Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Befogadás Szakkollégium alakuló ülése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Befogadás Szakkollégium alakuló ülése"— Előadás másolata:

1 Társadalmi Befogadás Szakkollégium alakuló ülése
Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája Pécsi Tudományegyetem – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Társadalmi Befogadás Szakkollégium alakuló ülése 2007. Október 30.

2 Előzmények Amszterdami szerződés 136., 137. cikkelyek
Az Európai Tanács Lisszaboni Ülése (2000. március): „Az EU váljék a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudás-alapú társadalmává, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely és erősebb társadalmi kohézió biztosítása mellett.” Célok: A 18%-os szegénységi küszöb csökkentése 2005-re 15%-ra, 2010-re 10%-ra A gyermekek szegénységének felére csökkentése 2010-re

3 A szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni együttműködés eszköze: a nyitott koordinációs módszer Lényege: jogi szabályozás helyett közös célkitűzések kialakítása, ezek beépítése a tagállamok nemzeti és regionális politikáiba, két évente nemzeti cselekvési tervek készítése (tagállami cselekvési tervek 1. hulláma: ; 2. hulláma: ), közös mutatószámok kialakítása az összehasonlíthatóság érdekében (ún. Laekeni indikátorok), a cselekvési tervek rendszeres felülvizsgálata, értékelése: Közös Jelentés a Társadalmi Összetartozásról Közösségi Akcióprogram a Társadalmi Kirekesztődés ellen ( ) (2007-től Progress Közösségi Akcióprogram)

4 A közös célkitűzések Nizza, 2000. december
A foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára A társadalmi kirekesztődés kockázatának elkerülése A legveszélyeztetettebbek segítése Minden érintett szereplő, szervezet mozgósítása, partnerség

5 Magyarország részvétele az EU társadalmi kirekesztés elleni közös politikájában
Nemzeti Szeminárium a Társadalmi Beilleszkedésről (2002. július 18.) Csatlakozás a Társadalmi Kirekesztődés elleni Közösségi Akcióprogramhoz (2002. július) A „Társadalmi Kirekesztés Elleni Közös Memorandum” (JIM) aláírása – (2321/2003. (XII. 13.) Korm. Határozat) december 18. 2004. július 31: A Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv ( ) benyújtása az Európai Bizottsághoz 2005. július 15: NCST-ről szóló félidős beszámoló elkészítése 2006. szeptember 15: Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ) 2007. január 1: Közösségi Akcióprogramot felváltja a PROGRESS program

6 Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006)
Fő célkitűzések: Foglalkoztatás elősegítése A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára A szegénység, a tartós és mélyszegénység csökkentése Beruházás a jövőbe: a gyermekek jól-létének biztosítása A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem minden területen (elsősorban a romák, a fogyatékossággal élők, a nők és az idősek tekintetében)

7 Bizottsági Jelentés az új tagállamok NCST-iről
Főbb megállapítások Magyarország számára: a szegénység elleni küzdelem legyen nemzeti prioritás Magyarországon, melyhez nagyobb mértékű forrás-bevonás szükséges, erősödjön a társadalmi kirekesztődés elleni intézkedések közti koherencia, váljék szisztematikussá a számszerű célok kitűzése és a megvalósulás monitorozása, erősödjön a nem-kormányzati szereplők bevonása a döntés-előkészítésbe és a végrehajtásba, kapjon nagyobb figyelmet az inaktivitás kezelése, továbbá a társadalmi nemek szempontjainak figyelembe vétele minden területen.

8 A nyitott koordináció modernizálása
2005: Lisszaboni stratégia felülvizsgálata Gazdasági növekedés és foglalkoztatás elsődleges fontosságú Közös stratégia-alkotás bevezetése Nemzeti Lisszaboni Reformprogramok Szociálpolitikai Menetrend Szociális védelem területén folyó három nyitott koordinációs együttműködés összehangolása: Szegénység és társadalmi kirekesztődés Megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek Egészségügyi és tartós ápolási-gondozási rendszerek

9 Egyszerűsített-modernizált eljárás
Új közös célkitűzések kialakítása a három területre Közös indikátorok listájának bővítése Nemzeti stratégia-alkotás mindhárom területre Közös Jelentés a Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ)

10 A magyar NCST 2006-2008 Elfogadta: 2178/2006. (X.25.) Korm. Határozat
Átfogó cél a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének megakadályozása, a társadalmi befogadás erősítése, a hátrányos helyzetűek kompenzálása a gazdasági kiigazítások időszakában Prioritási területek: 1. A munkaerő-piaci befogadás elősegítése, az inaktivitás csökkentése 2. A gyermekszegénység elleni küzdelem 3. A területi és lakhatási hátrányok mérséklése

11 Az NCST támaszkodik… az egyes szektorok stratégiáira, cselekvési terveire, az I. NFT keretében megvalósuló fejlesztésekre, a jelenleg tervezés alatt álló stratégiai tervekre: kiemelten az ÚMFT-re, OP-kra, és a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiára Összhangban van: a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogrammal a Konvergencia programban vállaltakkal

12 Számszerű célok, vállalások az NCST-ben
Foglalkoztatási ráta növekedjen: Teljes: 57%-ra 2008-ra és 58,7%-ra 2010-re (EU: 70%) Nők: 51,8% 2008-ra és 53,2% 2010-re (EU: 60%) 55 év felettiek: 33,3% 2008-ra és 34,8% 2010-re (EU: 50%). Aktivitási ráta növekedjen: Teljes: 61,2% 2008-ra, 63.3% 2010-re Férfiak: 68,2% 2008-ra és 69,1% 2010-re Nők: 56,2% 2008-ra, 57,6% 2010-re Lemorzsolódás arány csökkenjen a évesek körében: 2005. évi 12,3%-ról 11%-ra 2008-ra, 10%-ra 2010-re Élethosszig tartó tanulásban részt vevők aránya: 8%-ra nőjön 2013-ra (EU: 12,5% 2010-re) Munkanélküli háztartásban élő évesek aránya csökkenjen: 10%-ra 2013-ra (2005-ben 12,3%) A 0-15 évesek (gyermekek) szegénységi aránya csökkenjen: 12%-ra 2013-ra (2003: 17%) 3 éven aluliak napközbeni ellátásában: 6%-os kapacitásbővítés történjen 2008-ig. Komplex fejlesztési programok kistérségben 2013-ig Kistérségi központok átlagos elérési ideje 20%-kal csökkenjen 2013-ra Új vagy felújított közművel rendelkező lakások száma 40 ezerrel nőjön kötött Felújított panellakásokban élők száma 15%-kal nőjön között

13 2007. évi tevékenységek Közös Jelentés elfogadása
Kiemelt témák: aktív befogadás, gyermekszegénység, bevándorlók és etnikai kisebbségek NCST-k felülvizsgálata Brüsszelben, 2007 április NSJ monitorozásával kapcsolatos módszertani munka elindult cél: átfogó monitorozási rendszer kidolgozása Félidős beszámoló elkészítése önkéntes alapon Honlap kialakítása, amelyen minden intézkedésről részletes információk lesznek elérhetők Október: gyermekszegénység elleni intézkedések felülvizsgálata Brüsszelben

14 A nyitott koordinációs együttműködésben rejlő lehetőségek Magyarország számára
„Közbeszéddé” válik a szegénység, társadalmi kirekesztődés problémája, hazai megjelenési formái; Nemzetközi együttműködési lehetőségek bővülnek; Módszertani megalapozottság, rendelkezésre álló adatok minősége javul a hazai szociálpolitikában; Elterjed a „bizonyíték-alapú” politika-formálás: stratégiai tervezés > számszerű célok kitűzése > eredmények monitorozása, hatások értékelése > visszacsatolás; Összehangolt, komplex, ágazati határokat áttörő programok, megközelítések elterjednek; Javul a szektorok közti együttműködés, a civilek bevonása; Nő a politikai elkötelezettség → a társadalmi kohézió szempontjai figyelembe vételre kerülnek az ország fejlesztési elképzeléseiben (pl. ÚMFT)

15 Kitekintés 2010 a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalmi Befogadás Szakkollégium alakuló ülése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések