Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A restaurálás művészete E M L É K E Z T E T Ő Nemzeti Múzeum reformkor Budavári Palota 1880-as évek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A restaurálás művészete E M L É K E Z T E T Ő Nemzeti Múzeum reformkor Budavári Palota 1880-as évek."— Előadás másolata:

1 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A restaurálás művészete E M L É K E Z T E T Ő Nemzeti Múzeum reformkor Budavári Palota 1880-as évek

2 Nemzeti Könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár létrejöttét egy hazafias érzésű, felvilágosult mágnásnak, gróf Széchényi Ferencnek (1754-1820) köszönhette, aki a régi nemzeti könyvkincset országszerte és külföldön nagy anyagi áldozatvállalással felkutatta, és gyűjteménnyé egyesítette, majd közhasználatra bocsátotta. 1802. november 25-én kelt a könyvtár alapító okmánya, melyet egy nappal később a király is megerősített. Magyarország első nyilvános nemzeti közgyűjteménye és közintézménye a következő évben nyílt meg az olvasók és kutatók számára. 1803. július 6. Megkezdődött Széchényi Ferenc nemzeti könyvtári gyűjteményének elhelyezése az egykori pálos kolostor díszes barokk könyvtártermében. 1807. május 8. Miután a király ragaszkodott elhatározásához a könyvtárnak a pálos kolostorból kiköltöztetését illetőleg, és megerősítette 1806. jún. 6-i rendelkezését, József nádor a Bibliotheca Regnicolarisnak a Kir. Egyetem háromemeletes épületében, az ún. nagyszemináriumban szerzett helyet A Magyar Nemzeti Múzeum klasszicista épületébe, amely a társadalmi áldozatkészség maradandó értékű tanúbizonysága, 1846–47 folyamán költöztek be a múzeumi osztályok és a könyvtár. 1949-ben Országos Széchényi Könyvtár néven az intézmény újra önálló lett. A rendelet a könyvtár új jogállása mellett rendeltetésével is foglalkozott. 1985 óta a Budavári Palota F épületében látogatható.Magyar Nemzeti Múzeum18464719491985Budavári Palota

3 Széchényi Ferenc egészen haláláig gyarapította a Nemzeti Könyvtárat. Különböző magánszemélyek, közösségek (társulatok, káptalanok, kanonokok, konventek,városok stb.) és vételek (sokáig Széchényi Lajos alapítványa) útján szintén bővült a téka: a Széchényi-állomány mellett a Jankovich-, az Illésházy-, a Horvát István-gyűjteménnyel, a Batsányi-, a Kölcsey-, a gróf Sándor Móric-könyvtárral, Vörösmarty, Petőfi, Arany János és más jelentős írók, költők, valamint tudósok és politikusok dokumentumaival, Todoreszku Gyula és Horváth Aranka régi magyar könyvgyűjteményével (1919), gróf Apponyi Sándor külföldi hungarika-gyűjteményével (1925), a bécsi udvari könyvtárból 1932-ben visszakerült 33 középkori kódexszel (pl. Anonymus Gesta Hungaroruma, a Képes Krónika, 16 darab corvina), s a 20-21. század folyamán is számtalan hagyatékkal, kéziratos kötettel, levelekkel, fényképekkel, ún. kisebb kéziratokkal, sőt újabb kódexekkel és nyelvemlékekkel. Ezen kívül nyomdai kötelespéldányok is gazdagították, mert egy udvari kancelláriai rendelet már 1802-ben felruházta kötelespéldány-joggal. Utóbb ezt a jogosultságot helytartótanácsi, majd törvényi szinten többször megerősítették (1804. 1897. 1929. stb.) Mind a könyvtár, mind a múzeum 1879-től lett állami költségvetési szerv, amely fontos lépés volt a téka további növekedése szempontjából.

4

5 A restaurálás művészete Az Országos Szécheny Könyvtárban tartják A resturálás művészete című poszterkiállítás. A tárlaton bemutatott munkákat Szentkirályi Miklós, a Magyar Restaurátorok Egyesületének elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja válogatta. Szentkirályi Miklós

6 Szerző: Johann Peter Krafft (1780-1856) Mû címe: Rudolf von Habsburg és a szerzetes Technika: olaj, vászon, 336,5 x 230 cm Származás: A kép Albert herceg megrendelésére készült, 1821 végén Őrzési hely: Szépmûvészeti Múzeum Ltsz: L.146 Restaurálva: 1997, restaurálva az NKA Múzeumi Kollégium támogatásával Kiállítva: Szépmûvészeti Múzeum, Pergamon csarnok

7 Szerző: Tiziano Vecellio (1488/90- 1576) Mû címe: Mária gyermekével és Szent Pállal Technika: olaj, vászon, 110 x 95 cm Származás: Egykor modenai hercegi gyûjteményben Őrzési hely: Szépmûvészeti Múzeum, letét magántulajdonból Restaurálva: 2005 május-2005 október

8 Kisszeben 1510-20 Keresztelő Szent János Plébániatemplom

9 Az oltár az Iparmüvészeti Múzeumban, XX. sz. eleje

10 Szerző: Dorffmaister István, 1771. Mû címe: Saturnalia -a Díszterem freskóinak feltárása, tisztítása, konzerválása Technika: freskó és meszes szekkó, falkép Származás: Őrzési hely: ALSÓBOGÁT, Kiskastély Díszterem Restaurálva: 2010.

11

12 Than Mór: Attila lakomája 1870

13 az összefogó vascsavarok száz év alatt szinte a felismerhetet lenségig korrodálód tak – Kolozsi Tibor szobrászmű vész, Fadrusz János: Mátyás király szoborcsoport 1902

14 2006 Gyöngyös, Orczy kastély barokk falképeinek restaurálása

15 a gyulafehérvári székesegyház Lázói János által 1512-ben építtetett kápolnája a reneszánsz díszítőművészet jegyeit hordozza. A templomban található Hunyadi János kormányzó, Szapolyai János király, Izabella királyné és János Zsigmond, az első erdélyi fejedelem síremléke, továbbá a püspöki sírboltban nyugszik Márton Áron püspök is.

16 Christ before Pilate 1881 Oil on canvas, 417 x 636 cm

17 Golgotha 1884 Oil on canvas, 460 x 712 cm

18 Ecce Homo! 1896 Oil on canvas, 403 x 650 cm

19

20 Internet kép-, szöveganyag felhasználásával: 2014 Szalma Judit


Letölteni ppt "ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A restaurálás művészete E M L É K E Z T E T Ő Nemzeti Múzeum reformkor Budavári Palota 1880-as évek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések