Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖNYVTÁRHASZNÁLA TI ALAPISMERETEK 1. Dömsödy Andrea Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. szeptember 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖNYVTÁRHASZNÁLA TI ALAPISMERETEK 1. Dömsödy Andrea Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. szeptember 4."— Előadás másolata:

1 KÖNYVTÁRHASZNÁLA TI ALAPISMERETEK 1. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. szeptember 4.

2 2 Áttekintés I. félév 1. óra ◦ információs problémamegoldás ◦ információs intézmények ◦ OPKM katalógus ◦ bibliográfiai hivatkozás I. félév 2. óra ◦ zh ◦ információk közlése II. félév 1. óra ◦ pedagógiában fontos adatbázisok ◦ hivatkozás netes forrásokra II. félév 2. óra ◦ zh ◦ közkívánatra

3 Információs műveltség (IM) (information literacy) Az információs műveltség tudásunknak az a része, melynek segítségével ◦ eligazodunk az élet minden területéhez kapcsolódó információk közt, ◦ meg tudunk oldani információs problémákat, vagyis:  felismerjük az információszükségletet,  megkeressük  és megszerezzük a szükséges információforrásokat,  kinyerjük,  feldolgozzuk, felhasználjuk  és közvetítjük az információkat. 3

4 Információs műveltség információs műveltség könyvtár(használat)i műveltség olvasási készség számítástechnikai műveltség kommunikációs képességek önálló tanulás kritikai gondolkodás médiaműveltség szellemi munka technikája 4

5 Tanulás - Keresés 5 Tanulás (konstruktivista) Információs problémamegoldás (információs műveltség) információkkal, tapasztalatokkal való a felismert információigény kielégitése érdekében dinamikus interakciókon keresztüli aktív maga keresi, értelmezi, ütközteti az információkat tudásépítésimajd megfogalmazza, kommunikálja folyamategy tudatosan tervezett folyamatban (Koltay, 2007)

6 Ped. BA kompetenciák 1. Folyamatos önfejlesztés a segítő / asszisztensi szakmában ◦ Elfogadja, hogy a saját szakmai önfejlesztése, s folyamatos megújulása az alapja annak, hogy mások fejődését támogathassa. ◦ Tájékozottságra törekszik a pedagógiai kérdéseket, problémákat tárgyaló szakiro-dalomban, fogalomrendszerben személyes pedagógiai elveinek kialakítása érdekében. ◦ Képes szakmai szövegek önálló feldolgozására és értelmezésére saját szakmai fejlesztése és mások támogatása érdekében. Képes a munkájához kötődő egyszerűbb szakmai szövegek megfogalmazására és közös megbeszélésére. 6 (A pedagógia …, é.n)

7 Ped. BA kompetenciák 2. Pedagógiai jelenségek, problémák felismerése, vizsgálata és tudományos igényű elemzése ◦ Elkötelezett a pedagógiai jelenségek problémaérzékeny, bizonyítékon alapuló, tudományos igényű megismerése iránt. ◦ Tájékozottságra törekszik a társadalomtudományi kutatások alapvető szakirodalmában, s ismeri az aktuális kutatások forrásait. 7 (A pedagógia …, é.n)

8 AZ INFORMÁCIÓS PROBLÉMAMEGOLDÁS

9 Egy elképzelt helyzet Szemináriumi dolgozatot kell írnia saját iskolájának történetéről. Gondolja át, mit fog tenni ennek érdekében! Milyen lépésekben fog eljutni a kész dolgozatig? 9

10 Lépések 0. Problémafelismerés 1. A feladat értelmezése 2. Az információkereső stratégia kiválasztása 3. A stratégia kivitelezése, forráskeresés 4. A források értékelése 5. Az információk kinyerése 6. Megoldás 7. Értékelés (Dömsödy, 2006) 10

11 Érzések a folyamat (1-3.) közben A munka kezdete (2.) Nyugtalanság a munka teljesíthetőségével kapcsolatban Bizonytalanság Témakiválasztás (2.) Zűrzavar, összezavarodottság Néha szorongás A kiválasztás után rövid lelkesedés Várakozás a rá váró feladatokra El ő zetes kutakodás (2-3.) Zavar Kétség, Bizonytalanság Néha fenyegetettség Szempont kialakítása (2.) Optimizmus A munka befejezésébe vetett bizalom Információgyűjtés (3.) Ráeszmélés, hogy az alapos munka fárasztó Magabiztosság a munka befejezését illetően Fokozott érdeklődés A keresés lezárása (3.) Megkönnyebbülés érzése Néha elégedettség - Néha csalódottság 11 Kuhlthau modellje (Dickstein, 2005)

12 INFORMÁCIÓS INTÉZMÉNYEK

13 13 Intézménytípusok könyvtár levéltár múzeum archívum hírügynökség tartalomszolgáltató Internet könyv- és lapkiadó hivatalos és szakmai intézmények, szervezetek ◦ kormányzati szervek ◦ kutatóintézetek ◦ szakmai szervezetek tömegtájékoztatási intézmények információs iroda (pl.: EU, idegenforgalmi) ügyfélszolgálat irattár (Dömsödy, 2006)

14 14

15 Könyvtárhasználók Jogok: ◦ információhoz való jog (nem a kölcsönzéshez) ◦ szolgáltatások igénybe vétele Lehetőségek: ◦ rugalmas, testre szabott szolgáltatások ◦ egy könyvtár olyan, amilyet használói igényelnek Kötelességek: ◦ használati feltételek betartása ◦ figyelembe venni a többi használó jogait (csend, értékmegóvás, határidő) 15

16 Könyvtári rendszer könyvtártípusok ◦ nemzeti könyvtár, OSZK (hungarikum, köteles példány) ◦ közművelődési könyvtár, FSZEK ◦ szakkönyvtár, OFI-PKM (OPKM) ◦ iskolai könyvtár ◦ felsőoktatási könyvtár (Wesley) ◦ (elektronikus könyvtár, MEK) országos, megyei, települési, intézményi nyilvános, nem nyilvános rendszerszintű szolgáltatás: könyvtári információk, könyvtárközi kölcsönzés

17 szakkvt-i gyűjtemény hazainem publikált kötelespld. szolg-t elkerülő külföldi szakmairészletes visssza- kereshetőség feltárás 17

18 OFI - PKM OFI - PKM Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI-PKM) Korábbi név: OPKM (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)  1089 Bp., Könyves K. krt. 40.  Népliget  www.opkm.hu  06-1-323-55-00 18

19 Szolgáltatások könyvtári múzeumi kiadói rendezvényszervezés www.opkm.hu 19

20 Könyvtári gyűjtemény Törzsgyűjtemény: neveléstudomány, pszichológia, szociológia, kötelező olvasmányok Különgyűjtemények: ◦ Tankönyvtár közoktatási tk-ek a kezdetektől ◦ Iskolai értesítők kezdetektől (XVIII. sz.) ◦ Gyermek- és ifjúsági irodalom kezdetektől szép- és ismeretterjesztő irodalom is ◦ Muzeális ◦ Személyi hagyatékok Nagy László, Kemény Gábor, Weszely Ödön ◦ (Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja - Magyarországi Kontaktpont) 20

21 ELEKTRONIKUS KATALÓGUSOK HASZNÁLATA

22 Adatbázis adat  adatmező  rekord  adatbázis  keresőfelület visszakereshető mezők: szerző, főcím, sorozatcím, cím szavai, tárgyszó, szakjelzet, megjelenés éve, dokumentumtípus, nyelv 22

23 Keresés - direkt keresés ◦ parancssoros (CCL) ◦ űrlapos (ablakos)  egyszerű, gyors  összetett (több szempont, többféle kombináció) csonkolás ($ % …) ◦ Falus$ ◦ Bevezetés a pedagó$ logikai operátorok ◦ AND ◦ OR ◦ NOT 23

24 Logikai operátorok 24 Budapestközépiskola AND budapesti középiskolák NOT országos, vidéki, külföldi középiskolák + általában OR minden középiskola és minden budapesti bármi AND OR NOT

25 Böngészés - indirekt kereshető elemek listáján keresztül lapozható kijelzi a találatok számát segítségével ◦ ellenőrizhetünk ◦ pontosíthatunk leggyakrabban:  szerző  tárgyszó 25 ELTE Egyetemi Könyvtár, Aleph katalógus

26 Témára keresés Keresse a tárgyszót! ◦ a tárgyszójegyzékben  próbálkozással  utalók követésével ◦ böngészésben főleg  tulajdonneveket  korszakokat, évszámokat ◦ releváns rekordokon  Milyen más tárgyszavakat használtak rá? Ne ragozza! 26

27 Stratégiák irodalomkereséshez I. Tájékozódó stratégiák ◦ Megadott bibliográfiából kiindulva  a mű címe szerint a leggyorsabb ◦ Szerző szerint:  a témakör kutatóinak munkái  a kötelező irodalomjegyzéken szereplő szerzők munkái  a kurzus oktatóinak munkái ◦ Cím szavaiban keresgélni a témánkat  próbálkozás témánk kulcsszavaival 27

28 Stratégiák irodalomkereséshez II. Célorientált, professzionális stratégák: ◦ tárgyszavak mentén  témám kulcsszavait összegyűjtve, majd tárgyszavakká alakítva (tárgyszójegyzék használatával)  újabb tárgyszavak gyűjtése a találatokon szereplő tárgyszavak áttekintésével ◦ rejtett bibliográfiák mentén  olvasva, lapozgatva  hivatkozási adatbázisok segítségével 28

29 TOVÁBBI TANÁCSOK AZ OPKM KATALÓGUSÁHOZ 29

30 OPKM www.opkm.hu 30

31 OPKM WebOPAC OPAC = online katalógus Tartalma: ◦ könyvek  magyar 1984-től  idegen nyelvű 1975-től ◦ cikkek, tanulmányok 1989-től ◦ gyermek- és ifjúsági irodalom 1976-tól ◦ közismereti tankönyvek 1980-tól  elemi népiskolai tankönyvek teljességgel ◦ személyi hagyatékok  Kemény Gábor, Várkonyi Hildebrand, Nagy László

32 Böngészés az OPKM-ben van önálló menüként is de segítségként felkínálja az elemeket az egyszerű keresésben 32 OPKM OPAC

33 Tárgyszójegyzék téma → tárgyszó = az adatbázis által értelmezhető kifejezések kötött tárgyszójegyzék is lehet (pl.: OPKM) funkció: ◦ egységesítés ◦ szinonimák kizárására ◦ túl specifikus tárgyszavak kizárása 33 OPKM OPAC

34 OPKM OPAC keresés Knausz tanár úr művei ◦ Böngészés, mert kell a teljes név könyvek az elmúlt 10 évből ◦ Kiadás éve mezőbe: 2001-2011 mű ≠ könyv ◦ vagyis a dokumentumtípus nem szempont megrovásról szóló művek ◦ Tárgyszójegyzékben találhatunk az OPAC által értelmezhető kifejezést 34

35 Találatok az OPKM-ben mennyisége megfelelő? 35 OPKM OPAC

36 Példányadatok - OPKM 36 Kölcsönözhető? Ha olvasótermi, hol van? Melyik raktári helyen, jelzeten? (Ezt kell felírni) Van rá előjegyzés? A pedagógiai könyvekből egy soha nem kölcsönözhető (x-es).

37 Feladatok Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort/eredménystatisztikát, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! a ) Falus Iván művei 37

38 a) Megoldás? (OPKM) 1. A " Szerző: 'Falus Iván művei'" keresőkérdésre nem volt találat. 2. A " Szerző: 'Falusi Iván'" keresőkérdésre nem volt találat. 3. A "Szerző: 'Falus Iván,'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt. 4. A " Szerző: 'Falus Iván '" keresőkérdésre nem volt találat. 5. A " Szerző: 'Falus'" keresőkérdésre nem volt találat. 6. A " Szerző: 'Falus$'" keresőkérdésre kapott 166 találatból az első 10. 38

39 a) Megoldások OPKM: A " Szerző: ‘Falus Iván'" keresőkérdésre kapott 90 találatból az első 10. FSZEK: (AUTH "falus iván") 37 Vajon miből adódik a mennyiségi különbség? 39

40 Feladatok Folytassa le a következő szempontoknak megfelelő keresést az OPKM webes könyvtári katalógusában! Megoldásként másolja ki a „Találatok” oldal tetején látható információs sort/eredménystatisztikát, mely azt mutatja meg, hogy ténylegesen milyen keresést hajtott végre! b) Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk., 2001): Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 435 p. 40

41 b) Megoldások? (OPKM) 1. A " Szerző: 'Csapó Benő - Vidákovich Tibor'" keresőkérdésre nem volt találat. 2. A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón, Tanulmányok Nagy József tiszteletére'" keresőkérdésre nem volt találat. 41

42 b) Megoldások (OPKM) A " Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 3 találat volt. A " Szerző: 'Csapó Benő' AND Szerző: 'Vidákovich Tibor' AND Cím: 'Neveléstudomány az ezredfordulón'" keresőkérdésre összesen 1 találat volt. 42

43 BIBLIOGRÁFIAI HIVATKOZÁS

44 Hivatkozni kötelező Okok: ◦ etikai (más tollával ékeskedés) ◦ jogi (plágium elkerülése) ◦ ellenőrizhetőségi (tudományos minőség) ◦ tájékoztatási (érdeklődő olvasóknak) Módja ◦ felhasznált irodalom jegyzéke + ◦ szó szerinti („”) és tartalmi idézés jelölése  szöveg  gondolat  kép esetén is 44

45 FELHASZNÁLT IRODALOMJEGYZÉK

46 Felhasznált irodalom jegyzéke a mű végén ◦ bibliográfia, felhasznált irodalom, irodalomjegyzék címen ◦ betűrendben: szerző vezetékneve (azon belül a köv. adat) mindent, amit a műben hivatkozott ◦ azt is, amit felhasznált még egyértelműen azonosíthatóan ◦ segítenek a katalógusok az adatok megállapításában a mű formázásával összhangban ◦ függő behúzás hasznos ◦ következetes központozás ◦ magyar helyesírás szerint 46

47 A jegyzék tartalma ◦ szorosan a témáról szóló művek teljeskörűen ◦ a téma elhelyezését, értelmezését segítő általánosabb művek legfrissebbek, legismertebbek közül néhány ◦ módszertani szakirodalom az alkalmazott módszerekre vonatkozó legfrissebb és/vagy legátfogóbb ◦ olyan művek, melyek tartalmukban, módszerükben hasonlóak azok, melyekből ötleteket tudunk meríteni ◦ (Elemzendő források) 47

48 Általános szabályok egy bibliográfián belül egy módszer  vagy: név (év): …  vagy hagyományos: szerző: cím … helyesírás ◦ a cím nagybetűvel kezdődik, az alcím is  a folyóiratcímnél minden szó:  Pl.: Új Pedagógiai Szemle, Könyv és Nevelés ◦ az írásjelek  előtt nem kell szóköz rossz: Iskolakultúra, jó: Iskolakultúra,  után kell szóköz rossz: Bp.,Műszaki jó: Bp., Műszaki 48

49 Általános szabályok nevek: vezetéknév  keresztnév  vezetéknév szerint betűrendezünk  minden katalógusban és bibliográfiában  pl.: Bruner, James / Eco, Umberto / Falus Iván / Nádasi Mária, M. oldalszám ◦ ha terjedelem  mennyiség  tőszámnév  nincs pont  110 p. = 110 oldal  110-125 p. = kb. 110-125 oldalnyi ◦ ha oldalszám  konkrét hely  sorszám  kell pont  110. p. = 110. oldalon található  110-125. p. = 110-125. oldalakon található 49

50 Tanácsok a bibliográfiához Ügyeljen a ◦ kötelező bibliográfiai adatokra, ◦ azok következetes sorrendjére, ◦ a központozására, ◦ az egyes művek sorrendjére Segítenek a katalógusok  de a katalógusban jóval több adat van, mint ami egy bibliográfiához kell! Az irányított beillesztéssel sok időt takaríthat meg. 50

51 A JEGYZÉK EGYES TÉTELEI 51

52 Egységesség Több stílus, adatsorrend létezik A kiválasztottat/kértet ◦ következetesen kell követni 52

53 53 KÖNYV (önálló mű) szerz ő ség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a m ű terjedelme TANULMÁNY tanulmánykötetből szerz ő ség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám CIKK folyóiratban szerz ő ség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám NETES FORRÁS dokumentumtípusnak megfelelő adatok + URL, Utolsó letöltési dátum

54 Egyéb dokumentumtípusok A hivatkozás logikája ugyanaz! Kell: ◦ Szerzőnek megfelelő adat  Pl.: szerk., rend., festő ◦ Cím, alcím ◦ Kiadás helye ◦ Kiadónak megfelelő adat  Pl.: stúdió ◦ Terjedelemnek megfelelő adat  Pl.: perc, lap 54

55 Könyv (nyomtatott) szerzőség (megjelenés éve): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme Eco, Umberto (2003): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Kairosz, 255 p. Falus Iván (szerk., 1999): Didaktika, Elméleti alapok a tanítás tanulásához, 2. jav. kiad., Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 539 p. 55

56 Katalógusrekord értelmezése (OPKM) 56 Csapó Ben ő (2005): Az el ő zetesen megszerzett tudás mérése, Kutatási zárótanulmány, Bp., NFI, 105 p.

57 Cikk (nyomtatott) szerzőség (év): cím, alcím In: folyóirat címe, folyóirat száma, oldalszám Salomon, Gavriel (1997): Újszerű konstruktivista tanulási környezetek In: Iskolakultúra, 12., 65- 75. p. Vámos Tibor (1995): A technika: szolga In: Iskolakultúra, 8-9., 40-43. p. 57

58 58 Katalógusrekord értelmezése szerző neve cikk (fő)címe alcím folyóirat címe megjelenés éve szám évfolyam oldalszám Kerekes György (2005): Virtuális szabadegyetem, Feln ő ttképzés az interneten In: Feln ő ttképzés, 3. évf., 1. sz., 51-54. p.

59 Cikk – katalógusrekord (OPKM) Peth ő László (2008): Egy felzárkóztató program tanúságai, Hancúroztam, csajoztam, felel ő tlen voltam In: Feln ő ttképzés, 1. sz., 29-30. p. 59

60 Tanulmány szerzőség (év): cím, alcím In: bennfoglaló dokumentum adatai, oldalszám Comenius, Johannes Amos (1962): A könyvekről, az értelmi képzés fő eszközeiről In: Kovács Endre (Összeáll.): Comenius Magyarországon, Comenius Sárospatakon írt műveiből, Bp., Tankönyvkiadó, 109- 119. p. 60

61 Katalógusrekord értelmezése (OPKM) Ez az írás ebben a tanulmánykötetben jelent meg Csapó Ben ő (1997): A tanulói teljesítmények értékelésének méréses módszerei In: P ő cze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellen ő rzése, Bp., OKI, 97-110. p. 61

62 Netes forrás az URL nem elég!!! az Impresszum menü segít az URL-t nyomtatásra szánt szövegben  nem húzzuk alá,  nem írjuk más színnel a mű jellegének megfelelően írjuk le  ha cikk cikként,  ha egy mű része, tanulmányként 62

63 Az 1. zh tartalma keresés elektronikus könyvtári katalógusban ◦ OPKM ◦ FSZEK bibliográfiai hivatkozás ◦ könyv ◦ cikk ◦ tanulmány tesztkérdések ◦ órai előadás és prezentáció alapján ◦ kötelező irodalom alapján 63

64 64 Kötelező irodalom Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p. URL: http://www.mek.oszk.hu/05400/05445/index.p html Utolsó letöltés: 2009.10.15. OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapja, Bp., OPKM, URL: http://www.opkm.hu

65 65 Ajánlott irodalom Bárdossy Ildikó et al (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése, Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei, Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz, Pécs – Bp., PTE, 383 p. Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 3. kiad., Bp., Műszaki Könyvkiadó, 540 p. Katsányi Sándor – Könyves-Tóth Lilla (1998): Információ – könyv – könyvtár 2., Információkereső gyakorlatok 12-18 éveseknek, Bp., Typotex, 154 p. Mező Ferenc (2002): A tanulás stratégiája, Debrecen, Pedellus, 227 p. Rozgonyi-Borus Ferenc – Kokas Károly (2002): Informatika középiskolásoknak, Számítástechnika és könyvtárhasználat, Szeged, Mozaik, 189 p. Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon, Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? 2. átd., bőv. kiad., Bp., Kossuth, 404 p.

66 66 Felhasznált irodalom Dickstein, Ruth (2005.11.): History 597A, Teaching Methods and Practice, Tucson, The University of Arizona, URL: http://www.library.arizona.edu/help/tutorials/courses/hist/597/docu ments/MicrosoftWord-Kuhlthauchart_000.pdf Utolsó letöltés: 2008.10.10. Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 2.) Bp., ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 58 p. URL: http://www.mek.oszk.hu/05400/05445/05445.pdf Utolsó letöltés: 2009.10.15. Tóvári Judit (Utolsó módosítás: 2005.03.07.): Hogyan készítsünk hivatkozásokat a szakdolgozathoz, EKTF, URL: http://www.ektf.hu/~tovarij/hivkesz.htm Utolsó letöltés: 2006.05.26.


Letölteni ppt "KÖNYVTÁRHASZNÁLA TI ALAPISMERETEK 1. Dömsödy Andrea Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. szeptember 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések