Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti kárelhárítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti kárelhárítás"— Előadás másolata:

1 Környezeti kárelhárítás
Ács Tamás Környezeti kárelhárítás I. Talaj és talajvíz

2 Előadás vázlata Talaj fogalma Talaj funkciói
Talajok jellemzői és csoportosítása Felszín alatti vizek csoportosítása Felszín alatti vizek jelentősége Felszín alatti áramlási rendszerek

3 Talaj fogalma Mezőgazdaság: A talaj a Föld legkülső szilárd burka, mely a növények termőhelyéül szolgál. Alapvető tulajdonsága a termékenysége, vagyis az a képesség, hogy kellő időben és a szükségelt mennyiségben képes ellátni a növényeket vízzel és tápanyaggal. Építőipar a felszín mechanikai tulajdonságai alapján határozza meg a talajokat. Fontosabb jellemzői: teherviselő-e, alakváltozás, állékonyság, stb. Talajbiológia: A talaj tipikus nyílt ökológiai rendszer, amely magában foglal egy élő biológiai és egy élettelen abiotikus háromfázisú (gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú) alrendszert, melyek szorosan összefonódnak. Bennük az anyagcsereutak lehetnek biológiailag szabályozottak és kémiaiak (pl. adszorpció az agyagásványok felületén), a folyamatok azonban nehezen elkülöníthetők, az anyag- és energiaáramlás állandó a környezettel.

4 Talaj fogalma Általános megfogalmazás: A talaj olyan háromdimenziós test vagy képződmény a földkéreg legfelső szintjén, mely az anyakőzet, klíma, relief, élő szervezetek, emberi tevékenység és az időtényező kölcsönhatásának eredményeképpen keletkezett. Tulajdonságaiban és minőségében eltér a kőzettől, saját levegője, vize és élővilága van, az élő és az élettelen természet határterületét jeleníti meg.

5 Talaj funkciói – ökológiai funkciók
Biomassza termelési funkció: A talaj a mező- és erdőgazdálkodás termőhelye, az élelmiszer- és takarmánynövények, valamint a megújuló energia és nyersanyag előállítója ill. forrása. Szabályozó funkciók: A környezet elemeit védő szűrő-, tompító- és átalakító folyamatok, melyek különösen a felszín alatti vizek és a tápláléklánc védelme szempontjából fontosak. Biotóp funkció: A talaj biológiai élettér, mely mint a biocönózisok élettereinek alkotója teret, anyagot és biomasszát nyújt a benne élő mikroorganizmusoknak, növényeknek és talajlakó állatoknak. Egyben géntartalék, hiszen genetikai öröksége elengedhetetlenül szükséges életünkhöz.

6 Talajok jellemzői és csoportosítása
szemcsék mérete és eloszlása szervesanyag-tartalom kémhatás termékenység vízgazdálkodás alapkőzet talajképződés módja talaj kora stb.

7 Talajok jellemzői és csoportosítása – szemcseméret és eloszlás
ISO skála Szemcseméret szerinti osztályozás Elnevezés Mérettartomány nagyon durva talaj nagy tömb >630 mm tömb 200 – 630 mm görgeteg 63 – 200 mm durva talaj kavics durva kavics 20 – 63 mm közepes kavics 6,3 – 20 mm finom kavics 2,0 – 6,3 mm homok durva homok 0,63 – 2,0 mm közepes homok 0,2 – 0,63 mm finom homok 0,063 – 0,2 mm finom talaj kőzeltliszt (iszap) durva kőzetliszt 0,02 – 0,063 mm közepes kőzetliszt 0,0063 – 0,02 mm finom kőzetliszt 0,002 – 0,0063 mm agyag <0,002 mm Atterberg-skála Elnevezés Mérettartomány durva kavics 200–20 mm finom kavics 20–2 mm durva homok 2–0,2 mm finom homok 0,2–0,02 mm kőzetliszt (iszap) 0,02–0,002 mm agyag < 0,002 mm Forrás: Wikipedia

8 Talajok jellemzői és csoportosítása – szemcseméret és eloszlás
Forrás: MTA TAKI

9 homok, iszap és agyag tartalom alapján
Talajok jellemzői és csoportosítása – szemcseméret és eloszlás Textúra háromszög homok, iszap és agyag tartalom alapján FAO (UN) 5 osztály MAGYAR 11 osztály USDA (USA) 12 osztály

10 Talajok jellemzői és csoportosítása
szemcsék mérete és eloszlása szervesanyag-tartalom kémhatás termékenység vízgazdálkodás alapkőzet talajképződés módja talaj kora stb.

11 Talajok jellemzői és csoportosítása – szervesanyag-tartalom
Mi a szervesanyag? élő és élettelen organizmusok különböző bomlási fázisban széntartalmú anyagok összetett keveréke Honnan van a szervesanyag? termények és természetes növényzet maradványai állati- és műtrágya, komposzt állati maradványok stb. Miért fontos a talaj szervesanyag-tartalma? táplálékforrás az élőlényeknek a szerves szén javítja a talaj átjárhatóságát megköti a vizet, így vízhiányos időszakban vízforrások lehetnek

12 Talajok jellemzői és csoportosítása – szervesanyag-tartalom
Forrás: MTA TAKI

13 Talajok jellemzői és csoportosítása
szemcsék mérete és eloszlása szervesanyag-tartalom kémhatás termékenység vízgazdálkodás alapkőzet talajképződés módja talaj kora stb.

14 Talajok jellemzői és csoportosítása – kémhatás
Miért érdekes a talaj kémhatása? a biológiai lebontást végző mikroorganizmusok érzékenyek a közeg pH értékére szerves szennyezők eltávolítása gyengülhet megváltoztatja a talajba kerülő anyagok adszorpciós viselkedését (adszorpció: megkötődés a talajszemcsék felületén) egyébként adszorbeálódó szennyezők mobilizálódnak a fémek (toxikusak is) oldhatósága a közeg kémhatásától is függ oldott állapotban a növények fel tudják venni

15 Talajok jellemzői és csoportosítása – kémhatás
Forrás: MTA TAKI

16 Talajok jellemzői és csoportosítása
szemcsék mérete és eloszlása szervesanyag-tartalom kémhatás termékenység vízgazdálkodás alapkőzet talajképződés módja talaj kora stb.

17 Talajok jellemzői és csoportosítása – vízgazdálkodás
Forrás: MTA TAKI

18 Talajok jellemzői és csoportosítása – vízgazdálkodás
Vízgazdálkodási tulajdonságok: tárolt víz mennyisége tárolt víz eloszlása tárolt víz mozgékonysága Talajok vízgazdálkodását befolyásoló tényezők: hézagtérfogat (porozitás): pórusok mérete és eloszlása áteresztőképesség szervesanyag-tartalom pórusok térfogata teljes térfogat fizikai féleség szemeloszlás

19 szabadföldi vízkapacitás
Talajok jellemzői és csoportosítása – vízgazdálkodás A víz az összes pórust maradéktalanul kitölti: A víz gravitációsan mozog. A víz a szemcséken filmrétegként kötött (adhéziós erő dominál). Növények nem képesek vizet felvenni (hervadáspont). Gravitációs kifolyás után visszamaradó víz: Kapilláris és adhéziós erők dominálnak. Víztartalom kitüntetett pontjai: nedves száraz adszorbeált víz (film) levegő talaj-szemcse gravitációs víz telített szabadföldi vízkapacitás általános holtvíz tartalom kapilláris víz

20 Talajok jellemzői és csoportosítása
szemcsék mérete és eloszlása szervesanyag-tartalom kémhatás termékenység vízgazdálkodás alapkőzet talajképződés módja talaj kora stb.

21 Talajok jellemzői és csoportosítása – alapkőzet
Forrás: MTA TAKI

22 Felszín alatti vizek csoportosítása
merev vázú kőzetek karszt- és hasadékvizek mészkő, dolomit – karszt; homokkő, konglomerátum, breccsa; görgetegek; vulkanikus kőzetek kőzetek repedéseiben tárolt víz felszíni vizek porózus kőzetek vízfolyások parti szűrésű víz talajnedvesség telítetlen zóna alaphozam talajvíz telített zóna vízrekesztő források rétegvíz hévíz termálvíz T ≥ 30 ⁰C

23 Felszín alatti vizek jelentősége – emberi vízhasználatok
Felszín alatti vízhasználatok [%] A felhasznált felszín alatti víz mennyisége kb. 743 Mm3/év. Ebben nincs benne a parti szűrésű víz. Kb. 400 Mm3/év, ami 110 l/fő/nap-nak felel meg. Adatok forrása: Somlyódy L Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

24 Felszín alatti vizek jelentősége – emberi vízhasználatok
Az ivóvízellátás kb. 91 %-a felszín alatti vizekből történik . Kb kútból termelnek ivóvizet

25 Felszín alatti vizek jelentősége – ökoszisztéma
A vízfolyások kisvizeinek jelentős része származik felszín alatti vízből: alaphozam. Eső után elhúzódik a kiürülés (felszín alól érkezik utánpótlás). Őszi, csapadékmentes idő-szakban a vízi élővilág éltetője.

26 Felszín alatti vizek jelentősége – ökoszisztéma
Magyarország síkvidéki területeinek ökoszisztémája érzékeny a talajvízviszonyokra: talajvízből kapilláris vízemelés a gyökérzónába az optimális tv. állás talaj, növénytípus és gyökérmélység függő az optimum egy intervallum, nem egy konkrét szint eltérés az optimumtól csak rövid ideig lehetséges, különben pusztul az ökoszisztéma Eső z Párolgás Víz tartalom Each soil class has it own hydraulic parameter set megfelelő vízellátottság pusztulás veszélye (száradás) pusztulás veszélye (rothadás)

27 Felszín alatti vizek jelentősége – ökoszisztéma
A védett természeti területek többségén is jelentős szerepe van a tv.-nek.

28 Felszín alatti áramlási rendszerek
féligáteresztő réteg (lösz, iszap, agyag) lencse vízvezető réteg (kavics,homok) ablak karsztos hegyvidék

29 Felszín alatti áramlási rendszerek
< 1 év Utánpótlódás: csapadékból történő beszivárgás Megcsapolás: párolgás vagy vízfolyás 1000 év 10 év elérési idők 100 év Utánpótlódási és megcsapolási helyek közötti áramlási pályák, ennek megfelelő potenciálviszonyok!!!

30 Felszín alatti áramlási rendszerek
Feláramlási és leáramlási területek Magyarországon domborzat kőzet meteorológia növényzet feláramlási területeken megcsapolás (vízfolyás, növényzet párologtatása) leáramlási területeken utánpótlódás (mélyebb rétegekbe szivárgás)

31 Felszín alatti áramlási rendszerek
Milyen folyamatok/jelenségek befolyásolják az áramlási rendszert? természetes: meteorológia (beszivárgás, párolgás) növényzet felszíni vizek geológia (kőzet típusa), geológiai formációk (lencse, ablak, stb.) domborzat stb. antropogén mezőgazdaság (öntözés, növénytermesztés, talaj bolygatása) vízkivételek (kutak, drének, stb.) felszíni vizek (csatornák – lecsapolás) műtárgyak (pl. a kármentesítés során)

32 felszíni alatti lefolyás
Felszín alatti áramlási rendszerek Meteorológiai hatások + növényzet transpiráció növényi párologtatás csapadék evaporáció fizikai párolgás intercepció tározódás a leveleken evaporáció fizikai párolgás felszíni lefolyás infiltráció telítetlen zóna felszíni alatti lefolyás utánpótlódás párolgás a tv-ből telített zóna

33 Felszín alatti áramlási rendszerek
Milyen folyamatok/jelenségek befolyásolják az áramlási rendszert? természetes: meteorológia (beszivárgás, párolgás) növényzet felszíni vizek geológia (kőzet típusa), geológiai formációk (lencse, ablak, stb.) domborzat stb. antropogén mezőgazdaság (öntözés, növénytermesztés, talaj bolygatása) vízkivételek (kutak, drének, stb.) felszíni vizek (csatornák – lecsapolás) műtárgyak (pl. a kármentesítés során)

34 Felszín alatti áramlási rendszerek
A vízfolyás vízszintje és a talajvíz szintjének relációja dönti el az áramlás irányát. Áradások alkalmával vagy duzzasztott szakaszokon a vízfolyás rátölt a talajvízre. A vízfolyás vízhozamának felszín alatti vízből származó hányada az alaphozam. A vízfolyás megcsapolja a talajvizet.

35 Felszín alatti áramlási rendszerek
Milyen folyamatok/jelenségek befolyásolják az áramlási rendszert? természetes: meteorológia (beszivárgás, párolgás) növényzet felszíni vizek geológia (kőzet típusa), geológiai formációk (lencse, ablak, stb.) domborzat stb. antropogén mezőgazdaság (öntözés, növénytermesztés, talaj bolygatása) vízkivételek (kutak, drének, stb.) felszíni vizek (csatornák – lecsapolás) műtárgyak (pl. a kármentesítés során)

36 Felszín alatti áramlási rendszerek
vízkivétel hatására depresszió alakul ki nyomáskülönbségek nőnek gyorsabb áramlás

37 Felszín alatti áramlási rendszerek
A természetes áramlási rendszer átalakul Kisebb alaphozam; ökoszisztéma vízellátása gyengül

38 Felszín alatti áramlási rendszerek
Műtárgyak (pl. terelőfal, kutak) megváltoztatják az áramlás irányát.


Letölteni ppt "Környezeti kárelhárítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések