Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJ ÜZLETI LEHETŐSÉGEK EURÓPÁBAN Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem helyzete Romániában Előkészületek az Európai Unióhoz való csatlakozásra BERNÁDT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJ ÜZLETI LEHETŐSÉGEK EURÓPÁBAN Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem helyzete Romániában Előkészületek az Európai Unióhoz való csatlakozásra BERNÁDT."— Előadás másolata:

1 ÚJ ÜZLETI LEHETŐSÉGEK EURÓPÁBAN Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem helyzete Romániában Előkészületek az Európai Unióhoz való csatlakozásra BERNÁDT ZELMA osztályvezető Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Csíkszereda BUDAPEST 2006 június 6

2 I. Általános adatok II. Jelenleg aktuális környezetvédelmi problémák rövid áttekintése III. A környezetvédelmi jogalkotás helyzete az EU csatlakozás előtt IV.Célok és prioritások a Környezeti Operativ Program tervezet szerint VI. Információforrások Tartalom

3 I. Általános adatok Terület: 238391 km 2 – 13. hely Európában Lakosság: 21,7 millió ( 2004. évi adat)

4 Az energiapolitika hosszú és középtávú céljai A biztonságos energiaellátás bővítése A gazdasági versenyképesség növelése A környezetre gyakorolt hatás csökkentése

5 Általános adatok- folytatás  Intézményrendszer Környezet és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Országos Környezetvédelmi Ügynökség 459/2005 Kormányrendelet DUNA DELTA Bioszféra Rezervátum Gondnokság Országos Környezetvédelmi Őrség 8 Regionális Környezet- védelmi Ügynökség Közreműködő Szervezet - KOP 42 megyei Környezet- védelmi Ügynökség 8 Regionális Biztosi Hivatal 42 megyei Biztosi Hivatal Ellenőrzési hatáskör!!!! A Regionális Ügynökség hatáskörébe tartozó engedélyezés esetén Adatszolgáltatás

6 Általános adatok- folytatás SZABÁLYOZÁSI ELJÁRÁS ( 195/2005 Sürgösségi Kormányrendelet a környezet védelmének általános szabályairól - hatályba lépett 2006 január 30–án) A hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóságok vezetik ( irányítják) az engedélyezési eljárást és a jogszabályokban rögzített eljárások alapján:  környezetvédelmi beleegyezést ( acord de mediu)  környezetvédelmi működési engedélyt ( autorizaţie de mediu)/egységes környezethasználati engedélyt (autorizaţie integrată de mediu)  környezetvédelmi véleményezést ( aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu) adnak ki. -Környezetvédelmi beleegyezés – olyan tervekre amelyek a környezetre jelentős hatást gyakorló új létesítmény vagy tevékenység telepítésére, megvalósítására, a már meglévők jelentős bővítésére, felhagyására vonatkoznak – előfeltétele a környezeti hatástanulmány elkészítése - az engedélyezési eljárás egyidejűleg valósul meg az építésügyi eljárás keretében más hatósági engedélyekkel. -Környezetvédelmi működési engedély – a környezetre potenciálisan jelentős hatást gyakorló létező tevékenység működtetéséhez vagy új tevékenység elindításához szükséges: - ha a létező tevékenység a környezetvédelmi követelményeknek nem felel meg, környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni (+ környezeti kockázatbecslés). - konformálási programok -Egységes környezethasználati engedély – IPPC tevékenységek létesítésére és működésére - Környezetvédelmi véleményezés a környezetvédelmi kötelezettségek megállapítására – tranzakciók, csődeljárás, feszámolási eljárás és végelszámolás, a tevékenység beszüntetése esetén – környezeti felülvizsgálat – konformálási program – a szerződésnek a környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettségeket magába foglaló záradéka nyilvános

7 II. Jelenleg aktuális környezetvédelmi problémák rövid áttekintése 157/2005 törvénnyel ratifikált EU - s Csatlakozási Szerződésben a környezetvédelem területén felvállalt kötelezettségek alapján meghatározott, megoldandó problémák – Intézkedési terv /2006 év Kötelezettségek a ratifikált egyezmények valamint az ezekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek alapján A 2004. évi környezetállapotra vonatkozó jelentés alapján

8 II. folytatás II. 1. A levegőtisztaságvédelem és éghajlatváltozás I.1. SZENNYEZŐANYAG EMISSZIÓ Forrás: Országos Légkörvédelmi Stratégia

9 Légszennyezett zónák Forrás: Környezetállapotra vonatkozó jelentés 2004 Régió 1. – merkaptán, fenol, klór, sósav Régió 2. – SO 2, NO x, PM 10, VOC Régió 3. – NH 3 Régió 4. - PM 10, ülepedő por Régió 5. - SO 2, NOx, ülepedő por, PM 10 Régió 6. – SO 2, Pb, Cd Régió 7. - SO 2, Pb, Cd, PM 10, NH 3

10 Kötelezettségek a ratifikált egyezmények valamint az ezekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek alapján - folytatás Genfi Egyezmény az országhatárokon átterjedő légszennyező anyagoknak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak kivédésére és a kapcsolodó jegyzőkönyvek beleértve a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló Göteborgi Jegyzőkönyvet is. Forrás: Országos Statisztikai Hivatal

11 folytatás Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak csökkentése – Kiotói Jegyzőkönyv - 8% -al 2008 - 2012 periódusban 1989 –es értékhez viszonyítva ( 2003/87/EK írányelv) -felbecsült többlet CO2 egyenérték/év : 50000 millió tonna Létesítmény 390 Energiater- melés Fémek termelése és feldolgozása Ásványipar Egyébb tevékenységek 28731316111

12 folytatás 1 RÉGIÓ 2 RÉGIÓ 3 RÉGIÓ 4 RÉGIÓ

13 folytatás 5 RÉGIÓ 6 RÉGIÓ 7 RÉGIÓ 8 RÉGIÓ

14 A NAGY HŐTELJESÍTMÉNYŰ TÜZELŐBERENDEZÉSEK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEIRE ÉS LÉGSZENNYEZŐ ANYAGAINAK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIRE vonatkozó 2001/80 /EK irányelv követelményeinek megvalósítása Átmeneti mentesség 174 (163 + 11) 7 megfelel 157 nem felel meg 10 felszámolódik 77 átmeneti mentesség SO2, NOx, por 2008-2013 6 átmeneti mentesség 500 MWt NOx 2016-2017

15 folytatás II.2. Vízvédelem és vízgazdálkodás II.2.a. Szennyezőanyag kibocsátás Kibocsátott víztérfogat:3854,16 mil. m 3 /év – ebből 2098,71 mil. m 3 /év (54,5%) szennyvíz kezelést igényel.  28,8% megfelelően kezelt  42% elégtelenül kezelt  29,2% kezeletlen

16 folytatás 2609 agglomeráció > 2000 LE – 340 szennyvízkezelő Forrás: Csatlakozási Szerződés – 22. fejezet MEDIU CONF –RO 40/04ADD3

17 folytatás 2000 LE fölötti agglomerációk Forrás: Csatlakozási Szerződés – 22. fejezet MEDIU CONF –RO 40/04ADD3

18 Folytatás – Az agglomerációk régiókénti eloszlása Forrás : KOP tervezet 2006

19 Folytatás A terhelés eloszlása a létező csatornahálózat és szenyvízkezelő telepek esetén jelentős beruházások szükségessége a csatornahálózat felújítására, bővítésére, szennyvízkezelő telepek létesítésére (>10000 LE - N, P) 352/2005 Kormányrendelet – Románia egész terület érzékeny terület Forrás : KOP tervezet 2006

20 Folytatás II.2.b. Folyóvízek minősége 2004 –ben 22570 km monitorizált – 633 mérőpont Forrás : Starea mediului in anul 2004 –cap.3.

21 Folytatás Forrás: Starea mediului in 2004 –cap.3.

22 folytatás 91/271/EGK Tanácsi irányelv követelményeinek teljesítésére (a települési szennyvízkezelés) átmeneti mentesség 2018 –ig – 9,5 miliárd Euro, ebből  5,7 miliárd euro szennyvízkezelő telepek  3,8 miliárd euro gyűjtőrendszerek kiépítése

23 folytatás Árvizek – gyakorisága és nagysága megnőtt Okok: klímaváltozás, engedély nélküli építmények az árterületeken, engedélyezetlen erdőkitermelések Legveszélyezetebb zónák: Körös, Szamos, Maros, Küküllők, Temes, Olt, Arges vízgyűjtőkben Forrás: ROMÁN VIZEK – Országos Gondnokság

24 II. Folytatás II.3. Hulladékgazdálkodás  A keletkezett hulladék mennyisége 1998 – 2004., (bányászati tevékenységből származó hulladék kivételével) millió tonna 199819992000200120022003 Települési hulladék 6,778,078,968,829,588,43 Termelési hulladék 22171822,2524,530,54 Forrás: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (ICIM) Institutul Naţional de Statistică, Rezultatele anchetei statistice pilot asupra deşeurilor, noiembrie 2004

25 II. Folytatás A 2003 –ban keletkezett települési hulladék Hulladék típus Keletkezett (x 1000 tonna) Hasznosított (x 1000 tonna) Ártalmatlanított (x 1000 tonna) Begyűjtött háztartási és azzal együtt kezelhető hulladék 5.043,84513,2425.030,603 Településiszennyvíz – iszap 1.573,71576,7841.496,931 Építési és bontási hulladék 247,2862,253245,033 Nem begyűjtött hulladék (becslés a képződési mutatók alapján) 1.570,4710 Összmennyiség 8.435,31792,2798.343,038

26 II. Folytatás A háztartási hulladék összetétele Forrás: Institutul Naţional de Statistică, Rezultatele anchetei statistice pilot privind deşeurilor, noiembrie 2004

27 II. Folytatás a települési hulladékok összetételében 20% nemszennyezett hulladék kerülhetne hasznosításra A szelektív gyűjtések keretében csupán 2% -a hasznosítódott, 98% hulladéklerakókban ártalmatlanítódott.

28 II. Folytatás Összesen 267 települési hulladéklerakó (2004–es felmérés) 16 lerakó megfelel a követelményeknek ( 1999/31/CE irányelv) – 2006 dec. 31-ig 238 lerakó nem felel meg a követelményeknek - beszünteti a működést 2017 július 16. a 349/2005 Kormányrendeletben meghatározott ütemterv szerint - 137 lerakó ( kb.429 ha.) 2009 jul. 16-ig megszünteti a működést - 101 lerakó (kb.301 ha.) 2009 július 16. és 2017 július 16. között beszünteti a működést 13 lerakó - a lerakás 2003 – 2004-ben megszűnt 2686 települési hulladéklerakó 1 ha alatti területtel – 2009.07.16 –ig bezárni és rekultiválni –OHG terv szerint – 16+49 hulladéklerakó szükséges 50000 – 100000 t/év kapacitással –Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek – tervezet formában megvalósítva

29 II. Folytatás A termelési hulladék 2003 –ban: 30,5 millió tonna + 331 millió tonna bányászati tevékenységből származó hulladék A termelési hulladék:  13%-át az energetikai iparból származó hulladék  17%-át a fémkohászati hulladék  10 %-át az élelmiszeripari hulladék  27% -át a vegyipari/petrokémiai hulladék  33 %-át más termelő tevékenység adja

30 II. Folytatás A termelési hulladék: 30% hasznosítódott 70 % ártalmatlanítódott lerakókban vagy égetéssel 96 %-a az ártalmatlanított mennyiségnek lerakókban történt  169 lerakó – területe 3034,2 ha  51 veszélyeshulladék - lerakó  116 nem veszélyeshulladék – lerakó  2 inerthulladék – lerakó, ebből 15 megfelelő 4 lerakó a követelményeknek megfelelő lesz 2009 július 16 –ig 150 beszünteti a működést 2013 december 31-ig a 349/2005 Kormányrendeletben meghatározott ütemterv szerint

31 II. Folytatás Hulladékártalmatlanítás égetéssel 645000 tonna ( 4% az ártalmatlanított mennyiségnek) termelési hulladék került ártalmatlanításra hulladékégető és hulladékegyüttégető művekben 7 hulladékégető saját veszélyeshulladék égetésre 4 hulladékégető veszélyeshulladékok égetésre 346 hulladékégető az egészségügyi hulladékoknak ( 30%- a a veszélyes hulladékoknak)* - 2008 december 31–ig beszüntetik a működésüket Leszennyezett területek problémája – leltár készítés folyamatban a régi, nem rekultivált lerakókról (tisztázatlan jogi helyzet)

32 II. Folytatás  A 94/62/EK irányelv (2004/12/EK irányelv módosításával) rendelkezéseitől eltérve, 2013. december 31-ig Románia a következő közbenső célkitűzésekkel teljesíti a hasznosítási és újrafeldolgozási követelményeket a csomagolóanyagok tekintetében: - teljes hasznosított mennyiség aránya: tömeg szerint mért 32% 2006 –ra, 34% 2007-re, 40% 2008-ra és 45% 2009-ra, 48% 2010 –re, 53% 2011 –re, 57% 2012 –re - teljes újrafeldolgozott mennyiség aránya: tömeg szerint mért 26% 2006 –ra, 28% 2007-re, 33% 2008-ra és 38% 2009-re, 42% 2010 –re, 46% 2011 –re, 50% 2012 –re - a műanyagok újrafeldolgozása: tömeg szerint mért 8 % 2006 -ra, 10% 2007-re, 11% 2008-ra és 12% 2009-re; 14% 2010 –re - a műanyagnak műanyagkénti újrafeldolgozása: tömeg szerint mért 16% 2011 –re, 18% 2012 –re - az üveg újrafeldolgozása: tömeg szerint mért 21 % 2006 -ra, 22% 2007-re, 32% 2008-ra és 38% 2009-re; 44% 2010 –re, 48% 2011 –re, 54% 2012 –re - a fa újrafeldolgozása: tömeg szerint mért 4 % 2006 -ra, 5% 2007-re, 7% 2008-ra, 9% 2009-re; 12% 2010 –re

33 II. Folytatás  A 2002/96/EK irányelv (2003/108/EK irányelv modósításával) rendelkezéseitől eltérve, 2008. december 31-ig Románia a következő célkitűzéseket kell hogy teljesítse az elektromos és elektronikai berendzések hulladékainak a kezelésére, hasznosítására vonatkozóan : - évente és lakosonként átlagban legalább négy kilogramm magánháztartásból származó elektromos és elektronikus berendezés hulladékának szelektív összegyűjtése - a 7. cikk (2)-ben foglalt hasznosítási arány, valamint az alkatrészek, alapanyagok és anyagok újrafelhasználása és újrahasznosítása arányának megvalósítása

34 EU KONFORM TELEPÜLÉSIHULLADÉK LERAKÓK ÉS INTEGRÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKTEK 2006

35 Létező és tervezett hulladék együttégető és égető berendezések Instalatii care incinereaza propriile deseuri periculoase Instalatii care incinereaza deseuri periculoase pentru terti Instalatii pentru co-incinerare Proiecte pentru instalatii de incinerare

36 III. A környezetvédelmi jogalkotás helyzete az EU csatlakozás előtt Románia nagyrészt (7 kivétellel) jogharmonizálta az EU környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályait

37 III. Hiányosságok Horizontális jogszabályok területén - 2004/35/EK irányelv a környezeti felelősségről Genetikailag módosított szervezetek területén -90/219/EGK irányelv a genetikailag módosított mikroorganizmusok zárt rendszerű felhasználásáról a 98/81EGK módosítással - 98/8/EK irányelv a biocid termékek forgalmazásáról Megjegyzés: - a törvényjavaslat elkészítésének határideje 2006 december - Munka alatt az Egészségügyi Minisztériumnál

38 folytatás 1946/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokat átlépő szállításáról A genetikailag módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó 1829/2003/EK rendelet A 259/93/EGK RENDELET az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről –az EU csatlakozás után 2004/107/EK irányelv a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről

39 IV. Célok és prioritások a Környezeti Operativ Program 2006 márciusi változattervezete szerint I.A KOP specifikus céljai a 2007 – 2013 időszakra: - EU –s követelményeket kielégítő víz- és szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott lakosság arányának növelése 2015 –ig - A talaj minőség javítása 30 megyében 2015 –ig - megfelelő hulladékkezelési rendszerek kialakításával - az örökölt leszennyezett területek helyreállításával - A jelentősen leszennyezett települések régi távfűtőműveinek környezetre gyakorolt negativ hatásának csökkentése 2015 –ig - Természeti értékvédelem és megőrzés a NATURA 2000 hálózat Megvalósításával - A természeti katasztrófák kockázatának csökkentése megelőző intézkedések megvalósításával a legérzékenyebb zónákban 2015 -ig

40 IV. A célokhoz kapcsolódó fejlesztési tengelyek 1.prioritási tengely: A víz és szennyvízkezelési rendszerek kibővítése és korszerűsítése 2.prioritási tengely: Integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése, leszennyezett területek helyreállítása 3 prioritási tengely: A települési hőellátórendszerek korszerűsítése a kijelölt elsődleges zónákban 4. prioritási tengely: Megfelelő managementrendszerek kialakítása a természetvédelmi területeken ( természeti értékeink jól kezelése) 5. prioritási tengely: Megfelelő infrastruktúra kialakítása a természeti katasztrófák megelőzésére a legveszélyeztetettebb övezetekben 6. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás

41 IV. KOP - folytatás KOP költségvetése a 2007 – 2013 periódusra: ~ 4,900 milliárd Euro,  3,960 milliárd Euro – EU-s alapokból  940 millió Euro – a nemzeti költségvetésből

42 3 prioritási tengely: A települési hőellátórendszerek korszerűsítése a kijelölt elsődleges zónákban ( környezetbarát energetikai fejlesztések) 1. Közép és hosszú távú regionális fűtési stratégiákra alapozó beruházások, amelyek - az energiahordozó forrásszerkezet befolyásolására: a hagyományos energia források felől a megújuló források ill. a más módon nem hasznosítható hulladékok irányában való elmozdulás elősegítésére (2011-ig 5,75% az összüzemanyagból bio –üzemanyag, 8 KT – 700000 tonna/év biodiesel és bioetanol előállítására szándék) - az energiafelhasználás hatékonyságát szolgáló eszközrendszer kialakítására irányulnak a termelési és a fogyasztói szférában egyaránt 2*. A nagy tüzelőberendezések korszerűsítésére irányuló beruházások ( ajánlott műveletek: BAT bevezetése, salaklerakók rehabilitációja, hőelosztóhálózat korszerűsítése) – az energiahatékonyságra a Versenyképességre vonatkozó Operativ Program keretében A beruházás tulajdonosa a közszféra, önkormányzatok, közszolgáltatást működtetők

43 3 prioritási tengely: - folytatás 3. "Fűtési rendszerek 2004 – 2009 – minőség és hatékonyság „ - kormányprogram kiegészítésére is vonatkozó bizonyos beruházások E program célja: - Az elsődleges hőenergiahordozók használatának csökkentése 10 millió Gkal/év 2004. évhez viszonyítva - a távhőellátás hatásfoka legkevesebb 80% legyen -a távfűtés valamint melegvíz elosztóhálózatainak energia-hatékony korszerűsítése ( mérőműszerek felszerelése a termelt és fogyasztott energia követésére) Köz- és lakóépületek energia megtakarítást, energiahatékonyságot szolgáló korszerűsítése nyílászárók cseréjével, jobb szigeteléssel ( nem KOP!!) A program felbecsült beruházási értéke 12.019,4 millió lej Jogi szabályok a távhőellátás területén: 73/2002 Kormányrendelet ( Ordonanta Guvernului) - A hőenergiát termelő és elosztó rendszerek felépítése Romániában 882/2004 Kormányrendelet ( Hotararea Guvernului) – A települések hőenergiájának távfűtéssel való biztosítására vonatkozó nemzeti stratégia

44 3 prioritási tengely: - folytatás

45 V. Tájékoztatás, információforrások Hasznos weboldalak: www.mmediu.rowww.mmediu.ro – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium www.anpm.rowww.anpm.ro – Országos Környezetvédelmi Ügynökség www.afm.rowww.afm.ro – Környezetvédelmi Alap www.minindwww.minind.ro – Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium www.guv.rowww.guv.ro – A Román Kormány

46 Köszönöm a figyelmet ! ( Kérdések?)


Letölteni ppt "ÚJ ÜZLETI LEHETŐSÉGEK EURÓPÁBAN Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem helyzete Romániában Előkészületek az Európai Unióhoz való csatlakozásra BERNÁDT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések