Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat Előadó: Pátkai Andrásné szolgálatvezető Szombathely, 2007. szeptember 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat Előadó: Pátkai Andrásné szolgálatvezető Szombathely, 2007. szeptember 25."— Előadás másolata:

1 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat Előadó: Pátkai Andrásné szolgálatvezető Szombathely, 2007. szeptember 25.

2 A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működése A Szolgálat hosszú távú célja: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése azáltal, hogy az egyén „gazdasági versenyképességének” javításával a munkáltató jobban képzett munkaerőhöz jusson. Új magatartásforma, közgondolkodás formálása, befogadó szemlélet kialakítása, amely diszkriminációmentességet, toleranciát, esélyegyenlőséget mutat. Alkalmazkodóképesség javítása a munkaerőpiac új elvárásaihoz, mint pl. az élethosszig tartó tanulás modern követelményei

3 A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működése A Szolgálat rövid távú célja: Védett szervezetnél dolgozó és munkát vállalni szándékozó, a szervezet várólistáján szereplő emberek (elsősorban megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek) nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez segítségnyújtás. Az egyén számára belső értékei felismerésének elősegítése, ezáltal az önbecsülés megszilárdítása, és életcéljaik elérése. A dolgozók karrierlehetőségeinek védett szervezeten belüli bővítése képzések által.

4 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat szolgáltatásai  Rehabilitációs tanácsadás (az egészségkárosodással kapcsolatos információnyújtás)  Egyéni beszélgetések lebonyolítása Oracle módszerrel (a rejtett képességeknek, informális tudásoknak és készségeknek a feltárására irányuló mélyinterjú)  Személyiségfejlesztés és mentálhigiénés támogatás (önismeret, önbizalom megerősítése, betegségtudat csökkentése)  Motivációs beszélgetések lebonyolítása egyéni és csoportos formában

5 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat szolgáltatásai  Egyéni karriertervek készítése (a személyes rehabilitációs tervek alapján meghatározott rövid és hosszú távú célok meghatározása)  Tréningek, képzések előkészítése, akadálymentes környezetben történő lebonyolítása  Személyi segítőrendszer megtervezése, szervezése az egyéni  Szükségleteknek megfelelően (az egyén összekapcsolása szociális szolgáltatókkal, egészségügyi intézményekkel, érdekvédelmi szervezetekkel)  Személyre szabott munkaerő-piaci segítő szolgáltatások biztosítása

6 Kísérő szolgáltatások  Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (munkaasszisztensi tevékenység): kapcsolattartás a munkáltatókkal, munkahely feltárás, felkészítés a munkavállalásra, kísérés, betanítás, utókövetés)  Támogató Szolgálat: személyi segítés és szállítás (a Szolgálat munkatársainak szállítása, az ügyfelek számára a szolgáltatás biztosítása igény szerint)  Humán Szakszolgálat (RIC): pszichológiai vizsgálatok, speciális szolgáltatások (pályaorientáció, akadálymentesítés, képzési információk, egészségügyi információnyújtás)

7 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modellje – az ügyfél útja I. Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Első interjú készítése: részletes adatlap kitöltése, önértékelő kérdőív, együttműködési keret-megállapodás Oracle interjú készítése Speciális tanácsadás: pszichológiai vizsgálat, képzési tanácsadás, orientációs tréning, munkavállalói téring II. Egyéni karrierterv készítése képzésbe helyezés nyílt munkaerő-piacon elhelyezés

8 A Szolgálat együttműködési modellje Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Feladat: nyílt munkaerő-piaci elhelyezés Humán Szakszolgálat Feladat: pszichológiai, képesség vizsgálat, rehabilitációs tanácsadás Szombathelyi Regionális Képző Központ Feladat: képzések, tréningek lebonyolítása Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat

9 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat tevékenysége a védett szervezeten belül Stratégiai feladatok:  A komplex rehabilitáció (orvosi, szociális, mentálhig., foglalkozási,oktatás-képzés- átképzés) és a foglalkozási rehabilitáció modern szemléletének közvetítése a vezetés és a dolgozók felé azzal a céllal, hogy az egyéni és a szervezeti célok azonos irányba haladjanak.  A védett szervezetet képviselete a foglalkozási rehabilitációt érintő szakmai megkeresésekben, a hasonló védett szervezetek közötti együttműködésekben, a városi, megyei regionális, országos, fogyatékosügyi és rehabilitációs fórumokon.  Foglalkozási rehabilitációhoz kapcsolódó szervezeti kommunikáció biztosítása mind a vezetés, mind a dolgozók felé.  A védett szervezet részéről a jogszabályokban meghatározott foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos szakmai feladatok végzése, koordinálása, irányítása.  Közreműködés az akkreditációs követelmények megvalósításában (akkreditációs eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a támasztott követelmények megvalósításában)

10 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat tevékenysége a védett szervezeten belül Operatív feladatok:  A személyes rehabilitációs tervek felülvizsgálatát követően javaslattal tétel a munkakör átalakításra vagy áthelyezésre. Munkaerőigény esetén javaslattétel a szervezetben dolgozók és a várakozólistán lévő ügyfelek esetében.  A védett szervezet Rehabilitációs Bizottság munkájának koordinálása.  Ellenőrzi a munkavállalók képzésével, átképzésével kapcsolatos feladatok megvalósulását, rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel és a képzésben résztvevő személyekkel.  Biztosítja a fizikai és kommunikációs akadálymentesítéssel szervezett képzések, tréningek, ismeretterjesztő előadások, rendezvények lebonyolítását.  A szervezet által indított beruházásokban a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés megvalósulásának felügyelete. Egyes munkaterületekhez kapcsolódó lehetséges fizikai és kommunikációs akadálymentesítés felderítése, és javaslattétel annak megvalósítására.

11 Köszönöm a figyelmet! Pátkai Andrásné szolgálatvezető Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat(E/032) Szombathely, Rumi u. 142. 94/321-246, 06-30/33-89-111 Weblap: equal.rszfk.hu E-mail: equal@enternet.hu equal@enternet.hu


Letölteni ppt "Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat Előadó: Pátkai Andrásné szolgálatvezető Szombathely, 2007. szeptember 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések