Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 02. 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 02. 24."— Előadás másolata:

1 Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 02. 24.

2 Mi történt 2013 szeptembere óta?  1  Az európai színtéren  A HSSz-tagokkal közös felkészülés során  A KSH szakmai feladataiban

3 Tervezett előrehaladás  2  2013. december  az audit módszertanának és az önértékelő kérdőívek véglegesítése  az önértékelő kérdőíveket megkapja a hivatal  az önértékelő kérdőívek kitöltésének kezdete (KSH + a kiemelt partnerek + a koordinációs kérdőívet a HSSz-tagokkal együtt)  2014. március  a kitöltött kérdőívek átadása az auditoroknak (tagállamonként 6 db)  a kötelező dokumentumok átadása az auditoroknak (csak a KSH-t érinti)  a szakértők felkészülése a látogatásokra  2014. április – 2015. március  a szakértői látogatások  a látogatás előtt 3 hónappal értesítik a tagállamot a nemzeti koordinátoron keresztül  kb. 1 hét helyszíni látogatás (fókuszcsoportos interjúk, betekintés dokumentumokba, esetleg helyszíni látogatás a 3 kiemelt partner valamelyikénél)  2015. október  jelentéstervezet az EP és a Tanács számára

4  3 Az európai színtér – 1.  végleges az audit módszertana és az önértékelő kérdőívek tartalma  ESRB 2013. novemberi döntése  kérdőívcsomag + útmutató december 21-én  a koordinációt és az együttműködés hatékonyságát mérő kérdőívek (HSSz, ESR) nem változtak (30, 15 kérdés)  a HSSz tagok kérdőíve egyszerűsödött (minden elv érintett, de elvenként csak néhány kérdés van)  a KSH által töltendő, a CoP ismérveit követő kérdőív az ismerthez képest jelentősen nem változott  ismert a KSH-tól előzetesen bekért angol nyelvű dokumentumok listája  módszertan – lényeges változás nem történt; audit-jelleg!  ütemezés – tolódik minden, kb. két hónapot (helyszíni látogatás: 2014. augusztus – 2015. július)  nemzeti koordinátor és kapcsolati pont  Pál Tamara – peerreview@ksh.hu  legjobban és legkevésbé alkalmas időszak a látogatásra – közlés az Eurostattal  2014. április-május; október  ; 2015. február-március   EU tender az audit elvégzésére – érvénytelen (áprilisban talán szerződés lesz)

5  4 Az európai színtér – 2.  HSSz-tagok önértékelő kérdőíve

6 Az európai színtér – 3.  5  HSSz-tagok bevonása az önértékelésbe  saját döntés, hogy az európai statisztikát előállító, fejlesztő, közzétevő intézmények közül melyiket kéri fel a KSH partnerként  legfeljebb 3 partner (nálunk 4)  kritériumok  ajánlott azon intézményeket megnyerni, amelyek az adat-előállítás teljes folyamatát végzik  a kiválasztást az előállított statisztika (politikai) súlya, relevanciája és minősége határozta meg  végül mely intézményeket kértünk fel?  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium és háttérintézményeik  szerepvállalásuk  egyszerűsített önértékelő kérdőívet töltenek ki, a helyszíni látogatás során azonban az is előfordulhat, hogy egyiket sem keresik fel a szakértők, + a HSSz-en belüli koordináció okán véleményalkotók lehetnek  nemzeti bankok bevonása az auditba  az EKB ajánlást adott  az MNB kimarad  az KBER saját minőségelveinek való megfelelés lesz majd vizsgálat tárgya, de nem a CoP-audit során

7 Felkészülés a HSSz-tagokkal közösen – 1.  6  minden HSSz-tag tájékoztató levelet kapott a KSH-tól, kapcsolattartót jelöltek  a kiemelt partnereket az együttműködés magasabb szintjére külön felkértük  ütemterv készült a HSSz tájékoztatására, a közös felkészülésre  cél, hogy minden HSSz-tag tájékozott legyen az auditról, az előkészítésről  szükséges: fogalmak, szempontok, önértékelő kérdőív állításainak közös értelmezése és egyetértés az értelmezésről  cél, hogy a kiemelt partnerek az önértékelést az irányításunk, támogatásunk mellett elvégezzék, a háttérintézményeikkel karöltve  a koordinációt és a HSSz-en belüli együttműködés hatékonyságát mérő kérdőívet a HSSz-szel közösen töltjük ki  a kiemelt partnerekkel kéthetente találkozunk  CoP blokkonként haladunk az önértékelő kérdőív kitöltésének értelmezésében  a partnerség nem csak erre az akcióra szólhat – hosszabb távú szoros együttműködés lehetősége!

8 Felkészülés a HSSz-tagokkal közösen – 2.  7 2013. december 10.  tájékoztató fórum minden HSSz-tag részvételével  a kiemelt partnerekkel való együttműködés kereteinek megbeszélése, az egyszerűsített kérdőív szerkezetének, felépítésének bemutatása 2014. január 9.  résztvevők: EH, VM-NÉBIH, AKI, NGM-MüH + CoP munkacsoport  napirend: a Gyakorlati Kódex első hat elvének és ismérveinek (Intézményi környezet) + a kérdések átbeszélése a következő felelősségi rend szerint:  1. elv – szakmai függetlenség: Varga Zoltán  2. elv – felhatalmazás adatgyűjtésre: Nagy Eszter  3. elv – megfelelő erőforrások: Tóth Szabolcs  4. elv – a minőségi iránti elkötelezettség: Szekeres Bernadett  5. elv – a statisztikai adatok bizalmas kezelése: Vereczkei Zoltán  6. elv – pártatlanság és objektivitás: Szabó István  feladat: az I. blokk válaszait a peerreview@ksh.hu email címre január 20.-ig megküldeni

9 Felkészülés a HSSz-tagokkal közösen – 3.  8 2014. január 21.  résztvevők: EH, VM-NÉBIH, AKI, NGM-MüH + CoP munkacsoport  napirend: a Gyakorlati Kódex 7-10. elveinek és ismérveinek (Statisztikai folyamatok) + a kérdések átbeszélése a következő felelősségi rend szerint:  7. elv – megalapozott módszertan: Mag Kornélia  8. elv – megfelelő statisztikai eljárások: Mag Kornélia  9. elv – az adatszolgáltatói teher nem túlzott mértékű: Szöllősiné Szép Adrienn  10. elv – költséghatékonyság: Pál Tamara  feladat: a II. blokk válaszait a peerreview@ksh.hu email címre február 5.-ig megküldeni

10 Felkészülés a HSSz-tagokkal közösen – 4.  9 2014. február 6.  résztvevők: EH, VM-NÉBIH, AKI, NGM-MüH + CoP munkacsoport  napirend: a Gyakorlati Kódex 11-15. elveinek és ismérveinek (Statisztikai termékek) + a kérdések átbeszélése a következő felelősségi rend szerint:  11. elv – az európai statisztikai feleljen meg a felhasználói igényeknek: Bakos Norbert  12. elv – az európai statisztikai pontosan és megbízhatóan írja le a valóságot: Mag Kornélia  13. elv – gyorsaság, időszerűség és pontosság: Szabó István  14. elv – koherencia és összehasonlíthatóság: Mag Kornélia  15. elv – hozzáférhetőség és érthetőség: Kezán András  feladat: a III. blokk válaszait a peerreview@ksh.hu email címre február 19.-ig megküldeni 2014. február 24.; március első hete…… 2014. március 12.  konzultáció az Eurostatban (az önértékelő kérdőívek kitöltéséről) 2014. június  konzultáció az Eurostatban (a helyszíni látogatások előkészítéséről)

11 Felkészülés a HSSz-tagokkal közösen – 5.  10 Tapasztalatok  rendkívül jó együttműködés, nyitottság és partnerség  tanulunk egymástól, egymásról  a statisztikai munkában résztvevő háttérintézmények is folyamatosan jelen vannak K Ö S Z Ö N E T ! Tervezett folytatás……  az átadott ismeret megőrzése, szinten tartása (KSH Iskola)  a kialakított szakmai együttműködés fenntartása, erősítése; a friss információk továbbítása  módszertani támogatás az adatminőség javítása érdekében  a helyszíni látogatás során mint HSSz-tagok, mint adatgyűjtők, mint adathasználók az interjúkban érintettek lehetnek

12 A KSH felkészülése  11  a KSH-ra vonatkozó önértékelő kérdőívet előzetesen kitöltöttük  összesen 59 azonosított feladat, közülük 17 elrendelt azonnali megvalósításra  a kiemelt feladatok témakörei: új Sttv; intézményi stratégia; minőségirányítás a statisztikai munkában; biztonságos adathozzáférés; adatszolgáltatói terhelés rendszeres mérése; archiválási politika; revíziós politika; tájékoztatási politika; rendszeres felhasználói elégedettségmérés, -értékelés  mindegyikre projektterv készült, kettőt nem tárgyalt még az elnökség (MIRA, revíziós politika)  fontos mérföldkő: 2014. április 15.-ig el kell érni legalább egy köztes, de már érdemi eredményt, vagy a feladat lezárását, ha az lehetséges  a KSH-ra vonatkozó önértékelő kérdőívet márciusban ismét felnyitjuk, a válaszokat harmonizálni, aktualizálni, az elvenként ismétlődő kérdéscsoportot (S/W; jó gyakorlatok; a megvalósult fejlesztések 2007 óta; tervezett intézkedések) megválaszolni szükséges; elő kell állítani a végleges tartalmat – CoP munkacsoport  a koordinációt és az együttműködés hatékonyságát mérő kérdőívek KSH-n belüli nyers változatát elkészítettük – egyeztetés a HSSz tagjaival (március)

13 Soros feladatok, határidők  12 2014. február  a kiküldendő egyéb KSH-dokumentumok aktualizálása, véglegesítése, angol összefoglaló  szerződéskötés a fordítást végző vállalkozással 2014. március  előáll a 4 HSSz-tag kitöltött önértékelő kérdőíve + a koordinációs kérdőív + az integráció hatékonyságát mérő kérdőív  előáll a KSH kitöltött önértékelő kérdőíve 2014. április – fordítás, lektorálás, jóváhagyás, postára adás: 1 KSH SAQ, 4 ONA SAQ, 2 koord. kérdőív, kb. 25 angol nyelvű dokumentum a KSH-ból

14 Köszönöm az együttműködést Varga Zoltán  Elnöki főosztály már eddig is…


Letölteni ppt "Felkészülés az európai auditra Országos Statisztikai Tanács  2014. 02. 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések