Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek"— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek
A közművelődési intézmények szerepe és lehetőségei a felnőttképzésben Budapest, január 30.

2 A tervezés menete Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, Országos Területfejlesztési Koncepció a Kormány 2005 végén elfogadta Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) A Kormány elfogadta október 26-án Hivatalos benyújtás az EU-nak: december Operatív programok Első változatok 2006 április Második változatok 2006 október Társadalmi vita 2006 november Kormány elfogadta 2006 december Hivatalos benyújtás az EU-nak 2006 december Hivatalos tárgyalások: 2007 januártól-májusig Akciótervek Kidolgozás 2006 novembertől, elfogadás 2007 május

3 Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
Magyarország évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható 15 operatív program Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése Horizontális politikák

4 ÚMFT Prioritások és OP-k
Foglalkoztatás és növekedés Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai fejlesztés Terület- fejlesztés Államreform Gazdaságfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Közlekedésfejlesztési OP Konvergencia Regionális OP-k Technikai Segítség- nyújtás OP Közép Magyarországi ROP Társadalmi Megújulás OP Államreform OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP

5 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

6 A TAMOP struktúrája Átfogó cél
Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió

7 A TAMOP forrásai Támogatás Mrd HUF Támogatás % Prioritás
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése 15,23% 154 Az alkalmazkodóképesség javítása 21,04% 185 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése 12% 106 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése 18,81% 166 Közép-Magyarország Régió 11,80% 104 Összesen 100% 900

8 A civil szféra szerepe a TAMOP megvalósításában
Kormányzati szándék: a civil szféra szerepét erősíteni a reformokkal összefüggésben is A TÁMOP minden prioritásában lehetőséget kell biztosítani a civil szféra szereplőinek Főként az állami feladatok kiszervezéséhez kapcsolódóan, de nem kizárólag, a kapacitások megerősítése is cél (szakember-képzés, infrastrukturális feltételek javítása) Új eljárások (pl. a globális támogatás, és ún. közvetítő szervezetek alkalmazása)

9 A kulturális fejlesztések helye és szerepe a TÁMOP-ban
Az OP átfogó, specifikus céljainak eléréséhez a közművelődés eszközrendszerére is szükség van. Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése – 5. prioritás tengely A társadalmi kohézió és az aktivitás erősítése a kulturális szolgáltatások fejlesztésével – 5.8 műveleti szint

10 TÁMOP 5.8 intézkedés célja és tartalma
Az intézkedés célja a kulturális értékek megismerése érdekében a kulturális intézményrendszer nyitottabbá tétele, működési hatékonyságának javítása, az információkhoz való hozzáférés segítése. Közgyűjtemények szocio-kulturális szolgáltató, kultúraközvetítő szerepének erősítése, többek között múzeumpedagógiai szolgáltatások és digitális könyvtári tartalomszolgáltatás hatékonyságának ösztönzése által.

11 Indikatív forrásmegosztás
5.8 A társadalmi kohézió és az aktivitás erősítése a kulturális szolgáltatások fejlesztésével Tervezett keretösszeg között: 26 936,5 millió Ft 2008-ig: millió Ft 2010-ig : további millió Ft

12 A TIOP struktúrája Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése Prioritási tengelyek Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése

13 A TIOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 22,88% 119 691,2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 51,96% 271 816,2 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 19,16% 100 230,9 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában 6,00% 31 387,6 Technikai segítségnyújtás 523 Összesen 100,00% 523 648,90

14 A kulturális fejlesztések helye és szerepe a TIOP-ban
Az OP az oktatás, egészségügy, munkaügyi és szociális ellátórendszer és a kultúra-közművelődés intézményeinek reformját, átalakításuk támogatását, valamint a szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések és átalakítások biztosítását tűzte ki célul. A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában- 3. prioritás tengely. Cél: A szociokulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a foglalkoztatás bővítése, a gazdasági növekedés és a társadalmi aktivitás növelése érdekében

15 Intézkedések 3.4.1 Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás, és a közösségfejlesztés szolgálatában 3.4.2 Fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a munkaerő minőségének és adaptivitásának fejlesztése érdekében 3.4.3 Kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében

16 Indikatív forrásmegosztás
A prioritás tervezett keretösszege között : millió Ft Ebből ban felhasználható: millió Ft ben felhasználható: millió Ft

17 AKCIÓTERVEK FUNKCIÓ MENETREND TARTALMA SABLONOK

18 1. FUNKCIÓK, JELLEMZŐK 2 évre készül, rögzíti az egyes ágazatok által megvalósítani kívánt fejlesztések főbb paramétereit Az OP-k és a pályázati kiírásokat „köti össze” OP-nként vagy prioritásonként készülhet Kormány általi jóváhagyást igényel Tartalmazza a későbbi pályázati programok, egyéb kiírások főbb pontjait Évente felülvizsgálatra kerül a tartalma, korrekció lehetséges

19 2. MENETREND Végleges AT-k
Tárcák benyújtják a teljes, kész akciótervet OPTKB elfogadja FIT elfogadja Kormány elé kerül az akciótervek rövidített változata (OP-k elfogadását követően) Előzetes akciótervek az OP-k elfogadásáig Tárcák benyújtják az indítani kívánt konstrukciókat előzetes akcióterv formájában Kormány elé kerülnek az előzetes akciótervek sarokpontjai

20 3. AZ AKCIÓTERVEK FŐBB TARTALMI ELEMEI
Prioritás/Intézkedés/Konstrukció célja, tartalma Indikátorok Prioritás/Intézkedés/Konstrukció szintű pénzügyi keretek Támogatható tevékenységek Kiválasztási kritériumok

21 4. AZ AT-k JELENLEGI KÉSZÜLTSÉGI FOKA
A tárcák elkészítették az első verziókat novemberre – azóta továbbfejlesztés alatt állnak Összesen 9 akcióterv készül (5 TAMOP + 4 TIOP) Első előzetes akcióterveket kormány elfogadta  első pályázati kiírások 2007. január-februárban várhatók! Végleges akciótervek az OP-k elfogadásától függően áprilisára várhatók A konstrukció támogatási formája többféle lehet (normatív pályázat, automatikus pályázat, standard pályázat, közvetett támogatás, kiemelt program) – jellemző a kiemelt programok túlsúlya

22 5. További feladatok TAMOP 5. prioritás (Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése) forrásmegosztás a tárcák között nem rögzített, ennek megtörténtéig az akcióterv nem véglegesíthető TAMOP 5. prioritásán belül több terület támogathatósága kérdéses TAMOP 6. prioritás (KMR) nem készül külön AT, a többi prioritás tartalmazza DE: a KMR-re vonatkozóan sem rögzítettek a prioritáson belüli forrásarányok Arányosítás lehetősége a KMR prioritás „tehermentesítése” érdekében

23 2007 első negyedévében induló konstrukciók
Munkahelyi képzések: 1,1 Mrd Ft, automatizált pályázat Lépj egyet előre II., 5,6 Mrd Ft központi program Akadálymentesítés: 1,2 Mrd Ft, kétfordulós pályázat Új pálya (pedagógusok átképzése) 0,45 Mrd Ft, központi program és nyílt pályázat

24 2007 második negyedévében induló konstrukciók
Két pályázati hullám lehetséges: április, június-július a tárgyalások függvényében Számos központi program indulna (SZMM, OKM, EÜM) a tárcák tervei szerint NFÜ elvárás: csak biztosan támogatható területeken egyszerű konstrukciók

25 Köszönöm a figyelmüket!
Kiss Csaba Szakmai tanácsadó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: Fax:


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések