Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai könyvtár-pedagógiai kutatások a tanulás-tanítás szolgálatában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai könyvtár-pedagógiai kutatások a tanulás-tanítás szolgálatában"— Előadás másolata:

1 Hazai könyvtár-pedagógiai kutatások a tanulás-tanítás szolgálatában
Dömsödy Andrea Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ELTE PPK VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006

2 Fogalmak

3 A könyvtár-pedagógia fogalma
könyvtár-tudomány nevelés-tudomány pedagógiai tájékoztatás A könyvtártudomány és a pedagógia kapcsolódási területeit fogja össze pedagógiai megközelítésben. pedagógiai megközelítésben Cél az összekapcsolható és felhasználható területek integrálása egy szemlélet és célrendszer köré.

4 Főbb területei könyvtári ismeretszerzéssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat, (oktatás) személyiségfejlesztés, szokásformálás (nevelés) könyvtárhasználat tanítás (tantárgy-pedagógia) könyvtár-pedagógia tanítása könyvtári munkafolyamatok pedagógiai céloknak való alárendelése 1. A könyvtárban vagy könyvtári dokumentumok felhasználásával való ismeret­szer­zéssel, ismeretközvetítéssel, információkereséssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat. A könyvtár gyűjteménye, szolgáltatásai és a könyvtár használói közötti közvetítő tevékenység. Közvetlen célja a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások sokoldalú, gyakorlatias és élményszerű megismertetése. Hosszabb távú célja a könyvtárak, a könyvtári dokumentumok, szolgáltatások és az informálódás szükségletének felkeltése és ezáltal könyvtárhasználóvá nevelés. 2. A könyvtárhasználó, tanuló személyiségfejlődésének a könyvtárhasználat, infor­má­lódás során való előmozdításával foglalkozó tudományterület. 3. A könyvtárhasználat tantárgy tanításának-tanulásának és a kapcsolatos nevelési feladatok ellátásának módszereivel foglalkozó pedagógiai tudományág. Egyfajta tantárgy­pe­dagógia, melynek feladata az is, hogy könyv- és könyvtárhasználati ismereteket a tanítási-tanulási folyamatban elhelyezze. 4. A könyvtári munkafolyamatok nevelési céloknak és/vagy nevelési-oktatási intézmények tevékenységének alárendelt tervezése, szervezése, végzése. 5. A könyvtár-pedagógia másik fontos területe a pedagógusok és könyvtárosok felkészítése a könyvtárhasználat tanítására és a könyvtár használtatására mind szakmai mind módszertani szempontból. nevelési célok: önművelésre önálló tanulásra, önképzésre olvasóvá könyvtárhasználóvá nevelés oktatási célok: információs problémamegoldásra való felkészítés könyv- és könyvtárhasználati tudás fejlesztése szellemi munka technikáinak fejlesztése

5 A célokat megvalósító foglalkozások típusai

6 Tanulási megközelítés
Forrásalapú tanulás / tanóra A tanulók nem a pedagógustól kapják a tanuláshoz szükséges információkat, hanem információforrásokból maguk szerzik meg, gyűjtik össze, dolgozzák fel. Többforrású / többkönyvű tanulás / tanóra Olyan forrásalapú tanítási-tanulási helyzetek, melyek során a tanulók szükségszerűen többféle információforrást használnak a tanuláshoz szükséges információk összegyűjtéséhez. Könyvtári tanulás / tanóra a könyvtári, könyves környezet a pedagógiai többlet természetesen a pedagógus paradigmának megfelelő irányításával 3. a fentiekhez képest, mindkét típusra lehet jellemző, pl.: maga válogathat a források közül

7 Könyvtári megközelítés
Tartalom Helyszín könyvtári foglalkozás könyvtári óra könyvtári szakóra könyvtárhasználati foglalkozás tanóra könyvtárhasználati óra = a könyvtárhasználati ismeretek tanítására elkülönített tanóra könyvtárhasználati szakóra = a könyvtárhasználati ismeretek kiemelt hasznosítása egy szaktárgyi órán egyéb könyvtárhoz kapcsolódó foglalkozások, pl.: szakkörök könyvtárbemutató könyvtári rendezvény könyvtári = könyvtárban tartott, a helyszíne valamely könyvtár könyvtárhasználati = az óra témája, vagy kiemelt eszközei a könyvtárhasználathoz kiemelten kapcsolódnak Könyvtárbemutató foglalkozás?

8 Könyvtári szakóra szakóra a könyvtárban
könyvtárban tartott bármely tantárgyi tanóra, melyen az adott szaktárgyi tananyag feldolgozása során kiemelten használják a könyvtár információforrásait, eszközeit a tantárgyi elsajátítás érdekében információforrás = minden dokumentumtípus eszköz = minden tájékoztató eszköz minden információs eszköz (videó, számítógép …) minden egyéb eszköz (olló, ragasztó, fénymásoló, nyomtató …)

9 Hazai kutatások történeti áttekintés
röviden 70-es évektől erősödött fel a könyvtárhasználat oktatása, a könyvtárhasználatra nevelés tantervek, tankönyvek - kutatások

10 kutatás többkönyvű módszerek alkalmazásának követése
iskola tanulócsoport évfolyam Nagy Attila többkönyvű módszerek alkalmazásának követése 1 1+1 9-12. Barták Péter tanulási forrásközpont kialakításának követése (5) (1-8.) 9 1-12. 2001 Bondor Erika innovatív iskolai könyvtárak feltételrendszerének vizsgálata 15 - 2002/03 Dán Krisztina forrásalapú projektek követése 3 5 3.,7.,9.,10.

11 Közös célok a könyvtár és eszközeinek tanulásra, tanításra gyakorolt hatásának vizsgálata más szaktárgyakban való alkalmazási módszereinek kidolgozása és kipróbálása természetesen ezek közben nem volt megkerülhető a könyvtárhasználati felkészítés sem de itt nem álltak meg a könyvtárhasználat önmagában nem cél, inkább annak alkalmazása a tanulásban, munkában, életben

12 A kísérletek közös jellemzői
a többforrású tanulás-tanítás szemlélete, a könyvtár és az információforrások használtatása, a könyvtári szakórák, az önálló tanulás, a problémaközpontú megközelítés, a kritikus gondolkodás, a változatos módszerek, az olvasóvá-, könyvtárhasználóvá nevelés, mint kiemelt részcél

13 A kutatások egy lehetséges további útja
konstruktivista, gyermektudományi kutatások információról, könyvtárakról való elképzelések, nézetek feltárása tananyaggal tankönyvekkel módszerekkel összevetése

14 Néhány „adat” Mire jó? számítógép könyvtár tanulásra 22% 23% szórakozásra 81% 10% negatívum 0% 5% a tanulók könyvtárakra vonatkozó metaforáinak legjellemzőbb motívumai: tároló múzeum 3 isk., 5 tanulócsoport, 6. évf.

15 Nézetek a könyvtárról A könyvtár olyan, mint …
egy nagy, óriási lexikon. a kincstár. az internet csak sokkal több hely kell neki és majdnem ugyanannyi információt tárol. elzárt idegosztály. Állandóan csönd van. az unalom országa, vagy mint egy kuka: sok a szemét. Miért van szükség a könyvtár-pedagógia tartalmi és módszertani megújítására?

16 Felhasznált irodalom Barták Péter: Önálló ismeretszerzésre nevelés az iskolai könyvtárban, 2. kiad., Veszprém, OTTV, 1992., 102 p. Bondor Erika: Az iskolai könyvtárhasználat hazai innovatív példái, Néhány iskolai könyvtárunk eredményeinek gyakorlati szempontú bemutatása, Bp., OKI, 2002., 48 p., URL: ftp://ftp.oki.hu/ptk/konyvtar-bondor-iskolai.pdf Utolsó letöltés: Dán Krisztina – Haralyi Ervinné: A könyvtárra épülő szaktárgyi projektek jellege, szervezésük és megvalósításuk tapasztalatai = Csutor Béla (szerk.): Mesterfogások, Alkalmazott eljárások, módszerek és elemzések a pedagógia gyakorlatából, Bp., FPI, 2003.,  p. Dömsödy Andrea: Miért kellene ismernünk a gyerekek könyvtárképét? = Fordulópont, 2005/2. (28. sz.),  p. Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat – kritikus gondolkodás, Szócikkmásolástól a paródiaírásig, Bp., OSZK – Osiris, 2001., 223 p. Nagy Attila: A több könyvű oktatás hatása, Beszámoló egy gimnáziumi kísérletről (Pszichológia a gyakorlatban, 35.) Bp., Akadémiai, 1978., 146 p.

17 Köszönöm a figyelmüket!
Dömsödy Andrea VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006


Letölteni ppt "Hazai könyvtár-pedagógiai kutatások a tanulás-tanítás szolgálatában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések