Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Hódi Ágota osztályvezető Monitoring.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Hódi Ágota osztályvezető Monitoring."— Előadás másolata:

1 A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

2 Amiről szó lesz… 1.A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben 2.A Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata 3.A Vidékfejlesztési Program támogatási keretei 4.Tervezett intézkedések ágazati bontásban 5.Az Európai Innovációs Partnerség

3 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben KAP I. pillér (EMGA) [Közvetlen támogatások] KAP I. pillér (EMGA) [Közvetlen támogatások] KAP II. pillér (EMVA) [Vidékfejlesztési Program 2014-2020] * 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat Nemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politika Operatív Programok* Szakpolitikai Stratégiák Megyei fejlesztési Igények OFTK Partnerségi Megállapodás EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) GINOP VEKOP TOP EFOP IKOP VP MAHOP KEHOP KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások Közös Agrárpolitika NVS Növekedési Terv

4 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer- ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 3. A Vidékfejlesztési Program támogatási keretei

5 6 prioritás 18 fókuszterület 19 intézkedés 48 alintézkedés 80 művelet + 2 Tematikus alprogram Kiemelt szempontok:  erőforrás koncentráció  mozgástér növelése  rugalmas keretek meghatározása EMVA forrás 2014-2020: 1019 milliárd Ft

6 A VP alapvetően háromféle támogatási konstrukciót támogat: – Beruházási támogatás: számla alapú, utófinanszírozott támogatás agrárberuházások (állattartó telepek, élelmiszeripari üzemek, mezőgazdasági és kertészeti, borászati gépek, tározók, szárítók, vízgazdálkodás, energiatermelés megújuló energiaforrásokból) vidéki térségek beruházásai (alapszolgáltatások intézményi feltételei, falu- és tanyabuszok, mezőgazdasági diverzifikáció, kézműves ipar, tanyaprogram és aprófalvas komplex beavatkozások, energiahatékonyság, szociális gazdaság) – Kompenzációs támogatás: általában többéves, évente azonos mértékű kötelezettségvállalások területalapú és állategység-alapú támogatások: agrár-környezetgazdálkodás, erdősítés, Natura 2000-es és kedvezőtlen adottságú területek, fiatal gazdák, kockázatkezelés, természeti kárenyhítés) – Együttműködések támogatása: Európai Innovációs Csoportok, Termelői Csoportok, CLLD, Rövid Ellátási Láncok A támogatások célcsoportjai elsősorban:  mezőgazdasági gazdálkodók  erdőgazdálkodók  élelmiszeripari vállalkozások (agrártermékek elsődleges feldolgozói)  önkormányzatok  vidéken élők  vidéken telephellyel rendelkező, nem agrárgazdasággal foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások 3. A Vidékfejlesztési Program támogatási keretei

7 Támogatási intenzitás mértéke, ágazatonként: Üzemméret meghatározása: Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) helyett Standard Termelési Érték (STÉ) kerül bevezetésre 3. A Vidékfejlesztési Program támogatási keretei ÁgazatIntenzitás mértéke Mezőgazdaság40-100 % Élelmiszeripar50 % Környezetvédelem és vízgazdálkodás100 % Erdészet50-100 % Vidékfejlesztés50-100 %

8 1. Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 1.1. Mezőgazdasági, környezetgazdálkodási, erdőgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási, értékesítési és vidékfejlesztési képzések, valamint szakmai tájékoztatók és felkészítések 1.2. Szakmai találkozók megvalósítása 1.3. Bemutató üzemi programok 1.4. Tájékoztatási szolgáltatás (Fiatal gazda tájékoztatási szolgáltatás) 1.5. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 2. Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 2.1. Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripar- feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás 2.2. Csoportos szaktanácsadás 2.3. Fiatal gazdák kötelező tanácsadása 2.4. Szaktanácsadók továbbképzése 3. Együttműködés 3.1. EIP operatív csoportok létrehozása és működtetése 3.2. Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 3.3. Együttműködésben megvalósuló fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása 3.4. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 4. Tervezett intézkedések ágazati bontásban - Kutatás, fejlesztés és innováció -

9 4. Tervezett intézkedések ágazati bontásban - Mezőgazdaság - 1. Beruházás tárgyi eszközökbe 1.1. Technológiai fejlesztés és erőforrás- hatékonyság javítása az állattenyésztési ágazatokban 1.2. Kertészeti technológia- és eszközfejlesztés 1.3. Öntözéses gazdálkodás gazdaságon belüli fejlesztése, meliorációs beavatkozások 1.4. Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházás támogatása 1.5. Öntözéses gazdálkodás hatékonyságának javítása közösségi beruházásokon keresztül 2. A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések 3. Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése 3.1. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 3.2. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 4. Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 5. Állatjóléti kifizetések 5.1. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 6. Kockázatkezelés 6.1. Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 6.2. Jövedelemstabilizáló eszköz

10 4. Tervezett intézkedések ágazati bontásban - Élelmiszeripar - 1. Beruházás tárgyi eszközökbe 1.1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése 1.2. Erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 2. Mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei 2.1. Speciális mezőgazdasági termékek és élelmiszerek EU-s minőségrendszeréhez történő csatlakozás 2.2. Ökológiai termelés minőségrendszere 2.3. Magasabb minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállítása nemzeti minőségrendszer keretében 2.4. Borok oltalom alatt álló eredet megjelölései és földrajzi jelzései EU-s minőségrendszeréhez történő csatlakozás 2.5. Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

11 4. Tervezett intézkedések, ágazati bontásban - Környezetvédelem - 1. Beruházás tárgyi eszközökbe 1.1. Madárvédelmi célú eszközbeszerzések 1.2. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 2. Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben 2.1. Natura 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek megőrzésére és kezelésére vonatkozó fenntartási tervek kidolgozása és naprakésszé tétele 2.2. A vidéki tájaknak és a magas természeti értékű területeknek a helyreállításával és megőrzésével kapcsolatos tanulmányok készítése és környezettudatosság növelése 3. Ökológiai gazdálkodás 4. Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás AKG kifizetések 4.1. Állati genetikai erőforrások megőrzése támogatása 4.2. Növény genetikai erőforrások megőrzése támogatása 5. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések 5.1. Kompenzációs kifizetések Natura 2000 gyepterületeken 5.2. Víz Keretirányelvhez kapcsolódó kompenzációs kifizetések 6. Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára létesített kifizetések 6.1. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

12 4. Tervezett intézkedések, ágazati bontásban - Erdészet - 1. Beruházás tárgyi eszközökbe 1.1. Erdőgazdálkodást segítő feltáró hálózatok fejlesztése 2. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések 2.1. Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken 3. Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások 3.1. Erdősítés támogatása 3.2. Spontán erdősüléssel érintett területek erdővé alakítása - agrár-innovációs együttműködés keretében megvalósuló kísérleti modellek 3.3. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 3.4. Innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása agrár-innovációs együttműködés keretében megvalósuló kísérleti modellek 3.5. Az erdőgazdálkodási potenciálban erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése 3.6. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 3.7. Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások – horizontális 3.8. Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások – agrár-innovációs Operatív Csoport együttműködési projektje keretében megvalósuló kísérleti beavatkozások 3.9. Az erdei ökoszisztémák közjóléti, ingyenes turisztikai funkcióinak erősítése 3.10. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 3.11. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

13 4. Fejlesztési irányok, ágazati bontásban - Vidékfejlesztés - 1. Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése 1.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása 1.2. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése 2. Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben 2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben 2.2. Alapvető szolgáltatások fejlesztése 3. LEADER helyi fejlesztések támogatása (CLLD – Közösségvezérelt helyi fejlesztés) 3.1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása 3.2. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése 3.3. Helyi gazdaság megerősítése 3.4. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klímarezíliencia fejlesztése 3.5. A Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 3.7. Működési és animációs költségek

14 Az EIP célja, az alulról építkező, a gazdák igényeire reagáló innováció megvalósításának támogatása. Az EIP-n keresztül támogatandó projekteknek hozzá kell járulniuk az EMVA prioritásaihoz. Az EIP egy hálózat, amely az interaktív innovációs modellre épül. Kulcsszereplők: OPERATÍV CSOPORTOK! Támogatási lehetőségek: Operatív csoport létrehozása ás működtetése Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházás támogatása Ágazatok: élelmiszeripar, erdészet, mezőgazdaság b Az EIP megvalósítása során az alábbi alap-/irányelvek, szempontok figyelembe vétele kiemelten fontos: 5. Az Európai Innovációs Partnerség (EIP)

15 EIP - Hálózati tevékenység - Operatív Csoportoknak, tanácsadási szolgáltatásoknak és kutatóknak a hálózatba szervezése, amelyek, illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági innovációt célzó tevékenységek végrehajtásában Európai Innovációs Partnerség (EIP) NW Nemzeti EIP Hálózat Tematikus Hálózat (pl. ökogazdálkodás) 5. Az Európai Innovációs Partnerség (EIP)

16 Feladatai - a tagállamnak ösztönző, támogató és érékelő feladatot szükséges ellátnia az innováció megvalósításának érdekében, azonban ezen feladatok tématerületenként/szereplőként eltérőek: Ösztönzés: kutatás, fejlesztés, innováció, tudástranszfer, innováció adaptálás, Támogatás: innovációs brókerek, operatív csoportok Értékelés: a gazdálkodók tudásának és hozzájárulásának értékelése + információ gyűjtés információ áramlás biztosítása innovációs témák kapcsán tapasztalatcsere (szemináriumok, workshop-ok) Szereplők Operatív csoportok Innovációs bróker „mint mediátor” az innovációs ötletek gyűjtése; az összegyűjtött innovációs ötletek „finomítása, rendszerezése”; kapcsolatfelvétel a partnerekkel; a projekt megvalósításához szükséges - és megfelelő – forrás felkutatása; egy előzetes projekt készítése. Európai Innovációs Partnerség (EIP) – Hazai Hálózat 5. Az Európai Innovációs Partnerség (EIP)

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne!


Letölteni ppt "A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Hódi Ágota osztályvezető Monitoring."

Hasonló előadás


Google Hirdetések