Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy egészségesen növekvő gyülekezet és a kiscsoportok jelentősége Magyarország 2014. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy egészségesen növekvő gyülekezet és a kiscsoportok jelentősége Magyarország 2014. október."— Előadás másolata:

1 Egy egészségesen növekvő gyülekezet és a kiscsoportok jelentősége Magyarország 2014. október

2 EGY EGÉSZSÉGES GYÜLEKEZET MINDIG NÖVEKSZIK: 1. MENNYISÉGBEN – MEGTÉRÉSEK ÁLTAL 2. MINŐSÉGBEN – TANÍTVÁNYSÁG ÁLTAL (HŰSÉGES KÖVETŐI KRISZTUSNAK) 3. SZERKEZETÉBEN (AHOGYAN FUNKCIONÁL)

3

4 Egészségesen növekvő gyülekezet az ApCsel alapján. ApCsel 2:37-39 „ Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: ‘Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?’ Péter így válaszolt: ‘Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentszellem ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az ÚR, a mi Istenünk.’” „ Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: ‘Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?’ Péter így válaszolt: ‘Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentszellem ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az ÚR, a mi Istenünk.’”

5 ApCsel 2:40-41 „Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: ‘Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!’ Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.”

6 ApCsel 2:40-41 „Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: ‘Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!’ Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk…” MENNYISÉG

7 ApCsel 2:42-47 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az ÚR pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. MINŐSÉG

8 TANÍTVÁNYOZÁS MÓDJA A KISCSOPORTOK INDÍTÁSA – ISTEN IGÉJE SZERINT I. Az Evangéliumok A. Jézus módszere a kiscsoport volt. Simon és András Simon és András Jakab és János Fülöp és Bertalan Tamás és Máté Jakab és Taddeus Simon (a Kananeus) és Júdás

9 B. Miért korlátozzuk tizenkettőre? (Amit a csoportdinamizmusról megértettünk.) „Másokról gondot viselni nagyon kimerítő. Egy bizonyos ponton túl, valahol 10 és 15 fő között, kezdünk túlterheltekké válni…” „Másokról gondot viselni nagyon kimerítő. Egy bizonyos ponton túl, valahol 10 és 15 fő között, kezdünk túlterheltekké válni…” Malcolm Gladwell,The Tipping Point 2002, Back Bay Books, 177.o.

10 Mindig kezdjük Isten igéjével II. Apostolok Cselekedetei Másodszor, Tanítások az ApCsel-ben Mit látunk itt? A. ApCsel 2:46 „Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.”

11 Mindig kezdjük Isten igéjével II. Apostolok Cselekedetei Másodszor, Tanítások az ApCsel-ben Mit látunk itt? A. ApCsel 2:46 „Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.”

12 Nézzük meg még közelebbről az Apcsel 2:46-ot Apcsel 2:46, amit szó szerint jelent: „És napról napra állhatatosan, egy szívvel voltak a templomban, és különböző házakban (kat’ oikon) megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.” „És napról napra állhatatosan, egy szívvel voltak a templomban, és különböző házakban (kat’ oikon) megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.”

13 Hogy is néz ez ki? Az első gyülekezet 2 pólus körül forgott. TEMPLOM Otthon Ünneplés (Istentisztelet) Sejt Vissza kell juttatnunk a Gyülekezetet az otthonokba, ahhoz, hogy decentralizáljuk és hatalommal elérjük környezetünket.

14 Apostolok Cselekedetei (folytatás) B. ApCsel 5:42 „és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként (kat’oikon)”

15 Roger W. Gehring megértése erre a versre vonatkozóan Kiazmus: a templomban a templomban és házról házra és házról házra tanítottak... és tanítottak... és evangélizáltak evangélizáltak

16 Mit láthatunk ebből a kiazmusból? a templomban házról házra tanítottak és hirdették a Krisztust Ez a kettő együtt jár Ez a kettő együtt jár

17 Gehring fordítása ApCsel 5:42 „Nap nap után (soha nem hagytak fel vele), megvallották, hogy Jézus a Krisztus a templomban, és tanítottak az egyes házakban.” „Nap nap után (soha nem hagytak fel vele), megvallották, hogy Jézus a Krisztus a templomban, és tanítottak az egyes házakban.”

18 Nézzünk meg erre egy másik kulcsfontosságú Igét C. ApCsel 20:20 (egy 20-20 látást ad) megvallottam neked tanítottalaknyílvánosanházanként Gehring House Church and Mission 73-74.o.

19 III. Az apostoli levelek A. Pál házi gyülekezetei. 4 utalás (kat’oikon) „Priszka és Akvila, és a házukban lévő gyülekezet” Róma 16:3-5 „Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt” 1 Kor. 16:19 „Nimfa és a házánál levő gyülekezetet” Kol. 4:15 „Filemonnak … és a házadban levő gyülekezetnek” Filem. 2v.

20 III. Az apostoli levelek (folyt.) B. Az „egyik a másikat” intések „szeressétek egymást” Róma 13:8 „tiszteljétek egymást” Róma 13:10 „építsétek egymást” Róma 14:19 „vigasztaljátok egymást” 1 Thessz. 4:18 „buzdítsuk egymást” Zsidók 10:25 „valljátok meg egymásnak bűneiteket” Jak. 5:16 „imádkozzatok egymásért” Jak. 5:16

21 Erőteljes igazságok ebből Először is, nem lehetséges, hogy egy hívő megtartsa ezeket az „egymásért” intéseket, anélkül, hogy része lenne egy kiscsoportnak.

22 Erőteljes igazságok ebből Másodszor, a kiscsoportok elősegítik az igazi „közösséget” itt a Földön, leképezve az isteni mintát.

23 AZ ATYA

24 A FIÚ SZERETI

25 AZ ATYA A FIÚ SZERETI

26 AZ ATYA A FIÚ SZERETI SZENT SZELLEM SZERETI

27 IV. Mit tanulhatunk meg a kiscsoportokról az Egyház történelméből? Amikor Isten csodálatosan munkálkodik az Egyházban, mindig van visszatérés a kiscsoportokhoz.

28 IV. Kiscsoportok az Egyház történelmében A. Jacob Spener (1635-1705) Pia Desideria „ókori és apostoli gyülekezet jellegű találkozók” 62.o. B. Count Zinzendorf (1700-1760) és a morvai kiscsoportok 69.o. C. John Wesley (1703-1791) „irányított társaság” 100.o. D. George Whitefield „sejtjei” (1714-1770) 115.o. E. Howell Harris (1714-1773) „kiscsoportos találkozók” 86.o. F. Jonathan Edwards (1703-1758) „kiscsoportok” 77.o. Mark Noll alapján, The Rise of Evangelicalism IVF Press, 2003.

29 Áttekintés: Két erőteljes tanúságtétel a kiscsoportok fontosságáról 1. Isten Igéje (I - III) 2. Az Egyház történelme és Ébredés (IV)

30 V. Miért fontosak ma a kiscsoportok? A. Először is, minél inkább növekszik egy gyülekezet, annál inkább szüksége van kiscsoportokra. B. Másodszor, minél több kiscsoportja van egy gyülekezetnek, annál inkább növekszik mind 1. mennyiségben, 1. mennyiségben, 2. és minőségben. 2. és minőségben.

31 Segít megérteni, hogy miért olyan fontosak a kiscsoportok: “Taken from the book Color Your World with Natural Church Development by Christian A. Schwarz,  NCD Media, Emmelsbuell, Germany.”

32 VI. A KISCSOPORTOK MEGSZOKSZOROZÁSÁNAK HATÁSA A GYÜLEKEZET EGYÉB TULAJDONSÁGAIRA. Kulcsfontosságúak a hét másik tulajdonsághoz

33 VII. Mit tudnak a házi csoportok hatékonyan, amire nagyobb struktúrák képtelenek? 1. Törődni (pásztorlás) a hívőkkel 2. Tanítani őket, hogy engedelmeskedjenek Krisztus parancsolatainak 3. Igazi tanítványozás 4. Sejt evangélizáció 5. Elszámoltathatóság 6. Bizalmasság 7. Szellemi ajándékok felfedezése

34 Milyen összefüggés van a házi csoportok és a minőség között? “Taken from the book Color Your World with Natural Church Development by Christian A. Schwarz,  NCD Media, Emmelsbuell, Germany.”

35 A kiscsoportok gyengesége kihatással van az egyéb jellemvonásokra

36 Nézzük meg ezeket egyesével! 1. Törődik a hívőkkel (pásztorlás). Egy pásztor példája, aki egy krízis után megjelent egy háznál. A házi csoportok megsokszorozzák a „pásztorokat” és támogatják a bárányokat.

37 Miért van szükséged kiscsoportokra, hogy vigyázzanak az emberekre?

38 Nézzük meg ezeket egyesével! 2. Krisztus parancsolataira tanítják őket. Nem csak azt tanítják meg, hogy mit kell tenni ünnepi és gyülekezeti alkalmakkor, hanem „megtanítanak engedelmeskedni”. Nem csak azt tanítják meg, hogy mit kell tenni ünnepi és gyülekezeti alkalmakkor, hanem „megtanítanak engedelmeskedni”. Példa Franciaországból, egy odaszánt életű hívőről. Példa Franciaországból, egy odaszánt életű hívőről.

39 Nézzük meg ezeket egyesével! 3. Valódi tanítványság. Bill Hull szerint a tanítványozás legjobb eszköze a kiscsoport. Tapasztalatunk Huckels-szel Franciaországban, és Nick-kel Ausztráliában.

40 Nézzük meg ezeket egyesével! 4. Sejt evangelizáció Van, aki eljön egy kiscsoportos alkalomra, de más gyülekezeti struktúrába nem. Nézzük meg ezt….

41 Többféle bejárati lehetőség! Ahhoz, hogy több halat fogjunk, ahhoz több horgot kell kivetnünk a vízbe. Nagy dicsőítő alkalom Kiscsoport Horgásztó Ajtó

42 Nézzük meg ezeket egyesével! 5. Elszámoltathatóság Más struktúrákban nehéz a valódi elszámoltathatóság. De a kiscsoportok ezen jellege segít a hívőknek.

43 Nézzük meg ezeket egyesével! 6. Bizalmasság Néha a legmagányosabb hely a gyülekezetben egy nagy dicsőítő alkalom, de a kiscsoportok biztosítják azt a személyes bizalmi kört, amire az embereknek szükségük van. Figyelmeztetés: ne keverd össze, hogy mit lehet az egyes struktúrákban!

44 Nézzük meg ezeket egyesével! 7. Szellemi ajándékok felfedezése Az a tapasztalatunk gyülekezet plántálás közben, hogy az ajándékokat kiscsoportokban fedezzük fel.

45 VIII. Hogyan fejlesszük a kiscsoportokat? A. Taníts a kiscsoportokról. Elsősorban bibliai tanításokat! B. Magyarázd el a kiscsoportok fontosságát. C. Élvezzen prioritást gyülekezetedben a dicsőítés és a holisztikus kiscsoportok. 1. az üzenetben/tanításban 1. az üzenetben/tanításban 2. a hirdetésekben 2. a hirdetésekben 3. hivatalos közleményben 3. hivatalos közleményben 4. bizonyságtételek által 4. bizonyságtételek által 5. előadás (dráma) által 5. előadás (dráma) által D. Őrizkedj attól, hogy nem használod az „egymásra utaltság” elvét.

46 Tedd ezt a „szolgálat filozófiáddá” ÜNNEPLÉS SEJTEK

47 Emlékszel a minőség-mennyiség ábrára?

48 Az egészséges gyülekezetek támogatják a kiscsoportok sokszorozódását

49 TEDD EZT A „FILOZÓFIÁDDÁ”  Ünneplésben (vasárnapi istentisztelet) tartsd az emberek elé a sejteket (kiscsoportok).  És a sejtekben az ünneplést/istentisztelet.

50 IX. Példa egy gyülekezetből „Része kell, hogy légy egy házi csoportnak! Miért?” 1. Nagyszerű módja, hogy növekedj Isten Igéjében, és alkalmazd. 2. Lehetőséget nyújt, hogy egy olyan csoport része légy, ahol törődnek az emberek egymással. 3. Gyakorolhatod az összes „egymásért” parancsolatot. 4. Lehetőséget nyújt, hogy felismerd szellemi ajándékaidat. 5. Közös szolgálati lehetőséget biztosít. 6. Nagyszerű módja annak, hogy nem hívő barátodat bemutasd egy csoport hívőnek, akik törődnek vele.

51 NE ÍGY….

52 HANEM INKÁBB ÍGY…


Letölteni ppt "Egy egészségesen növekvő gyülekezet és a kiscsoportok jelentősége Magyarország 2014. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések