Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolc, 2009. március 20. Az Európai Unió Víz Keretirányelvének végrehajtását szolgáló KEOP-2.5.0.A sz. Vízgyűjtő- gazdálkodási tervezési projekt bemutatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolc, 2009. március 20. Az Európai Unió Víz Keretirányelvének végrehajtását szolgáló KEOP-2.5.0.A sz. Vízgyűjtő- gazdálkodási tervezési projekt bemutatása."— Előadás másolata:

1 Miskolc, 2009. március 20. Az Európai Unió Víz Keretirányelvének végrehajtását szolgáló KEOP-2.5.0.A sz. Vízgyűjtő- gazdálkodási tervezési projekt bemutatása Előadó: Tóth Erika Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

2 AZ ELŐADÁS TARTALMI VÁZLATA  A Víz Keretirányelv (VKI) célkitűzései  A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  KEOP-2.5.0.A. azonosító számú „Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” projekt –A végrehajtásban résztvevő szervezetek –A tervezést meghatározó feltételek –Az alegység szintű tervezés jelenlegi helyzete –A tervezés jövőbeni feladatai

3 VÍZ KERETIRÁNYELV Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz mint az EU tagállamára, Magyarországra nézve is kötelező lett az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve „az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén”, azaz az ún. Víz Keretirányelv.

4 A VKI ÁLTALÁNOS CÉLJA A VKI alapgondolata, hogy a víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek megfelelően óvni, védeni, készleteivel okosan gazdálkodni, azokat hosszú távon megőrizni kell. Általános cél, hogy a felszíni és felszín alatti vizek 2015-re „jó állapotot” érjenek el.

5 A VKI CÉLKITŰZÉSEI  a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása;  a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével;  a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével a vízminőség javítása;  a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése és további szennyezésük megakadályozása;  az árvizek és aszályok hatásának mérséklése

6 A VKI FŐ FELADATAI  állapotfelvétel (jelenlegi állapot),  a célok meghatározása (az elérendő állapot),  intézkedések meghatározása a célok eléréséhez. Jelentés készítés Társadalom bevonás (PP)

7 A vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírja, hogy 2009. december 22-ig Vízgyűjtőgazdálkodási tervet (VGT) kell készíteni Magyarország teljes területére.

8 A vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 3.§ (3) a) a vízgyűjtőgazdálkodási tervezési alegység tervét a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint egyéb érintett államigazgatási szervek közreműködésével, a vízgazdálkodási tanácsokról szóló külön jogszabály szerinti területi vízgazdálkodási tanács jóváhagyásával a miniszter által kijelölt KÖVIZIG állítja össze.

9 A VGT ÁLTALÁNOS TARTALMA A környezeti célkitűzések megállapításához szükséges információk:  azok a tevékenységek, beavatkozások, amelyek hatással lehetnek a vizek mennyiségi, ökológiai és kémiai állapotára;  ezen hatások elemzése, a vizek állapotának jellemzéséhez szükséges monitoring programmal együtt;  valamint a célkitűzések (általában a vizek jó állapotának) elérése érdekében tett és teendő intézkedések.

10 KEOP-2.5.0.A. azonosító számú „Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” projekt

11 A VÉGREHAJTÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK Megbízói oldal: 12 Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) és a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) Konzorciuma Vállalkozói oldal: ÖKO ZRt. által vezetett Konzorcium tagok: VTK Innosystem, BMGE Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, VÍZITERV Environ Kft., RESPECT Kft.

12 A TERVEZÉST MEGHATÁROZÓ FELTÉTELEK Magyarország teljes területe a Duna-medencébe esik, így egy vízgyűjtőkerület vízgyűjtő-gazdálkodási tervében érdekelt. A VKI előírásai szerint a tervezés legkisebb egysége a víztest, így ennek szintjén történik az állapot értékelése, a környezeti célkitűzések megfogalmazása és annak bemutatása, hogy a tervezett intézkedési programok ennek elérését milyen módon biztosítják. Hazánkban a tervezés közbenső lépcsőjét olyan tervezési egységek jelentik, amelyek a belső vízgyűjtő területekhez igazodnak: így alakult ki a 42 tervezési alegység.

13

14 2-6 Sajó a Bódvával 2-8 Bükk és Borsodi- Mezőség 2-7 Hernád-Takta 2-5 Tokaj-Hegyalja 2-4 Bodrogköz 2-11 Tarna

15 A PROJEKT FŐ FELADATAI Országos terv háttéranyag Országos terv kéziratos terv Alegységi terv koncepció Alegységi kéziratos terv Alegységi terv Részvízgyűjtő kéziratos terv Részvízgyűjtő Terv Országos terv PP 2008. dec. 22. 2009. feb. 15. 2009. márc.15. 2009. márc.31. 2009. máj.-jún. 2009. jún. 30. 2009. aug. 15. 2009. aug. 31.

16 Környezeti célkitűzések Vízgyűjtők víztestek leírása Terhelések, igénybevételek Védett területek kijelölése és állapotértékelése Víztestek állapotértékelése Ált. gazdasági elemzések Monitoring bemutatása Intézkedések Társadalom bevonása Jelentős projektek AZ ALEGYSÉG SZINTŰ TERVEK TARTALMA

17 A TERVEZÉS FOLYAMATA

18 A TERVEZÉS JÖVŐBENI FELADATAI A Területi Vízgazdálkodási Tanácsok (TVT) feladatai:  A társadalom bevonás hatékonyságának fokozása  A vízi környezetvédelem fő prioritásainak véleményezése az adott vízgyűjtőn  Alternatív (enyhébb) környezeti célkitűzések alkalmazhatóságának véleményezése  Tanácsadás a különböző stratégiák, tervek és szakmapolitikák összhangjának megteremtése érdekében  Társadalom bevonás eredményeinek feldolgozása után véleményezés és a jóváhagyást követően a tervek továbbítása országos szintre

19 A TERVEZÉS TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓJÁNAK ÜTEMEZÉSE 2008. december 22. Szakmai háttéranyag nyilvánosságra hozása 2009. január 31. Írásbeli vélemények beküldésének határideje az országos VGT háttéranyaghoz 2009. április 30. VGT tervezetek és az azokat összefoglaló közérthető konzultációs anyagok nyilvánosságra hozása (országos, részvízgyűjtők, alegységek) 2009. május-június Országszerte 42 db társadalmi vitafórum a konzultációs anyagok személyes megvitatására 2009. július 31. Írásbeli vélemények beküldésének határideje a VGT tervezetek konzultációs anyagaihoz 2009. december 22. Végleges vízgyűjtő-gazdálkodási tervek

20 A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HONLAPOK www.vizeink.hu www.innosystem.hu www.euvki.hu

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Miskolc, 2009. március 20. Az Európai Unió Víz Keretirányelvének végrehajtását szolgáló KEOP-2.5.0.A sz. Vízgyűjtő- gazdálkodási tervezési projekt bemutatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések