Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest – 2005 Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet Dr. GERI István főigazgató fvf.hu Dr. GERI István főigazgató fvf.hu Fogyasztóvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest – 2005 Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet Dr. GERI István főigazgató fvf.hu Dr. GERI István főigazgató fvf.hu Fogyasztóvédelmi."— Előadás másolata:

1 Budapest – 2005 Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet Dr. GERI István főigazgató i.geri @ fvf.hu Dr. GERI István főigazgató i.geri @ fvf.hu Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest

2 Fogyasztóvédelem rendszere Magyarországon

3 Fogyasztóvédelem feladatai Fogyasztóvédelem feladatai Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Termék- és szolgáltatás biztonságosság ellenőrzése Jogszabály alkalmazás ellenőrzése – jogérvényesítés Fogyasztók széles körét érintő szolgáltatások ellenőrzése Reklám felügyeleti ellenőrzés Fogyasztói panaszok vizsgálata Vásárlói reklamációk vizsgálata Termék-összehasonlító vizsgálatok végzése Jogszabályalkotás kezdeményezése, véleményezés Fogyasztók oktatása Fogyasztók tájékoztatása

4 Feladatok rendszerezése Feladatok rendszerezése Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Jogszabályok kezdeményezése, véleményezése Ellenőrzés – termék – szolgáltatás – reklám Panaszok vizsgálata Tesztek készítése Tájékoztatás Oktatás Hatósági feladatok Nem hatósági feladatok Szolgáltatás Laboratóriumi vizsgálat

5 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Azoknak a halaknak, amelyeket a halászok egy nap alatt nem adtak el a halpiacon és haza akartak vinni saját fogyasztás céljából, a farkát le kellett vágniuk, hogy másnap már ne vihessék vissza a piacra. Zsigmond király – 1405 Egészségvédelem Ez piacfelügyelet ? Élelmiszerbiztonság Fogyasztóvédelem (piacfelügyelet) korai szakasza

6 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest A királyi határozat lényege - értelmezés Biztonságos termék Nem biztonságos termék Információ hordozó Információ – kinek? Vevőnek és ellenőrnek. Az információ és a tájékoztatás mindig fontos volt, és napjainkban is fontos! Kinek fontos? Ki hasznosítja az információt?

7 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet kapcsolata Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet kapcsolata

8 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Piacfelügyelet fogalma Piacfelügyelet fogalma Az áruk szabad áramlása elvének tiszteletben tartása mellett, az állam által jogszabályban kijelölt közigazgatási szervezet olyan hatósági ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége, amelynek célja olyan árucikk forgalomba hozatala, illetve szolgáltatás nyújtásának megakadályozása, amely nem felel meg az azokra vonatkozó élet- és egészségvédelmi követelményeknek, illetőleg amennyiben ilyen terméket forgalomba hoztak, akkor a megfelelő intézkedések foganatosítása (a termék forgalomból történő kivonása, elkobzása és/vagy megsemmisítése). A tevékenység magában foglalja a veszélyes termékekről szóló fogyasztói tájékoztatást, valamint a jogsértés súlyosságával arányban álló szankciókat is. UK szakértők megfogalmazása UK szakértők megfogalmazása

9 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Piacfelügyelet fogalma Piacfelügyelet fogalma Az áruk és szolgáltatások biztonságosságának és megfelelőségének rendszeres ellenőrzése, a jogszabálysértés súlyosságával arányban álló intézkedések meghozatala. 79/1998 (IV. 29.) Kormány rendelet

10 Piacfelügyelet fogalma A piacfelügyelet nem más, mint a piacellenőrzés diplomatikus megfogalmazása. Marc Van Hende, Brüsszel – 2001. FVF Mi az azonosság? Mi a különbözőség? Ellenőrzési eljárás

11 Azonosság – ellenőrzési eljárás Ellenőrzés a kereskedelemben, az importőrnél és a gyártónál Jogszabályi kötelezettségek (termék szolgáltatás biztonsági követelmények) teljesítésének ellenőrzése Hiányosságok esetén intézkedések: kötelezés, forgalmazás korlátozása – betiltás, visszavásárlás pénzügyi szankciók FVF

12 Piacfelügyelet fogalma A piacfelügyelet nem más, mint a piacellenőrzés diplomatikus megfogalmazása. Marc Van Hende, Brüsszel – 2001. FVF Mi az azonosság? Mi a különbözőség? Ellenőrzési eljárás Filozófiai megközelítés

13 Különbözőség a filozófiai megközelítésben (előzmények) FVF Előzmény = termékek értékesítése előtti időszak Korábbi magyar rendszer Forgalomba hozatal előtt kötelező vizsgálat Termékek megfelelősége Megfelelés a nemzeti jogszabályoknak, a nemzeti szabványoknak Megfelelés a nemzeti jogszabályoknak, a nemzeti szabványoknak Megfelelés az alapvető biztonsági elvárásoknak, a tanúsított tulajdonságnak Megfelelés az alapvető biztonsági elvárásoknak, a tanúsított tulajdonságnak Az áruk könnyebb piacra kerülése – esetleg nem biztonságos termékek megjelenése a piacon Az áruk könnyebb piacra kerülése – esetleg nem biztonságos termékek megjelenése a piacon Hatékony piacfelügyeleti rendszer bevezetése és működtetése a biztonság szavatolása érdekében Hatékony piacfelügyeleti rendszer bevezetése és működtetése a biztonság szavatolása érdekében Az áruk szabad áramlása Európai Unió rendszere

14 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest A termékek biztonságorientált ellenőrzése nincs átfogó kép a termékek minőségéről nincs átfogó kép a termékek minőségéről Piacfelügyelet (piacellenőrzés) EU tagként Piacfelügyelet (piacellenőrzés) EU tagként

15 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Fontos fogalmak Fontos fogalmak  Biztonság (elvárható biztonság)

16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Termékbiztonság Termékbiztonság Elvárható biztonság fogalma Elvárható biztonság fogalma  rendeltetésszerű és ésszerűen elvárható használat használat  adott tudományos – technikai színvonal  megfelelő tájékoztató

17 FVF Megteremtődtek az áruk szabad áramlásának feltételei. Kialakult a piacfelügyelet intézményrendszere a fogyasztási cikkek területén. Mi történt EU- csatlakozásunkig? Összegezés

18 Az Európai Unió egységes piaca – piacfelügyelet Az Európai Unió egységes piaca – piacfelügyelet Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Ha egy termék kielégíti a termékre vonatkozó Uniós irányelvben meghatározott előírásokat, a termék biztonságosnak tekinthető és ezért az EU minden tagországában forgalmazható. Csak a harmadik országokból (az Európai Unión kívülről) érkező termék import, a tagországok közötti áruforgalom nem. Óriási termékmennyiség áramlása minden tagország piacára nemzeti ellenőrzés nélkül. Ha egy harmadik országból egy termék belépett az Unión területére, szabadon áramlik. Piacfelügyelet szerepe jelentős következmény

19 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Piacfelügyelet – ellenőrzési prioritások Piacfelügyelet – ellenőrzési prioritások A termék-megfelelőség (biztonság) A termék-megfelelőség (biztonság) ellenőrzésének területei ellenőrzésének területei  termék biztonságosságának tanúsítása,  EU (nemzeti) előírások alkalmazása az ellenőrzés során. ellenőrzés során. Termékbiztonság ellenőrzése

20 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Piacfelügyelet – ellenőrzési prioritások Piacfelügyelet – ellenőrzési prioritások Nemzeti előírás a tájékoztatóra (használati útmutatóra) - magyar nyelvű - magyar nyelvű - legyen teljesen azonos a külföldi nyelvű, - legyen teljesen azonos a külföldi nyelvű, tájékoztatóval, ha azt is mellékelnek a tájékoztatóval, ha azt is mellékelnek a termékhez. (FGytv) termékhez. (FGytv) A termék biztonságosságának és rendeltetés- szerű használhatóságának feltétele: teljes körű, szakszerű, egyértelmű, látható és könnyen érthető tájékoztatás. Tájékoztató – használati útmutató

21 FVF Stella Díj 2002. évi jelöltje Grazinski vette egy új majdnem 10 méter hosszú Winnebago lakókocsit. Első útján hazafelé az autópályán beállította a sebességet 110 km/h-ra, majd elhagyta a vezetőülést és hátrament, hogy készítsen egy kávét. Mint az várható volt a lakókocsi letért az autópályáról, összetört és felborult. Mr. Grazinski beperelte a Winnebago céget, mert nem jelezték a használati utasításban, hogy menetközben nem hagyhatja el a vezetőülést. Tájékoztatás – a termékbiztonság fontos eleme Az esküdtszék 1.750.000 dollárt és egy új lakókocsit ítélt meg Mr. Grazinskinek. Ezek után a cég megváltoztatta a használati útmutatókat, hátha még egy ilyen idióta vesz tőlük lakókocsit.

22 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Piacfelügyelet szervezésének szempontjai Ellenőrzés területe Magyarországon Magyarországon Határon átnyúlóan – Internet Határon átnyúlóan – Internet Hatalmas piac, sok szereplő Fontos a hatóságok együttműködése és az információcsere

23 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Piacfelügyeleti (ellenőrzési) eljárás Piacfelügyeleti (ellenőrzési) eljárás ELLENŐRZÉS LABORVIZSGÁLATOK TÁJÉKOZTATÁS INTÉZKEDÉSÉRTÉKELÉS FOGYASZTÓK TÁRSHATÓSÁGOK GYÁRTÓK, KERESKEDŐK Vizsgálati program Az eljárás lényegesen nem változott. Fontos a prioritások meghatározása. Az eljárás lényegesen nem változott. Fontos a prioritások meghatározása.

24 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Veszélyes termékek a magyar piacon Veszélyes termékek a magyar piacon

25 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Magyar veszélyes termékek megoszlása

26 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest RAPEX – bejelentett veszélyes termékek 2004. május 1-től RAPEX – bejelentett veszélyes termékek 2004. május 1-től

27 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest EU piacán feltárt veszélyes termékek megoszlása EU piacán feltárt veszélyes termékek megoszlása

28 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Veszélyes termékek 2003-ban – termékcsoportok Veszélyes termékek 2003-ban – termékcsoportok

29 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Eredmények Eredmények Tűzveszélyes, áramütés veszélye Hálózati hosszabbító

30 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Eredmények Eredmények Vasaló Tűzveszélyes, áramütés veszélye

31 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Eredmények Eredmények Mérgezés veszélye

32 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Eredmények Eredmények Balesetveszély

33 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Veszélyes termékek az EU piacán – RASFF Magyar- ország érintett 11 esetben

34 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Információforrások a piacfelügyelethez Információforrások a piacfelügyelethez MEGYEI FELÜGYELŐSÉGEK FOGYASZTÓK VIZSGÁLÓK, TANÚSÍTÓK NGO MÉDIA ÖNKORMÁNYZATOK GYÁRTÓK, KERESKEDŐK TERVEZÉS KPIR, RAPEX, RASFFÁLLAMIGAZGATÁS TÁRSHATÓSÁGOK KOCKÁZATELEMZÉS VIZSGÁLATI PROGRAM KPIR, RAPEX, RASFF TÁRSHATÓSÁGOK

35 FVF Országos Vám- és Pénzügyőrség Országos Borminősítő Intézet FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőség …….  Országos Vám- és Pénzügyőrség  Országos Borminősítő Intézet  FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség  Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőség  ……. Megyei, fővárosi felügyelőségek Hírközlési Főfelügyelet Orvostechnikai Hivatal Közlekedési Főfelügyelet Műszaki Biztonságtechnikai Főfelügyelet Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság  Hírközlési Főfelügyelet  Orvostechnikai Hivatal  Közlekedési Főfelügyelet  Műszaki Biztonságtechnikai Főfelügyelet  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság TárshatóságokFogyasztóvédelmiFőfelügyelőség A piacfelügyelet intézményrendszere (1)

36 Miért fontos az információcsere? Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest piacfelügyeleti intézményrendszer Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségek Hírközlési Főfelügyelet Országos Vám- és Pénzügyőrség Orvostechnikai Hivatal Közlekedési Főfelügyelet Műszaki Biztonsági Főfelügyelet Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Borminősítő Intézet FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség …….  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség  Megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségek  Hírközlési Főfelügyelet  Országos Vám- és Pénzügyőrség  Orvostechnikai Hivatal  Közlekedési Főfelügyelet  Műszaki Biztonsági Főfelügyelet  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  Országos Borminősítő Intézet  FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség  ……. Több résztvevő Együttműködés információcsere Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) létrehozása és működtetése Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) létrehozása és működtetése

37 Információ hasznosítása - hasznosítók Információ hasznosítása - hasznosítók Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest  magyarországi társhatóságok társhatóságok államigazgatási és kormányzati szervek államigazgatási és kormányzati szervek fogyasztók fogyasztók gazdálkodó szervezetek gazdálkodó szervezetek - gyártók - kereskedők, szolgáltatók - vizsgáló, tanúsító intézmények érdekképviseleti szervezetek érdekképviseleti szervezetek TRAPEX (Veszélyes termékek Átmeneti Gyors TRAPEX (Veszélyes termékek Átmeneti Gyors Információs Rendszere – társulni kívánó országok) Információs Rendszere – társulni kívánó országok) RAPEX és RAFFS (Veszélyes termékek Gyors RAPEX és RAFFS (Veszélyes termékek Gyors Információs Rendszere - EU) Információs Rendszere - EU)  külföldi

38 Információcsere és együttműködés - KPIR Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer RAPEX Rendszer Kommunikáció a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, fővárosi és megyei felügyelőségek között Kommunikáció az EU tagországainak hatóságai között Kommunikáció az EU tagországainak hatóságai között Nyílt oldal Feladat és megoldása Mit tartalmaz a rendszer? Veszélyes és veszélyes- gyanús termékekről ellenőrzési, intézkedési események vizsgálati eredmények generált dokumentumok képek riasztás a KPIR-ben Mit tartalmaz a rendszer? Veszélyes és veszélyes- gyanús termékekről – ellenőrzési, intézkedési események – vizsgálati eredmények – generált dokumentumok képek – riasztás a KPIR-ben Mit tartalmaz a rendszer? Veszélyes termékekről – adatok,dokumentumok képek Társhatósági modul Kommunikáció a magyar piacfelügyeleti hatóságok, tanúsítók között Kommunikáció a magyar piacfelügyeleti hatóságok, tanúsítók között Mit tartalmaz a rendszer? Veszélyes termékekről – dokumentumok képek Mit tartalmaz a rendszer? Veszélyes termékekről – adatok,dokumentumok képek

39 Információforrások a piac résztvevői számára Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest RAPEX Rendszer RAPEX Rendszer KPIR és honlap www.piacfelugyelet.hu http://europa.eu.int/comm/c onsumers Rapid Alert System for Non- Food Products (RAPEX) www.fvf.gov.hu

40 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest RAPEX értesítések RAPEX értesítések Növényi eredetű színezék, gombatartalma gyulladást okozhat. Tetováló festék Fehérítő olaj Hidrokinon vegyület

41 Információcsere külföldi résztvevői Eredmény napjainkig

42

43 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! figyelmüket!


Letölteni ppt "Budapest – 2005 Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet Dr. GERI István főigazgató fvf.hu Dr. GERI István főigazgató fvf.hu Fogyasztóvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések