Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS"— Előadás másolata:

1 AZ EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS
8 April 2017 AZ EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS

2 E-közmű Kormányrendelet áttekintése
8 April 2017 E-KÖZMŰ E-közmű Kormányrendelet áttekintése Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás Adatbázis építés: térkép, kapcsolt adatok Szolgáltatás kialakítása Térinformatikai megoldások

3 E-közmű Kormányrendelet
Hatályba lépett a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kötelezettségekről. Eszerint a közműszolgáltatóknak adatokat kell szolgáltatniuk a központi e-közmű rendszer felé. Cégünk a következőkben áttekintést nyújt arról, hogy milyen feladatok hárulnak Önökre a kormányrendelet teljesítésében és milyen lehetőségek vannak az ehhez szükséges térképi adatbázisok létrehozására és a térinformatikai rendszer kialakítására. Az e-közmű rendelet komoly kötelezettséget ír elő a közműszolgáltatókra vonatkozóan, de ez egyben lehetőség egy korrekt műszaki nyilvántartó rendszer létrehozására, amely egyben megoldja az e-közmű adatszolgáltatást is.

4 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás
Az e-közmű elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer. A közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira épül. A publikációt, a közművezetékek adatainak lekérdezhetőségét a Magyar Kormány háttérszervezetének segítségével - a Lechner Lajos Tudásközpont, Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. az általa működtetett portál internetes felületén biztosítja előzetesen regisztrált – akár civil felhasználók számára is.

5 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás feladata
Az e-közmű információ szolgáltatása: helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet környezetének közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről közművezetékek tulajdonosairól, üzemeltetőiről és szolgáltatói engedélyéről, és azok elérhetőségéről Tájékoztatás az állami adóhatóság részére a közművezeték-adóra vonatkozóan, az adóbevallást követő utólagos ellenőrzéshez

6 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás érintett szolgáltatók
Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezettek a közművezeték elhelyezkedésére vonatkozóan a közművezetékek üzemeltetői, ahol az e-közmű által szolgáltatott adatok elsődlegesen keletkeznek. A közművezetékek üzemeltetői felelősek a rendelet szerint az üzemeltetett hálózat naprakész nyilvántartásáért. Az e-közmű adatszolgáltatók kötelesek regisztrálni és csatlakozni a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. által működtetett e-közmű rendszerre. A regisztráció a rendelet hatálybalépésétől november 16. –tól számított 15 napon belül kötelezettség.

7 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás adatszolgáltatás kezdete
Az adatszolgáltatási kötelezettség megkezdésének időpontja függ attól, hogy a közművezeték üzemeltető milyen minőségű adatokkal rendelkezik Ha a közművezeték üzemeltetőnél nem áll rendelkezésre digitális adat, akkor legkésőbb január 1-e a határidő Amennyiben van digitális (digitalizált) térképi adata, de azok nem a Magyar Szabvány szerinti EOV koordináta rendszerűek, az adatszolgáltatást január 1-től kell megkezdeni Ha rendelkezik digitális térképi adatokkal, melyek EOV koordináta rendszerben értelmezhetőek, az adatszolgáltatást január 1 -től meg kell kezdeni.

8 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás a szolgáltatás formai követelményei
A közművezeték üzemeltetőjének az általa szolgáltatott adatokat WMS (Web Map Service) és WFS (Web Feature Service) szolgáltatásként kell az e-közmű felé biztosítania. A WMS szolgáltatás feladata, hogy a térképet böngészőben - HTML-ben megjeleníthető, koordinátahelyes (georeferált) raszter fájllá (JPEG, PNG, GIF) konvertálja. A WFS szolgáltatás működését tekintve nagyban hasonlít a WMS-re, feladata azonban nem a térkép megjelenítése, hanem a térinformatikai objektumok adatainak és tulajdonságainak megjelenítése. A lekérdezések eredménye xml formátumú, ennek segítségével lehetőség van különböző térinformatikai elemzésekre a felhasználói oldalon.

9 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás a szolgáltatandó adatok
A közművezeték üzemeltetőjének feladata elkészíteni (vagy elkészítettni) a vezetett szakági nyilvántartást, naprakészen tartani (változásokat folyamatosan vezetni), a törvényben előírt kötelező meta-adatokkal kiegészítve Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV). Az újonnan létesült közművezetékek a geodéziai bemérést követően kerülhetnek be a szakági nyilvántartásba. Ezeket az üzembehelyezést követően 15 napon belül nyilvántartásba kell venni és biztosítani kell az e-közmű részére történő adatszolgáltatást. A közművezeték üzemeltetőjének csak az üzemeltetett hálózat (nyomvonalak) térképi és meta-adatainak WSF és WMS szolgáltatását kell biztosítani. Az e-közmű szolgáltató a megjelenítéshez szükséges kataszteri térképet külön ágon közvetlenül a FÖMI-től integrálja mint külön fólia (térképi réteg) egy-egy ügyfél kiszolgálásához. Ehhez a térképhez mint adathoz közvetlenül a közművezeték üzemeltetője nem fér hozzá.

10 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás a szolgáltatandó adatok
Minden év március 31-ig az e-közmű üzemeltető szervezet a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. részére meg kell küldeni az általa üzemeltetett hálózat által lefedett települések listáját

11 Adatbázis építés, szolgáltatás
A kormányrendelet egyértelműen meghatározza az e-közmű szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. A rendelet szerint nem egyszerű adatszolgáltatási kötelezettségről van szó, ahol elegendő egy DXF vagy DWG állományt mailben időközönként elküldeni vagy lemezen átadni. WMS és WFS szolgáltatást kell nyújtani, ami egységes formátumot, tartalmat és szerverről történő publikálást jelent A közművezeték üzemeltetőnek létre kell hozni a teljes üzemeltett hálózatról egységes EOV rendszerű nyilvántartást Grafikusan, EOV helyesen kell ábrázolni a teljes hálózatot Adatbázist kell építeni a hálózat kapcsolt adataira vonatkozóan a törvényben meghatározott módon és tartalommal Fel kell állítani egy olyan térinformatikai szervert, ami a saját térképi adatokat és hozzá kapcsolt meta-adatokat folyamatosan publikálni tudja az e-közmű fogadó felé.

12 Adatbázis építés, szolgáltatás digitális szakági dokumentáció készítés
Térképi adatok létrehozása vagy meglévőek megfelelő formátumba történő konvertálása valamilyen térképészeti szoftver segítségével (AutoCAD, MapInfo stb.). Ez lehet meglévő digitális állomány átalakítása, vetületi konverziója (EOV), ellenőrzése vagy papíron dokumentált nyomvonalak digitalizálása. A grafikus adatok naprakészen tartása (frissítés) EOV koordinátarendszerű digitális közműtérkép Papír sávtérkép Koordináta jegyzék (geodézia felmérés) Digitalizált szakági nyomvonal Papír szakági térképszelvény

13 Adatbázis építés, szolgáltatás digitális szakági dokumentáció készítés
Kormányrendeletben részletezett (alfanumerikus) adatok hozzárendelése a grafikus objektumokhoz – példaként: hírközlő kábelhálózat esetén:

14 Térinformatikai megoldások
WEB-es publikálásra alkalmas szerver, és az azon működő szoftverkörnyezet felállítása (WMS, WFS szerver) Térinformatikai (térképek és kapcsolt adatai) adatok átadása a feldolgozó rendszerekből a WMS, WFS szerver környezet felé Az e-közmű üzemeltető szervezet a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. részére az egyes lekérdezések kiszolgálása, azaz térképek, objektumok, kapcsolt adataik WMS, WFS publikációjának folyamatos biztosítása

15 Térinformatikai megoldások
Cégünk vállalja a térképi adatok létrehozását a meglévők megfelelő formátumba történő konvertálását meglévő digitális állományok átalakítását, a szükséges vetületi konverzióját (EOV) a papíron dokumentált nyomvonalak digitalizálását. a grafikus adatok naprakészen tartását (frissítés) az e-közmű üzemeltető szervezet a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. részére az egyes lekérdezések kiszolgálását, azaz térképek, objektumok, kapcsolt adataik WMS, WFS publikációjának folyamatos biztosítását

16 sales@flexiton.hu , www.flexiton.com
8 April 2017 Köszönjük a figyelmet FlexiTon Kft. Budapest 1115, Bártfai u. 54. Tel: ; Fax: ,


Letölteni ppt "AZ EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések