Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek A közművelődési intézmények szerepe és lehetőségei a felnőttképzésben Budapest, 2007. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek A közművelődési intézmények szerepe és lehetőségei a felnőttképzésben Budapest, 2007. január."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek A közművelődési intézmények szerepe és lehetőségei a felnőttképzésben Budapest, 2007. január 30.

2 A tervezés menete Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, Országos Területfejlesztési Koncepció a Kormány 2005 végén elfogadta Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) A Kormány elfogadta 2006. október 26-án Hivatalos benyújtás az EU-nak: 2006. december Operatív programok Első változatok 2006 április Második változatok 2006 október Társadalmi vita 2006 november Kormány elfogadta 2006 december Hivatalos benyújtás az EU-nak 2006 december Hivatalos tárgyalások: 2007 januártól-májusig Akciótervek Kidolgozás 2006 novembertől, elfogadás 2007 május

3 Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható 15 operatív program Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése Horizontális politikák

4 ÚMFT Prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

5 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

6 A TAMOP struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél

7 A TAMOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése15,23%154 Az alkalmazkodóképesség javítása21,04%185 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek21,04%185 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése12%106 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése18,81%166 Közép-Magyarország Régió11,80%104 Összesen100%900

8 A civil szféra szerepe a TAMOP megvalósításában  Kormányzati szándék: a civil szféra szerepét erősíteni a reformokkal összefüggésben is  A TÁMOP minden prioritásában lehetőséget kell biztosítani a civil szféra szereplőinek  Főként az állami feladatok kiszervezéséhez kapcsolódóan, de nem kizárólag, a kapacitások megerősítése is cél (szakember-képzés, infrastrukturális feltételek javítása)  Új eljárások (pl. a globális támogatás, és ún. közvetítő szervezetek alkalmazása)

9 A kulturális fejlesztések helye és szerepe a TÁMOP-ban Az OP átfogó, specifikus céljainak eléréséhez a közművelődés eszközrendszerére is szükség van. Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése – 5. prioritás tengely A társadalmi kohézió és az aktivitás erősítése a kulturális szolgáltatások fejlesztésével – 5.8 műveleti szint

10 TÁMOP 5.8 intézkedés célja és tartalma Az intézkedés célja a kulturális értékek megismerése érdekében a kulturális intézményrendszer nyitottabbá tétele, működési hatékonyságának javítása, az információkhoz való hozzáférés segítése. Közgyűjtemények szocio-kulturális szolgáltató, kultúraközvetítő szerepének erősítése, többek között múzeumpedagógiai szolgáltatások és digitális könyvtári tartalomszolgáltatás hatékonyságának ösztönzése által.

11 Indikatív forrásmegosztás 5.8 A társadalmi kohézió és az aktivitás erősítése a kulturális szolgáltatások fejlesztésével Tervezett keretösszeg 2007-13 között: 26 936,5 millió Ft 2008-ig: 3 750 millió Ft 2010-ig : további 12 046 millió Ft

12 A TIOP struktúrája Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése

13 A TIOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF Az oktatási infrastruktúra fejlesztése22,88%119 691,2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése51,96%271 816,2 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése19,16%100 230,9 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában6,00%31 387,6 Technikai segítségnyújtás 523 Összesen100,00%523 648,90

14 A kulturális fejlesztések helye és szerepe a TIOP-ban Az OP az oktatás, egészségügy, munkaügyi és szociális ellátórendszer és a kultúra-közművelődés intézményeinek reformját, átalakításuk támogatását, valamint a szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések és átalakítások biztosítását tűzte ki célul. A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában- 3. prioritás tengely. Cél: A szociokulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a foglalkoztatás bővítése, a gazdasági növekedés és a társadalmi aktivitás növelése érdekében

15 Intézkedések 3.4.1 Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás, és a közösségfejlesztés szolgálatában 3.4.2 Fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a munkaerő minőségének és adaptivitásának fejlesztése érdekében 3.4.3 Kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében

16 Indikatív forrásmegosztás A prioritás tervezett keretösszege 2007- 13 között : 31 318 millió Ft Ebből –2007-2008-ban felhasználható: 13 618 millió Ft –2009-2010-ben felhasználható: 14 382 millió Ft

17 AKCIÓTERVEK FUNKCIÓ MENETREND TARTALMA SABLONOK

18 1. FUNKCIÓK, JELLEMZŐK 2 évre készül, rögzíti az egyes ágazatok által megvalósítani kívánt fejlesztések főbb paramétereit Az OP-k és a pályázati kiírásokat „köti össze” OP-nként vagy prioritásonként készülhet Kormány általi jóváhagyást igényel Tartalmazza a későbbi pályázati programok, egyéb kiírások főbb pontjait Évente felülvizsgálatra kerül a tartalma, korrekció lehetséges

19 2. MENETREND Végleges AT-k Tárcák benyújtják a teljes, kész akciótervet OPTKB elfogadja FIT elfogadja Kormány elé kerül az akciótervek rövidített változata (OP-k elfogadását követően) Előzetes akciótervek az OP-k elfogadásáig Tárcák benyújtják az indítani kívánt konstrukciókat előzetes akcióterv formájában OPTKB elfogadja FIT elfogadja Kormány elé kerülnek az előzetes akciótervek sarokpontjai

20 3. AZ AKCIÓTERVEK FŐBB TARTALMI ELEMEI Prioritás/Intézkedés/Konstrukció célja, tartalma Indikátorok Prioritás/Intézkedés/Konstrukció szintű pénzügyi keretek Támogatható tevékenységek Kiválasztási kritériumok

21 4. AZ AT-k JELENLEGI KÉSZÜLTSÉGI FOKA A tárcák elkészítették az első verziókat 2006. novemberre – azóta továbbfejlesztés alatt állnak Összesen 9 akcióterv készül (5 TAMOP + 4 TIOP) Első előzetes akcióterveket kormány elfogadta  első pályázati kiírások 2007. január-februárban várhatók! Végleges akciótervek az OP-k elfogadásától függően 2007. áprilisára várhatók A konstrukció támogatási formája többféle lehet (normatív pályázat, automatikus pályázat, standard pályázat, közvetett támogatás, kiemelt program) – jellemző a kiemelt programok túlsúlya

22 5. További feladatok TAMOP 5. prioritás ( Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése) –forrásmegosztás a tárcák között nem rögzített, ennek megtörténtéig az akcióterv nem véglegesíthető –TAMOP 5. prioritásán belül több terület támogathatósága kérdéses TAMOP 6. prioritás (KMR) nem készül külön AT, a többi prioritás tartalmazza –DE: a KMR-re vonatkozóan sem rögzítettek a prioritáson belüli forrásarányok –Arányosítás lehetősége a KMR prioritás „tehermentesítése” érdekében

23 2007 els ő negyedévében induló konstrukciók  Munkahelyi képzések: 1,1 Mrd Ft, automatizált pályázat  Lépj egyet előre II., 5,6 Mrd Ft központi program  Akadálymentesítés: 1,2 Mrd Ft, kétfordulós pályázat  Új pálya (pedagógusok átképzése) 0,45 Mrd Ft, központi program és nyílt pályázat

24 2007 második negyedévében induló konstrukciók  Két pályázati hullám lehetséges: április, június-július a tárgyalások függvényében  Számos központi program indulna (SZMM, OKM, EÜM) a tárcák tervei szerint  NFÜ elvárás: csak biztosan támogatható területeken egyszerű konstrukciók

25 Köszönöm a figyelmüket! Kiss Csaba Szakmai tanácsadó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 472-2551 Fax: 06 1 354 39 11 www.hefop.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-TIOP, akciótervek A közművelődési intézmények szerepe és lehetőségei a felnőttképzésben Budapest, 2007. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések