Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a biológiába A Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék előadásában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a biológiába A Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék előadásában."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a biológiába A Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék előadásában

2 szept. 8. Müller Viktor: Életdefiníció szept. 15. Müller Viktor: Immunológia szept. 22. Kun Ádám: Az élet eredete szept. 29. Kun Ádám: Anyagcsere okt. 6. Fedor Anna: Genetika és evolúciógenetika okt. 13. Gedeon Gábor: Egyedfejlődés és szabályozás okt. 20. Gedeon Gábor: Egyedfejlődés nov. 3. Zachár István: Makrotaxonómia és replikátorok nov. 10. Garay József: Evolúció nov. 17. Czárán Tamás: Ökológia nov. 24. Fedor Anna: Neurobiológia dec. 1. Számadó Szabolcs: Kommunikáció, kooperáció dec. 8. Számadó Szabolcs: Kultúra

3 Játékszabályok csak írásbeli vizsga 3 időpont + 1 UV az utolsó héten az előadások anyaga elérhető: http://ramet.elte.hu/~ramet/oktatas/bevbiol.html http://ramet.elte.hu/~ramet/oktatas/bevbiol.html a számonkérés alapja a powerpoint fájlokban (a diákon és a hozzájuk tartozó kiegészítő jegyzetekben) olvasható anyag. Előadások a jövő héttől: 8.15 – 9.45.

4 Mi az élet? … avagy mit vizsgál a biológus?

5 Irodalom von Bertalanffy (1952). Problems of Life. An evaluation of modern biological thought. John Wiley, New York Szent-Györgyi Albert (1973). Az élő állapot. Kriterion, Bukarest Gánti Tibor (1983). Az élet princípiuma. OMIKK, Budapest. (2003) The Principles of Life. OUP, Oxford John Maynard Smith (1990). Kulcskérdések a biológiában. Gondolat, Budapest John Maynard Smith – Szathmáry Eörs (1997). Az evolúció nagy lépései. Scientia, Budapest John Maynard Smith – Szathmáry Eörs (2000). A földi élet regénye. Vince, Budapest

6

7 Hol a határ? (Szent-Györgyi nyomán) a béka, a szíve, annak rostjai és pora az egyes szervek izolálva nem maradnak sokáig életben – viszont ugyanez a teljes egyedekről is elmondható... az összeszerelés a lényeg az élet az anyag játéka Konklúzió: nincs élő anyag, csak élő állapot. Nincs „életerő”, csak szervezettség.

8 Élet és halál mezsgyéjén carotis, tetszhalál, szárított baktérium, nyugvó mag és fagyasztott rovarok friss tetem: még rendezett, de már nem tartja fenn Gánti: a halál az életképesség megszűnése az élet önfenntartó szervezett állapot

9 Aktív állandóság a forma állandó, az anyag változik: disszipatív struktúra, anyagcsere és homeosztázis Az élő szervezet állandósága a folyó és a tűz állandósága. a struktúrák lassú folyamatok nyílt rendszer (von Bertalanffy): stacionárius állapot (aktív állandóság) az entrópia csökkenhet is ekvifinalitás, kanalizáció Az élő állapot olyan komplex rendezettség, amely megfelelő körülmények között, átáramló energiát felhasználva, szabályozó folyamatok révén fenntartja önmagát.

10 Aktív állandóság Röviden: az élet dinamikusan önfenntartó komplexitás. a dinamikus állandóság az összes biológiai szerveződési szint sajátja: molekulák, sejtek, egyedek... A homeosztázis nem tökéletes – öregedés. elvileg lehetne-e tökéletes?

11 Elég-e a szabályozás? Termosztát és centrifugális nyomásszabályzó

12 Elég-e a szabályozás? Termosztát és centrifugális nyomásszabályzó Él-e egy állam, egy gazdaság vagy egy vállalat?

13 Célszerűség A szervezet részei és folyamatai úgy vannak elrendezve, illetve felépítve, hogy biztosítsák az élő rendszer fenntartását és reprodukcióját. (von Bertalanffy) alapvető különbség a fizikai, kémiai rendszerektől! Minden alrendszer funkciót tölt be – tervezés? Az egyednek már nincs funkciója. William Paley

14 Kérdőjelek A termosztát és az állam teljesítik az alegységek célszerűségének elvét is. önreprodukáló automata (von Neumann) Szent-Györgyi: „Hogy valami élő vagy sem, az a mi felfogásunkon múlik, azon, hogy mit nevezünk élőnek, milyen kritériumokat választunk. Az „élet”-nek mint főnévnek nincs értelme, ilyen dolog nem létezik.”

15 Az élet kritériumai Klasszikus életjelenségek: mozgás, táplálkozás, növekedés, szaporodás és ingerlékenység túlhaladott? öszvér, öreg elaltatott állat, stb Gánti: Reális (abszolút) kritérium: minden élőlényben, élete minden pillanatában megvan Potenciális kritérium: az élővilág fennmaradásához kell

16 Abszolút kritériumok (Gánti) 1.inherens módon egység 2.anyagcserét folytat 3.inherensen stabil: a homeosztázis képessége nyugvó mag, fagyasztott rovar 4.információs alrendszerrel rendelkezik 5.szabályozás, vezérlés

17 Potenciális kritériumok (Gánti) 1. növekedés és szaporodás 2. öröklődő változások 3. halandóság Az első kettő az evolúció feltételeit foglalja össze. A harmadik inkább filozófiai.

18 Az evolúciós egységek kritériumai (Muller féle életkritériumok) Szaporodás Öröklődés Változékonyság (variáció) Természetes szelekció zajlik, ha vannak olyan bélyegek, amelyek öröklődő változásokat okoznak a túlélésben és/vagy a termékenységben. feltételezi és létrehozza a homeosztázist és a komplexitást...

19 A chemoton (Gánti) az élő rendszerek minimálmodellje autokatalitikus „kémiai motor” a növekedés alapja az autokatalízis tartós munkavégzés alapja csak körfolyamat lehet kettős membrán spontán osztódás a növekedés révén membrán csak membránból lesz információs alrendszer

20 A definíciók osztályozása Fenotípusos: klasszikus homeosztázis, anyagcsere, fenntartott rendezettség Gánti abszolút: 1-3, 5, potenciális: 1,3 Genetikai, evolúciós: Darwin (az evolúciós egységek kritériumai) Gánti abszolút: 4, potenciális: 1-2 von Bertalanffy, JMS és Szathmáry: funkció A növekedés-szaporodás átfed „Igazán élő” szervezetekben mindkét aspektus jelen van: anyagcsere-homeosztázis, illetve evolúciós képesség, információ és funkció

21 Zárszó az élet után Ha az egyik aspektus hiányzik: Spiegelman és a vírusok

22 Evolúció kémcsőben: a Spiegelman- kísérlet (1965) Az RNS-molekulák adaptálódtak a kísérleti viszonyokhoz (pl. replikációt gátló anyag)

23 Élnek-e a vírusok? Csak öröklődés, de nincs anyagcsere Passzív rendezettség: tetszhalál vagy „tetszélet” Kisebb méret, kisebb komplexitás

24 A hűtőtorony meséje: Mimi, mama és a szputnyik Mimivírus 400 nm 1,2 megabázis DNS 1000< gén

25 Mimivírus: metabolizmus fehérjeszintézisben, DNS-repairben, anyagcserében fontos gének! de: riboszómái azért nincsenek és nem tud osztódni és nőni

26 Mamavírus és a szputnyik mamavírus: a mimivírus egy új törzse gazdájuk egy amőba mamavírus (piros), sputnik (zöld) Sputnik: 50 nm 18 kilobázis DNS 21 gén csak a mamavírus jelenlétében szaporodik VIROFÁG

27

28 Lehet-e nem élő, ami megbetegedhet? Ebben az irányban is elmosódik a határ… Azóta több hasonló vírust kihalásztak az óceánból…

29 Zárszó az élet után Ha az egyik aspektus hiányzik: Spiegelman és a vírusok tűz és örvény élő csak élőből keletkezik: az eredet problémája csak egy Földünk van: az esetlegesség problémája asztrobiológia: lehet-e máshol élet?

30 A Föld mostohatestvére, a Mars Korábban volt légkör és folyékony felszíni víz. Volt-e rajta élet? Van-e rajta élet? Rokona (volt) a földinek? Keressük a válaszokat…

31 A Föld mostohatestvére, a Mars „Sötét dűnefoltok”: fotoszintetizáló élőlények munkája? Talán még a mi életünkben kiderül…

32 Europa: titokzatos jégvilág A Jupiter holdja

33 Europa: titokzatos jégvilág A vízjég kéreg alatt folyékony óceán rejtőzhet. Kialakulása után egy ideig a felszínen is folyékony lehetett a víz. (hasonló szerkezet más jeges holdakon is elképzelhető, pl Enceladus)

34 Titán: szerves kémiai laboratórium alig kisebb, mint a Mars sűrű légkör (nitrogén, metán), komplex felszíni formák

35 Titán: szerves kémiai laboratórium metán-etán tavak komplex „(m)etánkörzés” a mélyben itt is lehet szilárd vízjég és alatta folyékony víz

36 Zárszó az élet után Ha az egyik aspektus hiányzik: Spiegelman és a vírusok tűz és örvény élő csak élőből keletkezik: az eredet problémája csak egy Földünk van: az esetlegesség problémája totálszintézis és „újfajta élet” szintézise a gyakorlati biológus nyugodt álma...

37 Zár-zárszó Az élő állapot olyan komplex rendezettség, amely megfelelő körülmények között, átáramló energiát felhasználva, szabályozó folyamatok révén fenntartja önmagát. Nem húzható éles határ élő és élettelen között.

38 A biológia központi helye fizikára, kémiára épül, de nem redukálható azokra a komplexitás miatt szükséges a leíró jelleg célszerűség, funkció pszichológia, szociológia, filozófia táplálkozik belőle (és viszont)

39


Letölteni ppt "Bevezetés a biológiába A Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék előadásában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések