Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Február 29. Területi programozás és monitoring Szabályozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Február 29. Területi programozás és monitoring Szabályozás."— Előadás másolata:

1 Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Február 29. Területi programozás és monitoring Szabályozás

2 A célkitűzések 2007-13 között

3 Közösségi Stratégia Irányelvek (CSG)

4 Strukturális Alapok működése

5 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet Végrehajtásra vonatkozó szabályok – 1828/2006 EK rendelet ERFA rendelet – 1783/2006 EK rendelet ESZA rendelet – 1784/2006 EK rendelet Európai Területi Együttműködés - 1082/2006 EK rendelet Kohéziós Alap – 1084/2006 EK rendelet A jogszabályok keretjellegű, minden tagállamra nézve kötelező szabályokat tartalmaznak, amiket a nemzeti jogalkotásnak be kell építeni és alkalmaznia kell. Jogszabályi háttér

6 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet 1. 10. cikk: Programozás: Az alapok célkitűzéseit egy többéves programozási rendszer keretében kell megvalósítani, amely több szakaszból áll, beleértve a prioritások meghatározását, a finanszírozást, valamint egy irányítási és ellenőrzési rendszert. 11. cikk partnerség: Bizottság és tagállam szoros együttműködés Tagállam együtt az illetékes regionális, helyi, városi és egyéb közhatóságokkal, gazdasági és társadalmi partnerek, civiltársadalommal, környezetvédelmi szervezetekkel és esélyegyenlőségi szervezetekkel a fenntartható fejlődés érdekében. Kiterjed: OP előkészítés, végrehajtás, monitoring és értékelés

7 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet 2. 13. cikk: Arányos intervenció: Az alapok végrehajtása során felhasznált pénzügyi és igazgatási források arányosak az OP kiadások teljes összegével 14. cikk Megosztott irányítás: Bizottság ellenőrzi a tagállami irányítási és ellenőrzési rendszereket 15. cikk Addicionalitás: Az érintett régiókban az adott célra jutó közkiadások szintje nem csökkenhet az előző időszakban elért éves átlagos érték alá. Félidős addicionalitási értékelés követelménye

8 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet 3. 18-24. cikk: Források: Rögzített források 7 évre és az alkotórészek között az előirányzatok nem csoportosíthatók át. Teljesítési tartalék 3% Technikai segítségnyújtás 0,25% 25-31. cikk kohézió stratégiai megközelítése: iránymutatások CSG – NSRK, kohéziós monitoring célja: Összefoglaló jelentés a Közösségi hozzájárulásról a kohéziós célokhoz (versenyképesség és munkahely-teremtés) és jó gyakorlat (best practise). Összegezve jelentés az Európai Tanács számára (Cohesion Report)

9 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet 4. 32-46. cikk: Operatív programok: Elfogadásának menete és felülvizsgálata, alapok közötti átjárhatóság és együttműködés a Kohéziós Alappal, NUTS 2 szintű tervek (kiv. Területi együttműködés), EBB és EBA részvétele OP tartalma: helyzetértékelés, SWOT és stratégia, prioritások indoklása (ex ante értékeléssel), számszerűsített célokkal, pénzügyi terv, monitoring és értékelési rendszer+ nagyprojekt Pénzügyi konstrukciók nyújtásának lehetősége: mikrohitel, garanciavállalás, kockázati tőkealap

10 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet 5. 47-49. cikk: Értékelés: Értékelés célja, hogy az adott tagállamokat és régiókat érintő egyedi strukturális problémák tekintetében javítsa az alapokból származó támogatás, valamint az OP stratégiájának és végrehajtásának minőségét, eredményességét és következetességét, figyelembe véve a fenntartható fejlődés célkitűzését, valamint a környezetre gyakorolt hatásra és az SKV-ra gyakorolt hatásokat. Ex ante, mid-term és ex post értékelések Bizottsági iránymutatásokkal

11 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet 6. 52-57. cikk: Alapokból származó pénzügyi hozzájárulás: Társfinanszírozási arányok a közfinanszírozásra (EU+hazai), jövedelmtermelő projektek, elszámolható költségek, fenntarthatóság 58-74. cikk irányítás, monitoring és ellenőrzés: Feladatok szervezethez delegálása, szabályszerűséget szavatoló eljárások (működési kézikönyvek), jelentéstételi rend audit trail, szervezetek kijelölése (Irányító hatóság, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság) és feladatai az OP megvalósításával összhangban; Monitoring Bizottság és feladatok a monitoring rendszerrel (éves és záró jelentések) 69. cikk Nyilvánosság: Külön jogszabály a nyilvánosságot érintő kérdésekről! 70. cikktől Hatáskörök és pénzügyi irányítás Pénzügyi kifizetések, átutalások rendje, előfinanszírozás, EURO, kamatok

12 Strukturális Alapok végrehajtási 1828/2006 EK rendelet 1. 2-10. cikk: Tájékoztatás és kommunikáció: A kommunikációs terv, tájékoztatás a kedvezményezettek számára, technikai jellemzők 12-26. cikk Irányítási és ellenőrzési rendszerek: Közreműködő szervezetek, az irányító hatóság feladatai, számvitelei és ellenőrzési feladatok, (mintavételi eljárások), irányítási és ellenőrzési folyamatok leírása és értékelése (intézményi értékelés) 27-36. cikk: Szabálytalanságok: csalás és szabálytalanság fogalma, eltérések, vissza nem fizetett költségek, peres költségek visszatérítése a tagállamnak, pénzügyi korrekciók számítása (3%-os eltérés a céloktól)

13 Strukturális Alapok végrehajtási 1828/2006 EK rendelet 2. 37. cikk Személyes adatok védelme: Az Európai Csaláselleni Iroda (OLAF) szerepe 39-42. cikk: Elektronikus adatcsere: informatikai rendszer működése, adatátvitel kérdései 43-46. cikk Pénzügyi konstrukciók: KKV-k támogatása holdingalapokon át, városfejlesztési alapok 47. cikk: Lakásberuházások támogathatósága: jogosultsági lehatárolások indikátorai, többlakásos épületek renoválásának elvei 48-53. cikk Európai Területi együttműködés támogathatósága: kiadások támogathatósága(természetbeni, általános költségek és értékcsökkenés)

14 3. Fejlesztési programok tervezése

15 A PROGRAMCIKLUS-ELMÉLET

16 Alapfogalmak és beavatkozási logika InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások betartása Megfelelő lebonyolítás Társadalmi elvárások, problémamegoldás

17 A PROGRAMOZÁS Célorientált (számszerűsített) Elfogadott a résztvevők által (végrehajtható) Partnerségben készül Prioritásokból és intézkedésekből áll Költségvetéssel rendelkezik Végrehajtási és monitoring rendszer Meghatározott idő alatt valósul meg (7-9 év) Intézkedés (projekt, támogatás) Program Prioritáso k Lebonyolítás intézmény- rendszere Költség- vetés

18 Strukturális Alapok általános rendelet 1083/2006 EK rendelet 10. cikk: Programozás: Az alapok célkitűzéseit egy többéves programozási rendszer keretében kell megvalósítani, amely több szakaszból áll, beleértve a prioritások meghatározását, a finanszírozást, valamint egy irányítási és ellenőrzési rendszert. 32-46. cikk: Operatív programok: Elfogadásának menete és felülvizsgálata, alapok közötti átjárhatóság és együttműködés a Kohéziós Alappal, NUTS 2 szintű tervek (kiv. Területi együttműködés), EBB és EBA részvétele OP tartalma: helyzetértékelés, SWOT és stratégia, prioritások indoklása (ex ante értékeléssel), számszerűsített célokkal, pénzügyi terv, monitoring és értékelési rendszer+ nagyprojekt

19 Strukturális Alapok - feltételrendszer Nemzeti Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programok Akciótervek Fejlesztési projektek

20 Tervek követelményei 1.Benyújtás földrajzi kerete főszabályként: NUTS II. régió 2.Időkerete megegyezik a tervezési időszakkal: 2007-13 3.Összhang a tagállam kormányzati programjával 4.Nemzeti konszenzus – társadalmi egyeztetés 5.Tagállam készíti: NSRK és operatív programok 6.Tervezés tervezése – szereplők, lépések, erőforrások, ütemezés 7.NFT ütemezési folyamata: - helyzetelemzés és stratégia - horizontális és regionális stratégiák - fejlesztési tevékenységek meghatározása - jogosultság és finanszírozás kialakítása - véglegesítés tárgyalásokon

21 Tervdokumentum tartalma 1. Helyzetleírás és SWOT készítése összehasonlító elemzésekkel, az összefüggések, hiányok bemutatásával, az erősségek és gyengeségek és az ebből következő fejlesztési lehetőségek bemutatására. 2. Stratégia meghatározása, prioritások kijelölése, számszerűsített cél 3. Várható társadalmi-gazdasági hatások előzetes felmérése 4. Pénzügyi fejezet: várható erőforrás szükséglet becslése és bontása 5. Program végrehajtásának módja: intézményrendszer, monitoring

22 Tervdokumentumok szerkezete Nemzeti Stratégiai Referenciakeret szerkezete: 1.Helyzetleírás 2.Cél(ok), prioritások 3.Ex-ante értékelés 4.Konzisztencia más politikákkal 5.Pénzügyi táblák 6.Partnerség 7.Monitoring és értékelés rendszere Operatív Program szerkezete 1.Prioritások 2.Intézkedések 3.Indikátorok 4.Pénzügyi terv 5.Megvalósításról szóló intézkedések

23 Helyzetleírás - Információk rendszerezése - kockázatok feltárása - Saját helyzet értékelése - döntés-előkészítése - áttekintés a fejlesztési terv egész környezetésről Követelmény: számszerűsített formában, statisztikai adatokkal alátámasztva!

24 Erősségek - belső tényezők (strengths) Pozitív dolgok egy helyzetről vagy tevékenységről ami jól működik, és lehet rá befolyásom. Gyengeségek -belső tényezők (weaknesses) Olyan dolgok amelyek nem jól működnek, de lehet rá befolyásom. Lehetőségek - külső tényezők (opportunities) Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket Veszélyek - külső tényezők (threats) Olyan korlátok, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a növekedés esélyeit SWOT - elemzés

25 Trendek, külső adottságok: gazdasági technológiai politikai kulturális, egyéb Stratégiai cél Prioritások Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek) támadóvédekező

26 Programozási folyamat 1. ELEMZÉSI SZAKASZ: 1. Átfogó (stratégiai) cél meghatározása 2. Környezeti trendek azonosítása 3. SWOT-elemzés 4. Lehetséges stratégiák azonosítása 5. Átfogó cél finomítása stratégiák fényében 6. Kik az érintettek? (részvétel-elemzés) 7. Problémák azonosítása (átfogó cél figyelembe vételével) 8. Probléma-elemzés (probléma-fa) 9. Átformálás célokká (cél-fa) 10. Célok csoportosítása 11. Erőforrás-elemzés (érintettek) 12. Stratégia (prioritások) kiválasztása 13. Program lehatárolása (elválasztás a környezettől)

27 PROGRAMOZÁSI SZAKASZ: 14. Prioritások és specifikus célok meghatározása 15. Feltételek (külső tényezők) azonosítása 16. Intézkedések (és példa-projektek) meghatározása 17. Előfeltételek azonosítása 18. Kockázatelemzés elvégzése 19. Intézkedések finanszírozása 20. Pénzügyi tábla összeállítása 21. Indikátorok meghatározása 22. A monitoring rendszer összeállítása Programozási folyamat 2.

28 Tervezés a Közép-magyarországi régió operatív programja alapján 1. Pénzügyi keretek kijelölése és éves allokáció

29 2. Célrendszer kialakítása – prioritások és tématerületek 3. Tématerületek elhatárolása más programoktól 4. Helyzetelemzés elkészítése 5. SWOT kialakítása 6. Célrendszer felállítása 7. Pénzügyi allokáció prioritásonként

30

31 7. Prioritások tartalmának meghatározása (projektek!) 8. Megvalósító intézmények és a horizontális követelmények teljesítése 9. EMVA összhang 10. Partnerségi menetrend BIZOTTSÁGI tárgyalás 11. Akcióterv készítése 12. Pályázati konstrukciók kialakítása 13. Meghirdetés és lekötések

32 Köszönöm a figyelmet! gkulcsar@vati.hu


Letölteni ppt "Kulcsár Gábor VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság ELTE TTK geográfus szak 2008. Február 29. Területi programozás és monitoring Szabályozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések