Foglalkoztatásügyi és Munkaügyi Minisztérium egyéb HR pályáztok) Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága lehetőségek, GYIK) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program Sándor Krisztina Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, 2004. június 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések