Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása - Idegenforgalom Bujdosó Zoltán - Molnár Ernő - Patkós Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása - Idegenforgalom Bujdosó Zoltán - Molnár Ernő - Patkós Csaba."— Előadás másolata:

1 A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása - Idegenforgalom Bujdosó Zoltán - Molnár Ernő - Patkós Csaba – Radics Zsolt GEOLIN 1

2 Országos szintű, többnyire ágazati jellegű fejlesztési terv Kisebb térségi tervek Települési Fejlesztési Stratégiák Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Megyei Területfejlesztési Program Térségi Területfejlesztési Program Ágazati Fejlesztési és Operatív Programok A fejlesztési tervek kapcsolati ábrája Források állami EU helyi magán állami EU helyi magán állami helyi magán Kistérségi (esetleg települési) Fejlesztési Program helyi magán A tervek egymásra való hatása; a kapcsolat a különböző szintek között lehet egyből közvetlen, nem feltételez hierarchiát A tervek megvalósulásának helyei Megyei Fejlesztési Terv 2

3 Tervezési dokumentumok Alapok:  EU 2020 Stratégia (2012)  Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) – véleményezés alatt Megyei dokumentumok:  A megye helyzetelemzése (2012.11.30)  A megye fejlesztési koncepciója (jelenleg)  A megye stratégiai fejlesztési terve  Hajdó-Bihar megye fejlesztési operatív programja 3

4 Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzete  Az ország összes kereskedelmi szállásférőhelyeinek mintegy 5%-a  A szállásférőhelyek tekintetében kiemelkedően magas a szállodák (44,3%), közepes a panziók (14 %) és a kempingek (18%) aránya  A megye szállásférőhelyeinek térbeli eloszlása azonban rendkívül koncentrált  A vendégszám a kereskedelmi szállásférőhelyeken 2007-ig emelkedett, azóta csökken, az elmúlt években 350 ezer fő körül mozog  A megyében több nemzetközi és helyi jelentőségű gyógyfürdő, hozzájuk kapcsolódóan gyógyszálloda üzemel 4

5 Vendégéjszakák száma Hajdú-Bihar megyében (2010) forrás: KSH 5

6  Hajdú-Bihar megye turizmusának egyik legfőbb kitörési pontja az egészségturizmus, ezen belül a gyógyturizmus.  Az elmúlt évtized jelentős fejlesztései mellett a jövőben is várható az ágazat növekedése.  Emellett az ágazat joggal alapozhat a természeti adottságok (pl. vízfolyások, erdők) illetve kulturális örökségek hasznosítására 6

7 Hajdú-Bihar megye gyógyfürdőinek kategorizálása forrás: Országos Egészségturizmus fejlesztési stratégia 2010 7

8 ErősségekGyengeségek A megye természeti erőforrásai; Érintetlen természeti, táji értékek, a Hortobágy jelentős része a megye területén található; Jelentős kulturális hagyományok, erős térségi identitás; A megye határmenti elhelyezkedése; Fejlett oktatási-képzési intézményrendszere; Az oktatás és a turizmushoz kötődő tevékenységek felülreprezentáltsága; Országosan is kiemelkedő felsőoktatási, egészségügyi, kutatási régióközpont jelenléte; A Debreceni Egyetem jelenléte; Debrecen kelet-magyarországi nagyvárosok körében kimutatható vezető pozíciója, gazdasága az egyik leginkább tercierizálódott nagyvárosi gazdaság; Növekvő vendégforgalom, elsősorban az egészségturizmus területén; A megyét átszelő közúti tranzitútvonalak nagyobb átbocsátó- képességűre történő átépítése hiányos, a vasúthálózat és a repülőtér kapacitásai kihasználatlanok; A szolgáltatások dinamikus elemeinek aránylag kisebb szerepe; A szolgáltató vállalkozások nagy területi koncentrációja; Egyenlőtlen térszerkezet, leszakadó perifériák; Városi, kistérségi központi funkciók fejletlenek; Funkció nélküli vagy részleges funkciókkal rendelkező kisvárosok számának növekedése; Határmenti zárványtelepülések találhatók a megyében; Nem megfelelő a kohézió Debrecen és a megye többi települése között; Turisztikai, térségi marketing és komplex turisztikai termékcsomagok hiánya. 8

9 LehetőségekVeszélyek Természetvédelmi területek jelentőségének felértékelődése; Globális és európai piacok stabilizálódása, növekedés; Kvalifikált munkaerő kínálat biztosítható a megye határon átnyúló vonzáskörzetéből.; A testvértelepülési kapcsolatok erősödése, illetve a gazdasági szférába történő kiterjedése a megyei szereplők fejlődési lehetőségeit javítja; Az eurorégiós kapcsolatok megerősödése hozzájárul a térség hosszú távú fejlődéséhez; Külső tőkebefektetők érdeklődésének növekedése a keleti országrész iránt; Gyógy-, termál-, konferencia és aktív turizmus népszerűségének növekedése; Természeti-környezeti értékek (élővizek, növény- és vadállomány) károsodása az ökológiai szemlélet hiánya következtében; Globális és európai piacok elhúzódó válsága; A verseny erősödése a jelentős potenciált képviselő szomszédos kelet-európai piacokon; Területi szempontok háttérbe szorulása a fejlesztési politikában; Megerősödő piaci versenytársak a határ túloldalán; Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok fokozódó marginalizációja, növekvő társadalmi feszültségek; A megyén belüli térségi különbségek további növekedése; Romló megyei image; EU források szűkülése. 9

10 Az OFTK Hajdú-Bihar megye szempontjából releváns ágazati céljai  Az attrakciófejlesztés - új, innovatív, kreatív megoldások, a helyi gazdaság élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás;  a területi különbségek és koncentráció mérséklésének preferálása;  Tematikus termékfejlesztés, terméktervek, tematikus utak és termékláncok fejlesztése;  Az épített örökség erőforrásként való használata a turizmusban;  Az alkony- és szabadidő-gazdaság fejlesztése;  Rugalmasan igénybe vehető turisztikai szolgáltatások dinamikus fejlesztése;  A belföldi turizmus további erősítése;  A turisztikai kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatásminőség fejlesztése;  A területi szemlélet erősítése a turisztikai kínálat tervezésénél minden területi szinten; területi alapon meghatározott preferenciák kidolgozása és érvényesítése;  A termék elemek térségileg összehangolt fejlesztése;  Specifikus térségi és helyi márkaépítési tevékenység erősítése;  A teljes TDM rendszer tényleges felállásának elősegítése. 10

11 Az OFTK Hajdú-Bihar megye szempontjából releváns területi céljai 11

12 AZ OFTK területi céljai 12

13 JÖVŐKÉP: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Gazdasági versenyképesség erősítése, a gazdasági, társadalmi, szociális és területi kohézió előmozdítása Oktatás fejlesztése Idegen- forgalom erősítése Mezőgazdaság verseny- képességének erősítése Vállalkozási környezet fejlesztése K+F+I ösztönzése Határmenti együttműködés A centrum és periféria közötti különbségek mérséklése, a belső kohézió erősítése A megye közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Oktatás, Tudás és Innováció erősítése Növekvő foglalkoztatást biztosító gazdasági környezet fejlesztése Környezettudatos települési fejlesztések elősegítése Vidéki környezet- minőség javítása Előzetes fejlesztési javaslatok a helyzetfeltárás és az OFTK alapján 13

14 JÖVŐKÉP: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Gazdasági versenyképesség erősítése, a gazdasági, társadalmi, szociális és területi kohézió előmozdítása Oktatás fejlesztése Idegen- forgalom erősítése Mezőgazdaság verseny- képességének erősítése Vállalkozási környezet fejlesztése K+F+I ösztönzése Határmenti együttműködés A centrum és periféria közötti különbségek mérséklése, a belső kohézió erősítése A megye közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Oktatás, Tudás és Innováció erősítése Növekvő foglalkoztatást biztosító gazdasági környezet fejlesztése Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Környezettudatos települési fejlesztések elősegítése Turisztikai vonzerők fejlesztése, komplex programcsomagok kialakítása Vidéki környezet- minőség javítása Turisztikai marketing tevékenység fejlesztése Megyei Területfejlesztési Koncepció Előzetes fejlesztési javaslatok a helyzetfeltárás és az OFTK alapján 14

15 Köszönjük a figyelmet! 15


Letölteni ppt "A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása - Idegenforgalom Bujdosó Zoltán - Molnár Ernő - Patkós Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések