Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ökológia  Biológia tudományának része  Élőlények egymás közötti és környezetükkel való kölcsönhatásait vizsgálja  Élőlény központúság jellemzi  Élőlény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ökológia  Biológia tudományának része  Élőlények egymás közötti és környezetükkel való kölcsönhatásait vizsgálja  Élőlény központúság jellemzi  Élőlény."— Előadás másolata:

1 Ökológia  Biológia tudományának része  Élőlények egymás közötti és környezetükkel való kölcsönhatásait vizsgálja  Élőlény központúság jellemzi  Élőlény és környezete összekapcsoltsága jelenik meg  Oksági összefüggésekre kíváncsi

2 Szerveződési szintek szervezet populáció életközösség bioszféra molekuláris sejt szövet szerv INFRAINDIVIDUÁLIS INDIVIDUÁLIS SZUPRAINDIVIDUÁLIS

3 Földrajzi burok  Geoszféra (élettelen természet), részei:  litoszféra  hidroszféra  atmoszféra  Bioszféra (élő természet)  Nooszféra (társadalom)

4 Hol található élet? 0 tengerszint 1500 -3000 -1500 3000 4500 6000 9000 -6000 -7500 -9000 -4500 baktériumok és spórák madarak 7500 állatok növények 2800 -100 élet 95%-a tengeri állatok szórványos állati élet élet nyomai

5 Fogalmak Természet A körülöttünk levő dolgok, jelenségek és folyamatok egysége Emberi tevékenységtől függetlenül létező Anyagi rendszerek fejlődésének eredménye Típusai: élő és élettelen

6 FAJ  Biológiai alapegység  Hasonló genetikai állományú egyedek  Hasonló megjelenésű egyedek  Szaporodásra képes utódok létrehozása  Nehézségek a fajmeghatározás körül

7 Populáció  Azonos fajhoz tartozó egyedek összessége, melyek tényleges szaporodási közösséget alkotnak. szervezet populáció életközösség bioszféra SZUPRAINDIVIDUÁLIS  Ökológiai alapegység

8

9

10 Társulás (1)  = Biocönózis (fitocönózis, zoocönózis, bakteriocönózis)  Adott helyen (területen) és időben élő fajok egyedeinek összessége és kapcsolat rendszere  Alapkérdés:  Miért azok a fajok élnek az adott helyen együtt?  Mi szabja meg a populációk viselkedését az adott területen?

11 Társulás (2)  Alapvető információ: a társulás faji összetétele (fajlista)  Növényfajok listája = flóra  Állatfajok listája = fauna  baktériumok, gombák  Kapcsolatrendszer:  Kompetíció (=versengés)  Forrásokért (táplálékért)  Élőhelyért  Trófikus kapcsolatok (mi mit eszik?)  Parazitizmus (=élősködés)

12 Ökoszisztéma  Ökológiai rendszer  Absztrakció  Kölcsönhatás rendszer  Populációk között (táplálkozási kapcsolatok, kompetíció, stb.)  Populációk és az élettelen környezet között  Jellemző folyamatok: anyag és energia átadás, áramlás

13 Biológiai sokféleség  = Diverzitás, változatosság  Mintázat (fajszám és egyedszám)  Mérése: Diverzitás indexek  Miért fontos paraméter?

14

15 Simpson-Yule féle index D = [[  n i (n i -1)]/[N(N-1)]] -1 n i - az i-edik faj egyedszáma N - a társulás összegyedszáma Pl.fajegyedszám varangy 150 erdei béka 120 ásóbéka 50 unka 20 leveli béka 5 mocsári béka 2 D = [150*149/347*346 + 120*119/347*346 +... + 2*1/347*346] -1 = 3 D = 3

16 Shannon-Wiener függvény H = -  p i ln p i p i - az i-edik faj relatív gyakorisága Pl.fajegyedszámgyakoriságln pipi varangy 150 0.432-0.839 erdei béka 120 0.346-1.062 ásóbéka 50 0.144-1.937 unka 20 0.058-2.854 leveli béka 5 0.014-4.240 mocsári béka 2 0.006-5.156 H = -[0.432*(-0.839) + 0.346*(-1.062) +... + 0.006*(-5.156)] = 1.27 H = 1.27

17 Ökoton  = Szegélytársulás (két társulás határán jön létre)  Példák: tóparti nádas, élőbevonat  Két társulásétól eltérő faji összetétel  Nagy fajdiverzitás  Intenzív anyagforgalom

18 Mozaikosság  Társulások, társulás töredékek együttese  Térben változó

19 Természetes zonáció  Plankton  Nekton Hínárnövényzet  Mederfenéki algagyep  Alámerült gyökerező hínár  Felszínen kiterülő gyökerező hínár Nyíltvízi élőlény együttes Társulások változása térben adott időben.

20

21 Mocsári növényzet  Kákás  Nádas  Gyékényes  Magassásos  Zsombékos

22 Réti növényzet  Láprétek  Mocsárrétek Bokorfüzesek Ligeterdők  Puhafa ligetek (fűz és nyár)  Keményfa ligetek (tölgy, kőris, szil)

23 Társulások változása időben adott helyen. Természetes szukcesszió jellemzői  Progresszív folyamat  Hosszú ideig tartó folyamat  Diverzitás nő (?)  Élőlény társulások közötti kapcsolatok bővülnek  Stabil ökoszisztéma  Végső állapota a klimax Szukcesszió

24 Mesterséges szukcesszió jellemzői  Regresszív folyamat  Emberi beavatkozás következménye  Rövid idő alatt végbemegy  Diverzitás csökken (?)  Társulások közötti kapcsolatok szegényednek  Instabil ökoszisztéma

25 Tévesen használt fogalmak  Sok a fogalmi zavar az ökológia területén  Közvéleményben tévesen rögzült pár fogalom

26 Egyensúly  Biológiai vagy ökológiai értelemben használják  Nem termodinamikai vagy mechanikai értelmű  Fejlődés lehetősége kizárt  Dinamikus jellegű, vagyis állandóan változó  Nem igazi egyensúly, inkább adott állapotban tartás, önszabályozás

27 Stabilitás  = állandóság  Hasonló okok miatt nem jó, mint az egyensúly  Fejlődés lehetőségét nem tagadja  Helyesebb az állapot kifejezés használata

28 Szabályozás  Élő szervezetekre jellemző az önszabályozási és önvezérlési lépések összehangolása  Helyesebb az önirányítás szó használata szabályozás helyett

29 Ökológiai katasztrófa (1)  Katasztrófa: O Hirtelen következik be O Nagy területet érint o Drasztikus változás áll be  Ökológiai jelentéstartalma nem tisztázott  Emberi hasznosítás szempontjából bekövetkezett ökoszisztéma károsodásra használják

30 Ökológiai katasztrófa (2)  Valódi tartalma: o Az adott ökoszisztéma külső hatásra történő drasztikus megváltozása o Időléptéke változó lehet (geológiai, emberi lépték)  Következmények: O Fajok eltűnése o Aktivitás csökkenés o Egyedszám csökkenés  Természetes formái:Vulkánkitörés, meteorit becsapódás, tűzvész, stb.

31 Minőség Dolgok, jelenségek, folyamatok belső lényegi tulajdonságainak összessége, melyek révén azok egymástól elkülönülnek.

32 Alkalmasság, jóság  A minőség emberközpontú alkalmazása  Felhasználástól függ a kedvező vagy rossz minőség (Pl. halászat, fürdés, ivóvíz, ipari víz, öntözővíz, stb.)

33 Az ökológiai szemléletmód ökonómiai gondolkodás  ökológiai gondolkodás fajok szerepe  a fölösleges letűnik az ember a bioszféra része túlszaporodás - túlfogyasztás


Letölteni ppt "Ökológia  Biológia tudományának része  Élőlények egymás közötti és környezetükkel való kölcsönhatásait vizsgálja  Élőlény központúság jellemzi  Élőlény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések