Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára."— Előadás másolata:

1 A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára

2 A Nagykönyvtár és a Kollégium közös sorsa Mindig komolyan vette azt az elvet, amit Comenius a következőképpen fogalmazott meg az 1650. november 15 – én tartott előadásában : „...könyvek révén sokan lesznek tudósok az iskolán kívül is, könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós még az iskolában sem.”

3 A beszámoló két fő pontja: 1.A könyvtár állományának alakulása az idők folyamán 2.A Nagykönyvtár ma

4 1. A könyvtár állományának alakulása az idők folyamán -1623 - 296 mű ( 90 teológiai, a többi természettudományi, filozófiai és nyelvészeti mű) -1635 - 631 mű - a Rákóczi család támogató tevékenysége fedezhető fel (feljegyzések, bejegyzések, könyvtárszoba építése) -1660 táján kb. 1.500 mű -1660 után kb. 4.000 mű - kb. 2.500 – 3.000 mű III. Rákóczi Zsigmond végrendelete alapján került át a Kollégiumba

5 -1726 – 1.314 mű - alig 100 kötet maradt meg a bujdosás előtti állományból - 10 magyar nyelvű és két kézirat -1766 – 2.569 mű -1790 – 4.069 mű - 257 magyar nyelvű, 410 magyar szerzőtől való latin nyelvű mű -1823 – 15.000 mű - Szombathy János személyében akadémiai tanár állt a könyvtár élére 1783 - tól - - két figyelemreméltó magánkönyvtár érkezezett a Nagykönyvtárba (a Beleznay könyvtár 2.308 művel, a Kazinczy könyvtár 1.511 könyvvel, 1.081 rézmetszettel és 19 kézirattal)

6 A 19. század elején a Kollégium nagy vállalkozása volt a Nagykönyvtár könyvtártermének a felépítése, amelyik 1834-ben készült el

7

8 -1850 körül 20.000 mű -1800 - as évek végén 40.000 mű - Erdélyi János könyvtárnoksága alatt indult be a hazai és a külföldi folyóiratok nagyobb méretű beszerzése ( 1868-ban 13 folyóirat és hírlap, 1878-ban 33, a századfordulón már 46 folyóirat és hírlap) -1920 - 60.829 könyvtári és 2.000 kézirattári egység - a kézirattár önálló gyűjteménnyé szervezése és feldolgozása (1910 – 1913) Harsányi István könyvtáros nevéhez fűződik 1945 – 77.421 kötetben 104.156 mű

9 -1979 – 262.998 könyvtári és 20.047 kézirattári egység -2000 – 317.696 könyvtári, 87.928 kézirattári és 20.932 folyóirattári egység -2012. december 31 – én 438.607 könyvtári, 123.650 kézirattári, 24.212 folyóirattári és 230.210 adattári egység A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának állománya 2013 - ban több mint 800.000 tételt számlál

10 2. A Nagykönyvtár ma a.Az Oroszországból hazaérkezett könyvtári kincs b.Fejlesztések, könyvtárismereti és népszerűsítő programok a Nagykönyvtárban c. A könyvtárterem restaurálása, megújulása

11 a. Az Oroszországból hazaérkezett könyvtári kincs -1938 – ban 172 kötet (mintegy 1.700 mű), néhány kéziratot és egy 50 darabból álló arany éremkollekciót Budapestre került -1945 – ben a 2. Belorusz front 49. hadserege hadizsákmányként Nyizsnij Novgorodba szállította - 2006 –ban hazaérkezett 1526 mű 136 kötetben és 10 töredékben

12 Kódex Theologia Scholastica. Bécs, 1404.

13

14 Judicum de Cometa Anni MCCCC68.

15 Ősnyomtatvány Biblia Germanica. Neurenberg, 1483.

16

17 Fermperger Thomas: Historia translationis Tunica Iesu Christi... Coloniae, 1500 körül.

18 Oswaldus de Lasco: Sermones de sancti Biga Salutis intitulati. Hagenaw, 1497.

19 Unikumok és ritkaságok Cato cum glosa et moralisatione. 1496.

20

21 Balassi Bálint: Beteg lelkeknek való füves kertecske. Krakkó, 1572.

22 Károli Péter: Az egy igaz Istenről... Debrecen, 1570.

23 I. Rákóczi György Bibliája Szent Biblia. Vizsoly, 1590. (Újszövetség)

24

25 „Anno 1620 13 die februáris az én kegyelmes Istenemnek kegyelmes engedelméből végeztem el ez tudománynak olvasását Patakon este 7 és 8 óra között, kiért legyen áldott az ő nagy neve mind örökké. Ámen.”

26 Lorántffy Zsuzsanna Bibliája Szent Biblia. Hanau, 1608

27

28 „Ez előtt való két esztendővel kezdettem volt el ezt a Bibliát és az Újtestamentumot negyedikszer és végeztem el 13 március Anno 1638, kiért az én Istenemnek legyen áldott a nagy neve, és ismét ma kezdtem el az Újtestamentumot és egész életemet e mellé köteleztem és kérem az én Istenemet aki elkezdte a jót bennem vigye véghez.” Susanna Lorantfy m. pr. (manu propria = saját kezűleg)

29 Graduál Csáti graduál. 1602.

30

31 Patai graduál. (17. század eleje)

32

33 b. Fejlesztések, könyvtárismereti és népszerűsítő programok a Nagykönyvtárban 2012. októberében indult el a Nagykönyvtárban „A tudás Patakja” című projekt. 1. kisebb léptékű fejlesztések 2. könyvtárismereti és népszerűsítő programok

34 1. kisebb léptékű fejlesztések -Kutatószoba kialakítása -Polcrendszer beépítése -E-katalógus építés (minimum 100.000 rekord) -Honlap fejlesztés (, öt nyelvű, külön gyermek/diák szekció létrehozása, online beiratkozás biztosítása, stb.) -HUNTÉKA modul beszerzés -Számítógéppark fejlesztés

35 Kutatószoba kialakítása

36

37

38 Polcrendszer beépítése

39 E-katalógus építés

40

41 2. könyvtárismereti és népszerűsítő programok -Könyvtárismereti felkészítés -Középiskolai könyvtárvezetés -Roma fiatalok könyvtár-szocializációs programjai -Irodalmi estek -Irodalmi körök -Felolvasó ülések -Teológiai szakmai programok -Verspatak rendezvény

42 Könyvtárismereti felkészítés

43 Középiskolai könyvtárvezetés

44 Roma fiatalok könyvtár-szocializációs programjai

45 Irodalmi estek

46 Irodalmi körök

47 Felolvasó ülések

48 Teológiai szakmai programok

49 Verspatak rendezvény

50

51 c. A könyvtárterem restaurálása, megújulása 116.000.000 forintból újul meg a könyvtárterem - a mennyezeti freskó restaurálása - az intarziapadló, polcrendszer, oszlopsor és galéria felújítása - a klimatikus környezet létrehozása

52

53


Letölteni ppt "A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések