Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 07. 07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 07. 07."— Előadás másolata:

1 Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 07. 07.

2 I. Mi történt 2014. február óta?  1  Az európai színtéren  A HSSz-tagokkal közös felkészülés során  A KSH szakmai feladataiban

3  2  kihirdették az audit elvégzésére ismételten kiírt tender nyertesét  AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. (EU hivatalos közbeszerzési értesítő: 2014/S 078-134419)  a helyszíni látogatást végző szakemberek listája ismert – 20+2: közöttük két magyar  a szakértők és a nemzeti koordinátorok első közös értekezlete júniusban megtörtént  az Eurostat átvilágítása helyszíni interjúkkal lezajlott április végén  az ESGAB végezte, a jelentés készül, ESRB elé kerül vitára  a felkészülés önértékelési szakaszának eredeti határideje (2014. április 30.) április 25-én 2014. május 15-re módosult  Görögország az EU-elnökség miatt hosszabb határidőt kapott (június 30.)  a szükséges önértékelő kérdőívek és csatolandó dokumentumok teljes körét határidőre átadtuk  az országlátogatások sorrendje és időszaka nyilvánosságot kapott  Magyarország:2015. április 20-24. – legkésőbb 6 héttel a látogatás előtt meg kell erősíteni Az európai színtér történései – 1.

4  3  a helyszíni látogatások végrehajtásának körvonalazódó kerete, struktúrája  az elküldött önértékelő kérdőívek és dokumentumok alapján a szakértők kockázatértékelést végeznek, azonosítják a helyszíni látogatás hangsúlyos témaköreit  a helyszíni látogatás nem fog a teljes CoP megfelelés vizsgálatára kiterjedni  a helyszíni látogatáson a szakértőkön (3 fő) felül egy-egy Eurostat munkatárs is részt vesz megfigyelőként  a helyszíni látogatás hetének minden napja kötött, előre megtervezett időbeosztás szerint fog zajlani  a helyszíni látogatást követő 3 hónapon belül készítik el a szakértők a végső jelentés  a jelentést nem CoP-elvek szerint kell tagolni, hanem hangsúlyos témák szerint  a jelentések minőségellenőrzésére senior szakértőt, a finn statisztikai hivatal korábbi elnökét kérte fel az AAM. Feladata még pontosítandó.  a helyszíni látogatás során egyes HSSz-tagok is érintettek lesznek  az auditra való közös felkészülésünk következő szakasza ezt fogja segíteni Az európai színtér történései – 2.

5 Felkészülés a HSSz-tagokkal – önértékelés  4  a közös felkészülés tapasztalatai (minden HSSz-tag)  rendkívül jó együttműködés, nyitottság és partnerség volt jellemző  tanultunk egymástól, egymásról  a KSH koordinációs szerepének erősítésére tett javaslatok K Ö S Z Ö N E T !  a 4 felkért partnerintézménnyel közös felkészülés  AKI, MEKH, NGM, VM  Vágó Szabolcs, Gerencsér Ákos, Gulyás Krisztina, Páll Zsombor és Szabó Elemér  több szakértői egyeztetés, konzultáció  1-1 önértékelő kérdőív készült, az angolra fordítás a KSH feladata volt  március 10-re előállt mindegyik intézmény önértékelő kérdőíve  visszacsatolás K Ö S Z Ö N E T !

6 Felkészülés a HSSz-tagokkal – ami előttünk van  5  az önértékelési szakasz lezárult, de a helyszíni látogatásra való közös felkészülés folytatódik  az önértékelő szakaszban felépített kapcsolatok újraélesztése szükséges, az új intézményi elnevezések lejelentése  a közös felkészülést tartós és szisztematikus együttműködéssé szeretnénk fejleszteni, az auditon túlmutatóan  az egyes intézmények önértékelése során megfogalmazott fejlesztések előremozdítása, mentorálása (lehetséges formái: tanácsadás, jó gyakorlat adaptálása, közös fejlesztés stb.)  az intenzívebb HSSz-koordinációra vonatkozó elképzelések: lásd később  a koordináció hatékonyágát mérő kérdőívben megfogalmazott fejlesztési javaslatok megbeszélése, konkrét feladatokra bontása július - augusztusban

7 II. A HSSz-tagokkal közös felkészülés tanulsága  6  a statisztikai tevékenység nem mindenütt jelenik meg az SzMSz-ben  a statisztikai munka kevéssé dokumentált  van statisztikai jó gyakorlat az intézményekben  Agrárstatisztikai Információs Rendszer – VIR-ből képes adatokat kinyerni  a statisztikai adatokból való tájékoztatás gyakran esetleges, előre nem tervezett  keveset tudunk egymás statisztikai munkájáról  igény van a KSH intenzív szakmai közreműködésére, iránymutatására  kevés és nem kimerítő az intézmények közötti információcsere  KSH honlap – ebből a célból nem kihasznált felület

8 A HSSz-tagok önértékelése szerint…  7 önmaguknak megfogalmazott fejlesztési szándékok  elektronikus adatgyűjtés bevezetése  az adatszolgáltatók terhének mérése, csökkentése  metaadatok publikálása és rendszeres frissítése  publikációs naptár készítése, közzététele  a statisztikai munka, az adatelőállítási folyamat dokumentálása  az adatminőség mérése, minőségindikátorok kidolgozása, alkalmazása

9 A HSSz-tagokkal közös konzultáció alapján…  8 a HSSz-koordinációra megfogalmazott javaslatok  új Sttv., amely megerősíti a KSH koordinációs szerepét, szabályozza az adatcserét – 2014  ELEKTRA kiterjesztése a HSSz-tagok adatgyűjtéseire – 2014  KARÁT (az egymás közötti adatcserék csatornája) – 2014  munkacsoportok a HSSz-tagokkal együtt (tájékoztatási naptárak standardizálása, módszertan megvitatása, az adatokhoz való hozzáférés biztonságos csatornái, kutatói akkreditációs rendszer) – 2014-2015  információcserét, tudásmegosztást biztosító felület a KSH honlapon – 2015  erőforrás allokáció a koordinációra a KSH-ban – 2016

10 K ö s z ö n ö m Varga Zoltán  Elnöki főosztály


Letölteni ppt "Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 07. 07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések