Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája Pécsi Tudományegyetem – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája Pécsi Tudományegyetem – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Társadalmi."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája Pécsi Tudományegyetem – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Társadalmi Befogadás Szakkollégium alakuló ülése 2007. Október 30.

2 Előzmények Amszterdami szerződés 136., 137. cikkelyekAmszterdami szerződés 136., 137. cikkelyek Az Európai Tanács Lisszaboni Ülése (2000. március):Az Európai Tanács Lisszaboni Ülése (2000. március): „Az EU váljék a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudás-alapú társadalmává, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely és erősebb társadalmi kohézió biztosítása mellett.” Célok: A 18%-os szegénységi küszöb csökkentése 2005-re 15%-ra, 2010-re 10%-raA 18%-os szegénységi küszöb csökkentése 2005-re 15%-ra, 2010-re 10%-ra A gyermekek szegénységének felére csökkentése 2010-reA gyermekek szegénységének felére csökkentése 2010-re

3 A szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni együttműködés eszköze: a nyitott koordinációs módszer Lényege: jogi szabályozás helyett 1.közös célkitűzések kialakítása, 2.ezek beépítése a tagállamok nemzeti és regionális politikáiba, két évente nemzeti cselekvési tervek készítése (tagállami cselekvési tervek 1. hulláma: 2001-2003; 2. hulláma: 2003-2005), 3.közös mutatószámok kialakítása az összehasonlíthatóság érdekében (ún. Laekeni indikátorok), 4.a cselekvési tervek rendszeres felülvizsgálata, értékelése: Közös Jelentés a Társadalmi Összetartozásról 5.Közösségi Akcióprogram a Társadalmi Kirekesztődés ellen (2002-2006) (2007-től Progress Közösségi Akcióprogram)

4 A közös célkitűzések Nizza, 2000. december 1.A foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára 2.A társadalmi kirekesztődés kockázatának elkerülése 3.A legveszélyeztetettebbek segítése 4.Minden érintett szereplő, szervezet mozgósítása, partnerség

5 Magyarország részvétele az EU társadalmi kirekesztés elleni közös politikájában Nemzeti Szeminárium a Társadalmi Beilleszkedésről (2002. július 18.)Nemzeti Szeminárium a Társadalmi Beilleszkedésről (2002. július 18.) Csatlakozás a Társadalmi Kirekesztődés elleni Közösségi Akcióprogramhoz (2002. július)Csatlakozás a Társadalmi Kirekesztődés elleni Közösségi Akcióprogramhoz (2002. július) A „Társadalmi Kirekesztés Elleni Közös Memorandum” (JIM) aláírása – (2321/2003. (XII. 13.) Korm. Határozat) 2003. december 18.A „Társadalmi Kirekesztés Elleni Közös Memorandum” (JIM) aláírása – (2321/2003. (XII. 13.) Korm. Határozat) 2003. december 18. 2004. július 31: A Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006) benyújtása az Európai Bizottsághoz2004. július 31: A Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006) benyújtása az Európai Bizottsághoz 2005. július 15: NCST-ről szóló félidős beszámoló elkészítése2005. július 15: NCST-ről szóló félidős beszámoló elkészítése 2006. szeptember 15: Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ)2006. szeptember 15: Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ) 2007. január 1: Közösségi Akcióprogramot felváltja a PROGRESS program2007. január 1: Közösségi Akcióprogramot felváltja a PROGRESS program

6 Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006) Fő célkitűzések: 1.Foglalkoztatás elősegítése 2.A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára 3.A szegénység, a tartós és mélyszegénység csökkentése 4.Beruházás a jövőbe: a gyermekek jól-létének biztosítása 5.A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem minden területen (elsősorban a romák, a fogyatékossággal élők, a nők és az idősek tekintetében)

7 Bizottsági Jelentés az új tagállamok NCST-iről Főbb megállapítások Magyarország számára: a szegénység elleni küzdelem legyen nemzeti prioritás Magyarországon, melyhez nagyobb mértékű forrás-bevonás szükséges,a szegénység elleni küzdelem legyen nemzeti prioritás Magyarországon, melyhez nagyobb mértékű forrás-bevonás szükséges, erősödjön a társadalmi kirekesztődés elleni intézkedések közti koherencia,erősödjön a társadalmi kirekesztődés elleni intézkedések közti koherencia, váljék szisztematikussá a számszerű célok kitűzése és a megvalósulás monitorozása,váljék szisztematikussá a számszerű célok kitűzése és a megvalósulás monitorozása, erősödjön a nem-kormányzati szereplők bevonása a döntés- előkészítésbe és a végrehajtásba,erősödjön a nem-kormányzati szereplők bevonása a döntés- előkészítésbe és a végrehajtásba, kapjon nagyobb figyelmet az inaktivitás kezelése,kapjon nagyobb figyelmet az inaktivitás kezelése, továbbá a társadalmi nemek szempontjainak figyelembe vétele minden területen.továbbá a társadalmi nemek szempontjainak figyelembe vétele minden területen.

8 A nyitott koordináció modernizálása 2005: Lisszaboni stratégia felülvizsgálata Gazdasági növekedés és foglalkoztatás elsődleges fontosságú Gazdasági növekedés és foglalkoztatás elsődleges fontosságú Közös stratégia-alkotás bevezetése Nemzeti Lisszaboni Reformprogramok 2005-2008 Nemzeti Lisszaboni Reformprogramok 2005-2008 Szociálpolitikai Menetrend 2005-2010 Szociális védelem területén folyó három nyitott koordinációs együttműködés összehangolása: 1.Szegénység és társadalmi kirekesztődés 2.Megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek 3.Egészségügyi és tartós ápolási-gondozási rendszerek

9 Egyszerűsített-modernizált eljárás Új közös célkitűzések kialakítása a három területreÚj közös célkitűzések kialakítása a három területre Közös indikátorok listájának bővítéseKözös indikátorok listájának bővítése Nemzeti stratégia-alkotás mindhárom területreNemzeti stratégia-alkotás mindhárom területre Közös Jelentés a Szociális Védelemről és Társadalmi ÖsszetartozásrólKözös Jelentés a Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ)

10 A magyar NCST 2006-2008 Elfogadta: 2178/2006. (X.25.) Korm. Határozat Átfogó cél a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének megakadályozása, a társadalmi befogadás erősítése, a hátrányos helyzetűek kompenzálása a gazdasági kiigazítások időszakában Prioritási területek: 1. A munkaerő-piaci befogadás elősegítése, az inaktivitás csökkentése 2. A gyermekszegénység elleni küzdelem 3. A területi és lakhatási hátrányok mérséklése

11 Az NCST támaszkodik… az egyes szektorok stratégiáira, cselekvési terveire,az egyes szektorok stratégiáira, cselekvési terveire, az I. NFT keretében megvalósuló fejlesztésekre,az I. NFT keretében megvalósuló fejlesztésekre, a jelenleg tervezés alatt álló stratégiai tervekre:a jelenleg tervezés alatt álló stratégiai tervekre: kiemelten az ÚMFT-re, OP-kra, és a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiára Összhangban van: a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogrammal a Konvergencia programban vállaltakkal

12 Számszerű célok, vállalások az NCST-ben Foglalkoztatási ráta növekedjen:Foglalkoztatási ráta növekedjen: Teljes: 57%-ra 2008-ra és 58,7%-ra 2010-re (EU: 70%) Nők: 51,8% 2008-ra és 53,2% 2010-re (EU: 60%) 55 év felettiek: 33,3% 2008-ra és 34,8% 2010-re (EU: 50%). Aktivitási ráta növekedjen:Aktivitási ráta növekedjen: Teljes: 61,2% 2008-ra, 63.3% 2010-re Férfiak: 68,2% 2008-ra és 69,1% 2010-re Nők: 56,2% 2008-ra, 57,6% 2010-re Lemorzsolódás arány csökkenjen a 18-24 évesek körében:Lemorzsolódás arány csökkenjen a 18-24 évesek körében: 2005. évi 12,3%-ról 11%-ra 2008-ra, 10%-ra 2010-re Élethosszig tartó tanulásban részt vevők aránya: 8%-ra nőjön 2013-ra (EU: 12,5% 2010-re)Élethosszig tartó tanulásban részt vevők aránya: 8%-ra nőjön 2013-ra (EU: 12,5% 2010-re) Munkanélküli háztartásban élő 18-59 évesek aránya csökkenjen:Munkanélküli háztartásban élő 18-59 évesek aránya csökkenjen: 10%-ra 2013-ra (2005-ben 12,3%) A 0-15 évesek (gyermekek) szegénységi aránya csökkenjen:A 0-15 évesek (gyermekek) szegénységi aránya csökkenjen: 12%-ra 2013-ra (2003: 17%) 3 éven aluliak napközbeni ellátásában: 6%-os kapacitásbővítés történjen 2008-ig.3 éven aluliak napközbeni ellátásában: 6%-os kapacitásbővítés történjen 2008-ig. Komplex fejlesztési programok 25-28 kistérségben 2013-igKomplex fejlesztési programok 25-28 kistérségben 2013-ig Kistérségi központok átlagos elérési ideje 20%-kal csökkenjen 2013-raKistérségi központok átlagos elérési ideje 20%-kal csökkenjen 2013-ra Új vagy felújított közművel rendelkező lakások száma 40 ezerrel nőjön 2005-2008 kötöttÚj vagy felújított közművel rendelkező lakások száma 40 ezerrel nőjön 2005-2008 kötött Felújított panellakásokban élők száma 15%-kal nőjön 2007-2013 közöttFelújított panellakásokban élők száma 15%-kal nőjön 2007-2013 között

13 2007. évi tevékenységek Közös Jelentés elfogadásaKözös Jelentés elfogadása Kiemelt témák: aktív befogadás, gyermekszegénység, bevándorlók és etnikai kisebbségek NCST-k felülvizsgálata Brüsszelben, 2007 áprilisNCST-k felülvizsgálata Brüsszelben, 2007 április NSJ monitorozásával kapcsolatos módszertani munka elindult cél: átfogó monitorozási rendszer kidolgozásaNSJ monitorozásával kapcsolatos módszertani munka elindult cél: átfogó monitorozási rendszer kidolgozása Félidős beszámoló elkészítése önkéntes alaponFélidős beszámoló elkészítése önkéntes alapon Honlap kialakítása, amelyen minden intézkedésről részletes információk lesznek elérhetőkHonlap kialakítása, amelyen minden intézkedésről részletes információk lesznek elérhetők Október: gyermekszegénység elleni intézkedések felülvizsgálata BrüsszelbenOktóber: gyermekszegénység elleni intézkedések felülvizsgálata Brüsszelben

14 A nyitott koordinációs együttműködésben rejlő lehetőségek Magyarország számára „Közbeszéddé” válik a szegénység, társadalmi kirekesztődés problémája, hazai megjelenési formái;„Közbeszéddé” válik a szegénység, társadalmi kirekesztődés problémája, hazai megjelenési formái; Nemzetközi együttműködési lehetőségek bővülnek;Nemzetközi együttműködési lehetőségek bővülnek; Módszertani megalapozottság, rendelkezésre álló adatok minősége javul a hazai szociálpolitikában;Módszertani megalapozottság, rendelkezésre álló adatok minősége javul a hazai szociálpolitikában; Elterjed a „bizonyíték-alapú” politika-formálás: stratégiai tervezés > számszerű célok kitűzése > eredmények monitorozása, hatások értékelése > visszacsatolás;Elterjed a „bizonyíték-alapú” politika-formálás: stratégiai tervezés > számszerű célok kitűzése > eredmények monitorozása, hatások értékelése > visszacsatolás; Összehangolt, komplex, ágazati határokat áttörő programok, megközelítések elterjednek;Összehangolt, komplex, ágazati határokat áttörő programok, megközelítések elterjednek; Javul a szektorok közti együttműködés, a civilek bevonása;Javul a szektorok közti együttműködés, a civilek bevonása; Nő a politikai elkötelezettség → a társadalmi kohézió szempontjai figyelembe vételre kerülnek az ország fejlesztési elképzeléseiben (pl. ÚMFT)Nő a politikai elkötelezettség → a társadalmi kohézió szempontjai figyelembe vételre kerülnek az ország fejlesztési elképzeléseiben (pl. ÚMFT)

15 Kitekintés - 2010 2010 a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve2010 a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve

16 Köszönöm a figyelmet! www.szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája Pécsi Tudományegyetem – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések