Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lukács János A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lukács János A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni."— Előadás másolata:

1 Lukács János A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani.

2 A világon 12,5 m családnak van 1 m$-nál nagyobb vagyona. (USA 5,2 m család, Japán, Kína, UK, Németország) Ha a lélekszámmal arányosítjuk, akkor Magyarországon 30e családnak kellene 1 mrd Ft-ot meghaladó vagyonnal rendelkeznie. (Kb. 100 család ˃ 5 mrd Ft vagyon, Kb.100 család ˃ 1-5 mrd Ft vagyon) A téma aktualitása A kezelt összvagyon a világon: 121,8 trillió $.

3 Több ezer milliárd forintra tehető a külföldön lévő magánvagyon. 684 magyar cégnek lichtensteini társaság a tulajdonosa. A leggazdagabbak 20%-a külföldre tette cége székhelyét, visszaadta lakcímkártyáját és külföldi rendszámú autóval közlekedik, mert attól tart, hogy az állam ráteszi a kezét a vagyonukra. A téma aktualitása hazánkban – A BVK gazdasági indokai Jelentős vagyonok halmozódtak fel családi vállalkozásokban, amelyek gazdaságilag és politikailag is nagy befolyással bírnak A privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei”, akik mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek Szabályozott generációváltásra van szükség, amelynek hiánya jelentős vagyonvesztést eredményezhet

4 Vagyonegybetartás igénye BVK = Időzített, előre eltervezett vagyonátörökítés 4 000 cég (0,7%) ˃ 24 év; tulajdonos ˃ 60 év 10 fő alatti alkalmazotti létszámot foglalkoztató cégek átlagos életkora 9,63 év, 50 fő felettié 14 év, 250 fő felettié 15 év. A generációváltást a legtöbb cég nem éli túl. A fiatalok vállalkozási hajlandósága nagyon alacsony. A vagyon ciklikus természete A jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció alatt alakul ki. Az első generáció épít; a második gyarapít és konzervál; a harmadik generáció rombol. A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása nem csak magánügy: munkahelyek elvesztése, adóbevételek kiesése, fokozódó állami tehervállalások.

5 Jogforrás: 2013/V. (Ptk); 2014/XV. (Bvk-Biva tv.); 2000/C. (Sztv.); 87/2014. korm. rend.; 1994/LIII. Bvh; 2007/CXXXVI. Pmt. Kihirdetve: 2013. II. 11. (15 év után); 2014. II. 24.; 2014. III. 20. A törvény célja: - a nemzetközi versenyképesség, rugalmasság fejlesztése, - a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának biztosítása, - a közpénzek, a vagyonrendelők, a kedvezményezettek, hitelezőik és egyéb harmadik személyek védelme, - a szektor hatékony ellenőrzése, - a kockázatok kivédése. BVK vállalkozások működésének,gazdálkodásának feltételei, konkrét mibenléte, fajtái nélkül + szigorú nyilvántartás (kettős könyvvitel zárt rendszerében) 87/2014. Korm. rendelet a bvk-k pénzügyi biztosítékairól Jogalkotói szándék: se túlzott előnyt, se versenyhátrányt ne okozzon. Csak írásban hozható létre Nincs direkt visszavonási jog Főszabály szerint visszterhes Legfeljebb 50 évre jöhet létre

6 Vagyonrendelő a kiléte ismeretlen marad Vagyonkezelő vállalkozás alapításához nem, a tevékenység végzéséhez kell MNB engedély Kedvezményezett nem látható a haszonélvező Kezelt (védett) vagyon = vállalkozás (Szt. alanyi kör kibővült) dolog (kényesebb beruházás, befektetés), jog, követelés Elkülönül a vagyontárgy jogi és gazdasági tulajdonosa ( pl. pénzügyi lízing) Vagyonkimentésre nem alkalmas: adós tartozása kielégíthető a kezelt vagyonból. ( Bírósági végrehajtásról szóló törvény 132/A három új bekezdéssel egészült ki.) Bárki, bármi (állam, önkorm.?) Bárki, bármi

7 Könyvelés a vagyonrendelőnél, ha az az Szt. hatálya alá tartozik 1-3.Vagyontárgyak 5 000 Átadott vagyon könyv szerinti értéke 8.Egyéb ráfordítások 6 000 1.Kezelt vagyonra szóló tartós követelés 5 0006 000 E. 9 000 Szerződés szerinti érték (+visszaírás) Tulajdonjog átszállás, de nem végleges vagyonvesztés: - saját maga (nem kizárólagosan) is lehet kedvezményezett; - harmadik felet is megjelölhet (bármikor felmondhatja a szerződést ) 9.Egyéb bevételek 2 000 3 000 Visszaszállt vagyon szerződés szerinti értéken Elveszett, átszállt, visszaszállt vagyon könyv szerinti értéke Tartós és jelentős értékvesztés! Tilos a felértékelés! 3.Pénzeszközök9.Kapott osztalék Kapott hozam 300 2 000 Nincs: áfa, illeték, szja és tao vonzata! 1.Vagyonrendelő Jogai: ellenőrzési, titoktartás alól felmentés adás, tájékoztatás és számadás kérése, visszahívási jog, nincs utasításadási joga.

8 2. Kezelt vagyon 4.Induló vagyon 6 000 Átvett vagyon szerződés szerinti értéke 1-3.Vagyontárgyak 100 4.Adózott eredmény 6 000 100 Mérleg szerinti eredmény A kezelt vagyon(oka)t egymástól és a sajáttól teljesen elkülönülten kell nyilvántartani és bemutatni (beszámolni). 4.Tartalék 2 000 Kiadott vagyon (év közben közbenső mérleg) Kezelt vagyon működtetésének vesztesége Hozam kifizetés Tilos a hozamelőleg fizetés! Osztalékfizetési korlát vizsgálat vagyonkiadáskor és hozamkifizetéskor is! Tilos a negatív tartalék induló vagyonnal szembeni kompenzálása! (Kivéve a lezárást.) 200 E. 300 4.Kötelezettségek 200 Hozam előírás Hozamkifizetés 100 Könyvelése (függetlenül attól, hogy ki a vagyonkezelő) Jogai tájékoztatáshoz, számadáshoz való jog, nincs utasításadási jog.

9 Kezelt vagyon adóvonzatai Minden adónem előfordulhat, de - a Tao-ban nincs jövedelem (nyereség) minimum; - a Hipánál a vagyonkezelő székhelye számít; - a vagyonkiadás csak akkor áfa köteles, ha a kedvezményezett nem a vagyonrendelő és a kiadott vagyontárgy beszerzéséhez kapcsolódóan korábban volt áfa levonás.

10 Könyvelés a kedvezményezettnél, ha az Szt. hatálya alá tartozik és nem vagyonrendelő 4.Halasztott bevételek 300 Kapott hozam, vagyon 9.Rendkívüli bevételek 2 000 1-3.Egyéb eszközök 300 2 000 Kapott hozam, vagyon Kapott hozamok, illetve megkapott vagyon: - pénzben kapott hozam vagy vagyon véglegesen átvett pénzeszköz; - nem pénzeszközben kapott hozam vagy vagyon térítés nélküli átvétel, melyet el kell határolni. 3.Pénzeszközök 2 000 Elhatárolás 3. Kedvezményezett Jogai tájékoztatáshoz, számadáshoz való jog, nincs utasításadási jog. Ha a kedvezményezett természetes személy, akkor a megkapott tőkerész szja mentes, a hozam szja és eho köteles.

11 SzempontokÜzletszerű„Üzletszerűtlen” Szervezeti feltételek Engedély alapján Átlátható kft., zrt., EGT fióktelep Csak főtevékenység rendszeres, 1% VKD Csak hazánkban Bejelentés alapján Bárki/mi végezheti MNB veszi nyilvántartásba díj ellenében Személyi feltételek Főfoglalkozásban: 1-1 jogász, közgazdász könyvvizsgáló (megbíz.) Nincs Tárgyi feltételek 70 mFt ST (Jt, Tt, Et.) Pénzügyi biztosíték KV 20%-a, min. 70 mFt, max. 1,5 mrdFt (folyamatos) Felelősségbizt., kezesség, garancia, letéti számla IT rendszer, honlap Nincs 4. Vagyonkezelő

12 A bizalmi vagyonkezelő feladatai Biztosítania kell az ügyfélnek a betekintést a nyilvántartások rá vonatkozó részébe. A szerződés megszűnésétől számított tíz évig kezelnie kell az adatokat. Rendelkeznie kell az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatával. Az MNB-nek évente július 30-áig igazolnia kell, hogy az engedélykiadás feltételei fennállnak. Az egyes kezelt vagyonokról vagyononként önálló könyvvezetést és külön-külön beszámolókat (éves, egyszerűsített éves, mikrogazdálkodói) kell készítenie és aláírnia, de nem kell közzétenni és könyvvizsgáltatni. (Lehet!) El kell különíteni a vagyon tőkerészét annak hozamaitól (kifizetése osztalékadó köteles és először ennek kifizetését feltételezi a törvény) Üzleti év naptári vagy attól eltérő. Könyvvezetés Ft-ban vagy devizában.

13 Célja: elősegíteni - a nyomon követhetőséget, - a hatósági ellenőrzést, vagyonkutatást, - az ügyfelek tájékoztatását. Szerződésenként folyamatosan és időrendben kell kimutatni és a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően (lényeges változást 8 napon belül) tájékoztatni a lakossági ügyfelet: - a vagyonrendelő és a kedvezményezett személyazonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím) - a fő- és mellékszolgáltatások tárgya, - feltételek, korlátozások, - a szerződéskötés helye és ideje, - a jognyilatkozatok. FIDUCIE Belső nyilvántartás a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról

14

15 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Lukács János A bizalmi vagyonkezelés számviteli és adózási kérdései Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések