Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lelki fejlődés és fejlődés az imádságban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lelki fejlődés és fejlődés az imádságban"— Előadás másolata:

1 Lelki fejlődés és fejlődés az imádságban
Piliscsaba, december 7.

2 Lelki fejlődés is létezik
Az ember fejlődéséről szólnak: biológia orvosi tudományok pszichológia pedagógia andragógia Lelki fejlődés is létezik Hitoktatás Imaélet Életmód

3 A lelki élet kezdete A lelki megtérés a lelki élet kezdete
Lisieux-i Szt. Teréz: Lelki életemnek kezdetén, mikor tizenhárom-tizennégy éves voltam, feltettem magamnak azt a kérdést: miként tudnék előrehaladni? 13-14 év – az Istennel való kapcsolat tudatosabbá válik A lelki megtérés a lelki élet kezdete Szt. Ágoston – bűn definíciója: aversio a Deo et conversio ad craturas. Megtérés – másik irány

4 A lelki élet kezdete Inkább lelki megtérés a lelki élet kezdete
Első megtérés – a hit kezdete Második megtérés – döntés hit szerinti élet mellett; annak megnyilvánulásai: döntés Isten mellett nyitottság a környezet, világ felé nyitottság más emberek felé szolgálat szegények és gyengék javára

5 Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Klasszikus leírás – három út: Kezdők (megtisztulás útja) – kezdődik az ima, elmélkedés, szentségek, hit igazságainak elsajátítása Haladók (megvilágosodás útja) – növekedés az erényekben, Evangélium elfogadása Tökéletesek (egyesülés útja, contemplatio) – lelki szabadság, nyitottság Szentlélek működésére

6 Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Keresztes Szt. János – út a Karmel hegyére Szeretet megtapasztalása Lélek éjszakája Érzékek aktív éjszakája Érzékek passzív éjszakája Lélek aktív éjszakája Lélek passzív éjszakája A szeretet teljessége

7 Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz – lelki vár Hét lakás – lelki fejlődés, mint belépés a következő lakásokba. A végén misztikus jegyesség és misztikus házasság, azaz egyesülés az Istennel. Lakások – ima formái, mint kert öntözésének módszerei (több módon kivitelezhető)

8 Lelki fejlődés leírása – néhány példa
Egy modern próba Keresztény beavatás – Istennel való kapcsolatának kezdete – hitoktatás, szentségek Lelki élet elsajátítása – döntés Isten mellett Identitás válsága és megtisztulás – megerősítés, új feladatok megtalálása Lelki érettség – Istenbe vett bizalom, személység integrálása, egyházi tevékenység Halál és megdicsőülés – időskor, feltámadás perspektívája

9 Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz Az ima módja mutatja, hol tartunk a lelki fejlődésben. Mindegyik lakásnak más fajta imádság felel meg. A virágos kert öntözése – négy mód.

10 Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz 1. mód –vizet meríteni a kútból – kezdőknek imája (elmélkedés is): nehéz és nem nagyon eredményes.

11 Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz 2. mód – szivattyú használata: pihenés imája – könnyebb és eredményesebb.

12 Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz 3. mód – csatornából vagy forrásból kifolyó víz: misztikus egyesülés imája.

13 Lelki fejlődés és fejlődés az imában
Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz 4. mód – eső: misztikus házasság – egyesülés – nincsen erőfeszítés.

14 Fejlődés az imádságban
Mi jellemzi a szóbeli imádságot? A szóbeli imádság összekapcsolja testet a szív benső imádságával. A legbensőségesebb ima sem mondhat le a szóbeli imádságról, de a szóbeli imának mindig személyes hitből kell fakadnia. A „Miatyánkkal” Jézus a szóbeli imádság tökéletes formájára tanított meg bennünket. (Katekizmus kompendiuma, 569.)

15 Fejlődés az imádságban
Mi az elmélkedés? Az elmélkedés imádságos reflexió, mely elsősorban Isten szentírási igéjéből indul el. Tevékenységre sarkallja az értelmet, a képzeletet, az érzelmeket, a vágyóképességet, hogy elmélyítse hitünket, megtérítse a szívünket és erősítse akaratunkat Krisztus követésében. Előkészíti a szeretetben való egyesülést az Úrral. (Katekizmus kompendiuma, 570.)

16 Fejlődés az imádságban – elmélkedés
Keresés – a lélek próbálja megérteni, hogy miért és hogyan lehet keresztény módon élni. Segítség: könyvek, Biblia (főleg Evangélium), szentképek, liturgikus szövegek, lelki irodalom, a teremtés és a történelem nagy könyve, Isten „mai napjának lapja” (KEK 2705). A gondolatok világából átmegyünk a tények világába (KEK 2706) Az elmélkedésnek annyi módszere van, amennyi a lelki mesterek száma (KEK 2707). Az elmélkedés fölhasználja a gondolkodást, a képzeletet, a lélek érzéseit és vágyait.(KEK 2708).

17 Fejlődés az imádságban
Mi a szemlélődő ima? A szemlélődő imádság Isten egyszerű szemlése csendben és szeretetben. Isten ajándéka, a tiszta hit órája, amelyben az imádkozó keresi Krisztust, rábízza magát Isten szerető akaratára, és a Szentlélek tevékenysége alá rendeli magát. Avilai Szent Teréz bensőséges barátságként határozza meg, amelyben „gyakran vagyunk együtt istennel, tudván, hogy szeret bennünket. (Katekizmus kompendiuma, 571.)

18 Fejlődés az imádságban –
a szemlélődő imádság A szemlélődő ima idejének és időtartamának megválasztása a szilárd akarattól függ, mely föltárja a szív rejtett dolgait. A szemlélődő ima nem akkor történik, amikor időnk van rá, hanem időt szakítunk arra, hogy az Úrral legyünk azzal a szilárd elhatározással, hogy nem hagyjuk abba, bármilyen próbatétel és szárazság is kísérje a találkozót. Elmélkedni nem mindig lehet, de mindig be lehet lépni a szemlélődő imába, egészségi és érzelmi állapotunktól, munkakörülményeinktől függetlenül. Szegénységben és hitben a szív a keresés és a találkozás helye. (KEK 2710)

19 Fejlődés az imádságban
Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek; amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal, a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. (1Kor 13,11) Hasonlít a testi fejlődésre Testi fejlődés Ima fejlődése Korszak Mi fejlődik? gyerek beszéd kamasz gondolatok felnőtt érzések érett figyelem Ima módja szóbeli imádság elmélkedés affektív ima szemlélődő ima

20 Uram, taníts meg minket imádkozni!
(Lk 11,1)

21 Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint. (Róm 8, 26-27)

22 Honnan tanulhatunk imádkozni?

23 Az ima „tankönyve” Az imakönyv

24 A Biblia – az ima „tankönyve”
Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és a terek sarkán állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. (Mt 6,5) Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van. (Mt 6,6)

25 A Biblia – az ima „tankönyve”
Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt. (Mt 6, 7-8)

26 A Biblia – az ima „tankönyve”
„Kérjetek és kaptok, hogy a ti örömötök teljes legyen”. (Jn 16,24)

27 A Biblia – az ima „tankönyve”
Ezért ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved; Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a Gonosztól (Mt 6, 9-13)

28 A Biblia – az ima „tankönyve”
És bizony, mondom nektek: ha a földön ketten egyetértésben kérnek valamit, bármi legyen is az, megkapják Atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18, 19-20)

29 A Biblia – az ima „tankönyve”
Vámos és farizeus Jézus egy magányos helyen imádkozik Jézus imája az Olajfák hegyén

30 A Biblia – az ima „tankönyve”
Jézus imája a kereszten: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34) Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül” (ApCsel 7,60) Jézus, mint az ima példája István, első vértanú számára

31 A Biblia – az ima „tankönyve”
Apostolok imádkoztak: mikor, hogyan, hol

32 A Biblia – az imakönyv Zsoltárok Himnuszok Kantikumok (énekek):
Benedictus, Magnificat Nunc dimittis Miatyánk

33 A liturgia, mint az imádság iskolája
Biblia Szent hagyomány – őskeresztények imái Szentek imái és himnuszai

34 Egyház tanítása Teológiában – lelki élet teológiája (aszketika)
Katekizmus – egyik része: Az imádság a keresztény életben Kompendium – végén imádságok


Letölteni ppt "Lelki fejlődés és fejlődés az imádságban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések