Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Debreceni Egyetem Nyelvtechnológia és bioetika workshop Debrecen, 2010. szeptember 10.

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Magyar emlékezethelyek Vitaindító 2010. szeptember 10

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1. A kollektív emlékezet A) Történelem és emlékezet – történelem: kritikai viszony a múlthoz → a résztvevők szempontjainak kikapcsolása – emlékezet: egzisztenciális viszony a múlthoz; „csak az emlékezetben alakul ki a valóság” (Marcel Proust) → az emlékezet interszubjektív jellege (a „mi”- csoporthoz tartozók emlékeinek interiorizálása)

4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” B) Az emlékezés antropológiai funkciója – egyén: a gondolkodás és az éntudat alapja az emlékezés – közösség: a közösség léte az interszubjektív emlékezésen alapul („elképzelt közösségek”; a fenomenalitás elve) – egyén és közösség viszonya: az egyén a közösségtől kapja az alapvető értelemsémákat (nyelv) egyéni identitás: egyéni és kollektív emlékezet összjátéka kollektív traumák: hatásuk az egyéni traumákéval rokon

5 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – jelen és múlt viszonya az emlékezésben az emlékezet jelen-érdekeltsége (a mindenkori jelen értelmének megalkotása) → a felejtés/elfojtás szerepe ~ „palimpszeszt”

6 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nemzet alatti és nemzet fölötti identitások – nemzet fölötti kollektív identitások nincs összemberi emlékezet/összemberi identitás (a globalizáció paradoxona) → a legnagyobb „mi”-csoportok alapja: a nagy vallási civilizációk → európai identitás – nemzet alatti kollektív identitások a csoportemlékezetek rétegzettsége, ellentmondásos viszonya

7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 2. Az emlékezethely A) Az emlékezethely fogalma és szerkezete – eredete: mnemotechnika – locus memoriae (a nem narratív emlékezettartalmak téralakzatokhoz való hozzákötése) – meghatározása: a múltból merített értelemsémák, jelentések csomópontja, kikristályosodása – létrejöttének feltétele: az emlékezés szándéka

8 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – Az emlékezethely szerkezete hordozó szimbolikus jelentés ársadalmi funkció – Az emlékezethely típusai általában: anyagi és eszmei konkrétan: események, emlékművek, épületek, szövegek, intézmények, fogalmak

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” B) Az emlékezethely paradoxona – „emlékezettársadalmak” vs. „felejtéstársadalmak” ismétlés vs. felidézés (múlt és jelen viszonya megfordul) → az emlékezés közvetettsége

10 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” C) Az emlékezethelyek és jelentésük változékonysága − emlékezettörténet – a változások oka: a jelen mindenkori értelemigényének alakulása a hatalom instrumentalizációs törekvései – a változások jellege: spontán és irányított folyamatok eredője – a változások típusai keletkezés és megszűnés hangsúlyeltolódás, jelentés- és funkcióváltás – Az emlékezettörténet kritikus pontja a kommunikatív és kulturális emlékezet határa

11 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” D) Az emlékezethelyek kutatása – cél: a kollektív emlékezet történetének leírása – módszertan a kutatás nem ítélkezik az emlékezettartalmak fölött a kutatás az emlékezethely funkcionális hatékonyságát vizsgálja a kutatás korlátai és paradoxona – a múltból csak az kutatható, ami dokumentálva van – a jelen kérdőíves módszerrel is kutatható

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 3. A magyar emlékezethelyek A) A magyar emlékezethelyek történeti aspektusa – az emlékezéstörténet időintervalluma: két évszázad – a magyar emlékezettörténet determinánsai geopolitikai széttagoltság az emlékezés gyakori megszakítottságai erős konfrontáció a szomszédok kollektív emlékezetével negyvenéves kollektív amnézia a 20. század 2. felében a nemzet „befejezetlensége” (→ ← Nyugat-Európa)

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” B) A kutatás strukturálásának szempontjai – meghatározandó az emlékezethelyek száma (fr. és ném.: 130 körül) az emlékezethelyek listája az adatforrások köre az adatfeldolgozás elméleti és gyakorlati szempontjai a kötetstruktúra kialakítása (későbbi feladat) – interdiszcplinaritás az egyes szakterületek szerepe a kiválasztásban és a feldolgozásban a diszciplínák együttműködésének gyakorlata

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” C) Javaslat az elemzendő emlékezethelyekre (a bázisdiszciplína megjelölésével) – Nemzeti nagyság – „visszavonás” – nemzethalál Redditus” – a huntörténet a magyar kollektív tudatban (T, I) Verecke, „párducos Árpád”/„Árpád apánk” (T, I) Tatárjárás (T) Tripartitum (T) Mohács (T, I) Zrínyi és a vadkan (a Habsburg-uralom emléke Magyarországon) (T, I) A Tudományos Akadémia, Lánchíd, lóverseny (Széchenyi István) (T) „Boldog békeidők” – Ferenc József – Sissy (T, I, K) Trianon (T, I, K) Don-kanyar (T, K) Hideg napok (T, I, K) Sorstalanság (Holokauszt; T, I, K)

15 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – Szép, új világ „utolsó csatlós” (T) A tanú (T, I,K) „A legvidámabb barakk ” / „ gulyáskommunizmus ” – Kádár János (T, I, K) Vasfüggöny (Határnyitás) (T, K) III/3 (T, I, K) – Forradalom, szabadság R á kóczi, kuruc – labanc Március 15. – Kossuth Lajos – Petőfi Sándor – Pilvax, trónfosztás, Görgey, az „áruló” – Aradi 13 (T, I, K, N), Október 23. – Nagy Imre – 301-es parcella (T, I, K)

16 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – Művek – művészek – az irodalmi emlékezet helyei – kultusz és irodalom (a Halotti Beszédtől Széphalmon át Balatonszárszóig) Bánk bán János vitéz Toldi Az ember tragédiája Egri csillagok Ady Endre Bartók Béla József Attila Latinovits Zoltán

17 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – Kultuszok Szent István, az á llamalap í tó (T) Mátyás, az igazságos (T, I, N) – a kolozsv á ri Mátyás-szobor (komplex → identitás) Bocskai és hajdúhagyomány (T, N) Bethlen Gábor – Erdély (T, I) Széchenyi és Kossuth (T, I, N, K) Görgey, az „áruló” (T, I, K)

18 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – Identitás Magyar nyelv (Ádámtól-Évától a finnugor rokonságon át a sumerológiáig) (NY, I) Himnusz, Szózat (I, NY) Tót atyafiak (T, I) 100 tagú cigányzenekar (N) Kivándorlás – az emigráció emlékezethelyei (T, I, K) Népies – urbánus (I, T, K) Piros-fehér-zöld (T, N) Szent Korona, címer, Árpád-sávos zászló, turul (T, N)

19 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – Vallás „nyakas kálvinista” (T, I, N) Debreceni Nagytemplom (komplex → trónfosztás) „pápista” (T, I, N) debreceni gályarab-emlékmű (T) – Magyarország és a nagyvilág Déli harangszó – „a kereszténység védőbástyája ” (T, I, N) Aranycsapat, 6:3 (T, I, K) Magyar Nobel-d í jasok (T, K) Rubik-kocka (T, K) Gulyás – Goulasch (N)

20 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” – Tájak (T, I, N) A lokális identitások emlékezeti helyei Tokaj „A magyar tenger”: a Balaton Budapest Hortobágy Kolozsvár „Pannon táj” Cívis


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések