Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Demeter András Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Demeter András Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság"— Előadás másolata:

1 A globális környezeti kihívások megjelenítése az Európai Uniós szabályozásokban
Demeter András Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság Természetvédelmi és Biodiverzitás Osztály

2 Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának néhány mozzanata
1973 az Első Környezetvédelmi Akcióprogram 1987 környezetvédelmi fejezet az Egységes Okmányban Maastrichti és Amszterdami Szerződések óta: > a környezetvédelem vezérelvként jelenik meg > a szennyezés felszámolásáról a megelőzésre terelődik a hangsúly > a civil szféra nagyobb mértékű bevonása > a végrehajtás nagyobb figyelmet kap > a környezeti szempontok integrálása az ágazati politikákba

3 6 adat a 6. Környezetvédelmi Akcióprogramról
10 évre szóló program ( ) 4 környezetvédelmi terület 3 horizontális kérdéskör 156 cselekvési pont 3 to 4 éven belül tematikus stratégiák 4 után felülvizsgálat

4 A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram prioritásai
1. Éghajlatváltozás 2. Természet és Biológiai Sokféleség célkitűzés (götenburgi európai csúcs): megállítani a biodiverzitás csökkenését 2010-re! 3. Környezet és egészség, életminőség 4. Természeti erőforrások és hulladék

5 A 4 területen a következő 5 szempont alapján eredmények
Létező környezetvédelmi joganyag végrehajtása Környezeti szempontok minél hatékonyabb integrálása a többi releváns politikába Szoros együttműködés az üzleti szférával és a fogyasztókkal Állampolgárok jobb tájékoztatása Környezettudatosabb földhasználati magatartás segítése

6 Az akcióprogram félidős felülvizsgálata (2006)
A fő „csapásirányok” változatlanok Nem elég „többet ugyanabból” A hátralévő időszak kiemelt feladatai pl. : Fokozott nemzetközi együttműködés A „jobb szabályozás” elveinek érvényesítése a környezeti döntéshozatalban Az integráció fejlesztése

7 Az EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (COM (2006) 216) A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG CSÖKKENÉSÉNEK MEGÁLLÍTÁSA 2010-IG — ÉS AZON TÚL Az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása az emberi jólét érdekében

8 Háttere Az Európai Közösség Biodiverzitás Stratégiájára (1998) és Akcióterveire (2001) épül Válasz a 2010-es kötelezettség-vállalásokra és a Fenntartható fejlődési Stratégia természetes rendszerek visszaállítására vonatkozó célkitűzésére A biodiverzitás-politika es felülvizsgálatán alapul Figyelembe veszi a tematikus stratégiákat, a as Pénzügyi Tervet

9 Célja Összefogni az összes szereplőt a 2010-es célok eléréséhez, elősegíteni a biológiai sokféleség helyreállítását valamint: Elősegíteni a hosszú távú elmozdulást egy új egyensúlyhoz a védelem és a fejlődés között Eleget tenni a Tanács és a Parlament felé fennálló jelentési kötelezettségnek a EK Biodiverzitás Stratégiáról és annak Akcióterveiről

10 Tartalma Közlemény Bevezetés Miért fontos a biológiai sokféleség?
Mi történik a biológiai sokféleséggel és miért? Mit tettünk eddig, és az mennyire volt hatékony? Mit kell még tenni? Mellékletek EU cselekvési terv 2010-ig és azon túl (kb. 160 konkrét cselekvés) EU biológiai sokféleségének kulcsmutatói

11 Mit kell még tenni? 4 POLITIKATERÜLET
A biológiai sokféleség az EU-ban Az EU és a világ biológiai sokfélesége A biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás A tudásalap 10 célkitűzés a fenti politikaterületekhez 4 fő támogató intézkedés

12 Az EU cselekvési terv 2010-ig és azon túl
Újdonság 3 fontos szempontból: Cselekvéseket határoz meg, amelyek a 2010-es kötelezettségvállalásokat célozzák Mind a Közösség intézményeihez, ind a Tagállamokhoz szól, és feladatokat és felelősségeket határoz meg mindegyikre Tiszte célkitűzéseket és indikátorokat határoz meg, amikkel az előrehaladás mérhető

13 Biológiai sokféleség az EU-ban
Célkitűzések Az EU legfontosabb élőhelyeinek és fajainak védelme. A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzése és helyreállítása az EU tágabb vidéki tájain A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzése és helyreállítása az EU tágabb tengeri környezetében A regionális fejlesztés, a területfejlesztés és a biológiai sokféleségösszeegyeztethetőségének erősítése az EU-ban 5. Az inváziós idegen fajoknak és idegen genotípusoknak az EU biológiai sokféleségére gyakorolt hatásának számottevő csökkentése.

14 ~ Natura 2000 terület ~ 20 % -a az EU-25 kiterjedésének

15 Különleges madárvédelmi területek

16 Közösségi jelentőségű területek

17

18 2. politikaterület Az EU és a világ biológiai sokfélesége
Célkitűzések 6. A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos nemzetközi kormányzás hatékonyságának jelentős erősítése 7. Az EU külső segítségnyújtásában a biológiai sokféleség és az ökoszisztémaszolgáltatások támogatásának jelentős növelése 8. A nemzetközi kereskedelemnek a világ biológiai sokféleségére és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatásainak jelentős csökkentése

19 3. politikaterület A biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás
Célkitűzések 9. A biológiai sokféleség éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának támogatása. Például: Kibocsátás csökkentés A Natura 2000 hálózat koherenciájának és konnektivitásának javítása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a mérséklést célzó intézkedések hatásvizsgálata

20 4. politikaterület A tudásalap
Célkitűzés 10. A biológiai sokféleség védelmével és fenntartható használatával kapcsolatos tudásalap jelentős megerősítése az EU-ban és világszinten Például: Új EU mechanizmus független, hiteles tanácsadásra a végrehajtás és a politikafejlesztés céljából Elősegíteni a biológiai sokféleség állapotának és trendjeinek, a rájuk ható tényezők, valamint a politikai válasz hatékonyságának kutatását

21 Támogató intézkedések
A megfelelő finanszírozás biztosítása Az EU döntéshozatalának megerősítése Partnerségek kiépítése A nyilvánosság tájékozottságának, tudatosságának és részvételének megteremtése

22 Monitorozás, értékelés és felülvizsgálat
évente jelentés a Tanácsnak és a Parlamentnek a cselekvési terv végrehajtásáról, Karcsúsított monitorozási és jelentési keret, indikátor-együttes A végrehajtás és hatékonyság félidős értékelése 2008-ban Teljeskörű értékelés 2010-ben & 2013-ban, a Pénzügyi Terv számára

23 És végül… egy EU-szintű vita megindításának bejelentése egy hosszú távú elképzelés céljából
Mint keret a politika számára ‘a vital, and indeed vitalising, part of the debate on the future of Europe.’ (Dimas környezetvédelmi főbiztos)

24 Reakciók a Tagállamokból és a civil társadalomból
‘Az eddigi erőfeszítések…a nemzetközi szervezetek és kormányok teljes figyelmét és támogatását érdemlik…’ (a magyar, litván, osztrák, finn és horvát köztársasági elnökök levele az Európai Bizottság elnökének) ‘A Biológiai Sokféleségről szóló közlemény nagy előrelépés. Az elkötelezettség kifejezése és keretet ad az elszámolhatóságnak. Olvassák komolyan…’ (Achim Steiner, IUCN)

25 Hogyan tovább? Az Európai Unió Tanácsa: A finn elnökség alatt a Környezetvédelmi Tanács decemberben tanácsi következtésekben válaszol, több más szakterületi tanács (pl. mezőgazdasági, halászati, versenyügyi) is tárgyalja Európai Parlament: saját kezdeményezésként tárgyalja A Régiók Bizottsága is ad véleményt ABizottság jövő évi munkatervének tervezésében szerepel

26 Streamlining European Biodiversity Indicators 2010
A „SEBI2010” Projekt Streamlining European Biodiversity Indicators 2010 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, ECNC és UNEP-WCMC koordinációjában

27 Kiválasztott fajok : Páneurópai Mindennapi Madarak Indexe
Indikátor kész Adatok gyűjtése folyik 18 ország 24 éves idősor

28 Invázív idegenhonos fajok indexe
5 10 15 20 25 30 35 40 Number of species pre- 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001- Not known Year of introduction Bacteria & virus Reptiles & amphibians Macrophyte Fungi Molluscs Crustacean Fish

29

30 Köszönöm figyelmüket! További információ:
nature/home.htm


Letölteni ppt "Demeter András Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések