Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései"— Előadás másolata:

1 A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései
Lukács János A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani.

2 A téma aktualitása A világon 12,5 m családnak van 1 m$-nál nagyobb vagyona. (USA 5,2 m család, Japán, Kína, UK, Németország) Ha a lélekszámmal arányosítjuk, akkor Magyarországon 30e családnak kellene 1 mrd Ft-ot meghaladó vagyonnal rendelkeznie. (Kb. 100 család ˃ 5 mrd Ft vagyon, Kb.100 család ˃ 1-5 mrd Ft vagyon) A kezelt összvagyon a világon: 121,8 trillió $.

3 A téma aktualitása hazánkban – A BVK gazdasági indokai
Jelentős vagyonok halmozódtak fel családi vállalkozásokban, amelyek gazdaságilag és politikailag is nagy befolyással bírnak A privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei”, akik mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek Szabályozott generációváltásra van szükség, amelynek hiánya jelentős vagyonvesztést eredményezhet Több ezer milliárd forintra tehető a külföldön lévő magánvagyon. 684 magyar cégnek lichtensteini társaság a tulajdonosa. A leggazdagabbak 20%-a külföldre tette cége székhelyét, visszaadta lakcímkártyáját és külföldi rendszámú autóval közlekedik, mert attól tart, hogy az állam ráteszi a kezét a vagyonukra.

4 A vagyon ciklikus természete
A jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció alatt alakul ki. Az első generáció épít; a második gyarapít és konzervál; a harmadik generáció rombol. 4 000 cég (0,7%) ˃ 24 év; tulajdonos ˃ 60 év 10 fő alatti alkalmazotti létszámot foglalkoztató cégek átlagos életkora 9,63 év, 50 fő felettié 14 év, 250 fő felettié 15 év. A generációváltást a legtöbb cég nem éli túl. A fiatalok vállalkozási hajlandósága nagyon alacsony. Vagyonegybetartás igénye BVK = Időzített, előre eltervezett vagyonátörökítés A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása nem csak magánügy: munkahelyek elvesztése, adóbevételek kiesése, fokozódó állami tehervállalások.

5 Jogforrás: 2013/V. (Ptk); 2014/XV. (Bvk-Biva tv.);
2000/C. (Sztv.); 87/2014. korm. rend.; 1994/LIII. Bvh; 2007/CXXXVI. Pmt. Kihirdetve: II. 11. (15 év után); II. 24.; III. 20. BVK vállalkozások működésének,gazdálkodásának feltételei, konkrét mibenléte, fajtái nélkül + szigorú nyilvántartás (kettős könyvvitel zárt rendszerében) 87/2014. Korm. rendelet a bvk-k pénzügyi biztosítékairól A törvény célja: a nemzetközi versenyképesség, rugalmasság fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának biztosítása, a közpénzek, a vagyonrendelők, a kedvezményezettek, hitelezőik és egyéb harmadik személyek védelme, a szektor hatékony ellenőrzése, a kockázatok kivédése. Jogalkotói szándék: se túlzott előnyt, se versenyhátrányt ne okozzon. Csak írásban hozható létre Nincs direkt visszavonási jog Főszabály szerint visszterhes Legfeljebb 50 évre jöhet létre

6 Vagyonkezelő vállalkozás
Kedvezményezett nem látható a haszonélvező Vagyonrendelő a kiléte ismeretlen marad Vagyonkezelő vállalkozás alapításához nem, a tevékenység végzéséhez kell MNB engedély Bárki, bármi (állam, önkorm.?) Kezelt (védett) vagyon = vállalkozás (Szt. alanyi kör kibővült) dolog (kényesebb beruházás, befektetés), jog, követelés Bárki, bármi Csányi Sándor Bige László Gattyán György Várszegi Gábor Demján Sándor Veres Tibor Széles Gábor Leisztinger Tamás Rákosi Tamás Wáberer György Pap Géza Futó Péter Kasza Lajos Anka Márton Kovács Gábor Elkülönül a vagyontárgy jogi és gazdasági tulajdonosa (pl. pénzügyi lízing) Vagyonkimentésre nem alkalmas: adós tartozása kielégíthető a kezelt vagyonból. (Bírósági végrehajtásról szóló törvény 132/A három új bekezdéssel egészült ki.)

7 Tulajdonjog átszállás, de nem végleges vagyonvesztés:
Vagyonrendelő Jogai: ellenőrzési, titoktartás alól felmentés adás, tájékoztatás és számadás kérése, visszahívási jog, nincs utasításadási joga. Tulajdonjog átszállás, de nem végleges vagyonvesztés: - saját maga (nem kizárólagosan) is lehet kedvezményezett; - harmadik felet is megjelölhet (bármikor felmondhatja a szerződést) Könyvelés a vagyonrendelőnél, ha az az Szt. hatálya alá tartozik 1-3.Vagyontárgyak 8.Egyéb ráfordítások 9.Egyéb bevételek 1.Kezelt vagyonra szóló tartós követelés E Szerződés szerinti érték (+visszaírás) Átadott vagyon könyv szerinti értéke Tilos a felértékelés! Tartós és jelentős értékvesztés! 5 000 5 000 6 000 6 000 2 000 3 000 2 000 3 000 Elveszett, átszállt, visszaszállt vagyon könyv szerinti értéke Visszaszállt vagyon szerződés szerinti értéken 9.Kapott osztalék 3.Pénzeszközök Kapott hozam 300 300 Nincs: áfa, illeték, szja és tao vonzata!

8 Tilos a hozamelőleg fizetés!
2. Kezelt vagyon Jogai tájékoztatáshoz, számadáshoz való jog, nincs utasításadási jog. Könyvelése (függetlenül attól, hogy ki a vagyonkezelő) A kezelt vagyon(oka)t egymástól és a sajáttól teljesen elkülönülten kell nyilvántartani és bemutatni (beszámolni). 4.Induló vagyon 1-3.Vagyontárgyak 4.Kötelezettségek 4.Adózott eredmény E. 300 Hozam kifizetés Hozam előírás 200 200 Átvett vagyon szerződés szerinti értéke 200 200 6 000 6 000 4.Tartalék Hozamkifizetés 100 Mérleg szerinti eredmény 100 2 000 100 100 2 000 Kezelt vagyon működtetésének vesztesége Kiadott vagyon (év közben közbenső mérleg) Tilos a hozamelőleg fizetés! Osztalékfizetési korlát vizsgálat vagyonkiadáskor és hozamkifizetéskor is! Tilos a negatív tartalék induló vagyonnal szembeni kompenzálása! (Kivéve a lezárást.)

9 Kezelt vagyon adóvonzatai
Minden adónem előfordulhat, de a Tao-ban nincs jövedelem (nyereség) minimum; a Hipánál a vagyonkezelő székhelye számít; a vagyonkiadás csak akkor áfa köteles, ha a kedvezményezett nem a vagyonrendelő és a kiadott vagyontárgy beszerzéséhez kapcsolódóan korábban volt áfa levonás.

10 a hozam szja és eho köteles.
3. Kedvezményezett Jogai tájékoztatáshoz, számadáshoz való jog, nincs utasításadási jog. KEDVEZMÉNYEZETT Könyvelés a kedvezményezettnél, ha az Szt. hatálya alá tartozik és nem vagyonrendelő Kapott hozamok, illetve megkapott vagyon: - pénzben kapott hozam vagy vagyon véglegesen átvett pénzeszköz; - nem pénzeszközben kapott hozam vagy vagyon térítés nélküli átvétel, melyet el kell határolni. Ha a kedvezményezett természetes személy, akkor a megkapott tőkerész szja mentes, a hozam szja és eho köteles. 9.Rendkívüli bevételek 3.Pénzeszközök Kapott hozam, vagyon 300 300 4.Halasztott bevételek 1-3.Egyéb eszközök Kapott hozam, vagyon Elhatárolás 2 000 2 000 2 000 2 000

11 Szervezeti feltételek
4. Vagyonkezelő Szempontok Üzletszerű „Üzletszerűtlen” Szervezeti feltételek Engedély alapján Átlátható kft., zrt., EGT fióktelep Csak főtevékenység rendszeres, 1% VKD Csak hazánkban Bejelentés alapján Bárki/mi végezheti MNB veszi nyilvántartásba díj ellenében Személyi feltételek Főfoglalkozásban: 1-1 jogász, közgazdász könyvvizsgáló (megbíz.) Nincs Tárgyi 70 mFt ST (Jt, Tt, Et.) Pénzügyi biztosíték KV 20%-a, min. 70 mFt, max. 1,5 mrdFt (folyamatos) Felelősségbizt., kezesség, garancia, letéti számla IT rendszer, honlap

12 A bizalmi vagyonkezelő feladatai
Biztosítania kell az ügyfélnek a betekintést a nyilvántartások rá vonatkozó részébe. A szerződés megszűnésétől számított tíz évig kezelnie kell az adatokat. Rendelkeznie kell az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatával. Az MNB-nek évente július 30-áig igazolnia kell, hogy az engedélykiadás feltételei fennállnak. Az egyes kezelt vagyonokról vagyononként önálló könyvvezetést és külön-külön beszámolókat (éves, egyszerűsített éves, mikrogazdálkodói) kell készítenie és aláírnia, de nem kell közzétenni és könyvvizsgáltatni. (Lehet!) El kell különíteni a vagyon tőkerészét annak hozamaitól (kifizetése osztalékadó köteles és először ennek kifizetését feltételezi a törvény) Üzleti év naptári vagy attól eltérő. Könyvvezetés Ft-ban vagy devizában.

13 FIDUCIE Belső nyilvántartás a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról
Célja: elősegíteni - a nyomon követhetőséget, - a hatósági ellenőrzést, vagyonkutatást, - az ügyfelek tájékoztatását. Szerződésenként folyamatosan és időrendben kell kimutatni és a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően (lényeges változást 8 napon belül) tájékoztatni a lakossági ügyfelet: - a vagyonrendelő és a kedvezményezett személyazonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím) - a fő- és mellékszolgáltatások tárgya, - feltételek, korlátozások, - a szerződéskötés helye és ideje, - a jognyilatkozatok. FIDUCIE

14

15 MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések