Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárhasználati alapismeretek 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárhasználati alapismeretek 1."— Előadás másolata:

1 Könyvtárhasználati alapismeretek 1.
Dömsödy Andrea Könyvtárhasználati alapismeretek 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. szeptember 4.

2 Áttekintés I. félév 1. óra I. félév 2. óra II. félév 1. óra
információs problémamegoldás információs intézmények OPKM katalógus bibliográfiai hivatkozás I. félév 2. óra zh információk közlése II. félév 1. óra pedagógiában fontos adatbázisok hivatkozás netes forrásokra II. félév 2. óra zh közkívánatra

3 Információs műveltség (IM)
(information literacy) Az információs műveltség tudásunknak az a része, melynek segítségével eligazodunk az élet minden területéhez kapcsolódó információk közt, meg tudunk oldani információs problémákat, vagyis: felismerjük az információszükségletet, megkeressük és megszerezzük a szükséges információforrásokat, kinyerjük, feldolgozzuk, felhasználjuk és közvetítjük az információkat. Nemcsak a tudományos és a történészi életben.

4 Információs műveltség
médiaműveltség információs műveltség kritikai gondolkodás szellemi munka technikája számítástechnikai műveltség könyvtár(használat)i műveltség önálló tanulás kommunikációs képességek olvasási készség

5 Információs problémamegoldás (információs műveltség)
Tanulás - Keresés Tanulás (konstruktivista) Információs problémamegoldás (információs műveltség) információkkal, tapasztalatokkal való a felismert információigény kielégitése érdekében dinamikus interakciókon keresztüli aktív maga keresi, értelmezi, ütközteti az információkat tudásépítési majd megfogalmazza, kommunikálja folyamat egy tudatosan tervezett folyamatban (Koltay, 2007)

6 Ped. BA kompetenciák 1. Folyamatos önfejlesztés a segítő / asszisztensi szakmában Elfogadja, hogy a saját szakmai önfejlesztése, s folyamatos megújulása az alapja annak, hogy mások fejődését támogathassa. Tájékozottságra törekszik a pedagógiai kérdéseket, problémákat tárgyaló szakiro-dalomban, fogalomrendszerben személyes pedagógiai elveinek kialakítása érdekében. Képes szakmai szövegek önálló feldolgozására és értelmezésére saját szakmai fejlesztése és mások támogatása érdekében. Képes a munkájához kötődő egyszerűbb szakmai szövegek megfogalmazására és közös megbeszélésére. (A pedagógia …, é.n)

7 Ped. BA kompetenciák 2. Pedagógiai jelenségek, problémák felismerése, vizsgálata és tudományos igényű elemzése Elkötelezett a pedagógiai jelenségek problémaérzékeny, bizonyítékon alapuló, tudományos igényű megismerése iránt. Tájékozottságra törekszik a társadalomtudományi kutatások alapvető szakirodalmában, s ismeri az aktuális kutatások forrásait. (A pedagógia …, é.n)

8 Az információs problémamegoldás

9 Egy elképzelt helyzet Szemináriumi dolgozatot kell írnia saját iskolájának történetéről. Gondolja át, mit fog tenni ennek érdekében! Milyen lépésekben fog eljutni a kész dolgozatig?

10 Lépések 0. Problémafelismerés 1. A feladat értelmezése 2. Az információkereső stratégia kiválasztása 3. A stratégia kivitelezése, forráskeresés 4. A források értékelése 5. Az információk kinyerése 6. Megoldás 7. Értékelés (Dömsödy, 2006) - Az információs problémamegoldás lépései nagyon hasonlóak a tudományos kutatáséhoz. - kutatások is témájukban, céljukban, módszereikben nagyon különbözőek lehetnek. Így a következőkben leírt lépéseket, tanácsokat rugalmasan kell alkalmazni. Ez a leírás azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor tudatosan keresünk információt valamiről. Mindig akadnak olyan pontok, amikor vissza kell lépnünk egy korábbi szakasz tevékenységéhez

11 Érzések a folyamat (1-3.) közben
Kuhlthau modellje (Dickstein, 2005) A munka kezdete (2.) Nyugtalanság a munka teljesíthetőségével kapcsolatban Bizonytalanság Témakiválasztás (2.) Zűrzavar, összezavarodottság Néha szorongás A kiválasztás után rövid lelkesedés Várakozás a rá váró feladatokra Előzetes kutakodás (2-3.) Zavar Kétség, Bizonytalanság Néha fenyegetettség Szempont kialakítása (2.) Optimizmus A munka befejezésébe vetett bizalom Információgyűjtés (3.) Ráeszmélés, hogy az alapos munka fárasztó Magabiztosság a munka befejezését illetően Fokozott érdeklődés A keresés lezárása (3.) Megkönnyebbülés érzése Néha elégedettség - Néha csalódottság Ez egy más felosztás, csak a keresést részletezi

12 Információs intézmények

13 Intézménytípusok könyvtár levéltár múzeum könyv- és lapkiadó archívum
hírügynökség tartalomszolgáltató Internet könyv- és lapkiadó hivatalos és szakmai intézmények, szervezetek kormányzati szervek kutatóintézetek szakmai szervezetek tömegtájékoztatási intézmények információs iroda (pl.: EU, idegenforgalmi) ügyfélszolgálat irattár (Dömsödy, 2006) hivatalos és szakmai intézmények, szervezetek, melyek munkájuk során nagy mennyiségű információt állítanak elő gyakran intézményegységek

14

15 Könyvtárhasználók Jogok: Lehetőségek: Kötelességek:
információhoz való jog (nem a kölcsönzéshez) szolgáltatások igénybe vétele Lehetőségek: rugalmas, testre szabott szolgáltatások egy könyvtár olyan, amilyet használói igényelnek Kötelességek: használati feltételek betartása figyelembe venni a többi használó jogait (csend, értékmegóvás, határidő)

16 Könyvtári rendszer könyvtártípusok
nemzeti könyvtár, OSZK (hungarikum, köteles példány) közművelődési könyvtár, FSZEK szakkönyvtár, OFI-PKM (OPKM) iskolai könyvtár felsőoktatási könyvtár (Wesley) (elektronikus könyvtár, MEK) országos, megyei, települési, intézményi nyilvános, nem nyilvános rendszerszintű szolgáltatás: könyvtári információk, könyvtárközi kölcsönzés - A könyvtári munka, így a könyvtári kutatás alapja a rendszerezés, a rendszerben gondolkodás. Nem gyűjtheti egyetlen intézmény az összes publikált információt, és a használók egyes csoportjainak információs igényei nagyon különbözők A sajátos igények mellett viszont továbbra is fennáll az az igény és kötelezettség, hogy minden embernek joga minden publikált információhoz hozzájutni, ezért szervezték rendszerré a különböző könyvtártípusokat Ezek a szolgáltatások a digitális technika hatására nagymértékű minőségi fejlődésen mentek keresztül. Az internet segítségével ma már sok szolgáltatást nemcsak könyvtárakon, könyvtárosokon keresztül vehetnek igénybe az érdeklődők. Az elektronikus könyvtárak már nem kötődnek épületekhez, állományuk és szolgáltatásaik az interneten keresztül érhetők el.

17 visssza-kereshetőség
szakkvt-i gyűjtemény hazai nem publikált kötelespld. szolg-t elkerülő külföldi Bár a nemzeti könyvtárban elvileg a teljes szakirodalom is hozzáférhető, mégis a kutatóknak szükségük van a szakkönyvtárakra. szakmai részletes visssza-kereshetőség feltárás

18 OFI - PKM Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI-PKM) Korábbi név: OPKM (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) 1089 Bp., Könyves K. krt. 40. Népliget

19 Szolgáltatások www.opkm.hu könyvtári múzeumi kiadói
rendezvényszervezés A honlapon megmutatni: - a tevékenységi körönkénti honlaprészeket

20 Könyvtári gyűjtemény Törzsgyűjtemény: neveléstudomány, pszichológia, szociológia, kötelező olvasmányok Különgyűjtemények: Tankönyvtár közoktatási tk-ek a kezdetektől Iskolai értesítők kezdetektől (XVIII. sz.) Gyermek- és ifjúsági irodalom kezdetektől szép- és ismeretterjesztő irodalom is Muzeális Személyi hagyatékok Nagy László, Kemény Gábor, Weszely Ödön (Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja - Magyarországi Kontaktpont)

21 Elektronikus katalógusok használata

22 Adatbázis adat  adatmező  rekord  adatbázis  keresőfelület
visszakereshető mezők: szerző, főcím, sorozatcím, cím szavai, tárgyszó, szakjelzet, megjelenés éve, dokumentumtípus, nyelv Az adatbázisok keresőfelületei adatbázis-előállítókként, adatbázis-szolgáltatókként eltérő, de vannak olyan alapelvek és funkciók, melyek ismerete minden adatbázis használatakor előnyt jelent. Sőt az interneten való keresést lehetővé tevő keresőrendszerek is, az adatbázisokéhoz hasonló keresőfelületet nyújtanak, csak kevesebb pontosító lehetőséget kínálnak fel. Így ezeknek az eszközöknek a hatékony használatában is nagy segítséget nyújtanak az adatbázis-használattal kapcsolatos általános ismeretek.

23 Keresés - direkt keresés csonkolás ($ % …) logikai operátorok
parancssoros (CCL) űrlapos (ablakos) egyszerű, gyors összetett (több szempont, többféle kombináció) csonkolás ($ % …) Falus$ Bevezetés a pedagó$ logikai operátorok AND OR NOT Az adatbázisokban való keresésnek alapvetően két módja lehetséges a több szakértelmet és adatbázis-ismeretet igénylő, precízebb parancssoros keresés (CCL), és az űrlapos (ablakos) keresőfelület, melyben az egyes felajánlott mezők kitöltésén keresztül tudunk keresni. Ez utóbbi sokkal elterjedtebb, sokkal felhasználóbarátabb, sokkal könnyebb használni, mert nem kell ismerni az adatbázis parancsnyelvét, de „ezért cserébe” a speciális keresések terén kevesebb lehetőséget nyújt. egyszerű: Ez a keresési lehetőség nagyon hasznos és gyors például, ha olyan konkrét művet keresünk, aminek pontosan tudjuk a címét, vagy ha egy szerző összes művet szeretnénk kilistáztatni. az összetett, több szempontú, speciális … keresés (adatbázisonként eltérő megnevezés) több keresési szempont kombinálását teszi ehetővé

24 Logikai operátorok OR NOT AND középiskola Budapest NOT
országos, vidéki, külföldi középiskolák + általában OR minden középiskola és minden budapesti bármi AND budapesti középiskolák

25 Böngészés - indirekt kereshető elemek listáján keresztül lapozható
kijelzi a találatok számát segítségével ellenőrizhetünk pontosíthatunk leggyakrabban: szerző tárgyszó „Böngészés” (browse) választása esetén betekinthetünk az adatbázisban előforduló kereshető elemek listájába. Vagyis láthatjuk azt a listát, amit az adatbázisban egyáltalán szerepel. Ez fontos, hiszen ami itt nem szerepel, amit soha senki nem „töltött bele” arra szükségszerűen találat sem lesz. A lista elemei mellett (legtöbbször) láthatjuk, hogy hány rekordban szerepel az a kifejezés. Ha valamelyik kifejezés „mögött” álló rekordokat szeretnénk megnézni, akkor arra is van mód. Tehát böngészés során nem fejből, vagy a tárgyszójegyzékből választjuk ki a keresőkifejezéseket, és szerkesztjük meg a keresőprofilunkat, mint a direkt keresés során, hanem a kereshető kifejezéseket átböngészve válogatunk, előzetesen tájékozódunk. Például akkor használjuk, ha egy szerző nem tudjuk hogyan írj a nevét ha nem tudjuk a keresztnevét ha külföldi szerzők esetén nem vagyunk biztos a névelemek sorrendjében , írásmódjában keresünk egy megfelelő tárgyszót és nem áll rendelkezésünkre tárgyszójegyzék tárgyszóként keresünk egy tulajdonnevet és nem tudjuk hogyan használják az adatott adatbázisban ELTE Egyetemi Könyvtár, Aleph katalógus

26 Témára keresés Keresse a tárgyszót! Ne ragozza! a tárgyszójegyzékben
próbálkozással utalók követésével böngészésben főleg tulajdonneveket korszakokat, évszámokat releváns rekordokon Milyen más tárgyszavakat használtak rá? Ne ragozza! releváns = témához, céljaidhoz illeszkedő rekord = egy mű összes adata egy elektronikus katalógusban, mint egy katalóguscédula

27 Stratégiák irodalomkereséshez
I. Tájékozódó stratégiák Megadott bibliográfiából kiindulva a mű címe szerint a leggyorsabb Szerző szerint: a témakör kutatóinak munkái a kötelező irodalomjegyzéken szereplő szerzők munkái a kurzus oktatóinak munkái Cím szavaiban keresgélni a témánkat próbálkozás témánk kulcsszavaival Ha az oktató vagy konzulens (= témavezető) ajánl irodalmat, akkor azt mindig érdemes megnézni. Ha megadott bibliográfiád van, mindig nézd meg, hogy a mű, amit keresel az önálló vagy valaminek a része! Ha nem gépelési gyakorlatot akarsz végezni, akkor az esetek többségében elegendő a katalógusban csak a cím mezőt használni. Több adatot nem szükséges megadni, hiszen nagyon kevés az az eset, amikor azonos című művet is találunk. Ha valaminek a része, akkor a bennfoglaló művet kell keresned. Ha az In után folyóiratcímet látsz, akkor az a kérdés, hogy az adott folyóirat jár-e a könyvtárba. Ezt nem biztos, hogy a hagyományos katalógusból megtudod. Ha egy tanulmánykötetet látsz, akkor a katalógusban annak a címe alapján kell keresned, hiszen ha megvan a könyv, akkor a benne lévő tanulmánynak is meg kell lennie. Másrészt nem minden katalógus tartalmazza a tanulmánykötetek tanulmányait külön is (analitikusan). A cím szavaiban való keresés próba-szerencsén alapul, közel sem adhat teljes képet a téma irodalmáról. Akkor használjuk, ha nem találunk tárgyszót és meg akarjuk nézni, hogy azokat a műveket hogyan tárgyszavazták, amiknek a címében szerepel az általunk megfogalmazott kulcsszó vagy ha nem emlékszünk a keresett mű pontos címe, de egy konkrét, nem túl általános szó még megvan emlékeinkben ha az adatbázisban lévő művek nincsenek tartalmilag feltárva, tárgyszavazva (pl.: Matarka)

28 Stratégiák irodalomkereséshez
II. Célorientált, professzionális stratégák: tárgyszavak mentén témám kulcsszavait összegyűjtve, majd tárgyszavakká alakítva (tárgyszójegyzék használatával) újabb tárgyszavak gyűjtése a találatokon szereplő tárgyszavak áttekintésével rejtett bibliográfiák mentén olvasva, lapozgatva hivatkozási adatbázisok segítségével rejtett bibliográfia = egy mű végén található felhasznált irodalomjegyzék hivatkozási adatbázis = olyan szakirodalmi adatbázis, amiben az egyes művek rekordjai a felhasznált/hivatkozott művek mentén is össze vannak kapcsolva + keresni lehet arra is, hogy ki hivatkozta, kit hivatkozott (pl.: Web of Science)

29 További tanácsok az OPKM katalógusához

30 OPKM

31 OPKM WebOPAC Tartalma: könyvek cikkek, tanulmányok 1989-től
OPAC = online katalógus Tartalma: könyvek magyar 1984-től idegen nyelvű 1975-től cikkek, tanulmányok 1989-től gyermek- és ifjúsági irodalom 1976-tól közismereti tankönyvek 1980-tól elemi népiskolai tankönyvek teljességgel személyi hagyatékok Kemény Gábor, Várkonyi Hildebrand, Nagy László A fentiek teljesek, de már sok más korábbi is megtalálható, de azok retrospektív konverziója (utólagos gépre vitele) még folyik. De az egyéb korszakok teljességgel csak a cédulakatalógusban kereshetők.

32 Böngészés az OPKM-ben van önálló menüként is
de segítségként felkínálja az elemeket az egyszerű keresésben Az összetett keresési felületen viszont minden mezőt pontosan a teljes adattal (pl. teljes címmel ki kell tölteni), mert az adatbázis nem csonkol automatikusan. Pont azt fogja keresni, amit beírtunk. Vagy nekünk kell csonkolni ($). OPKM OPAC

33 Tárgyszójegyzék téma → tárgyszó
= az adatbázis által értelmezhető kifejezések kötött tárgyszójegyzék is lehet (pl.: OPKM) funkció: egységesítés szinonimák kizárására túl specifikus tárgyszavak kizárása A megfelelő tárgyszavakat akkor tudjuk megtalálni és segítségével a megfelelő keresőprofilt akkor tudjuk megszerkeszteni, ha nem mondatokban gondolkodunk a témánkról, hanem résztémákban, kulcsszavakban. Fel kell tudnunk képzeletbeli halmazokra bontani a szakirodalmat, és azokat a magunknak legmegfelelőbb módon az adatbázis számára is érthető módon kell összekapcsolnunk. majd a megfogalmazott tőszavakra, kifejezésekre bontott kulcsszavainkhoz megkeressük az adott adatbázisban használható tárgyszavat A szakirodalmi adatbázisok, mint az OPKM katalógusa is, kötött tárgyszójegyzékkel dolgozik. Ennek lényege, hogy a könyvtárosok kizárólag azokat a kifejezéseket használhatják, melyek a tárgyszójegyzéken szerepelnek. (Emellett még a tulajdonnevek megengedettek. Abból nem is lehetne az összes személy, intézmény, program … nevét felsorolni.) Funkciója: a szerzők szóhasználatától függetlenül az egy témáról szóló művek kerüljenek egy találati halmazba. Például az olvasónak mindegy, hogy lélekatnról vagy pszichológiáról szól a mű. Nem a szóhasználat a meghatározó. Így a hatékony, használható keresőprofil kialakításához, keresés lefolytatásához meg kell keresni a kulcsszavainkhoz, témánkhoz legjobban illeszkedő tárgyszavakat. (Ezek nem mindig a legkorszerűbb szakkifejezések, mert a „szaknyelvi divatoknak” megfelelően nem javítgatják át visszamenőlegesen az adatbázisokat.) Az OPKM tárgyszójegyzéke a Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék tartalmaz utalókat L = lásd: ha egy tárgyszó nem létezik, tiltott, akkor megmondja, mit van helyette használatban LM = lásd még: a témakörhöz nagyon hasonló tárgyszavakat ajánl H = helyett: megmutatja mi a tiltott, nem használt kifejezése A, N, F = angol, német, francia: abban segít, ha más nyelvű adatbázisokban keresnénk az adott témát. Az OPKM katalógusa magyar adatbázis, kizárólag magyar nyelvű tárgyszavakat használ. Az idegen nyelvű források esetén is!!! OPKM OPAC

34 OPKM OPAC keresés Knausz tanár úr művei könyvek az elmúlt 10 évből
Böngészés, mert kell a teljes név könyvek az elmúlt 10 évből Kiadás éve mezőbe: mű ≠ könyv vagyis a dokumentumtípus nem szempont megrovásról szóló művek Tárgyszójegyzékben találhatunk az OPAC által értelmezhető kifejezést A Kiadás éve mező az Összetett keresésben érhető el vagy egy konkrét évszámot tud értelmezni pl.: 2010 vagy egy időintervallumot: A dokumentumtípus is külön beállítható keresési szempontként nem azt keresi, amit a felirat alatt látunk, hanem amire rákattintunk könyv folyóiratcikk analitikus könyv (tanulmány egy tanulmánykötetben) Kötött tárgyszójegyzéket használ Csak a tárgyszójegyzéken szereplő tárgyszavak és a tulajdonnevek használhatók. Vagyis használd a tárgyszójegyzéket!

35 Találatok az OPKM-ben mennyisége megfelelő? OPKM OPAC
Ha nulla a találat egy adatbázisban, akkor gondolkodni kell, mit rontottunk el: rossz adatbázist használok (A mezőgazdasági könyvtárban keresem a tanulás tanítása témakört) elírtam valamit – Ezt az eredménystatisztikában (A … keresőkérdésre összesen x találat volt) tudom ellenőrizni. Hibalehetőségek: rossz adatmezőbe írtam (pl.: a szerző nevét a cím mezőbe) elgépeltem 1-2 betűt rosszul használtam a szóközöket (A szóköztöbbletre nem minden adatbázis érzékeny. Az OPKM-é igen.) nem írtam be a teljes nevet, címet és nem is csonkoltam (Van adatbázis, ami automatikusan csonkol, az OPKM-é nem.) nem létező tárgyszót használok túl sok szűkítő feltételt használok OPKM OPAC

36 Példányadatok - OPKM Kölcsönözhető? Ha olvasótermi, hol van?
OT = olvasaóterem Kölcsönözhető? Ha olvasótermi, hol van? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni) Van rá előjegyzés? A pedagógiai könyvekből egy soha nem kölcsönözhető (x-es).

37 Feladatok a) Falus Iván művei
Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort/eredménystatisztikát, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! a) Falus Iván művei

38 a) Megoldás? (OPKM) A " Szerző: 'Falus Iván művei'" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'Falusi Iván'" keresőkérdésre nem volt találat. A "Szerző: 'Falus Iván,'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt. A " Szerző: 'Falus Iván '" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'Falus'" keresőkérdésre nem volt találat. A " Szerző: 'Falus$'" keresőkérdésre kapott 166 találatból az első 10.

39 a) Megoldások OPKM: A " Szerző: ‘Falus Iván'" keresőkérdésre kapott 90 találatból az első 10. FSZEK: (AUTH "falus iván") 37 Vajon miből adódik a mennyiségi különbség? A különbség okai: az OPKM online katalógusa nemcsak a könyveket tartalmazza, hanem a folyóiratcikket, tanulmánykötetekben megjelent tanulmányokat is, az OPKM pedagógiai szakkönyvtár, Falus Iván pedig egy pedagógiai kutató, így szakmai műveit teljes körűen gyűjti az OPKM

40 Feladatok Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort/eredménystatisztikát, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! b) Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk., 2001): Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 435 p.

41 b) Megoldások? (OPKM) A " Szerző: 'Csapó Benő - Vidákovich Tibor'" keresőkérdésre nem volt találat. A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére'" keresőkérdésre nem volt találat.

42 b) Megoldások (OPKM) A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 3 találat volt. A " Szerző: 'Csapó Benő' AND Szerző: 'Vidákovich Tibor' AND Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt.

43 Bibliográfiai hivatkozás

44 Hivatkozni kötelező Okok: Módja etikai (más tollával ékeskedés)
jogi (plágium elkerülése) ellenőrizhetőségi (tudományos minőség) tájékoztatási (érdeklődő olvasóknak) Módja felhasznált irodalom jegyzéke + szó szerinti („”) és tartalmi idézés jelölése szöveg gondolat kép esetén is

45 Felhasznált irodalomjegyzék

46 Felhasznált irodalom jegyzéke
a mű végén bibliográfia, felhasznált irodalom, irodalomjegyzék címen betűrendben: szerző vezetékneve (azon belül a köv. adat) mindent, amit a műben hivatkozott azt is, amit felhasznált még egyértelműen azonosíthatóan segítenek a katalógusok az adatok megállapításában a mű formázásával összhangban függő behúzás hasznos következetes központozás magyar helyesírás szerint

47 A jegyzék tartalma szorosan a témáról szóló művek teljeskörűen
a téma elhelyezését, értelmezését segítő általánosabb művek legfrissebbek, legismertebbek közül néhány módszertani szakirodalom az alkalmazott módszerekre vonatkozó legfrissebb és/vagy legátfogóbb olyan művek, melyek tartalmukban, módszerükben hasonlóak azok, melyekből ötleteket tudunk meríteni (Elemzendő források) a téma elhelyezését, értelmezését segítő általánosabb művek Pl.: Az ötvenes évek gyermekképét vizsgálom a pedagógiai szaksajtóban, akkor hasznos lehet A gyermekkép fogalmát tisztázó forrás Az ötvenes évek történelmét, eseményeit bemutató mű A XX. század, az ötvenes évek pedagógiáját, iskolarendszerét bemutató mű olyan művek, melyek tartalmukban, módszerükben hasonlóak Pl.: A fenti témában hasznos lehet tartalmában módszertanában olyan mű, ami más korszak pedagógiai szaksajtójának gyermekképét vizsgálja ami az ötvenes évek gyermekképét vizsgálja bármi más forrásban (tk, regény, tv …) ami az ötvenes évek pedagógiai szaksajtóját mutatja be

48 Általános szabályok egy bibliográfián belül egy módszer helyesírás
vagy: név (év): … vagy hagyományos: szerző: cím … helyesírás a cím nagybetűvel kezdődik, az alcím is a folyóiratcímnél minden szó: Pl.: Új Pedagógiai Szemle, Könyv és Nevelés az írásjelek előtt nem kell szóköz rossz: Iskolakultúra , jó: Iskolakultúra, után kell szóköz rossz: Bp.,Műszaki jó: Bp., Műszaki

49 Általános szabályok nevek: vezetéknév  keresztnév oldalszám
vezetéknév szerint betűrendezünk minden katalógusban és bibliográfiában pl.: Bruner, James / Eco, Umberto / Falus Iván / Nádasi Mária, M. oldalszám ha terjedelem  mennyiség  tőszámnév  nincs pont 110 p. = 110 oldal p. = kb oldalnyi ha oldalszám  konkrét hely  sorszám  kell pont 110. p. = 110. oldalon található p. = oldalakon található

50 Tanácsok a bibliográfiához
Ügyeljen a kötelező bibliográfiai adatokra, azok következetes sorrendjére, a központozására, az egyes művek sorrendjére Segítenek a katalógusok de a katalógusban jóval több adat van, mint ami egy bibliográfiához kell! Az irányított beillesztéssel sok időt takaríthat meg.

51 A jegyzék egyes tételei

52 Egységesség Több stílus, adatsorrend létezik A kiválasztottat/kértet
következetesen kell követni

53 KÖNYV (önálló mű) szerzőség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme TANULMÁNY tanulmánykötetből szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám CIKK folyóiratban szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám NETES FORRÁS dokumentumtípusnak megfelelő adatok + URL, Utolsó letöltési dátum

54 Egyéb dokumentumtípusok
A hivatkozás logikája ugyanaz! Kell: Szerzőnek megfelelő adat Pl.: szerk., rend., festő Cím, alcím Kiadás helye Kiadónak megfelelő adat Pl.: stúdió Terjedelemnek megfelelő adat Pl.: perc, lap

55 Könyv (nyomtatott) szerzőség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme Eco, Umberto (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Kairosz, 255 p. Falus Iván (szerk., 1999): Didaktika, Elméleti alapok a tanítás tanulásához, 2. jav. kiad., Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 539 p.

56 Katalógusrekord értelmezése (OPKM)
Csapó Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás mérése, Kutatási zárótanulmány, Bp., NFI, 105 p.

57 Cikk (nyomtatott) szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, folyóirat száma, oldalszám Salomon, Gavriel (1997): Újszerű konstruktivista tanulási környezetek In: Iskolakultúra, 12., p. Vámos Tibor (1995): A technika: szolga In: Iskolakultúra, 8-9., p.

58 Katalógusrekord értelmezése
alcím szerző neve cikk (fő)címe folyóirat címe oldalszám megjelenés éve évfolyam szám Kerekes György (2005): Virtuális szabadegyetem, Felnőttképzés az interneten In: Felnőttképzés, 3. évf., 1. sz., p.

59 Cikk – katalógusrekord (OPKM)
Pethő László (2008): Egy felzárkóztató program tanúságai, Hancúroztam, csajoztam, felelőtlen voltam In: Felnőttképzés, 1. sz., p.

60 Tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám Comenius, Johannes Amos (1962): A könyvekről, az értelmi képzés fő eszközeiről In: Kovács Endre (Összeáll.): Comenius Magyarországon, Comenius Sárospatakon írt műveiből, Bp., Tankönyvkiadó, p.

61 Katalógusrekord értelmezése (OPKM)
Ez az írás ebben a tanulmánykötetben jelent meg Csapó Benő (1997): A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei In: Pőcze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése, Bp., OKI, p.

62 Netes forrás az URL nem elég!!! az Impresszum menü segít
az URL-t nyomtatásra szánt szövegben nem húzzuk alá, nem írjuk más színnel a mű jellegének megfelelően írjuk le ha cikk cikként, ha egy mű része, tanulmányként

63 Az 1. zh tartalma keresés elektronikus könyvtári katalógusban OPKM
FSZEK bibliográfiai hivatkozás könyv cikk tanulmány tesztkérdések órai előadás és prezentáció alapján kötelező irodalom alapján

64 Kötelező irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p. URL: html Utolsó letöltés: OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapja, Bp., OPKM, URL:

65 Ajánlott irodalom Bárdossy Ildikó et al (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése, Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei, Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz, Pécs – Bp., PTE, 383 p. Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 540 p. Katsányi Sándor – Könyves-Tóth Lilla (1998): Információ – könyv – könyvtár 2., Információkereső gyakorlatok éveseknek, Bp., Typotex, 154 p. Mező Ferenc (2002): A tanulás stratégiája, Debrecen, Pedellus, 227 p. Rozgonyi-Borus Ferenc – Kokas Károly (2002): Informatika középiskolásoknak, Számítástechnika és könyvtárhasználat, Szeged, Mozaik, 189 p. Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon, Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? 2. átd., bőv. kiad., Bp., Kossuth, 404 p.

66 Felhasznált irodalom Dickstein, Ruth ( ): History 597A, Teaching Methods and Practice, Tucson, The University of Arizona, URL: ments/MicrosoftWord-Kuhlthauchart_000.pdf Utolsó letöltés: Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p. URL: Utolsó letöltés: Tóvári Judit (Utolsó módosítás: ): Hogyan készítsünk hivatkozásokat a szakdolgozathoz, EKTF, URL: Utolsó letöltés:


Letölteni ppt "Könyvtárhasználati alapismeretek 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések