Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyszerűsített honosítási eljárás Európai Migrációs Hálózat VIII. Nemzeti Ülés Budapest 2011. december 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyszerűsített honosítási eljárás Európai Migrációs Hálózat VIII. Nemzeti Ülés Budapest 2011. december 8."— Előadás másolata:

1 Egyszerűsített honosítási eljárás Európai Migrációs Hálózat VIII. Nemzeti Ülés Budapest 2011. december 8.

2 2 Az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás anyagi jogi feltételei A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) 4. § (3) bekezdése alapján kérelmére honosítható, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy aki valószínűsíti magyarországi származását. Az Ápt. 5. §-a alapján kérelmére visszahonosítható, aki már volt magyar állampolgár, de állampolgársága megszűnt. Általános feltételek: magyar jog szerinti büntetlen előélet és a kérelem elbírálásakor nincs a kérelmező ellen magyar bíróság előtt büntetőeljárás folyamatban; a honosítás a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti; és a kérelmező a magyar nyelvtudását igazolja.

3 3 Az állampolgársági törvény és annak módosításai (2010-2011) 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról (a továbbiakban: Ápt.) 2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról (2011. január 1-től kell alkalmazni!) 2011. évi XIV. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról (2011. március 9-től hatályos!)

4 4 A végrehajtási rendelet változásai (2010-2011) 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

5 5 Kapcsolódó jogszabályok (2010-2011) 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 146/1993. (X. 26.)Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (a továbbiakban: At.) 10/2011. (III. 10.) KIM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ar.)

6 6 Mi változott 2011. január 1-jétől? a magyar „származásúak” honosításának/visszahonosításának anyagi jogi feltételei; a névmódosítás feltételei (utónév magyarosítás kérhető); az „illetékességi” szabályok (állampolgársági kérelmek benyújtásánál és az eskü/fogadalom letételénél); a döntés előkészítés határideje (a honosítás 12 hónapról, a visszahonosítás 6 hónapról 3 hónapra, ügyintézési időbe be nem számítandó időtartamok); a nyomtatványok (az egyszerűsített és a hagyományos honosítási kérelem, névmódosítási kérelem).

7 7 Mi változott 2011. márciustól? a h onosítási okirat (a honosítás és a névmódosítás engedélyezése egy okiraton); az eskü/fogadalom letétele a külképviselet vezetője által kijelölt konzuli tisztviselő előtt; bővült az állampolgárság igazolására szolgáló okiratok köre (honosítási okirat); bővült a kérelmek átvételére jogosultak köre (kormányablakok); a kiskorú honosításához is mindkét szülő hozzájárulása szükséges; a névmódosítás feltételei (kérhető a házassági név és a kérelmező elhalt anyja nevének módosítása); a külföldi helységnév használata [kizárólag magyar elnevezéssel, vagy kérelemre Kolozsvár (Cluj, Románia) elnevezéssel] a nyomtatványok (az egyszerűsített és a hagyományos honosítási kérelem, névmódosítási kérelem és az eskü jegyzőkönyv).

8 8 Az egyszerűsített honosítási kérelem mellékletei születési anyakönyvi kivonat; családi állapotot igazoló okiratok; a felmenő vagy a kérelmező egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat (anyakönyvi kivonat, állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél; a magyarországi származás valószínűsítésére szolgáló okiratok; (csángók) magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajz; a külföldön élő nagykorú és a 14 életévét betöltött kérelmezőnek 1 db fénykép; a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőknek 2 db arcfénykép, továbbá a személyazonosító igazolvány kiadásához rendszeresített adatlap;

9 9 A névmódosítás szabályai 1. (Ápt. 20/A. §) A külföldi a honosítási kérelemmel egyidejűleg kérheti, hogy családjának egykor viselt nevét visszakapja, (igazolásra az OFFI záradék elfogadható) a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemre utaló végződést a nevéből elhagyja; 2011. január 1-jétől kérheti utónevének magyar megfelelőjét.

10 10 A névmódosítás szabályai 2. (Ápt. 20/A. §) 2011. március 9-től kérhető a házassági név módosítása (megszűnt és fennálló házasság esetén egyaránt) A kérelmező elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetése, ha az anya nevét hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették (halotti anyakönyvi kivonat+hivatalos okirat az egykori névviselésről)

11 11 A kérelmek átvétele 1. Hol nyújtható be az egyszerűsített honosítási kérelem és vele együtt a névmódosítási kérelem, a hazai anyakönyvezés iránti adatlap és a személyazonosító igazolvány kiadásához az adatlap Magyarországon: bármely anyakönyvvezetőnél BÁH RIG-nél 2011. március 9-től a kormányablakoknál is Külföldön: a konzuli tisztviselőnél

12 12 A kérelmek átvétele 2. A kérelmek átvételekor ellenőrizni kell a személyazonosságot és a nyelvtudást (ez utóbbit igazolni is kell a kérelem-nyomtatványon); az egyes nyilatkozatok megtételét; egyeztetni kell a kérelem-nyomtatvány adatait a csatolt okiratok adataival; a kitöltés megfelelőségét hitelesíteni kell a kérelmezők saját kezű aláírását

13 13 A kérelmek átvétele 3. Fel kell hívni a kérelmező figyelmét a hiányzó okiratok, adatok pótlására és azok elmaradásának következményeire; átvételi elismervény használata; kérelmező tájékoztatása; a kérelem adatainak rögzítése ; a kérelmek továbbítása a BÁH-ba;

14 14 Az anyakönyvi jogszabályok változása Az Ar. módosítása a külföldi helységnév anyakönyvezése vonatkozásában Ha az anyakönyvi esemény időpontjában a külföldi helység nem tartozott Magyarországhoz, a külföldi helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett zárójelben szerepel a helység adott országban hivatalos elnevezése és az ország magyar elnevezéssel (pl.: Nagyvárad (Oradea, Románia) Az At. módosítása Az ügyfél kérelmére az anyakönyvvezető kijavítja az anyakönyvi bejegyzést, ha azt a külföldi helységnév és annak magyar megfelelője sorrendje miatt kérik. A kijavítás másik esete, ha a honosított személy elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését kéri.

15 15 A nyilvántartási szabályok változása a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, 2011. január 1-je után az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyek is a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) hatálya alá tartoznak; külföldön élő magyar állampolgárként való nyilvántartásba vételükre hivatalból kerül sor, és LIG-et is kapnak; LIG átadás a külföldön élő honosított számára az eskü letételekor; a születési hely megjelölése az SZL-ben megegyezik az anyakönyvezésre vonatkozó szabályokkal; kérhető a születési hely megjelölésének módosítása az új szabályoknak megfelelően.

16 16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Egyszerűsített honosítási eljárás Európai Migrációs Hálózat VIII. Nemzeti Ülés Budapest 2011. december 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések