Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazott gázkromatográfia II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazott gázkromatográfia II."— Előadás másolata:

1 Alkalmazott gázkromatográfia II.
WIREC Alkalmazott gázkromatográfia II. 2008. Rikker Tamás WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht.

2 Amiről szó lesz WIREC Az alkalmazás körülményei
Gyógyszeranalitikai alkalmazások Élelmiszeranalitikai alkalmazások Környezetanalitikai alkalmazások WIREC

3 A mai nap programja WIREC
Környezetanalitikai alkalmazások - szénhidrogének Metán, etán, etilén TPH VPH EPH PAH WIREC

4 Metán + Etén + Etán (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Miért érdekesek? Anaerob bomlás termékei Pl.: Cl2C=CHCl ClHC=CHCl H2C=CHCl H2C=CH2 Depógázok Hulladéklerakókra épülő mikroerőművek üzemanyagai WIREC

5 Metán + Etén + Etán (Környezetanalitika - szénhidrogének)
A gázkromatográfiás rendszer paraméterei Detektor: FID; Analitikai oszlop: Porapack-N 100/120 (1,83 m x 2 mm ID, üveg); Vivőgáz: H2 (5.0); Vivőgáz sebessége: 25 cm3/min (35°C); Injektálás: 5 µl víz / 500 µl gáz; Injektor hőmérséklete: 150°C; Detektor hőmérséklete: 250°C; Hőmérsékletprogram: 35°C (6 min). QL: 0,01 mg/dm3 víz / 1 v/v ppm (1/10000 v/v %) gáz Napi 1 pontos külső kalibráció WIREC

6 Metán + Etén + Etán (Környezetanalitika - szénhidrogének)
WIREC

7 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Total Petrol Hydrocarbons (Összes ásványolaj-eredetű szénhidrogén) MÓDSZERDEFINIÁLT PARAMÉTER!! A különböző módszerek, különböző kompromisszumok árán közelítik a definíciót A fogalom még a jogi elvárás szintjén sem egyértelmű WIREC

8 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Két lehetséges megközelítés: Vizsgáljuk a lehető legtágabb halmazt egy lépésben (TPH) Daraboljuk fel jól kezelhető részekre (EPH + VPH) WIREC

9 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
TPH egy lépésben GC – szűkebb halmaz, minőségi információval IR – tág halmaz, szinte semmi minőségi információval WIREC

10 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
TPH egy lépésben GC Cél: motorhajtó / kenő szénhidrogének (C5-C40) vizsgálata vizekből talajokból Problémák: Az extrahálószer legyen jó oldószere a célvegyületeknek, vízzel ne elegyedjen, jól elválasztható legyen, ne forduljon elő a mintákban jelentős koncentrációban! NINCS MEGOLDÁS!! WIREC

11 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
TPH egy lépésben GC - klasszikus megoldás WIREC

12 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
TPH egy lépésben GC - klasszikus megoldás Kompromisszumok: Csak C9/C10-től működik, tehát benzines szennyezésekre nem alkalmazható, lassú, pontatlan WIREC

13 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
TPH egy lépésben GC - kreatív megoldás Extrahálószer: n-Hexán n-Pentán (bp:36°C) Egy extrakciós lépés, nagy fázisarány Intenzív nyomásprogramozás Vegyületcsaládokhoz illeszkedő standardizálás Viszonylag vastag megosztófázissal rendelkező oszlop HP-ULTRA 2 (30m x 0,2mm x 0,33µm) WIREC

14 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
WIREC

15 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
WIREC

16 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
WIREC

17 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
WIREC

18 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Benzin és gázolaj WIREC

19 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Standardizálás 2,3,4-Trifluoro-toluol modellezi az aromásokat (mintához), n-Heptán az alifásokat (extrahálószerben) nC10 alattiakat a számítás szempontjából aromásnak tekintjük, a 2,3,4-TFT visszanyerésével korrigáljuk QL: 100 µg/dm3 ,ill mg/kg (1dm3 vízből, ill. 10 g talajból) WIREC

20 TPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Két lehetséges megközelítés: Vizsgáljuk a lehető legtágabb halmazt egy lépésben (TPH) Daraboljuk fel jól kezelhető részekre (EPH + VPH) WIREC

21 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Volatile Petrol Hydrocarbons (Illékony ásványolaj-eredetű szénhidrogének) MÓDSZERDEFINIÁLT PARAMÉTER!! Egy lehetséges értelmezés: Massachusetts Departement of Environmental Protection (MADEP WIREC

22 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
MADEP megoldás C5-C12 Alifás és aromás szénhidrogének Célvegyületek: Benzol, Toluol, Etil-benzol, Xilolok, Naftalin n-Pentán, 2-Metil-pentán, i-Oktán, n-Nonán Csoportok: C5-C8 alifások, C9-C12 alifások, C6-C10 aromások WIREC

23 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
MADEP megoldás Analitikai rendszer Purge & Trap – GC/PID-FID WIREC

24 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
MADEP megoldás A gázkromatográfiás rendszer paraméterei Detektor1: PID; Detektor2: FID; Analitikai oszlop: Restek RTX (105m x 0,53mm x 5µm); Vivőgáz: H2 (5.0); Vivőgáz sebessége: 6,8 cm3/perc constant flow; Injektálás: split 1:5; Injektor hőmérséklete: 250°C; Detektor1 hőmérséklete: 200°C; Detektor2 hőmérséklete: 250°C; Hőmérsékletprogram: 45°C (1 min), 3°C/min 100°C-ig, 8°C/min 160°C-ig, 20°C/min 230°C-ig (8min). WIREC

25 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Kihajtás és csapdázás (Purge & Trap) elve vízből Kiűzés és csapdázás U alakú edény mintával való feltöltése Gázextrakció, adszopció csapdán Termodeszorpció (Injektálás) WIREC

26 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
PID 9,8 eV fotonok ionizálják a molekulákat Az alifások jellemzően ezen érték felett, az aromások pedig ez alatt ionizálódnak. Ez teszi szelektívvé a detektort WIREC

27 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
VPH MADEP WIREC

28 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
VPH változtatások Purge & Trap helyett Headspace (szélesebb koncentráció-tartomány, robosztusabb rendszer) 105 m x 0,53 mm x 5 µm oszlopgeometria helyett 75 m x 0,47 mm x 3 µm ( gyorsabb elválasztás, keskenyebb csúcsok) Rtx kevert fázis helyett Rtx-1 (tisztább elválasztás) Célvegyület a n-Hexán és a n-Dekán is (kockázatelemzés) WIREC

29 VPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
VPH kromatogramok PID FID WIREC

30 Egyéb alkil benzolok összesen
VPH eredmények Komponens Mértékegység Benzol  µg/dm3 <0,2 Toluol  <1,0 Etil-benzol  Xilolok összesen  <5,0 Egyéb alkil benzolok összesen  <20,0 VAPH  n-Hexán  n-Dekán  VALPH  <25,0 VPH  WIREC

31 VPH alternatíva WIREC P&T v. HS – GCMS/FID
Biztosabb célvegyület-meghatározás Problémásabb csoportanalízis WIREC

32 EPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Extractable Petrol Hydrocarbons (Extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének) MÓDSZERDEFINIÁLT PARAMÉTER!! Egy lehetséges ( a legelterjedtebb) értelmezés: Massachusetts Departement of Environmental Protection (MADEP WIREC

33 EPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
EPH MADEP C10-C40 Alifás és monoaromás szénhidrogének A PAH-ok és erősen poláros vegyületek nem részei vizsgált vegyületek halmazának! WIREC

34 EPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
EPH MADEP Mintaelőkészítés: - n-Hexános extrakció 2x (talaj esetén aceton segédoldószerrel) - extraktum szárítása, koncentrálása - oszlopkromatográfiás tisztítás szilika fázison eluátum koncentrálása 1 cm3-re WIREC

35 EPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
EPH MADEP Alkalmazott standardok: - 1-klór-oktadekán, kísérő standard SSTD (az első lépésben kerül a mintához, min 50% visszanyerés elvárt) - 1,4-diklór-benzol, belső standard ISTD (az utolsó lépésben kerül a mintához, ez a számítás alapja) - 2-etil-naftalin, frakcionálást ellenőrző standard FCSTD (oszlopkromatográfiát ellenőrzi, max. 10% visszanyerés megengedett) - n-tetrakontán, frakcionálást kísérő standard FSSTD (oszlopkromatográfiát ellenőrzi, min. 90% visszanyerés elvárt) WIREC

36 EPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
EPH MADEP Mérési körülmények: - Injektálás: 2 µl splitless, (0,2 perc splitless idő) - Injektor hőmérséklete: 280 °C - Kolonna: HP-1 (15 m  0,25 mm  0,1µm) - Hőmérsékletprogram: 40 °C (2 perc), 15 °C/perc, 300 °C (7 perc) - Vivőgáz: hidrogén 5.0, 1,4 cm3/perc állandó sebesség - Detektor hőmérséklete: 300 °C QL: 10 µg/dm3 ,ill. 25 mg/kg 1 dm3 vízből, ill. 10 g talajból WIREC

37 EPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
EPH kromatogramok EPH CC WIREC

38 XPH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Gázkromatográfiás XPH mérések alkalmazhatósága WIREC

39 PAH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
PolyAromatic Hydrocarbons (Poliaromás szénhidrogének) Mintatípustól (vonatkozó rendelettől) függően 1, 6, 16, 19 célvegyület meghatározása Korábban HPLC-FLD(UV) meghatározás, ma jellemzően GCMS WIREC

40 PAH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Mintaelőkészítés: - n-Hexános extrakció 2x (talaj esetén aceton segédoldószerrel) - extraktum szárítása, koncentrálása - oszlopkromatográfiás tisztítás szilika fázison (elágazás az EPH előkészítésből, diklórmetános eluátum) - eluátum koncentrálása 1 cm3-re WIREC

41 PAH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Alkalmazott standardok: deuterált PAH-ok (5), extrakciós standard ESTD (az első lépésben kerül a mintához, a számítás alapja) 2-fluoro-bifenil, injektálási standard ISTD (az utolsó lépésben kerül a mintához, ez az ESTD visszanyerésének számítási alapja) 2-etil-naftalin, frakcionálást ellenőrző standard FCSTD (oszlopkromatográfiát ellenőrzi, min. 90% visszanyerés elvárt) WIREC

42 PAH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Mérési körülmények: - Injektálás: 2 µl pulsed splitless (1,5 perc splitless idő) - Injektor hőmérséklet: 300 °C - Kolonna: HP-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) - Hőmérsékletprogram: 50 °C (1,5 perc), 20 °C/perc 100 °C-ig, 6 °C/perc 320 °C-ig (5 perc) - Vivőgáz: hélium 6.0, 1,1 cm3/perc állandó sebesség - Transzferline hőmérséklete: 300 °C - Analízismód: Szelektív ionkövetés (SIM) WIREC

43 PAH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
Szelektív detektálás WIREC

44 PAH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
TIC kromatogram WIREC

45 PAH (Környezetanalitika - szénhidrogének)
QEDIT WIREC


Letölteni ppt "Alkalmazott gázkromatográfia II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések