Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGÁSZATI ANYAGOK A GYERMEKFOGÁSZATBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGÁSZATI ANYAGOK A GYERMEKFOGÁSZATBAN"— Előadás másolata:

1 FOGÁSZATI ANYAGOK A GYERMEKFOGÁSZATBAN
SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika FOGÁSZATI ANYAGOK A GYERMEKFOGÁSZATBAN Dr. Rózsa Noémi Dr. Déri Katalin

2 Fogászati anyagok Tömőanyagok: ideiglenes; hosszú távú ideiglenes;
végleges (definitív); alábélelő anyagok. Endodonciában használatos anyagok Profilaxiás anyagok: barázdazárók; paszták, lakkok, ecsetelők, zselék; Lenyomatanyagok Rögzítő anyagok (ragasztók): rögzítőcementek; orthodoncióban használatos készitmények

3 Ideiglenes tömőanyagok
Követelmények: ne legyen káros hatása kopásálló, tartós jó széli záródás könnyen alkalmazható és eltávolítható rossz hővezető esztétikus költségkímélő Rövid idő – nedvességre keményedő paszták Hosszú távon – cink-oxid-eugenol cement (ZOE) Endodoncia – GIC, ZOE Inlay: Ideiglenes fényrekötő kompozit Guttapercha

4 Alábélelő anyagok Hatás: hőszigetelés védelem: gyógyhatás:
elektromos ingerek mechanikai és kémiai hatások gyógyhatás: - gyulladásgátló - dentinhíd dentintubulusok lezárása antibakteriális anyagkimélő Rétegvastagság: Lakk – 1-50µm (dentin-sealer) Liner – 0,2 – 1mm: Ca(OH)2, GIC Base (alap) – 1-2mm: cementek

5 Alábélelő anyagok Cinkoxi-foszfát cement
alábélelő – gyors kötés, ragasztás – lassú kötés, finomabb szemcsék nem zárja el a dentintubulusokat pulpakárosodás – foszforsav in vitro: citotoxikus, mutagén kötés: sav-bázis reakció Cink-oxid-eugenol cement (ZOE) jó záróképesség eugenol – alacsony %: baktericid és fájdalomcsillapító hosszú távú IT alap - mély kavitás - kompozittömés alá

6 Alábélelő anyagok Polikarboxilát cement Kalcium-foszfát cement
foszforsav → poliakrilsav kötés: sav-bázis reakció fogszövetek: kémiai kötés in vivo: ↓ toxicitás in vitro: ↑ ~ - Zn, F-, mutagén ↓ mechanikai jellemzők, ↑ oldékonyság nehezen kezelhető Kalcium-foszfát cement jó biokompatibilitás kötés: sav-bázis reakció pulpasapkázás fejlesztés alatt áll

7 Alábélelő anyagok Kalcium-hidroxid készítmények - Ca(OH)2
fertőtlenítő hatás dentinképződés felszívódás - szerkezetgyengülés önkötő: - ↑ oldékonyság - ↓ mechanikai jellemzők – még egy réteg, GIC alábélelés, direkt és indirekt pulpasapkázás Ideiglenes gyökértömés, apexifikáció fényrekötő: - ↓ oldékonyság - ↑ mechanikai jellemzők - 0,5 – 1mm: pulpaseb, amalgám - ↓ toxicitás Direkt pulpasapkázás – tejfogazat krónikus pulpitis

8 MTA MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE
Torabinejad et al 1993 – laterális gyökérperforáció kezelése retrográd gyökértömés, direkt pulpasapkázás, bifurkációs perforációk kezelése, apexifikáció, pulpadressing. trikálcium szilikát dikálcium szilikát trikálcium aluminát kálcium szulfát dihidrát bismut oxid tetrakálcium aluminoferrit MTA pH = 12,5 ~ Ca(OH)2

9 Üvegionomer cementek GIC
reaktív üvegszemcsék (kompozitok: inert üvegszemcsék) kötés: sav-bázis reakció „szendvics”, rétegezett technika ion: leadás-felvétel: F-, Al3+, Sr2+ összetétel: - kalcium-alumínium-fluor-szilikát üveg - strocium-alumínium-fluor-szilikát üveg poliakrilsav/polikarbonsav vagy polialkénsav üveg-polialkenoát cement alábélelés: dentin > 1 mm barázdazárás csonkfelépítés ideiglenes tömések végleges tömések - tejmolárisok

10 Üvegionomer Cementek - GIC
Anyagtípus Előnyök Hátrányok Indikáció Hagyományos önkötő, F- leadás adhezív technika hiány esztétikum por/folyadék arány mechanikai jellemzők tejmolárisok Dual, fénnyel gyorsítható kötésű barázdazárás szín (rózsaszín) vízfelvétel – hosszú távon BZ nyaki kopások IT Műanyaggal megerősített fényrekötő RMGIC nedvességre nem érzékeny 1% ~ polim. zsugorodás allergia pulpakárosodás alábélelés csonkfelépítés kis okkluzális kavitások Nagykeménységű, gyorsan kötő vízfelvétel, vízleadás pontos adagolás ART IT, alábélelés CERMET hagyományos GIC esztétikum, ↓F- * Hármas kötésű GIC

11 GIC CERMET CEMENT

12 INDIKÁCIÓ CG Fuji VII - Triage
Újonnan vagy részlegesen előtört molárisok - BZ; Allergiás reakciók; „Barbie” tömés tejfogazat. rózsaszín Dual kötésű üvegionomer cement: Kémiai kötés: 2’30” Fényre: 2O”

13 GC Fuji Triage

14 GC Fuji II LC

15 Amalgámok Mennyiség: Forma: < 20-25 µm Cu tartalom:
alacsony: 2-5% - konvencionális ~ magas: 12-30% - gamma-2-fázis mentes ~ Forma: < µm lemezke (lathe-cut) szférikus (szabályos) szabálytalan forma keverék. cinktartalom

16 Konvencionális amalgám Magas réztartalmú amalgám
Amalgámok Konvencionális amalgám Ag3Sn + Hg Ag2Hg3 Sn8Hg ≈Ag3Sn γ-fázis γ1-fázis γ2-fázis Magas réztartalmú amalgám Ag3Sn + Cu3Sn Hg Ag2Hg3 Cu6Sn5 ≈Ag3Sn γ-fázis γ1-fázis η’-fázis korrózió merkuroszkópos expanzió Hg

17 Tejfogak - Amalgám

18 Amalgám amalgámszemcsék – nem korszerű vízszűrő-berendezés terhesség,
szoptatás gyerekek un. biológiai fogászat (natural dentistry) Korszerű berendezések Nem indokolt az amalgám tömések cseréje Óvatosság: terhesség és gyerekek: Németország és Svédország

19 Állásfoglalás a fogászati tömőanyagok tartósságával kapcsolatban
2. A fogászati amalgám – főleg magas higanytartalma miatt - fokozott nehézfém terhelést ró mind a betegre, mind a fogászati stábra, mind pedig a környezetre. Az amalgám tömőanyagra és hulladékára a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok érvényesek. A szájban, illetve a fogban már hosszabb idő óta (fél, egy év) bent lévő amalgámból veszélyes anyag már nem, vagy csak igen csekély mértékben lép ki, ezért a konzerváló fogászati szempontból megfelelő amalgámtömések azonnali cseréjét nem tartjuk indokoltnak, azonban új amalgám tömés készítését nem javasoljuk. A nem megfelelő amalgámtömések cseréjekor ügyelni kell, hogy az eltávolított amalgám részecskéi ne kerüljenek a szervezetbe. Bár az amalgám tartóssága felülmúlja a fogszínű fémmentes plasztikus tömőanyagok tartósságát, alkalmazását nem javasoljuk, mert hátrányos tulajdonságai (nehézfém terhelés, fémes szín, galvanizmus, elektrokémiai korrózió, ionvándorlás, stb.) számosabbak előnyös sajátosságainál. Budapest, december 2. Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelő

20 Kompozíciós tömőanyagok
= min. két, kémiailag eltérő anyag és egy összekötő fázis 3D keveréke mikrofiller + 100 – 200 µm 0,01 – 0,1 µm 0,1 – 1 µm 1 – 10 µm 0,005 – 0,01 µm 10 – 100µm Részecske-nagyság Tulajdonságok Töltőanyag típusa jó széli záródás esztétikus fraktura mikrofiller-komplex Inhomogém mikrotöltésű, heterogén kompozitok IMK jó kopásállóság jól kidolgozható ↑ polim. zsugorodás Homogén mikrotöltésű kompozitok HMK jó fizikai és optikai ~ minifiller, midifiller, nanofiller Hibrid kompozitok HK ↓polim. zsugorodás jó fizikai ~ nehéz a kidolgozásuk makrofiller Konvencionális kompozitok KK LUTZ et al.

21 Kompozíciós tömőanyagok
Speciális kompozitok Töltőanyag típusa Tulajdonságok Ormocerek Organically modified ceramic „crosslinked” polisziloxán az organikus mátrixban ↓polim. zsugorodás jó kopásállóság nehéz a kidolgozásuk Insert - üveg moláris fogak ellátása megafiller 0,5 -2,0 mm okkluzális kontaktpont nehéz applikáció speciális polim. technika Módosított heterogén/homogén kompozitok módosított fillerek: rost, kristály jobb fizikai ~ Folyékony kompozitok Flow HK - ↓ töltőanyag% barázdazárás alábélelés kondenzálható kompozitoknál Kondenzálható kompozitok ↑ töltőanyag% > 80% molárisok ↓ esztétikai ~ ↑ viszkozitás ≈ HK

22 Kompomer Speciális kompozit, Összetétel:
bifunkcionális monomer - kompozit reaktív üveg töltőanyag - GIC vízmentes kiszerelés (tubus) Kötés: - szabadgyökös polimerizáció - sav-bázis reakció (a környezetből felvett víz hatá-sára, 3% max. víztartalomig, több hónapon át): → kémiai kötés: anyag és fogszövet → F- leadás Fényrekötő → tömőanyag Önkötő → ragastócement Slide 3

23 Twinky Star Fényrekötő színes kompomer tömőanyag Tejfogazat
Alternatíva ~ amalgám Rtg F- leadás Compliance Slide 3

24 Twinky Star Oba AA, Sönmez IS, Sari Ş.
Clinical Evaluation of a Colored Compomer In Primary Molars Med Princ Pract 2009; 18:31-34 36 paciens → 80 II. oszt. tömés, tejfogazat M/F = 1 12 hó Minimál invazív technika 2 mm rétegvastagság, 40” Eredmények: 3,9% (3 tömés) – csere 1,3% caries 1,29% (1 tömés) - fractura 2,6% - résképződés 2 tömés – marginális elszíneződés Slide 3 F – pink, silver M – lemon, blue

25 MagicFilTM Színes, csillámporos kompomer Dual kötés
Nedvességre nem érzékeny F- , Zn2+ → bactericid Kötés: 40” → 4’ Croll TP. MagicFil: A colourful kiddie compomer. Compend Contin Educ dent 2002; 23: Jafaranta B, Soderholm K-J, Guelmann M. Light penetration and bond strength of MagicfilTM to primary molars. Baltimor Convention Center 2005. blue < white < purple < yellow Slide 3

26 Előregyártott fémkoronák
Stainless steel crowns - SSC fémgyűrű tejmolárisok; rágófelszín helyreállítása; hosszú távú megoldás; időigényes előkészítés és adaptálás; beragasztás.

27 Előregyártott fémkoronák
Előkészítés és adaptálás

28 Előregyártott fémkoronák
kontaktpontok kialakítása a koronaszélek kidolgozása

29 Celluloid korona + kompozit
Esztétikus koronák PedoPearlsTM (1980) Celluloid korona + kompozit „strip crown” Whiter Biter Crown II NuSmileR „Pedo Jacket” fehér műanyag héj

30 Esztétikus koronák Kinder Krown Pedo II – jelentős színeltérés, alkalmazása elfogadható Kinder Krown Pedo I, White Steel Crown – nem megfelelő Forrás: Hosoya Y, Omachi K, Staninec M. Colorimetric values of esthetic stainless steel crowns. Quintessence Int 2002; 33:

31 Esztétikus koronák PedoPearls (1980)
poliészter/epoxi hibrid bevonatú előregyártott alumínium koronák minimális okklúzió kontaktpont – kopás - fém önkötő vagy dual kötésű kompozitok Indikáció: tejfogazat Kontraindikáció: bruxismus súlyos harapási rendellenességek

32 Esztétikus koronák NuSmileR Kompozittömés
Forrás: Th. Croll. Restoring four primary incisors using NuSmile Primary Crowns. Paediatric Restoration, 2007 Dental products Report Europe

33 Esztétikus koronák NuSmileR 25-30%
Forrás: Th. Croll. Restoring four primary incisors using NuSmile Primary Crowns. Paediatric Restoration, 2007 Dental Products Report Europe

34 BARÁZDAZÁRÓ ANYAGOK Bis-GMA GIC BARÁZDAZÁRÓ ANYAGOK Fehér/ opaque
Fogszínű Átlátszó Színes Színváltó Chroma

35 Bis-GMA - MELLÉKHATÁSOK
BISPHENOL-A METAKRILÁT SAV LOKÁLIS - incipiens káriesz lezárása; - pulpakárosodás – foszforsav; - nyálkahártya irritáció - fluorid; SZISZTÉMÁS - allergia, anafilaktoid reakció - asztma; - kancerogén, terratogén hatás. 70-es években több vizsgálat bizonyította, hogy tökéletes széli záródásnál az esetleges jelenlévő baktériumok inaktiválódnak és a cariesprogresszió megáll. Liebenber – Fissure sealant impasse. Quint Int 1994 Nyálkhártya irritáció: Benton JB, Zimmerman BF, Rawls HR. In vivo biocompatibility of an acrylic, fluoride-releasing, anion-exchange resin. J of Appl Biomat (NY). 4(1):97-101, 1993 Spring Allergia: Hallström U. Adverse reaction to a fissure sealant: Report of case. J Dent Child. March-Apr. 1993,

36 Helioseal Clear Chroma
CleanProTM „Színváltó” barázdazáró anyagok 3M - ESPE Helioseal Clear Chroma IVOCLAR-VIVADENT

37 CleanProTM – „No rinse sealant technique”
Önsavazó technika: 15” - AdperTM PromptTM L-PopTM; nincs szükség öblítésre; csak okkluzális felszínek barázdazárása esetében javasolható; önkötő barázdazáró

38 EMBRACE - WetBond kötés nedves közegben;
Bond alkalmazása nem szükséges. Pulpdent,J.P.O’Donnell

39 InTen-S Fényrekötő kompozit ↓ polim. zsugorodás: 1,6%;
Kavitás I – V, kiterjesztett BZ, tejfogazat, kerámiahéj javító

40 VOCO – ADMIRA SEAL ORMOCER alapú = organically modified ceramic
biokompatibilitás minimális zsugorodás adhezív tulajdonságok javulása magas töltőanyagtartalom: 54% 0,7 μm ø üvegkerámia részecskék tixoptrop, kopásálló Ormocer – két ilyen anyag létezik, Degussa a másik Saját bond, biokompatibilis, nincs savazás

41 VITÁLAMPUTÁCIÓ (PULPOTÓMIA)
Pulpadressing: A pulpacsonk fedése gyógyszeres kötéssel: Anyagok kalcium-hidroxid Ca(OH)2; vasszulfát Fe2(SO4)3; formokrezol, Buckley (1904); glutáraldehid 2-5%. mineral trioxide aggregate (MTA) Nyomás nélkül fedjük a csonkot.

42 GYÖKÉRTÖMŐ ANYAGOK TULAJDONSÁGOK: nincs irritatív hatása;
alak- és mérettartó; röntgenárnyékot ad; nem oldódik; falálló; (biokompatibilis); fertőtlenítő és bakteriosztatikus; könnyű eltávolítani; nem színezi el a fogakat. British Endodontic Society: Guidelines for root canal treatment

43 GYÖKÉRTÖMŐ ANYAGOK A felnőtt fogászatban használatos ~ Hatóanyag
Gyári készítmény Gyártó Cink-oxid-eugenol Aptal Harz, Hermetic Speiko Lege Artis Epoxigyanta AH26, AH26 Plus Dentsply DeTrey Metakrilát, Polihidroxi-metilmetakrilát Hydron Hydron Canada Poliketon Diaket ESPE Polidimetil-siloxan Roeko Seal Automix Roeko Szalicilát és Ca(OH)2 Apexit/Sealapex Vivadent/Kerr Üvegionomercement Ketac Endo/ Endion ESPE/Voco

44 Hatóanyag/Gyógyszeradalék
GYÖKÉRTÖMŐ ANYAGOK A felnőtt fogászatban használatos ~ Hatóanyag/Gyógyszeradalék Gyári készítmény Gyártó Paraformaldehid N2 Universal Hager& Werken Kortikoszteroid Endomethasone Pharma-Dental Hexaclorofén, diklorofén Diaket A ESPE Mineral Trioxide Agregate ProRoot MTA Denstply

45 GUTTAPERCHA Tulajdonságok: kevésbé oldódik; jól komprimálható;
könnyen tömöríthető; nem irritálja a szöveteket; alaktartó; szerves oldószerekben oldódik: xilol, kloroform, eukaliptus; röntgenárnyékot ad; biológiailag neutrális; jól eltávolítható. nyomás hatására deformá-lódik: nagy nyomóerő hatásá-ra könnyen átpréselhető a foramen apicalén; nem elég szilárd: a kisméretű csatornákban komplikált használni; a tömőanyag körüli réseket sealer-rel kell kitölteni. Guttaoercha:

46 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "FOGÁSZATI ANYAGOK A GYERMEKFOGÁSZATBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések