Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyszerűsített honosítási eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyszerűsített honosítási eljárás"— Előadás másolata:

1 Egyszerűsített honosítási eljárás
Európai Migrációs Hálózat VIII. Nemzeti Ülés Budapest 2011. december 8.

2 Az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás anyagi jogi feltételei
A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény (Ápt.) 4. § (3) bekezdése alapján kérelmére honosítható, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy aki valószínűsíti magyarországi származását. Az Ápt. 5. §-a alapján kérelmére visszahonosítható, aki már volt magyar állampolgár, de állampolgársága megszűnt. Általános feltételek: magyar jog szerinti büntetlen előélet és a kérelem elbírálásakor nincs a kérelmező ellen magyar bíróság előtt büntetőeljárás folyamatban; a honosítás a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti; és a kérelmező a magyar nyelvtudását igazolja.

3 Az állampolgársági törvény és annak módosításai (2010-2011)
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról (a továbbiakban: Ápt.) 2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosításáról (2011. január 1-től kell alkalmazni!) 2011. évi XIV. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény módosításáról (2011. március 9-től hatályos!)

4 A végrehajtási rendelet változásai (2010-2011)
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

5 Kapcsolódó jogszabályok (2010-2011)
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 146/1993. (X. 26.)Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtásáról 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (a továbbiakban: At.) 10/2011. (III. 10.) KIM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ar.)

6 Mi változott 2011. január 1-jétől?
a magyar „származásúak” honosításának/visszahonosításának anyagi jogi feltételei; a névmódosítás feltételei (utónév magyarosítás kérhető); az „illetékességi” szabályok (állampolgársági kérelmek benyújtásánál és az eskü/fogadalom letételénél); a döntés előkészítés határideje (a honosítás 12 hónapról, a visszahonosítás 6 hónapról 3 hónapra, ügyintézési időbe be nem számítandó időtartamok); a nyomtatványok (az egyszerűsített és a hagyományos honosítási kérelem, névmódosítási kérelem).

7 Mi változott 2011. márciustól?
a honosítási okirat (a honosítás és a névmódosítás engedélyezése egy okiraton); az eskü/fogadalom letétele a külképviselet vezetője által kijelölt konzuli tisztviselő előtt; bővült az állampolgárság igazolására szolgáló okiratok köre (honosítási okirat); bővült a kérelmek átvételére jogosultak köre (kormányablakok); a kiskorú honosításához is mindkét szülő hozzájárulása szükséges; a névmódosítás feltételei (kérhető a házassági név és a kérelmező elhalt anyja nevének módosítása); a külföldi helységnév használata [kizárólag magyar elnevezéssel, vagy kérelemre Kolozsvár (Cluj, Románia) elnevezéssel] a nyomtatványok (az egyszerűsített és a hagyományos honosítási kérelem, névmódosítási kérelem és az eskü jegyzőkönyv).

8 Az egyszerűsített honosítási kérelem mellékletei
születési anyakönyvi kivonat; családi állapotot igazoló okiratok; a felmenő vagy a kérelmező egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat (anyakönyvi kivonat, állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél; a magyarországi származás valószínűsítésére szolgáló okiratok; (csángók) magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajz; a külföldön élő nagykorú és a 14 életévét betöltött kérelmezőnek 1 db fénykép; a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőknek 2 db arcfénykép, továbbá a személyazonosító igazolvány kiadásához rendszeresített adatlap;

9 A névmódosítás szabályai 1. (Ápt. 20/A. §)
A külföldi a honosítási kérelemmel egyidejűleg kérheti, hogy családjának egykor viselt nevét visszakapja, (igazolásra az OFFI záradék elfogadható) a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemre utaló végződést a nevéből elhagyja; 2011. január 1-jétől kérheti utónevének magyar megfelelőjét.

10 A névmódosítás szabályai 2. (Ápt. 20/A. §)
2011. március 9-től kérhető a házassági név módosítása (megszűnt és fennálló házasság esetén egyaránt) A kérelmező elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetése, ha az anya nevét hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették (halotti anyakönyvi kivonat+hivatalos okirat az egykori névviselésről)

11 A kérelmek átvétele 1. Hol nyújtható be az egyszerűsített honosítási kérelem és vele együtt a névmódosítási kérelem, a hazai anyakönyvezés iránti adatlap és a személyazonosító igazolvány kiadásához az adatlap Magyarországon: bármely anyakönyvvezetőnél BÁH RIG-nél 2011. március 9-től a kormányablakoknál is Külföldön: a konzuli tisztviselőnél

12 A kérelmek átvétele 2. A kérelmek átvételekor ellenőrizni kell
a személyazonosságot és a nyelvtudást (ez utóbbit igazolni is kell a kérelem-nyomtatványon); az egyes nyilatkozatok megtételét; egyeztetni kell a kérelem-nyomtatvány adatait a csatolt okiratok adataival; a kitöltés megfelelőségét hitelesíteni kell a kérelmezők saját kezű aláírását

13 A kérelmek átvétele 3. Fel kell hívni a kérelmező figyelmét a hiányzó okiratok, adatok pótlására és azok elmaradásának következményeire; átvételi elismervény használata; kérelmező tájékoztatása; a kérelem adatainak rögzítése; a kérelmek továbbítása a BÁH-ba;

14 Az anyakönyvi jogszabályok változása
Az Ar. módosítása a külföldi helységnév anyakönyvezése vonatkozásában Ha az anyakönyvi esemény időpontjában a külföldi helység nem tartozott Magyarországhoz, a külföldi helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett zárójelben szerepel a helység adott országban hivatalos elnevezése és az ország magyar elnevezéssel (pl.: Nagyvárad (Oradea, Románia) Az At. módosítása Az ügyfél kérelmére az anyakönyvvezető kijavítja az anyakönyvi bejegyzést, ha azt a külföldi helységnév és annak magyar megfelelője sorrendje miatt kérik. A kijavítás másik esete, ha a honosított személy elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését kéri.

15 A nyilvántartási szabályok változása
a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, január 1-je után az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyek is a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) hatálya alá tartoznak; külföldön élő magyar állampolgárként való nyilvántartásba vételükre hivatalból kerül sor, és LIG-et is kapnak; LIG átadás a külföldön élő honosított számára az eskü letételekor; a születési hely megjelölése az SZL-ben megegyezik az anyakönyvezésre vonatkozó szabályokkal; kérhető a születési hely megjelölésének módosítása az új szabályoknak megfelelően.

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Egyszerűsített honosítási eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések