Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Egy HEFOP projekt tapasztalatai Farkas András 2008. február 26. Digitális tanulási környezet alkalmazása az informatikai kompetenciák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Egy HEFOP projekt tapasztalatai Farkas András 2008. február 26. Digitális tanulási környezet alkalmazása az informatikai kompetenciák."— Előadás másolata:

1 1 Egy HEFOP projekt tapasztalatai Farkas András (f_andras@bdf.hu) 2008. február 26. Digitális tanulási környezet alkalmazása az informatikai kompetenciák fejlesztésében

2 2 Bevezető A fejlesztési célú akciókutatás célja egy képzésmetodikai program kidolgozása, leírása, kipróbálása, hatékonyságának mérése. A fejlesztési célú akciókutatás célja egy képzésmetodikai program kidolgozása, leírása, kipróbálása, hatékonyságának mérése. Cél az IT oktatási alkalmazására felkészült tanítók és tanárok képzése. Cél az IT oktatási alkalmazására felkészült tanítók és tanárok képzése. Alapkérdés: Hogyan illeszthető be a projekt- pedagógia a mai felsőoktatás gyakorlatába? Alapkérdés: Hogyan illeszthető be a projekt- pedagógia a mai felsőoktatás gyakorlatába? Az átélt megoldások hogyan transzferálhatók a későbbi pedagógiai gyakorlatba? Az átélt megoldások hogyan transzferálhatók a későbbi pedagógiai gyakorlatba?

3 3 Bevezető A „felszínen zajló” projekttevékenységek által hogyan fejleszthetők az informatikai kompetenciák? (Bevezetés az információtechnológiába c. kurzus) A „felszínen zajló” projekttevékenységek által hogyan fejleszthetők az informatikai kompetenciák? (Bevezetés az információtechnológiába c. kurzus) Miként nyújt támogatást e folyamatban a kifejlesztett digitális tanulási környezet? Miként nyújt támogatást e folyamatban a kifejlesztett digitális tanulási környezet?

4 4 „A természettudományos és informatikai ismereteke bővülésének és elavulásának gyorsuló üteme a felsőoktatásban is előtérbe állítja az ismeretszerző képesség, a permanens tanuláshoz való pozitív viszony (attitűd) kialakítását. A képzés középpontjába az aktív ismeretszerzés, sok esetben a kutatás kerül.” Hegedüs Gábor: Projektpedagógia, Kecskemét, 2002.

5 5 A kurzus megvalósítása 2006/2007-es tanév; BDF Tanító alapszak (BA) Bevezetés az információtechnológiába c. kurzus 1. évfolyam; 35 hallgató, 2 csoportban 2006/2007-es tanév; BDF Tanító alapszak (BA) Bevezetés az információtechnológiába c. kurzus 1. évfolyam; 35 hallgató, 2 csoportban 2007/2008-as tanévben összesen 75 hallgató vett részt a kurzuson (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar is bekapcsolódott a munkába) 2007/2008-as tanévben összesen 75 hallgató vett részt a kurzuson (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar is bekapcsolódott a munkába)

6 6

7 7 A kurzus megvalósítása - szakaszok Meglévő tudásszint felmérése, tudáshiány feltárása Meglévő tudásszint felmérése, tudáshiány feltárása számítógép-használat meglévő gyakorlata, az IT tanulásának motivációs tényezői, szakmai ismeretek egyéni szintje (3 témakörben) számítógép-használat meglévő gyakorlata, az IT tanulásának motivációs tényezői, szakmai ismeretek egyéni szintje (3 témakörben) Szeminárium – két-háromhetes periódusok Szeminárium – két-háromhetes periódusok A projektfeladatok megvalósítására történő felkészülés, Projekttervek elkészítése, bemutatása – vitája; szemináriumi projekt – csoportokban; bemutatás A projektfeladatok megvalósítására történő felkészülés, Projekttervek elkészítése, bemutatása – vitája; szemináriumi projekt – csoportokban; bemutatás

8 8 A kurzus megvalósítása Folyamatos együttműködés zajlik a csoport tagjai között a projektek tervezése és kivitelezése során A tervek elkészítése által a hallgatók közvetett módon informatikai ismereteket sajátítottak el: A tervek elkészítése által a hallgatók közvetett módon informatikai ismereteket sajátítottak el: Eszközismeret, számítógép-használat Eszközismeret, számítógép-használat Általános célú alkalmazói programok Általános célú alkalmazói programok Információkeresés – hálózati technológiák területén Információkeresés – hálózati technológiák területén

9 9 Oktatási környezet A szakmai ismeretek elsajátításához, az egymással történő kommunikációhoz egy elektronikus tanulási környezet (Moodle) áll a hallgatók rendelkezésére. Elemei: A szakmai ismeretek elsajátításához, az egymással történő kommunikációhoz egy elektronikus tanulási környezet (Moodle) áll a hallgatók rendelkezésére. Elemei: WEB alapú oktatóanyag WEB alapú oktatóanyag Szintfelmérő teszt Szintfelmérő teszt Fórumok Fórumok Letölthető források, példák, feladatok Letölthető források, példák, feladatok Az elkészített munkák elektronikus leadása Az elkészített munkák elektronikus leadása

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 Köszönöm a figyelmet!

20 20 Kulcskompetencia „A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen.”

21 21 Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák Digit á lis kompetencia Digit á lis kompetencia A tanulás tanulása A tanulás tanulása Személyközi és állampolgári kompetenciák Személyközi és állampolgári kompetenciák Vállalkozói kompetencia Vállalkozói kompetencia Kulturális kompetencia Kulturális kompetencia

22 22 Digitális kompetencia A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak (ITT) magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak (ITT) magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Ezek a kompetenciák a logikai és kritikai gondolkodással, a magas szintű információkezelési készségekkel és a fejlett kommunikációs készségekkel állnak kapcsolatban. Ezek a kompetenciák a logikai és kritikai gondolkodással, a magas szintű információkezelési készségekkel és a fejlett kommunikációs készségekkel állnak kapcsolatban.

23 23 Digitális kompetencia Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb szinten a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét ölelik fel. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb szinten a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét ölelik fel.

24 24 Elvárások A képzéseken aktív tanulók vegyenek részt, akik megkonstruálják saját tudásukat, s részt vesznek tanulásuk önszabályozásában. A képzéseken aktív tanulók vegyenek részt, akik megkonstruálják saját tudásukat, s részt vesznek tanulásuk önszabályozásában. Lehetőség nyílik a tanulási – tanítási stratégiák, módszerek gazdag választékának tapasztalati tanulás kereteiben történő felfedezésére, megismerésére, elsajátítására. Lehetőség nyílik a tanulási – tanítási stratégiák, módszerek gazdag választékának tapasztalati tanulás kereteiben történő felfedezésére, megismerésére, elsajátítására.

25 25 Ismeretek Az ITT természetének és a mindennapi élet különféle kontextusaiban betöltött szerepének, illetve lehetőségeinek alapos ismerete, amely magában foglalja: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, köztük a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az adatbázisok, az információtárolás és - kezelés ismeretét a legfontosabb számítógépes alkalmazások, köztük a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az adatbázisok, az információtárolás és - kezelés ismeretét

26 26 Ismeretek az Internet és az elektronikus kommunikáció (e-mail, videokonferencia, egyéb hálózati eszközök) használata által nyújtott lehetőségek, valamint a valóság és a virtuális világ közötti különbségek felismerését az Internet és az elektronikus kommunikáció (e-mail, videokonferencia, egyéb hálózati eszközök) használata által nyújtott lehetőségek, valamint a valóság és a virtuális világ közötti különbségek felismerését a rendelkezésre álló információk megbízhatóságának és érvényességének (elérhetőség/elfogadhatóság) alapszintű megértését a rendelkezésre álló információk megbízhatóságának és érvényességének (elérhetőség/elfogadhatóság) alapszintű megértését

27 27 Képességek elektronikus információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása (létrehozása, rendszerezése, a fontos és nem fontos, szubjektív és objektív különbségtétel), valamint szisztematikus módon történő felhasználása elektronikus információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása (létrehozása, rendszerezése, a fontos és nem fontos, szubjektív és objektív különbségtétel), valamint szisztematikus módon történő felhasználása a megfelelő segédeszközök (prezentációk, grafikonok, táblázatok, térképek) használata összetett információk létrehozása, bemutatása vagy értelmezése céljából a megfelelő segédeszközök (prezentációk, grafikonok, táblázatok, térképek) használata összetett információk létrehozása, bemutatása vagy értelmezése céljából

28 28 Attitűdök  Hajlandóság az ITT használatára az önálló és a csapatban végzett munka közben, kritikai és reflektív szemlélet alkalmazása a rendelkezésre álló információk értékelése során  Pozitív viszonyulás az Internet-használathoz és fogékonyság a világháló biztonságos és felelős használata iránt, beleértve a személyes szféra és a kulturális különbségek tiszteletben tartását is


Letölteni ppt "1 Egy HEFOP projekt tapasztalatai Farkas András 2008. február 26. Digitális tanulási környezet alkalmazása az informatikai kompetenciák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések