Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program
Sándor Krisztina Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, június 9.

2 Nemzeti Fejlesztési Terv
Stratégiai dokumentum ( között Magyarország Strukturális Alapokhoz való hozzáférésének előfeltétele) Specifikus Célok -versenyképesebb gazdaság -humán erőforrás fejlesztés -jobb minőségű környezet, alap infrastruktúra fejlődés -kiegyensúlyozottabb területi fejlődés

3 Nemzeti Fejlesztési Terv
5 Opertaív Program Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

4 Nemzeti Fejlesztési Terv
Költségvetés ( ) Összesen: 970 Mrd forint fejlesztés Az NFT forrásai: 1, Uniós források: 2, Hazai Források: - ESZA - központi költségvetés - ERFA % - helyi források % -EMOGA - magántőke - HOPE +Kohéziós Alap 283Mrd. Ft.- 113Mrd. Ft.- Forrás: NFH

5 Források megoszlása az NFT-ben (2004-2006) Mrd. Forint
OP Strukt. Alapok Nemzeti hozzájáulás Magán forrás Össz. GVOP 109,4 45,2 135,9 290,6 HEFOP 143,5 47,8 191,3 KIOP 83,42 28,9 9,7 122,1 AVOP 80,8 26,9 115,4 223,2 ROP 91,7 29,7 19,5 140,8 508,9 178,6 280,5 967,9 Forrás: NFH

6 Humánerőforrás - fejlesztési OP
HEF OP költségvetése ( ): OP-k közül a legnagyobb részesedés az SA-ból (143,5 Mrd. Ft) Magántőke bevonása nem szükséges Igénybevehető EUs alapok: - ESZA (HR fejlesztés) - ERFA (kapcsolódó infrastr. fejlesztés)

7 Humánerőforrás - fejlesztés OP
Célkitűzések (3) Prioritások (4) Intézkedések (15) (komponensek)

8 Átfogó célok 1. A foglalkoztatás bővítése
a munkaerő iránti kereslet növelése: munkahelyteremtéssel a munkaerő-kínálat oldaláról: a humánerőforrás-fejlesztéssel (képzési programok, vállalkozóvá válás támogatása, munkanélküliek visszavezetése a munka világába). 2. A munkaerő versenyképességének javítása az oktatás-képzés rendszerének fejlesztése az oktatási gazdaság kapcsolatának erősítése az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó fizikai infrastruktúra fejlesztése.

9 Átfogó célok 3. A társadalmi beilleszkedés elősegítése
Bekapcsolódás a munka világába Szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés Az esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban és képzésben való részvétellel.

10 Prioritások és Intézkedések
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-képesség javítása HR infrastruktúra fejlesztés A munkanélküliség megelőzése és kezelése A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Az ÁSZF fejlesztése A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása A felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés az elmaradott régiókban Munkahelyteremtéshez és vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések Egészségügyi IT fejlesztés A felnőttképzés rendszerének fejlesztése

11 A lebonyolítás néhány elve
Intézkedésenként változó lebonyolítási szisztéma: egységes programok: központi program keretében, kijelölt végrehajtó szervezetnek (döntően állami intézmény) nyújtott támogatás útján kerül végrehajtásra az intézkedés nyilvános pályázatok: pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedés

12 A nők foglalkoztathatóságának támogatása (HEFOP – 2004 - 1.3)
Beadási határidő: Komponens címe: 1. A nők foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezés (1,76 milliárd forint- 80db projekt) Támogatott tevékenységek: képzés, foglalkoztatási szolgáltatás, munkaerőiacon történő elhelyezés munkavállalóként v. vállalkozóként 2. A női vállalkozások megerősítése személyes támogató szolgáltatásokkal és kommunikációs tevékenységek szervezése (380 millió forint- 25 db projekt) Támogatott tevékenységek: női vállalkozóknak nyújtott személyre szabott támogató szolgáltatások, támogató hálózatok kialakítása Kedvezményezettek: Non-profit intézmények Támogatás Ft Pályáztató:

13 HEFOP/2004/2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Beadási határidő: :2004. június 30 és szeptember 30. Tevékenységek: Szociális területen dolgozók képzése, továbbképzése, szociális szolgáltatók közötti hálózatépítés, szociális szervezetek együttműködése más ágazatokkal a jobb munkaerőpiaci integrációért Keret: 4,240 milliárd Ft Támogatás: Ft (Önerő nem feltétel) Kedvezményezettek: Önkormányzatok, egyházak, (köz)alapítványok, kht, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek, önkormányzati társulások, képzőintézmények, kutatóhelyek és egyesülések, vállalkozások A támogatható pályázatok várható száma: 1663 Pályáztató: ESZCSM, cím

14 Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (HEFOP – ) Beadási határidő: :2004. augusztus 30. Tevékenységek: 1. komponens: Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésükön keresztül. 2. komponens: A hátrányos helyzetű emberek integrált megközelítésű, alternatív képzését megvalósító non-profit szervezetek szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése Keret: keret: 5,75 milliárd forint Támogatás: 35, ,1 millió Ft + szervezetfejlesztésre 3,8-10 millió Ft Kedvezményezettek: A pályázók nonprofit szervezetek és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei lehetnek. A támogatható pályázatok várható száma: Pályáztató: ESZA Kht.: Fax: 1/ Telefon:1/

15 Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása (HEFOP – ) Beadási határidő: augusztus 16. Cél: munkanélküliek munkába, illetve képzésbe helyezése intenzív tanácsadással, gyors vagy egyénre szabott tanácsadással, személyiség- és készségfejlesztéssel Támogatható tevékenységek: I. komponens: Intenzív tanácsadás és munkába/képzésbe helyezés: Hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációjának segítése, intenzív tanácsadással, gyors munkába / képzésbe helyezéssel II. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás: hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációjának segítése, egyénre szabott tanácsadással, személyiség/készségfejlesztéssel, munkába/ képzésbe helyezéssel Kedvezményezettek: A pályázók nonprofit szervezetek és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei lehetnek. Támogatás mértéke: millió Ft (I.komp.) vagy millió Ft (II. komp.) Pályáztató: ESZA Kht.: Fax: 1/ Telefon:1/

16 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében (HEFOP ) Beadási határidő: június 25. keret: 1200 millió forint Támogatás: millió Ft Tevékenységek: a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht (KFPT Kht.) oktatási programcsomagok tesztelése és bevezetése, adaptálása az intézmények helyi igényeihez, a kidolgozott programok és módszerek továbbfejlesztése, intézményi együttműködések kialakítása A pályázat csak a tevékenységek komplex elvégzésére adható be. Kedvezményezettek: Konzorciumok. A konzorcium tagjai között kell szerepelnie óvodának, általános iskolának (min. 40%), szakiskolának, szakközépiskolának, gimnáziumnak, non-profit pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet, és a fenntartó is lehet. Pályáztató: OMAI, , Tel: , Fax:

17 Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása (HEFOP – és 4.1.1) Beadási határidő: szeptember 30. Támogatás: millió Ft (3.2.2) illetve millió Ft (4.1.1) Cél: célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával Támogatható tevékenységek: 3.2 intézkedés A szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztése 2. komponens: TISZK-ek létrehozása 4.1 intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1. komponens: TISZK-ek infrastrukturális feltételeinek javítása (legalább 6,25% önerő szükséges) Kedvezményezettek: intézményfenntartó, intézményfenntartók, amelyek konzorciumi formában nyújthatják be pályázatukat, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények (csak a fenntartóval/fenntartókkal kötött konzorciumi együttműködési megállapodás alapján). Pályáztató: OMAI, , Tel: , Fax:

18 A GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása (HEFOP ) Beadási határidő: november 15-ig keret: 12 milliárd forint Támogatás: 1,05 millió Ft - 18 millió Ft. Tevékenységek: GVOP tevékenységhez kapcsolódó általános és/vagy speciális képzés Kedvezményezettek: egyéni vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek Támogatás mértéke(%): általános képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os támogatására pályázhat; speciális képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 55%-os támogatására pályázhat Pályáztató: ESZA Kht. cím: Fax:

19 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése (HEFOP – 2004 - 3.3)
Beadási határidő: szeptember 30. Támogatás: 7, millió Ft Támogatható tevékenységek: 1. komponens: A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése Támogatás: Ft.- 2. komponens: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át-és továbbképzése Támogatás: Ft.- 3. komponens: A felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása Támogatás: Ft.- Kedvezményezettek: A pályázónak a Felsőoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményeknek illetve az általa vezetett non profit konzorcium Pályáztató: OMAI, , Tel: , Fax:

20 Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5) (HEFOP – 2004 - 4.1.2.)
Beadási határidő: július 09. és augusztus 31. Önerő: legalább 10 % Támogatás: 183, millió Ft keret: Ft Támogatható tevékenységek: 1. komponens: Tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális forrásközpont) létrehozása, felújítása és kadálymenetesítés 2. komponens: Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és akadálymentesítés 3. komponens: A felsőoktatási intézmények belső informatikai campuson belüli hálózatának" bővítése Egy pályázat keretében bármelyik komponensre külön-külön és több komponensre együtt is lehet pályázni Kedvezményezettek: A pályázónak a Felsőoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményeknek (állami, alapítványi, egyházi, magán fenntartójú), illetve az általa vezetett non profit konzorciumnak kell lennie.. Pályáztató: OMAI, , Tel: , Fax:

21 Társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (HEFOP – 2004 - 4.2)
Beadási határidő: június 30. és szeptember 30. keret: Ft Támogatás: Önerő: legalább 6 % Támogatható tevékenységek: Ingatlan (épület/helyiség, telek) létesítése, felújítása, vásárlása,, felszerelése, berendezése, akadálymentesítése,projektmenedzsment Kedvezményezettek: önkormányzati szerv, Egyház, Egyházi intézmény, Közalapítvány, Közalapítvány intézménye, Egyéb alapítvány, Közhasznú társaság, egyesülés, egyéb jogi személyiségű, non-profit szervezet, Önkormányzati társulás Pályáztató: ESZCSM,

22 További aktuális HEFOP pályázatok
Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban (HEFOP – ) Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban (HEFOP – )

23 Hasznos címek Nemzeti Fejlesztési Hivatal -
(NFT, OP, OP-Pkd) Foglalkoztatásügyi és Munkaügyi Minisztérium (HEFOP, egyéb HR pályáztok) Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (Pályázati lehetőségek, GYIK) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések