Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság."— Előadás másolata:

1 Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid projektirányító Dr. Czene Zsolt vezető tervező NAKVI Projektiroda

2 Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával, a szaktárcák közreműködésével készül a PM; A dokumentum azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait; Kitűzi hazánk fő fejlesztési prioritásait; A fejlesztési irányok részleteit operatív programok rögzítik: – ágazati és területi operatív programok; – vidékfejlesztési program; – halgazdálkodási operatív program. A PM és az operatív programok tervezése két szakasz keretében zajlott, illetve zajlik: – 1 – felülről vezérelt, ágazati szakminisztériumok által rögzített fejlesztési törekvésekre, valamint EU Bizottság által kidolgozott tervezési irányelvekre, útmutatókra épült; – 2 – széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében véglegesedik a PM, valamint az OP-k tervezése. - jelen fázis

3 Tervezési lépésDátumTervezési tartalom Partnerségi Megállapodás2013. 09. A nyilvánosság és tájékoztatás elvének is megfelelve a PM tervezetének bemutatása fórumokon. Partnerségi Megállapodás2013.06.30.PM 1.0 teljes verzió Partnerségi Megállapodás 0.2. verzió2013.03.15.Fő irányok, célok, előzetes tartalom Bizottsági informális egyeztetés2013.02.25-26.OP témakörök a PM kapcsán Partnerségi Megállapodás 0.1. verzió2013.01.31Fő irányok, célok 1113/2013. (III. 8.) Korm. Határozat a Partnerségi Megállapodás, az operatív programok, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjéről

4 Operatív Programok Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) – 5 prioritás; Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) – 8 prioritás; Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP) – 5 prioritás; Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) – 7 prioritás; Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) – 4 prioritás; Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) – 7 prioritás; Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) – 7 prioritás; Végrehajtási Koordinációs Operatív Program – 2 prioritás; Vidékfejlesztési Program (VP) – 6 prioritás.

5 OPERATÍV PROGRAM Javasolt forrásallokáció (a rendelkezésre álló források %-ában) Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (GINOP) ERFA, ESZA39,40 % Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ERFA, ESZA16,15 % Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) ERFA, ESZA3,55 % Központi és területi gazdaságfejlesztés összesen= 59,10 % Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) ESZA, ERFA10,94 % Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) Kohéziós Alap, ERFA14,77 % Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP) Kohéziós Alap, ERFA 13,69 % Végrehajtási Koordinációs Operatív Program Kohéziós Alap 1,50 % Összesen= 100, 00 % Vidékfejlesztési Program EMVA Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) ETHA Operatív programok javasolt indikatív forrásallokációja

6 Fő nemzeti fejlesztési (támogatási) prioritások 1114/2013 (III.8.) Korm. Határozat Átfogó cél: Fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés 1.A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása; 2.A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre); 3.Energia- és erőforrás hatékonyság növelése; 4.A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó Állam; 5.A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.

7 Európai Unió által meghatározott 11 tematikus célkitűzés (KSK) 1.A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 2.Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása. 3.A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA), a halászati és akvakultúra- ágazat (az ETHA estében) versenyképességének javítása. 4.Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban. 5.Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés- és kezelés előmozdítása. 6.A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. 7.A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrában. 8.A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 9.A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 10.Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás. 11.Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

8 Vidékfejlesztési Program (EMVA) prioritásai 1.A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben; 2.A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása; 3.Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a mezőgazdaság terén; 4.A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; 5.Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban; 6.A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben.

9 Magyarország 2014-2020-as uniós forrásfelhasználásnak célrendszere: a nemzeti és a közösségi célkitűzések kapcsolata, valamint az operatív programok struktúrája

10 A vidékfejlesztési és halászati tartalom megjelenése a PM-ben Tematikus célonként önálló alpontban tartalmazza: – Vidékfejlesztési vonatkozású hiányok és potenciálok – Agrár- és élelmiszeripari szektor hiányai és potenciáljai, valamint a halgazdálkodási szektor hiányai és potenciáljai – 2007-2013 támogatási időszak tapasztalatai – Vidékfejlesztési és agrár- és élelmiszeripari fejlesztési szükségletek – Fejlesztések és elvárt eredmények (PM szintű EMVA és ETHA vállalások) EMVA, ETHA és többi alap (OP) koordinációja, együttműködése – Nevesített vidékfejlesztési hozzájárulás – Területi és helyi fejlesztési programokban

11 Területi alapú fejlesztések A következő programozási időszakban a NUTS3 szintű megyék jelentik a területileg decentralizált fejlesztések legfontosabb platformját. - megyei fejlesztési koncepciók és programok A területi alapú fejlesztések területi logikájú integrált operatív programokban, valamint ágazati operatív programokban kapnak helyet.

12 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Az eszköz segítségével: – helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhető a területi problémák orvoslása; – a területi fejlődési potenciálok kihasználása támogatható. Az eszköz az alábbi hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat segítheti: – vidéki térségek fejlesztése: Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek; Vidéki helyi gazdaság megerősítése, A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés; – várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése.

13 Integrált Területi Beruházások (ITI) Az eszköz segítségével: – Magyarország a területi problémáinak kezelését és a területi fejlődési potenciáljainak kihasználását támogatja; – lehetővé válik, hogy több alap, akár több operatív program is szolgáljon egy-egy integrált térségi beavatkozás-csomagot – támogatható mind a decentralizált területi fejlesztéseket (megyék, nagyvárosok), mind az országosan kiemelt, központilag tervezett és végrehajtott vagy koordinált jelentős területfejlesztési beavatkozások. – a 2014-2020-as időszakban ITI-k kerülnek megvalósításra minden megye vonatkozásában, valamint minden megyei jogú város és közvetlen térsége tekintetében.

14 Intézményrendszer, eljárásrendek Központi koordinációval működő decentralizált intézményrendszer: alapelv: hatékony központi koordináció mellett érvényesüljön az ágazati szakpolitikákért felelős tárcák elsődleges tervező és irányító szerepe az operatív programokat az ágazati minisztériumok tervezik, az NGM aktív koordinálása mellett a 2014-2020 közötti operatív programok irányító hatóságai az ágazati minisztériumokhoz kerülnek (a 2007-2013 közötti NFÜ-s irányító hatóságok áthelyezésével) az NFÜ által ellátott központi koordinációs funkciók ellátásának szervezeti kereteiről későbbiekben születik döntés Eljárásrendek egyszerűsítése: kiemelt cél a 2014-2020 közötti EU-s források felhasználásához kapcsolódó eljárásrendek egyszerűsítése állami intézményi kedvezményezett esetében pályáztatás helyett egyszerűbb eljárások alkalmazása vissza nem térítendő támogatások mellett az ún. pénzügyi eszközök is szerephez jutnak

15 Partnerség Partnerség: a Bizottság elvárása a széles körű, formális, transzparens és dokumentált társadalmi partnerség lefolytatása a 2014-2020-as tervezést megalapozó stratégiai dokumentumokról (pl. OFTK, Innovációs Stratégia) széles körű társadalmi konzultáció folyt: erre lehet építeni a kifejezetten a 2014-2020-as tervdokumentumokhoz kapcsolódó informális konzultációk már folynak a formális konzultációs szakasz módjáról, időzítéséről szóló döntéseket a Miniszterelnökség készíti elő

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne!


Letölteni ppt "Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések