Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bükk – Térségi LEADER Egyesület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bükk – Térségi LEADER Egyesület"— Előadás másolata:

1 Bükk – Térségi LEADER Egyesület
A BTLE települések – családok, vállalkozók, nonprofit szervezetek, egyházak, önkormányzatok – fejlesztési lehetőségei a tervezési időszakban. Dr. Nagy József elnök Bükk – Térségi LEADER Egyesület Sály, szeptember 16. BÜKK-MAK LEADER Falufórumok április-

2 Az Európai Unió és Magyarország következő 7 éve 2014 – 2020

3 Az EU költségvetése, 2014–2020 Közös Stratégiai Keret felosztása
Szakpolitikai Területek (ipar, mezőgazdaság, energetika, kutatás, külső területek stb.) 63% (649 milliárd €) Kohéziós Politika 33% (336 milliárd €) Európai Összekapcsolási Eszközök 4% (40 milliárd €)

4 Az EU kohéziós politikájának befektetési célterületei, 2014 – 2020.
Energia-hatékonyság Megújuló energia források KKV-k támogatása Képzés Régiók közötti együttműködés Közlekedés, szállítás Kutatás, innováció 4

5 TÁMOGATÁSI FORRÁSOK – 2020. Közvetlen EU Források: HORIZON 2020, ELENA, stb. Hazai Ágazati Operatív Programok (OP) forrásai (ERFA, ESZA, EMVA) B.A.Z. Megyei TOP: ,51 Mrd Ft Miskolci Kistérségi TOP: 1,6 Mrd Ft LEADER : EMVA 5% = kb. 60 Mrd Ft K

6 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 16,15%
Magyarország ERFA, ESZA Operatív Programjai (OP) – / (VI. 12.) Kormány Határozat Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 39,4% (3 ezer milliárd Ft) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 16,15% Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 3,55%

7 Magyarország ERFA, ESZA Operatív Programjai (OP) 2014 – 2020. 1322/2013. (VI. 12.) Kormány Határozat
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 10,94% Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 14,77% Közlekedésfejlesztési OP (KOP) 13,69% Végrehajtási Koordinációs OP (KOOP) 1,5%

8 B.A.Z. megyei célrendszer és fejlesztési irányok
„Borsodi tengely” Sátoraljaújhely Sárospatak Ózd Kazincbarcika Miskolc – High - tech ipar, K+F térsége Tokaj Miskolc Tokaj – Hegyalja - Zemplén térsége Tiszaújváros Mezőkövesd Mezőkövesd - Tiszaújváros logisztikai térsége Abaúj - Cserehát térsége

9 Felhasználható forrásai
Terület és Településfejlesztési Operatív Program Felhasználható forrásai Borsod-Abaúj-Zemplén Megye: ,51 Mrd Ft Miskolc Megyei Jogú Város: Mrd Ft B.A.Z. m. kistérségek összesen: Mrd Ft Miskolci Kistérség: Mrd Ft Bükk – Térségi LEADER: ? kb Mrd Ft

10 B.A.Z. Megyei Fejlesztési tématerületek (TOP)
1.B.A.Z. megyei gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. Gazdaságfejlesztési akciók, termelési infrastruktúrák, értékesítési láncok, kkv-k turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. Munkaerő mobilitását szolgáló közlekedés fejlesztés, Bölcsőde, óvoda fejlesztés.

11 B.A.Z. Megyei Fejlesztési tématerületek (TOP)
2. Gazdaságélénkítő, népességmegtartó településfejlesztés. Települések környezeti állapotának javítása, vonzó városszerkezet, barnamezős területek rehabilitációja. Zöldfelületek növelése, csapadékvíz elvezetés.

12 B.A.Z. Megyei Fejlesztési tématerületek (TOP)
3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés. Önkormányzati intézmények energiahatékonysági beruházásai.

13 B.A.Z. Megyei Fejlesztési tématerületek (TOP)
4.Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, szociális int. infra. fejlesztései Akadálymentesítés, szociális város rehabilitáció 5. CLLD fejlesztések Kulturális közösségi terek infrastrukturális fejlesztése Helyi közösségszervezés

14 B.A.Z. Megyei Fejlesztési tématerületek (TOP)
6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések foglalkoztatás ösztönzési céllal. Foglalkoztatási paktumok, TOP 1. –hez kapcsolódó ESZA fejlesztések, helyi identitás és kohézió erősítése (civil szervezetek)

15 Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
között Vidékfejlesztési Program (VP) Mrd Ft Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

16 EMVA prioritások 2014-2020 között
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. 2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és kockázatkezelésének a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. 4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása.

17 EMVA prioritások 2014-2020 között
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben.

18 Mezőgazdasági üzemek beruházásainak támogatása
Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelő: minimális üzemméret STÉ módszertan alapján 6000 euró, és 50%-os mezőgazdasági termelésből és/vagy mezőgazdasági termelésből és élelmiszeripari tevékenységből származó árbevétel Induló mezőgazdasági vállalkozás: beruházás aktiválását követő 1 éven belül el kell érni a mg. termelő forgalmát, Mezőgazdasági termelők egy csoportja. együttműködési megállapodás mg. termelők között. A FM által elismerésben részesített termelői csoportok vagy azok leányvállalatai.

19 Európai Innovációs Partnerség Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása (1)
Agrár-innovációs projekt kidolgozása és végrehajtása újdonság kifejlesztésére. A művelet célterületei: mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó innováció; élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó innováció; erdészethez kapcsolódó innováció; Rövid Ellátási Lánc (REL) alprogramhoz kapcsolódó innováció.

20 Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása (2)
A művelet kedvezményezettje: Agrár-Innovációs Operatív csoport, az agrár- innovációs projekt kidolgozására és megvalósítására. Mezőgazdasági termelő, élelmiszer-feldolgozó vagy erdőgazdálkodási vállalkozások és kutatók, tanácsadók, szaktanácsadók konzorciumi formában létrehozott együttműködése.

21 Beruházások a kisméretű infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, bővítésére, benne a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos beruházásokat (1) A művelet célja a vidéki települések élhetőségének javítása kisméretű infrastruktúra fejlesztések támogatásával; A települések épített környezetének azon elemei fejleszthetők (beleértve a felújítást és építést), melyek tényleges közösségi vagy gazdasági jellegű használattal bírnak; Támogatási intenzitás: 100%

22 Beruházások a kisméretű infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, bővítésére, benne a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos beruházásokat (2) Kedvezményezettek: Vidéki térségben működő települési önkormányzatok, települési kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulás. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal, székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bükk – Térségi LEADER Egyesület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések