Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Műszaki Anyagtudományi Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Műszaki Anyagtudományi Kar"— Előadás másolata:

1 A Műszaki Anyagtudományi Kar
gazdasági és társadalmi szerepének növelése, különös tekintettel a duális képzési formákra TÁMOP F-13/ „ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ!” A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra” Dr. Gácsi Zoltán dékán Dr. Szabó Tamás Roneczné Ambrus-Tóth Judit kari projektkoordinátor kari projektkoordinátor asszisztense

2 A kar jelenlegi helyzete
A Műszaki Anyagtudományi Karon három szinten folyik képzés: alap-, mester- és PhD szinteken. A Karon csak az anyagmérnöki alapképzés folyik jelenleg, az elmúlt három évben közel állandó létszámon. Az anyagmérnök képzés kiemelkedő fontosságát jelzi, hogy az országban itt indult el először az anyagmérnök képzés még hagyományos egyetemi szinten. Országos jelentkezési adatok alapján a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara, mind az anyagmérnöki alapképzésben, mind anyagmérnöki mesterképzésben országos vezető pozíciót tölt be. A kar első helyen áll az anyagmérnöki alapképzés területén mind a jelentkezők, mind a felvettek létszáma alapján; gyakorlatilag egyedül annyi hallgatót vesz fel minden felvételi időszakban anyagmérnöki alapképzésre, mint az összes intézmény együttvéve. A kohómérnöki mesterképzés országosan egyedinek számít képzési tekintetben.

3 A kar jelenlegi helyzete

4 A kar jelenlegi helyzete

5 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
A projektben megvalósuló pályaorientációs szolgáltatás célja, hogy segítse a középiskolai hallgatók jövőbeni terveinek és műszaki pályán meglévő lehetőségeinek megismerését. A kar népszerűsítését szolgálják továbbá a nyílt napok alkalmával kari programként un. „LABORtúra” keretében megvalósuló laborlátogatások, a „Lányok napja” kari programjai, valamint a Kutatók Éjszakáján és Roadshow formájában megrendezendő Anyagtudományi Játszóház és MAKadémia.

6 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
2013. április 25-én került megrendezésre első alkalommal a Lányok Napja interaktív nyílt nap a Miskolci Egyetemen a három műszaki kar részvételével, a Műszaki Anyagtudományi Kar főszervezésében. A Nők a Tudományban Egyesület (NATE) kezdeményezi országos szinten a programot, melyhez az idén is csatlakoztunk ban Borsod-Abaúj-Zemplén megye 22 középiskolájából összesen 106 lány vett részt az eseményen.

7 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
2014. április 24-én a régió 16 középiskolájából érkező 80 lány járta végig az egyetemi laborokat, és ismerkedett meg többek között a lángorgonával, a puding készítésének tudományos hátterével, a porcelánöntés technikájával, a robbanó festékesdobozokkal, vagy éppen azzal, hogy hogyan dolgoznak a fiúk a bányában, hogyan készül a leveskocka, vagy hogyan lesz az ásványokból ékszer.

8 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
Évek óta nagy sikert aratnak a Kar programjai a Kutatók Éjszakáján. Általában 7-8 laborhelyszín, és egy-két nagy előadás színesíti az egyetemi rendezvényt ben első alkalommal került megrendezésre az un. „MAKadémia” – az Anyagtudományi Játszóház, ahol az egészen fiatal generáció (5-10 évesek) figyelmét hívták fel a kollégák a tudományos pálya szépségeire.

9 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
A népszerűsítő rendezvények részét képezik a középiskolai tanulmányi versenyek. A Kar 2009-től folyamatosan rendezi az Anyagtudományi Verseny. Emellett látványórák tartását és duális pályaválasztó work-shopok rendezését tervezzük.

10 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
A Kar minden évben meghirdeti középiskolás csapatok számára az Anyagtudományi Versenyt. Minden évben olyan témát választunk, amely a középiskolai diákok számára évfolyamtól függetlenül érdekes és figyelemfelkeltő. A verseny központi témája évente változik, első alkalommal a közlekedésről, majd a napenergia hasznosításáról, később a polimerekről, műanyagokról írhattak a diákok ban az „archeometallurgia” segítségével a középkori (gyártás)technológiák világába utazhattunk el.

11 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
Annak érdekében, hogy évfolyamtól függetlenül mindenki egyforma eséllyel induljon, a verseny során nem a lexikális tudást értékeljük, hanem elsősorban a kreativitást, a verseny témájával kapcsolatos önképzést, valamint a mai világban elengedhetetlen csapatmunkát. A versenyben 2-5 diákból és 1 csapatvezető pedagógusból álló csapatok vehetnek részt, egy-egy iskolából, osztályból akár többen is!

12 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
A verseny több fordulóból áll. Először a csapatok versenyképességét a témába vágó tesztkérdésekkel mérjük fel, majd a megoldások alapján rangsoroljuk a teljesítményüket, és megfelezzük a mezőnyt. A 2. fordulóba jutott csapatok kiválasztanak maguknak egy szűkebb témakört, amelyből készítenek egy dolgozatot. Azon csapatokat, akiket a dolgozatok alapján a Karunk oktatóiból álló zsűri alkalmasnak talál rá, meghívjuk a miskolci DÖNTŐRE (május-június körül), ahol oktatóink látványos kísérleteket mutatnak be, illetve ahol a döntős csapatok is prezentálják a továbbjutást érő pályaműveket!

13 Gazdasági és társadalmi szerep növelése

14 Gazdasági és társadalmi szerep növelése
A Műszaki Anyagtudományi Karon, mind az alap mind a mester képzési szinten négy hetes nyári szakmai gyakorlat teljesítése van előírva a hallgatók számára. A gyakorlatok szervezését a karon a szakirányokért felelős szervezeti egységek végzik, a hallgatói érdeklődés függvényében összeállítva a gyakorlati helyeket ipari kapcsolataiknál. A projekt keretében a jelenleg működő gyakorlatok felmérése, elemzése, értékelése, és ezek alapján egy összefoglaló tanulmány összeállítása a cél. Emellett kialakítjuk a szakmai gyakorlatok adatbázisát.

15 Ipari kapcsolatok, duális képzés

16 Ipari kapcsolatok, duális képzés

17 Ipari kapcsolatok, duális képzés
A képzés gyakorlati oldalát erősíti, hogy a Műszaki Anyagtudományi Kar az ipari kapcsolatait nagyon komolyan veszi és folyamatosan építi. Kihelyezett laboratóriumok és tanszékek alakultak a Kar és partnerei együttműködésével, ami tovább bővíti a gyakorlati helyek elérhetőségét. Kihelyezett tanszékek : Vegyipari Technológiai (BorsodChem) Intézeti Kihelyezett Tanszék, Petrolkémiai Technológiai (TVK) Intézeti Kihelyezett Tanszék, Metallurgiai (ISD Dunaferr) Intézeti Kihelyezett Tanszék.

18 Ipari kapcsolatok, duális képzés
Laboratóriumi partnerek: Fux Zrt. Miskolc, Vezeték- és Kötéldiagnosztikai Intézeti Laboratórium, Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft. Vác, Polimertechnológiai Kihelyezett Laboratórium, Nemak Győr Kft., Győr, Alumínium-Öntészeti Kihelyezett Nemak Oktató Laboratórium

19 Duális képzés új szervezeti megoldásai
A Wanhua-BorsodChem Zrt., mint a Kar kiemelt partnere együttműködésével, valamint a térség vegyipari szakképzéssel foglalkozó középiskolák bevonásával olyan gyakorlati képzőcentrum kialakítását célozzuk meg, amely lehetőséget biztosít a tehetséges középiskolások számára magasabb szintű modulok hallgatására, illetve az egyetemi hallgatók számára is piacképes ismereteket, gyakorlati tudást biztosít.

20 Duális képzések új szervezeti megoldásai
A BorsodChem Zrt., Európa egyik piacvezető MDI, TDI, PVC és klóralkáli termék gyártója. Széles körben felhasznált, kiváló minőségű alapanyagokat biztosít számos iparág számára. Termék portfóliójuk folyamatosan bővül, piaci pozíciójuk napról napra erősödik. A Műszaki Anyagtudományi Kar 2008-ban megalakította a Vegyipari Technológiai (BorsodChem) Intézeti Kihelyezett Tanszéket, amely elsősorban a Vegyipari-technológiai szakirány gyakorlati és szakmai gyakorlati lebonyolításában segédkezik, de a polimerek oktatása területén is kulcspozíciót tölt be a BrosodChem Zrt.

21 Duális képzések új szervezeti megoldásai
A projektben kialakítandó gyakorlati képzőcentrumnak kettős helyszíne a BorsodChem területén található félüzemi kémiai laboratórium, valamint a kazincbarcikai Irinyi János Református Szakközépiskolában lévő műveleti laboratórium. Az első a Kar Kémiai Intézetének hosszu távú (10 év) bérleménye amelyben 10 mérőkör félüzemi méretével az országban egyedülálló képzési lehetőséget kínál. A mérőkörök fejlesztése, up to date állapotba hozatala többéves fejlesztési terv része. Eddig a szakképzési források felhasználásával 16 MFT ráfordítással három mérőkört tudtunk rendszerbe állítani. A szakközépiskola laboratóriuma jól áttekinthető módon kínál lehetőséget a kémiai technológiákban használt műveletek tanulmányozására.

22 Duális képzések új szervezeti megoldásai
A gyakorlati képzőcentrum, mely kiegészül egyetemi laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokkal a középiskolás diákság körében kíván olyan hatást kifejteni, amely a kémia, vegyipar irányába orientálja őket, szinvonalassá teszi a vegyipari szakmunkás, a vegyipari technikus képzést. Valós ipari környezetet biztosít a Miskolci Egyetemen folyó vegyipari technológiai szakirányos ill. gyakorlati terepe lesz az indítani szándékozott vegyészmérnök BSc, MSc képzéseknek.

23 Duális képzések új szervezeti megoldásai, felnőttképzés
A Karon létező két felnőttképzésben akkreditált programot, az Ipari polimertechnika képzést, valamint az Öntészeti alap- és technológiai ismeretek képzést ipari partnerek bevonásával duális formába kívánjuk átalakítani. A duális képzés előnye, hogy két formában is megvalósulhat: egyrészt az ipari partner megkeresésére (dolgozók továbbképzése, felnőttképzés); amikor a gyakorlati részeket helyben, a már ismert gépeken, gépsorokon tudjuk megvalósítani, másrészt az ipari partnerekkel való kapcsolataink szorosabbá tételével az esetlegesen lemorzsolódó hallgatók számára hasznos, gyakorlati tapasztalatokat adó kompetenciák megszerzését tudjuk biztosítani, amellett, hogy a partner esetleges humánerőforrás igényét is kielégíthetjük.

24 Duális képzések új szervezeti megoldásai, felnőttképzés
Az Ipari polimertechnikai, műanyag alapanyag és műanyagfeldolgozási ismeretek képzés elsőrendű célja az, hogy a műszaki alapismerettel rendelkező szakembereket a polimertechnika műveléséhez elengedhetetlenül fontos korszerű szakismeretekhez juttassa. A tanfolyam feladata az alapismeretekre építendő, kizárólagosan polimer anyagokkal foglalkozó, elsősorban műanyagfeldolgozási szakterület kibontása és szakirányos ismeretek átadása. A képzési program polimertechnikus jellege lehetővé teszi az iparvállalatoknak azt, hogy szakirányos ismeretekkel rendelkező szakembereket vehessenek fel, illetve a saját nem szakirányos ismeretekkel rendelkező technikusaikat a műanyag-feldolgozás területén korszerű ismeretekkel láthassák el.

25 Duális képzések új szervezeti megoldásai, felnőttképzés
Az Ipari polimertechnikai képzés 2005-től folyamatos a Karon, nyolc képzési cikluson vagyunk túl. Ezek közül hat kihelyezett képzés volt. A képzések átlaglétszáma fő között mozgott. A becsült hallgatói részvétel: 160 fő. A képzések az egyetemnek mintegy 8 MFt bruttó bevételt jelentett. A képzést igénybe vevő cégek: Bosch Rexroth Pneumatika Kft. (Eger) Zollner Kft. (Vác) – 2010, 2011 Robert Bosch Elektronikai Kft. (Hatvan)

26 A Műszaki Anyagtudományi Kar projektköltségvetése
Szakmai tartalom Kapcsolódó költségek 1.       Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása. 1.1.  Nemzetközi tapasztalatok tanulmányozása A jelenleg működő gyakorlat felmérése, elemzése, értékelése (Dr. Török Béla egyetemi docens) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×2hó×1,27) Ft 1.2.  UNI-DUO modell specifikációjának megalkotása: konzorciumi partner feladata 2.       UNI-DUO modell alapelemei 2.1.  Pályaorientációs szolgálat 2.1.1. A központ létrehozásának célja az egyetemi felvételhez és bennmaradáshoz szükséges készségek fejlesztése Középiskolai jártasságmérő és fejlesztő központ kialakítása és működtetése (Némethné Dr. Sóvágó Judit egyetemi docens) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×1hó×1,27) Ft Középiskolai mintamérések végrehajtása és értékelése Középiskolai mintamérések végrehajtása és értékelése: a mintamérést 300 középiskolás diákon kívánjuk elvégezni. A költség az egyetemi közreműködők bérköltségét foglalja magában. (Zákányiné Dr. Mészáros Renáta adjunktus) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/db×40db×1,27) Ft Középiskolai fejlesztések végrehajtása a kiválasztott mintára A komplementer és szakmai kompetenciák mérési eredményeinek függvényében 14 csoportban fogunk kompetenciafejlesztést végrehajtani. A csoportok között horizontális átjárhatóságot biztosítunk. (Dr. Fejes Zsolt adjunktus) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×3hó×1,27) Ft A hallgatók pályaválasztásra való felkészítése és pályaorientációs szolgáltatások biztosítása A kompetenciamérésekbe szervezetten be nem kapcsolódó hallgatók számára nyújtandó tanácsadási tevékenység. (Némethné Dr. Sóvágó Judit egyetemi docens) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×18hó×1,27) Ft Gyakorlatalapú TDK rendszerkoncepció kialakítása és pilot bevezetése Gyakorlatalapú TDK rendszerkoncepció kialakítása kipróbálása a munkaerő-piaci kivezetést támogató készségfejlesztés céljából (Dr. Szemmelveisz Tamásné egyetemi docens, Dr. Erdélyi János adjunktus) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×1hó×1,27) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×18hó×1,27) Ft Road-show (konzorciumi partner feladata) Meghívott előadók bérköltsége (Dr. Palotás Árpád Bence, Dr. Szabó Tamás, Némethné Dr. Sóvágó Judit) 3 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×1hó×3fő×1,27)

27 Költségvetés 2. Kereslet-kínálat modul
UNI-DUO MODELL Kereslet-kínálat almodulban résztvevő bérköltsége (Dr. Szabó Tamás egyetemi docens, Dr. Géber Róbert adjunktus, Balázsdi-Szabó Gabriella ügyvivő szakértő) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×12hó×1,27) Ft 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×12hó×1,27) Ft 1 fő munkatárs kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×12hó×1,27) Ft 2.3. Pályaorientációs modul Vállalati együttműködésen alapuló duális és moduláris képzések fejlesztése (Dr. Molnár Dániel egyetemi docens) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×3hó×1,27) Ft 2.3.2./2.3.3.Tanulástámogató anyagok kidolgozása (Dr. Czél György egyetemi docens) Ipari polimertechnika ismeretek gyakorlatorientált képzéséhez új oktatási anyag, oktatási módszertan és képességfelmérő teszt kerül kidolgozásra 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/óra×30 óra×1,27) Ft 2.4. Munkaerőpiaci modul (partneradatbázis kialakítása - konzorciumi partner feladata) 2.5. Duális típusú képzések új szervezeti megoldásainak kialakítása Már akkreditált programok vállalati partnerekkel duális formában történő megvalósítása Módszertan kidolgozása Koncepció kialakítása - kihelyezett gyakorlati centrumokkal együttműködés Koncepció kialakítása - hálózat kialakítás Vállalatokhoz kihelyezett képző centrumok kialakítási koncepciójának elkészítése A vállalatokhoz kihelyezett képző centrumok kialakítási koncepciójának kidolgozása (Dr. Lakatos János egyetemi docens) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal ( Ft/hó×3 hó×1,27) Ft 2.5.5.A vállalatokhoz kihelyezett képző centrumok működtetése (Dr. Leskovics Katalin adjunktus) Wanhua-BorsodChem Zrt. Kihelyezett képzőcentrum működtetése 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal Ft/hó×12 hó×1,27) Ft Műveleti laboratórium fejlesztése 7 mérőkörrel ( Ft/mérőkör×7) Ft Műveleti laboratóriumot üzemeltető üzemvezető bérköltsége 1 évre ( Ft/hó×12hó×1,27) Ft Műveleti laboratóriumot üzemeltető vegyipari szakmunkás bérköltsége 1 évre ( Ft/hó×12hó×1,27) Ft 2.6. Lemorzsolódás kezelés Módszertan kidolgozása a lemorzsolódó hallgatók aktív bevonására a felsőoktatási szakképzésbe illetve szakmák megszerzéséhez való hozzásegítéshez (Mende-Tokárová Monika tanársegéd) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal Ft/hó×4 hó×1,27) Ft Teljesítményproblémákkal küzdő hallgatók beazonosítása A teljesítményproblémákkal küszködő hallgatók felzárkóztatása (Dr. Erdélyi János adjunktus) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal Ft/óra× 60 óra×1,27) Ft

28 Költségvetés A teljesítményproblémákkal küszködő hallgatók képességein és készségein alapuló pályaorientáció végrehajtása (Dr. Kollár Mariann adjunktus) Pályaorientációs útvonalak meghatározása, egyedi értelmezése, pályaorientációs szolgáltatás végzése, kereteinek rögzítése. 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal Ft/hó× 8 hó×1,27) Ft Tanácsadás a lemorzsolódó hallgatók számára (Némethné Dr. Sóvágó Judit egyetemi docens) Ft 3. A modell realizáláshoz kapcsolódó tevékenységek 3.1. Karok és képzési programok népszerűsítése Nyílt napok szervezése (konzorciumi partner feladata) Kar népszerűsítése (Roneczné Ambrus-Tóth Judit ügyvivő szakértő, Mende-Tokár Mónika tanársedég) -          MAK LABORtúra az Egyetemi Nyílt Napon (2014. decembere, januárja) -          MAK LABORtúra a „Lányok Napján” (2014. és áprilisa) Lebonyolításban résztvevő 5 fő oktató-kutató kereset kiegészítése Ft/fő 4 alkalommal járulékkal Ft Programokhoz szükséges demonstrációs anyagok Catering költség adóval Ft Lebonyolításban résztvevő 7 fő hallgató megbízási díja Ft/fő 4 alkalommal, járulékkal Ft -          Anyagtudományi Játszóház a Kutatók Éjszakáján (2014. és szeptembere) főszervező 1 fő Ft 7 alkalommal (roadshow is!) járulékkal Ft előadók 5 fő× Ft/fő 7 alkalommal (roadshow is!) járulékkal Ft anyagköltség irodaszer Ft Lebonyolításban résztvevő 5 fő hallgató megbízási díja járulékkal Ft -          Anyagtudományi Játszóház Roadshow formájában (2014. tavasza, tavasza) Főszervező kereset-kiegészítése Ft/hó, járulékkal Ft szállítás autóbusz bérleti díj 350.-Ft/km átlagköltséggel, adóval szállás 20 fő× Ft/fő adóval Ft étkezés 20 fő× Ft/fő adóval Ft terembérlet Ft/alkalom, 5 alkalommal Ft hirdetés Est lapok címlapján Ft/hirdetés átlagköltséggel, adóval, 5 alkalommal Ft plakát 350.-Ft/db átlaköltséggel 100db/alkalom, 5 alkalommal, adóval Ft -          MAKadémia a Kutatók Éjszakáján főszervező 1 fő keresetkiegészítése Ft/alkalom, 2 alkalommal járulékkal Ft előadó lebonyolításban résztvevő 15 fő oktató kereset-kiegészítése Ft/fő 2 alkalommal járulékkal Ft utazás lebonyolításban résztvevő 5 fő kutató utazási költsége Miskolc-Budapest Ft anyagköltség programok lebonyolításához szükséges Ft/alkalom átlagköltséggel, adóval, 2 alkalommal

29 Költségvetés irodaszer Ft/alkalom átlagköltséggel, adóval 2 alkalommal Ft hallgató lebonyolításban résztvevő 22 fő megbízási díja Ft/fő, 2 alkalommal járulékkal Ft Versenyek, speciális rendezvények szervezése Anyagtudományi Verseny szervezése (Dr. Mende Tamás adjunktus) 1 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal Ft/hó× 1 hó×1,27) Ft Verseny főszervezőjének kereset-kiegészítése járulékkal Ft/hó× 7 hó×1,27) Ft Hirdetés, catering áfával Ft Demonstrációs eszközök díjak áfával Ft Verseny szervezésében közreműködők keresete járulékkal Ft Kémia felzárkóztató nyári tábor megszervezése (Freshmen tábor, BsC-képzésbe menetelhez zárkóztat fel) (Dr. Zákányiné Dr. Mészáros Renáta, Dr. Muránszky Gábor adjunktus, Hutkainé Göndör Zsuzsanna mérnöktanár) Szervezésben közreműködők keresete járulékkal Ft/fő×3fő×2 hó×1,27) Ft Látványórák megtartása (Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár, Dr. Szabó Tamás, Némethné Dr. Sóvágó Judit) Látványórák megtartása a régió középiskoláiban, illetve az Egyetemen. 3 fő oktató kereset-kiegészítése járulékkal Ft/hó× 1 hó×1,27) Ft 3.2.3.Duális pályaválasztó work-shop-ok rendszerének kialakítása és 7 db work shop megtartása (Dr. Mende Tamás adjunktus) 4.4. Információs kiadványok -          Beiskolázási kiadvány elkészítése Kiadvány nyomdaköltsége Ft -          Kari molinó és roll-up készítése Molino Ft Roll-up Ft -          Intézeti plakátok készítése 5 db intézeti plakát és 1 db kari plakát nyomdaköltsége Ft -          Szakmai tematikájú rendezvények, workshopok megszervezése Verseny főszervezőjének kereset-kiegészítése járulékkal Ft Lebonyolításban résztvevő 7 fő hallgató megbízási díja Ft/fő 4 alkalommal, járulékkal Ft Hirdetés és catering áfával Dr. Szabó Tamás kari koordinátor kereset-kiegészítése Ft/hó×18 hó×1,27 Ft Roneczné Ambrus-Tóth Judit kereset-kiegészítése Ft/hó×18 hó×1,27 Ft MAK költségek mindösszesen Ft

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Műszaki Anyagtudományi Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések