Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat"— Előadás másolata:

1 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat
Előadó: Pátkai Andrásné szolgálatvezető Szombathely, szeptember 25.

2 A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működése
A Szolgálat hosszú távú célja: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése azáltal, hogy az egyén „gazdasági versenyképességének” javításával a munkáltató jobban képzett munkaerőhöz jusson. Új magatartásforma, közgondolkodás formálása, befogadó szemlélet kialakítása, amely diszkriminációmentességet, toleranciát, esélyegyenlőséget mutat. Alkalmazkodóképesség javítása a munkaerőpiac új elvárásaihoz, mint pl. az élethosszig tartó tanulás modern követelményei

3 A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működése
A Szolgálat rövid távú célja: Védett szervezetnél dolgozó és munkát vállalni szándékozó, a szervezet várólistáján szereplő emberek (elsősorban megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek) nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez segítségnyújtás. Az egyén számára belső értékei felismerésének elősegítése, ezáltal az önbecsülés megszilárdítása, és életcéljaik elérése. A dolgozók karrierlehetőségeinek védett szervezeten belüli bővítése képzések által.

4 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat szolgáltatásai
Rehabilitációs tanácsadás (az egészségkárosodással kapcsolatos információnyújtás) Egyéni beszélgetések lebonyolítása Oracle módszerrel (a rejtett képességeknek, informális tudásoknak és készségeknek a feltárására irányuló mélyinterjú) Személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás (önismeret, önbizalom megerősítése, betegségtudat csökkentése) Motivációs beszélgetések lebonyolítása egyéni és csoportos formában

5 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat szolgáltatásai
Egyéni karriertervek készítése (a személyes rehabilitációs tervek alapján meghatározott rövid és hosszú távú célok meghatározása) Tréningek, képzések előkészítése, akadálymentes környezetben történő lebonyolítása Személyi segítőrendszer megtervezése, szervezése az egyéni Szükségleteknek megfelelően (az egyén összekapcsolása szociális szolgáltatókkal, egészségügyi intézményekkel, érdekvédelmi szervezetekkel) Személyre szabott munkaerő-piaci segítő szolgáltatások biztosítása

6 Kísérő szolgáltatások
Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (munkaasszisztensi tevékenység): kapcsolattartás a munkáltatókkal, munkahely feltárás, felkészítés a munkavállalásra, kísérés, betanítás, utókövetés) Támogató Szolgálat: személyi segítés és szállítás (a Szolgálat munkatársainak szállítása, az ügyfelek számára a szolgáltatás biztosítása igény szerint) Humán Szakszolgálat (RIC): pszichológiai vizsgálatok, speciális szolgáltatások (pályaorientáció, akadálymentesítés, képzési információk, egészségügyi információnyújtás)

7 I. Kapcsolatfelvétel az ügyféllel II. Egyéni karrierterv készítése
Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modellje – az ügyfél útja I. Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Első interjú készítése: részletes adatlap kitöltése, önértékelő kérdőív, együttműködési keret-megállapodás Oracle interjú készítése Speciális tanácsadás: pszichológiai vizsgálat, képzési tanácsadás, orientációs tréning, munkavállalói téring II. Egyéni karrierterv készítése képzésbe helyezés nyílt munkaerő-piacon elhelyezés

8 A Szolgálat együttműködési modellje
Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Feladat: nyílt munkaerő-piaci elhelyezés Humán Szakszolgálat Feladat: pszichológiai, képesség vizsgálat, rehabilitációs tanácsadás Szombathelyi Regionális Képző Központ Feladat: képzések, tréningek lebonyolítása

9 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat tevékenysége a védett szervezeten belül
Stratégiai feladatok: A komplex rehabilitáció (orvosi, szociális, mentálhig., foglalkozási,oktatás-képzés- átképzés) és a foglalkozási rehabilitáció modern szemléletének közvetítése a vezetés és a dolgozók felé azzal a céllal, hogy az egyéni és a szervezeti célok azonos irányba haladjanak. A védett szervezetet képviselete a foglalkozási rehabilitációt érintő szakmai megkeresésekben, a hasonló védett szervezetek közötti együttműködésekben, a városi, megyei regionális, országos, fogyatékosügyi és rehabilitációs fórumokon. Foglalkozási rehabilitációhoz kapcsolódó szervezeti kommunikáció biztosítása mind a vezetés, mind a dolgozók felé. A védett szervezet részéről a jogszabályokban meghatározott foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos szakmai feladatok végzése, koordinálása, irányítása. Közreműködés az akkreditációs követelmények megvalósításában (akkreditációs eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a támasztott követelmények megvalósításában)

10 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat tevékenysége a védett szervezeten belül
Operatív feladatok: A személyes rehabilitációs tervek felülvizsgálatát követően javaslattal tétel a munkakör átalakításra vagy áthelyezésre. Munkaerőigény esetén javaslattétel a szervezetben dolgozók és a várakozólistán lévő ügyfelek esetében. A védett szervezet Rehabilitációs Bizottság munkájának koordinálása. Ellenőrzi a munkavállalók képzésével, átképzésével kapcsolatos feladatok megvalósulását, rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel és a képzésben résztvevő személyekkel. Biztosítja a fizikai és kommunikációs akadálymentesítéssel szervezett képzések, tréningek, ismeretterjesztő előadások, rendezvények lebonyolítását. A szervezet által indított beruházásokban a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés megvalósulásának felügyelete. Egyes munkaterületekhez kapcsolódó lehetséges fizikai és kommunikációs akadálymentesítés felderítése, és javaslattétel annak megvalósítására.

11 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat(E/032)
Köszönöm a figyelmet! Pátkai Andrásné szolgálatvezető Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat(E/032) Szombathely, Rumi u. 142. 94/ , 06-30/ Weblap: equal.rszfk.hu


Letölteni ppt "Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések