Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A felsőoktatási jól-léti programok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A felsőoktatási jól-léti programok,"— Előadás másolata:

1 A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A felsőoktatási jól-léti programok, és a felsőoktatási humán erőforrás gazdálkodás kompetencia alapú keretrendszere modelljei Hervainé Szabó Gyöngyvér dr.habil. tanszékvezető főiskolai tanár, KJF

2 2Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A felsőoktatási foglalkoztatás kérdései 1.A felsőoktatási foglalkoztatás kérdései alig kutatottak 2.A végzettek iránti követelmények megváltoztak –innovatív minőségi munkavégzésre való felkészítés szemben a tudományos diszciplína központú végzéssel 3.Megváltoztak a fentiek miatt az oktatókkal kapcsolatos követelmények 4.A közszolgálatiság, és a teljesítményközpontú elszámolás 5.Növekvő szerződéses foglalkoztatás 6.A szakmai igazgatásban dolgozók szerződéses foglalkoztatása 7.Munkavégzés folyamatos elbocsátások közepette 8.Új jól-léti kihívások és programok

3 3Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A felsőoktatási foglalkoztatás kérdései alig kutatottak A hangsúly a bérezésen, a szakszervezetek a bértáblára szűkítik aktivitásukat Az oktatás és kutatás kérdései összekapcsoltak: gyakoriak a kettős munkahelyek Az egyetemi főállással bírókra nagyobb teher hárul a hallgatókkal való foglalkozásban Az akkreditációs tevékenységben a „lágy oktatói kompetenciáknak” nincs értéke A tanári akkreditáció, mint kasztrendszer A fiatal kutatóknak – tanársegéd –adjunktus – a terhei aránytalanul nagyok: Magas óratartás, Foglalkozás a hallgatókkal, Magas óraszám a doktori képzésben Magas kutatási adminisztratív tevékenységek

4 4Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A végzettek iránti követelmények megváltoztak: –innovatív minőségi munkavégzésre való felkészítés, szemben -a tudományos diszciplína központú képességekkel, -új munkahelyi és foglalkoztatási innovációs trendek: - munkaerő produktivitás, kompetenciák fejlesztése, rugalmas szervezetek, innovatív és kreatív kapacitás igénye - Helytállás a globális versenyben, tudásmenedzsment, csökkenő és idősödő munkaerő jelenléte, technológiai fejlődés -Új értékek: fenntartható, smart és inkluzív növekedés

5 5Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. 1.Megváltoztak a fentiek miatt az oktatókkal kapcsolatos követelmények 1.Ne csak a tudományterületet, hanem a szakmák világát is ismerjék 2.Képesek legyenek megítélni, hogy a szakterület ismeretköréből mit emeljen be az oktatásba 3.Képesek legyenek azt a tanterv rendszerébe építeni 2.Az oktatók a tanulás, a kutatás világára koncentráltak, nincs valós munkatapasztalatuk 1.Az oktatók munkakultúrája laza akadémiai kultúra 2.Az oktatók idegenek a minőség és innováció technológiai nézőpontjaitól, nem értik a munka világát 3.Nem alakultak ki olyan szakmai gyakorlatközösségek, amelyekben közösen fejleszthetnék a szakmát.

6 6Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A közszolgálatiság és a teljesítményközpontú elszámolás Az oktatók és munkatársak számára a közszolgálati minőség és az új közszolgálatiság alapelvei ismeretlenek A felsőoktatási akkreditáció és a közszolgálatiság nem összekapcsoltak A kutatás, mint közösségi felelősség nem kellően definiált A felsőoktatás, mint közösségi érték nem kimunkált Az oktatói teljesítmény és a hozzáadott érték nem kellően kidolgozottak

7 7Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. Növekvő oktatói és kutatói szerződéses foglalkoztatás: A foglalkoztatási trendek a pályázati rendszerrel átalakultak Vezetők pályázati részfoglalkoztatása Kutatói és pályázati szakszemélyzet áthelyezése pályázatokra Megnőtt a felsőoktatási HR szerződésmennyisége A korábbi státusok mobillá váltak A PHD hallgatók foglalkoztatása szinte kizárólag projekthez kötött Következmény: A határozott idejű foglalkoztatás okozta stressz A vezetők munkaterhelése megnőtt A státushoz kötődő és projektfoglalkoztatás egyidejűsége elvonja az oktatókat egyéb feladatoktól A projektek munkaigénye nem mindig kompatibilis az életpályával A fiatalok bekerülése a felsőoktatásba, a tanszékekre kitolódik

8 8Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. 1.A szakmai igazgatásban dolgozók szerződéses foglalkoztatása Megjelenik egy nagytömegű igény a projektadminisztrációra A felsőoktatás fejlesztési projektek a szakadminisztráció közszolgáltatási jellegét feltörik Az intézet és tanszék új adminisztratív szükségleteknek kell, hogy megfeleljen – nem kialakultak a felsőoktatási szakigazgatási szakmák A technológiai fejlődés, a back-office – front office rendszerek új szakmaiságot igényelnek Megnőtt a nemzetközi mobilitás szakszolgáltatási igénye Nem képes a rendszer a csúcs és holtidőszakok, a 24 órás ügyfélszolgálatok kezelésére Az oktatók és hallgatók pénzügyeinek kezelése új projektfinanszírozási és egyéb adminisztrációs folyamat menedzsmentet igényel.

9 9Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. Munkavégzés folyamatos elbocsátások közepette -Állandósultak a szervezeti átalakulási folyamatok: -Egyetem közi összeolvadások -Kari rendszerek átalakítása -Tanszékek összevonása -Kényszernyugdíjazások -A szerződéses oktatók aránya lecsökkenése -Munkahelyi stressz növekedése -A felsőoktatási bérek bizonytalanná váltak -Megnőtt a függés a pályázatoktól -Erasmus nyomás: kapcsolatépítés és nemzetközi elismertség pályázatoktól függ -Nincsenek megfelelő családtámogatási szolgáltatások -Nincsenek mentálhigiénés szolgáltatások

10 1010 Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. Új jól-léti kihívások és programok Munkahelyi elégedettség a vezetőkkel Jó, igazságos munkakörülmények a szektorban is alapvető igényt jelentenek A munka minősége értékelése alapvetően szubjektív maradt Munkahelyi egészség – és a felsőoktatási túlóra problémái Az oktatói munkahelyi egészség programjai nem kidolgozottak Az oktatók, munkatársak nem bevontak a munkahelyi innovációs folyamatokba Új stratégia központú foglalkoztatás Akkreditációs szükséglet és a foglalkoztatás ellentmondásai Tanártovábbképzés: módszertan, kutatásmódszertan Vezetőképzés a felsőoktatásban Rugalmas foglalkoztatás – szemben a felsőoktatás bemerevedett rendszerével –hibrid oktatói és középvezetői státusok

11 1 Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A tanárok alkalmassága a felsőoktatásban:  Tudják, hogyan tanulnak a hallgatók: o Ismerje a felsőfokú tanulás elméletét és gyakorlatát. o Tudja, miként vonhatja be a hallgatókat az aktív tanulásba. o Tudja, hogy miként alkothat olyan tantárgyi programot, forráshasználat tervezést, és miként strukturálhatja a hallgatói tevékenységet, hogy támogassa a hallgatói tanulást.  Ismerjék a tudományterületet, a szakágat, amit oktatnak. o A szakterületét jól ismeri, kritikai szinten érti és elemzi. o Ismeri a szakterület megfelelő szintű tartalmát és relevanciáját. o Ismeri a szakterülethez kapcsolódó pedagógiai és módszertani modelleket.  Ismerjék hallgatóikat. o Kialakít egy hallgatóközpontú megértési modellt, tiszteli hallgatóit. o Tudja milyen tanulási szükségleteik vannak annak fényében, hogy o milyen tudást hoztak magukkal, milyen tanulási nézőpontot kedvelnek, o Képes a hallgatók kulturális hátterének megismerésére és feltárására.  Képesek hatékonyan tervezni: o Tiszta, egyértelmű, világos célokat képes felállítani a hallgatói tudásnak megfelelően, o a tárgy természetének megfelelően, o a pedagógiai módszereknek megfelelően, o Képes a tevékenységeket és forrásokat az oktatáshoz és tanuláshoz megtervezni  Képes az értékelést úgy megtervezni, hogy o kimutassa és jelentést adjon a hallgatók tanulásáról, o adjon visszajelzést a hallgatónak saját tanulásáról, o informáljon a további oktatási és tanulási feladatokról, o a hatékony tanulás érdekében megérteti a tanulási célokat, o az oktatási és tanulási tevékenységeket, az értékelési feladatokat.

12 1212 Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30.  Értékelje a hallgatói tanulást hatékonyan: o adjon megfelelő, informatív és konstruktív visszajelzést a hallgatói munkákra, o értékeljen konzisztensen, megfelelő krtériumok és standardok alapján, o ellenőrizze a hallgatói tanulmányi előrehaladást és pontosan tartsa nyilván az előrehaladásra adott értékeléseket.  Alakítson ki hatékony és kreatív tanulási környezetet: o bevonja a hallgatókat, számukra kihívást jelentő legyen o bátorítsa őket, hogy vállaljanak felelősséget saját tanulásukért, o a csoport minden egyes tagja számára alakítson ki egyértelmű, világos és konzisztens elvárásokat, szerepüket illetően, o legyen képes olyan csoportdinamika kialakítására, ami mindegyik hallgató számára eredményeket hoz.  Az intézményi működésen belül, tevékenykedjen hatékonyan, o dolgozzon hatékonyan, együttműködően a kollégákkal, és hallgatókkal, o Ismerje és alkalmazza az intézményi működésre vonatkozó szabályzatokat, o használja ki az intézmény nyújtotta forrásokat és lehetőségeket, o tartsa be a tanári szerepkörrel járó jogi és etikai kötelezettségeket.  Értékelje és reflektáljon saját tanári teljesítményét illetően: o rendszeresen vitassa meg a hallgatói teljesítményeket kollégáival és a hallgatókkal, reflektáljon azokra, o szervezzen szakmai munkaközösségeket, és gyakorlati munkaközösségeket, amelyekben fejlesztheti önmaga szakmai tudását és képzési gyakorlatát, o legyen tisztában saját tanulási szükségleteivel, kapcsolódjon be szakmai tevékenységekbe, hogy a szakterület egyedi szakértőjévé váljon, o hogy a szakterület oktatásában a képzési hatékonyságot növelje.

13 1313 Előadó neve A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. Munkahelyi jól-léti intervenciók  Stressz-menedzsment: vezetőknek tervezési és megvalósítási útmutatók kellenek, hiszen a felsőoktatási menedzsment ritkán professzionális  Csoportszintű problémák felmérése és tervezése gyakorlattá alakítása,  Új jelenléti rendszer és politika,  Táplálkozás, fizikai és mentális egészségfejlesztés, itt sem elhanyagolandó,  Menedzserek állóképessége fejlesztése speciális tréningekkel kezd gyakorlattá válni  Egymás figyelése, segítése- szemben a tanszékek közötti villongással  Vezetőképzés rendszeressé tétele az igazgatásban is  A változásmenedzsment támogatása mgszervezésee  A munkatársak bevonása a jól-léti programokba sokat javíthat a munkahelyi jól-léten.  Munkatársak bevonása a döntéshozatalba nem megkerülhető.  Az akadémiai pszichológiai szerződés újra definiálása nem elhagyható: mit várunk el, és mit hajlandók a kollégák teljesíteni.

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése. TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007


Letölteni ppt "A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – a felsőoktatás kihívásai a XXI. században 2014. május 29-30. A felsőoktatási jól-léti programok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések