Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Herbály Katalin F ő iskolai tanár Szolnok, 2014. szeptember 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Herbály Katalin F ő iskolai tanár Szolnok, 2014. szeptember 18."— Előadás másolata:

1 Dr. Herbály Katalin F ő iskolai tanár Szolnok, 2014. szeptember 18.

2  Néps ű r ű ség: a vidéki területek ritka népessége miatt valamennyi infrastrukturális fejlesztés, szolgáltatás egy f ő re es ő beruházási, fenntartási és fejlesztési költsége magasabb, mint a s ű r ű bben lakott városi centrumokban. A példa kedvéért képzeljük el, mennyivel hosszabb (és ezért költségesebb) egy tanyás területen tíz lakást összeköt ő utat megépíteni, mint egy s ű r ű n lakott városban. Az alacsony néps ű r ű ség kihatással van a már megtelepült szolgáltatások áraira, min ő ségére és hozzáférhet ő ségére.  Elszigeteltség: a lakó- és termel ő helyek földrajzi távolsága, elszigeteltsége miatt alacsony szint ű a szolgáltatások kihasználtsági rátája, a szolgáltató és termel ő cégek professzionális menedzserei, irányítói egymástól nagy távolságban dolgoznak,valamint hasonlóan nagy távolságok választják el egymástól a termel ő cégeket a bedolgozóiktól, a piacoktól, a termeléshez szükséges financiális, adminisztratív és egyéb szolgáltatásoktól, stb.

3  Mobilitás: A személy-, a teher és az áruszállítás komoly költségtényez ő a vidéki területeken lakó és termel ő emberek számára. Mivel a vidéki területek ritka népessége nagy fajlagos költségeket jelent a vidékre települ ő szolgáltatók számára, a vidéki emberek sok szolgáltatást csak hosszú utazások révén érhetnek el a városi centrumokban. Ugyanezen ok miatt a városokban székel ő mobil szolgáltatások (például ment ő k, t ű zoltók, vagy például mozgó árusok, stb.) reakcióideje jelent ő sen megn ő a vidéki területekkel szemben, vidékre érve kínálatuk mennyiségi és min ő ségi szempontból is leegyszer ű södik.  A t ő keforrások ritkasága: A vidéki területek t ő kehiányának több oka van. Ezek között említhetjük, hogy a vidéki területeken gyakran a megfelel ő menedzseri kapacitások hiánya akadályozza a vidék felé áramló fejlesztési er ő források felhasználását.

4  A humán er ő források ritkasága: A vidéki demográfiai folyamatok tipikusan szelektívek; az elvándorlás els ő sorban a fiatalabb, képzettebb és kreatívabb népességre jellemz ő, s ez is hozzájárul a vidéki területek elöregedési, elnéptelenedési folyamataihoz, a vidéki lakosság csökken ő képzettségi szintjéhez.  Az innovációkkal szembeni ellenállás: Valamennyi fentebb említett jellemz ő er ő síti a vidéken él ő népesség ellenállását a gazdasági és társadalmi innovációkkal szemben. A szegényebb és kiszolgáltatottabb népesség számára az innovációk magasabb kockázatot jelentenek, mint a stabil élethelyzetben él ő embereknek, s mindez fokozza a vidéki tradicionalizmus erejét.

5 A vidék funkciói a Vidéki Térségek Európai Kartája (1996) ajánlásai alapján az alábbiak  gazdasági (termelési) funkció: magában foglalja a mező- és erdőgazdálkodást, a halászatot, a megújuló természeti erőforrások fenntartható hasznosítását, az ehhez kapcsolódó feldolgozást, szolgáltatást, kereskedelmet és a foglalkoztatás elősegítésére a tevékenységek diverzifikálását, a mezőgazdaságon kívüli tevékenységet, a vidéki térségekben működő termelő és szolgáltató szervezetek működését, a falusi turizmus – üdülés – rekreáció alapjait;  ökológiai funkció: elsősorban az egészséges élet természeti alapjainak védelmét (föld, víz, levegő), a tájak sokszínűségének, a tájjellegnek a megőrzését, a biodiverzitás, az erdők és más élőhelyek megóvását, általában az ökológiai rendszerek védelmét jelentik;

6  társadalmi (közösségi) és kulturális funkció: az évszázadok során a vidéki életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális értékek megtartásában, újraélesztésében és átörökítésében, a falusi közösségekben megtestesül ő értékek meg ő rzésében nyilvánulnak meg.

7  Alabama területe 135 775 km²  Alabama lakosainak száma 4 800 000 f ő

8  Cahaba folyó  Auburn Egyetem

9  Az amerikai polgárháborútól a második világháborúig Alabama komoly gazdasági nehézségekkel küzdött, részben a mez ő gazdaságtól való függés miatt.amerikai polgárháborútólmásodik világháborúigmez ő gazdaságtól  Kés ő bb a mez ő gazdaság mellett felfejl ő dött az ipar.  Fejlett oktatási és egészségügyi programokat dolgoztak ki.  Megváltozott a mez ő gazdaság szerkezete, el ő térbe került a baromfitenyésztés, a tejgazdaság, a kisebb farmokra alapuló élelmiszer-árutermelés, stb.

10  Fiatalok képzése (4H)  Agrár-szaktanácsadás  Katasztrófa védelem  Gazdaságfejlesztés (pl. oktatás: KÉT GENERÁCIÓ)  Család – és egészség  Otthon- és kert (Master Gardeners)  Természeti er ő források  Városi programok

11

12

13


Letölteni ppt "Dr. Herbály Katalin F ő iskolai tanár Szolnok, 2014. szeptember 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések