Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11 Az előadások sorrendje ezután Próbálunk logikusan végighaladni a gyógyszer „születésétől” az embernek való beadásáig Nyilvánvaló, hogy ez a gyógyszerkutatással.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11 Az előadások sorrendje ezután Próbálunk logikusan végighaladni a gyógyszer „születésétől” az embernek való beadásáig Nyilvánvaló, hogy ez a gyógyszerkutatással."— Előadás másolata:

1 11 Az előadások sorrendje ezután Próbálunk logikusan végighaladni a gyógyszer „születésétől” az embernek való beadásáig Nyilvánvaló, hogy ez a gyógyszerkutatással kezdődik!

2 22 A gyógyszerkutatás szabályozása

3 33 Valóban gyógyszerkutatást végzünk? Biztos? Vagy „csak” biológiailag aktív anyagokkal kapcsolatban „kutatunk”? Ismétlés az elmúlt szemeszterből

4 44 Gyógyszerkutatás forgalmazható gyógyszerkészít- mény minél előbb figyelembe veszi, beépíti ami szükséges Biológiailag aktív anyagok kutatása publikáció, disszertáció… nem veszi figyelembe, csak a saját szakmai szabályait ami érdekes célja a gyógyszerengedélyezési (jog)szabályokat tárgya

5 55 A gyógyszerkutatás egymásra épülő fázisai „molekula- kutatás” a hatóanyag minőségének rögzítése” állatkísérletes toxikológia állatkísérletes farmakológia gyógyszerforma -fejlesztés a hatóanyag gyártásának rögzítése” gyógyszerforma gyártásának rögzítése humán klinikai vizsgálatok engedélyez- tetés időskála (megkezdés)

6 66 Lehet a gyógyszert célratörően „kutatni” és lehet „kutatgatni” valamilyen kutatási eredmény 1. ! engedélyezésre benyújtható a dokumentáció ! 2.? 3.!

7 77 Szabályozható-e a gyógyszerkutatás? Van, ami jogszabályokkal, közvetlenül állatkísérletek: általános elvek és egyes vizsgálatok minőségbiztosítása humán klinikai vizsgálatok Az összes többi jogszabállyal csak közvetve jogszabály megmondja, hogyan kell a dokumentációt összeállítani és benyújtani, s szakmai útmutatókkal („soft law”) közvetlenül

8 88 Az új gyógyszer „kutatása és kifejlesztése” Nálunk gyakran mondják: –a hatóanyag feltalálása a kutatás –s ebből gyógyszerformát fejlesztenek –Az angol R&D (research and development) értelme: ha kikutattak egy hatóanyagot, ebből akkor lesz gyógyszer, ha ki/továbbfejlesztik gyógyszerkészítménnyé! Nem választható szét és egyik sem magasabbrendű!

9 99 Tehát új gyógyszer: Új hatóanyagot találnak szintézis gyártás fizikai és kémiai minőség bomlási folyamatok Állatkísérletek farmakológia toxikológia Gyógyszerkészítmény-fejlesztés összetétel (ennek logikája) gyártás kémiai és gyógyszerforma-minőség eltarthatóság Klinikai vizsgálatok embereken A dosszié összeállítása, kísérőiratok, engedélyez é s „kémiai dosszié” indirekt szab. direkt szab (GMP) „nemklinikai dosszié” indirekt szab. direkt szab. (GLP) „kémiai- gyógyszerészeti dosszié” indirekt szab.

10 10 Kémiai-gyógyszerészeti kutatás Jogszabállyal tehát indirekt módon szabályozott. Miniszteri rendelet melléklete (közösségi irányelv alapján) megadja a forgalomba hozatali engedélyhez benyújtandó dokumentációk sorrendjét (nagyjából jelzi a kutatás logikus, egymásra épülő lépésit!) és tartalmát Rengeteg útmutató („soft law”) ad direkt szabályozást 10

11 11 Állatkísérletek általános jogi szabályozása 1998. évi XXVIII. (állatvédelmi) törvény: az állatkínzás és az állatkísérlet definiálása Az állatkínzás tilos (kivéve liba tollfosztása, liba-kacsa tömése), életének kioltása csak szükséges esetben és elkábítása után

12 12 Állatkísérletek, általában Külön Korm. r. is van (243/1998. XII. 31.)! Kísérleti állat: élő gerinces állat Az állatkísérletek szabályozása:csak engedéllyel rendelkező intézmény, csak oktatási-kutatási célból (szépítőszerhez pl. nem!), a lehető legkisebb számú állat, lehetőleg kábítás alatt

13 13 Állatkísérletek, általában Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság, ez először jóvá hagyja a vizsgálati tervet A vizsgálati tervet a a megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás engedélyezi, ez hatósági felügyeletet is gyakorol... A MÁB le is állíthatja a vizsgálatot…

14 14 A kísérletes toxikológiára vonatkozó, jogszabályban előírt minőségbiztosítási rendszer: a helyes laboratóriumi gyakorlat Good Laboratory Practice GLP

15 15 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról

16 16 Mire vonatkozik a GLP? A nem-klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatokra Mi ez? Új anyagok biztonságos kezeléséhez ismerni kell Op, Fp, Lobb.p., toxicitás, lebomlás a környezetben, stb. adataikat az engedélyeztetésükhöz!

17 17 Tehát a GLP: olyan minőségügyi rendszer, amely a nem-klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik, magában foglalja azok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és a zárójelentés kibocsátását

18 18 Milyen “engedélyezendő” új anyagokra vonatkozik? gyógyszerek (humán, állat) növényvédő szerek ipari/háztartási “kemikáliák”

19 19 A GLP által ellenőrzött vizsgálatok típusai Fizikai-kémiai Toxicitási (akut - krónikus, reprodukciós, magzati, karcinogenitás, lokális tolerancia, toxikokinetika) mutagenitási ökotoxikológiai vízi és szárazföldi szervezeteken (folytatódik)

20 20 A GLP által ellenőrzött vizsgálatok típusai (folytatás) Vízben-talajban-levegőben lebomlás, bioakkumuláció szermaradvány (növényvédőszer) mikroklímára, természetes ökoszisztémákra való hatás az előzőekkel kapcsolatos analitikai- klinikai vizsgálatokra (klinikai: állat!)

21 21 A gyógyszerkutatáshoz szükséges állatkísérleteket… …pontosabban: az új szerek nem-klinikai biztonsági („relatív ártalmatlansági”) és hatásossági vizsgálatait nagyon sok útmutató („soft law”) szabályozza – ezekről majd a forgalomba hozatal engedélyezését megelőző értékelésről szóló előadásban!

22 22 A humán klinikai vizsgálatok szabályozása §

23 23 Vigyázat, a jogi szabályozásban itt nagyon könnyű eltévedni… Az egészségügyi törvényben külön fejezet: Orvostudományi kutatások A gyógyszertörvényben fejezet a Klinikai vizsgálatokról 235/2009. (X. 20.) Korm. R. az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési szabályairól 35/2005. (VIII. 26.) EüM r. az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

24 24 De ha valaki ezzel foglalkozik: Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló Az orvosbiológiai kutatásokról szóló Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló EüM rendelet De jobb, ha végignézi a közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvényt is! 24

25 25 Ugyanis mi történt? A megbízók, klinikusok, a klinikai vizsgálatszervező cégek „sírtak”, hogy csökken a vizsgálatok száma, egyszerűsítsük a meglévő – kiváló – szabályozási rendszert Az EU Innovative Medicines Initiative keret- együttműködése hazai rendezvényein meg is állapodtunk… …de a minisztériumi (főleg IRM) jogászok beléptek… …és sokkal bonyolultabb lett, mint amilyen volt! 25

26 26 Dekódoljunk 1.„Emberen végzett orvostudományi kutatás”: minden ilyen kutatás, ami nem 2. és 3. (pl. új sebészeti technika…) 2.„Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata”: gyógyszernek szánt új szer Alcsoportja: beavatkozással nem járó vizsgálat (lásd később) 3.Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata: pl. új pacemaker 26

27 27 A logika azt diktálná, hogy… …az „orvostudományi kutatás” az általános, ennek része (mint „különös”) a „készítményekkel” végzett kutatás szabályozási szempontból azonban alapvető különbségek vannak közöttük, az utóbbi szigorúbb!

28 28 Ami azonos (később mindez érthető lesz) Mind a készítménnyel, mind az a nélkül végzett humán kutatás csak egészségügyi érdekből végezhető, hozzá vizsgálati terv informált beleegyezés (kiemelten: /korlátozottan/ cselekvőképtelen) engedély etikai jóváhagyás kell (más hasonlóságok is vannak)

29 29 Klinikai vizsgálat tehát Vizsgálati készítménnyel Ezzel, de „beavatkozással nem járó” –forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerrel, de azt nem a vizsgálat miatt kapja a beteg –nem térnek el az alkalmazási előírástól a beteggel semmi más nem történik, mint a „normál” kezelés során –az adatokat epidemiológiai módszerrel elemzik –(voltaképpen: szokásos módon kezelt betegek adatainak utólagos feldolgozása!) Orvostechnikai eszközzel Egyéb (pl. sebészet)

30 30 Klinikai vizsgálatok, 1 Vizsgálati készít- mények Vizsg. kész., beavatko- zással nem járó Orvos- technika Egyéb orvos- biológiai EngedélyezOGYIETT TUKEBEEKHÁNTSZ Region. Int., egyes eset: eü. miniszter Szakható- sága OEK (im- munológia) (OGYI, csak (szak- vélemény!) OGYI (ha benne gyógy- szer is) - Etikai szakható- ság ETT KFEB  ETT HRB Regionális EB

31 31 Klinikai vizsgálatok, 2 Vizsgálati készít- mények Vizsg. kész., beavatko- zással nem járó Orvos- technika Egyéb orvos- biológiai Jogorvoslat  (Bíróság) ETT Elnökség  (Bíróság) OTH Szakható- sága  ETT Elnökség ETT TUKEB A vizsgálatot ellenőrzi OGYI  EEKHÁNTSZ Regionális Intézet

32 32 (jelmagyarázat) ETT = Egészségügyi Tudományos Tanács, ennek etikai bizottságai: TUKEB = Tudományos Kutatásetikai Bizottság HRB = Humán Reprodukciós Bizottság KFEB = Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság

33 33 A valóságban ennél is bonyolultabb …de nem foglalkozunk minden részlettel Például a klinikai vizsgálati terv lényegesebb módosítása: A KFEB-nek 30 napja van Az OGYI-nak 22 napja Ezt Korm. R. írja elő: naptári nap Ezt közvetlenül nem írja elő jogszabály, a közigazgatási eljárási törvényből következik: munkanap!

34 34 Az egészségügyi tv. …általános szabályozásával kezdődik: Emberen végzett orvostudományi kutatások fejezet Általános, pl. új műtéti technikára is vonatkozik, de ez még a szerekkel való klinikai vizsgálatokra is

35 35 Emberen végzett orvostudományi kutatás Kizárólag új diagnosztikai eljárás, kezelési mód, megelőzés, rehabilitáció amely eltér a megszokott eljárástól és/vagy nem (teljesen) ismert anyagokkal/eszközökkel

36 36 Emberen végzett orvostudományi kutatás Feltételei (különböznek): Cselekvőképes Nem/korlátozottan cselekvőképes Sérülékeny/függő helyzetű személyek: külön-külön szabályozás

37 37 Orvosbiológiai kutatás cselekvőképes személyeken A kutatási tervet előzetesen engedélyezték (lásd később) Korábbi vizsgálatok alátámasztják a jogosságát A kockázat/haszon viszony megfelelő aránya Másképp (állaton, stb.) nem is lehet A személy beleegyezett

38 38 A személy beleegyezése Írásban adott beleegyezés szóbeli és írásbeli felvilágosítás után: önkéntes, bármikor visszavonható mi ez a vizsgálat, célja, ideje mi történik vele, kellemetlenségek (pl. éjjel felkeltik, vért vesznek) milyen előnye származhat kockázat, a kártalanítás módja ha nem vállalja: milyen egyéb lehetőségek a felelős személy (vizsg. vezető) neve

39 39 Kiemelt „személy”-típusok, akikre speciális szabályok vonatkoznak Cselekvőképtelen Korlátozottan cselekvőképes Cselekvőképes, de –sérülékeny –függő helyzetű

40 40 Orvostudományi kutatás cselekvőképtelen személyeken Minden előző érvényes, azzal a különbséggel, hogy Jogi képviselője egyezett bele A kutatás a személy érdekét szolgálja (kivételek lásd később!) Cselekvőképes személyen nem lehet

41 41 Orvostudományi kutatás korlátozottan cselekvőképes személyeken Lásd cselekvőképtelen, de azzal a különbséggel, hogy Jogi képviselője mellett maga is beleegyezett (gyermek is!)

42 42 Eltérés lehetséges az „a személy érdekét szolgálja” követelménytől Mind cselekvőképes, mind cselekvőképtelen vagy sérülékeny személyek esetében előfordulhat az eredmény - belátható időn belül - hasonló személyek érdekét szolgálja influenza-vakcina kipróbálása! minimális a kockázat az egészségügyi miniszter engedélye kell – „de ez vizsgálati készítményekkel végzett vizsgálatra nem vonatkozik!

43 43 “Sérülékeny” személyek Állapotos/szoptató nők: orvosbiológiai kutatásba csak akkor vonhatók be, ha –saját/gyermek/hasonló mások egész- ségügyi érdeke –máson nem is lehet az egészségügyi miniszter (az ETT véleménye ismeretében) engedélyezi – de nem „szerekkel végzett” esetben

44 44 Mikor lehet a személy beleegyezésétől teljesen eltekinteni Igen sürgős maga a beavatkozás, és az új eljárás igen nagy valószínűséggel az egyén egészségét szolgálja

45 45 Etikai bizottság Független Orvos, jogász, teológus, etikus, pszichológus tagjai

46 46 Orvostud. kutatás az emberi génállomány bevonásával Nem irányulhat a leszármazott génállományára új egyed létrehozására

47 47 A gyógyszertörvény a vizsgálati készítményekkel végzett klinikai vizsgálatokról Az engedélyezés határideje nettó 60 naptári nap, ebből az etikai bizottsági véleményezésé 42 nap Az OGYI engedélye kell Immunológiai készítmények esetében az OEK szakhatóságként közreműködik

48 48 Klinikai vizsgálatok, részletek 35/2005. (VIII. 26.) EüM r. az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

49 49 Mielőtt nekikezdenénk Néhány klinikai vizsgálati szakmai alapfogalom!

50 50 A klinikai vizsgálat fázisai Vizsgálati készítményekkel a klinikai vizsgálatokat több fázisban végzik ezek egymásra épülnek! minden újabb fázishoz az előző sikeres befejezése kell minden újabb fázis engedélyköteles

51 51 I. fázisú vizsgálat Kb. 6-20 személy, a vizsgálati készítmény tolerálhatóságának, biztonságosságának farmakokinetikájának bizonyos értelemben farmakodinámiájának vizsgálata egészséges önkénteseken néha (ha nagyon toxikus) betegeken AZ EMBER NEM NAGY PATKÁNY! =

52 52 II. fázisú vizsgálat Nagyságrendileg 100 betegen, a készítmény farmakológiai hatása alapján kiválasztott indikációban a hatásosság igazolása a dózis-hatás összefüggés megállapítása az optimális terápiás dózis meghatározása a biztonságosság és a tolerabilitás további vizsgálata

53 53 III. fázisú vizsgálat Nagyságrendileg több száz – ezer betegen ált. kontrollált, randomizált a hatásosság, biztonságosság, tolerabilitás igazolása speciális betegcsoportok bevonása A GYERMEK NEM KIS FELNŐTT! =

54 54 IV. fázisú vizsgálat A készítmény már forgalomban van! Az alkalmazási előiratának megfelelően vizsgálják cél: az előny/kockázat arány a biztonságosság-tolerálhatóság (ritka mellékhatások) további vizsgálata több történik a beteggel, mint az egyszerű kezelés során

55 55 A betegek ugyanarra a gyógyszerre nem egyformán reagálnak!

56 56 Nincs olyan gyógyszer, amitől a betegek 100%-a gyógyul!

57 57 Fázisokon kívül: bioegyenértékűségi vizsgálat Bioegyenértékűségi vizsgálat összehasonlító farmakokinetika (vér-, vizelet- szintek, intakt molekula vagy metabolit, éhes vagy jóllakott állapotban…)

58 58 Elrendezés Nyílt – kontrollált 2 (3) csoport vagy keresztezett (cross over) szimplavak vagy kettős vak (duplavak), általában randomizált

59 59 Szimplavak, kettős vak

60 60 Nyílt vizsgálat Minden vizsgálatba bevont beteg az új szert kapja

61 61 Keresztezett (gyakran bioegyenértékűség, vagy nagy inter- individuális szórások Először az egyik szert kapján, majd „kimosási periódus” (1-2 hét szünet), ezután a másikat 1 2

62 62 Kontrollcsoport Az egyik csoport (verum) az új szert kapja, a másik (kontroll) az összehasonlító (kontroll) szert (lehet placebo is) 1 2

63 63 Kontrollcsoport A kontroll: placebo vagy már ismert szer Szimplavak: a beteg nem tudja, hogy melyik „ágba” került Kettősvak: a vizsgáló orvos sem Randomizáció: a „homogén” betegek véletlenszerűen kerülnek az egyik vagy másik csoportba

64 64 Lépjünk tovább!

65 65 További definíciók, 1 Vizsgálati készítmény jogi okból nem nevezzük gyógyszernek investigational medicinal product, IMP hatóanyag vagy placebo gyógyszerformában, amit klinikai vizsgálat keretében vizsgálnak (az összehasonlító is lehet) Ide értendő, ha a jóváhagyott alkalmazási előírástól eltérően (adagolás, indikáció) használják, vagy a cél további adatgyűjtés

66 66 Tudjuk, mi az a placebo? Hatóanyagot nem tartalmazó gyógyszerforma És tudjuk, mi az a „nocebo- hatás”? Az emberek többsége a piros tablettát tartja erősebbnek vagy veszélyesebbnek!

67 67 További definíciók, 2 Klinikai vizsgálat (clinical trial) egy/több vizsgálóhelyen, egy/több vizsgálati készítménnyel, klinikai, gyógyszertani, farmakodinámiás hatása, nem kívánt gyógyszerhatásai, ADME, ártalmatlansága, előny/kockázat arány megállapítására, ide nem értve a beavatkozással nem járó vizsgálatokat

68 68 További definíciók, 3 Multicentrikus klinikai vizsgálat több helyszínen, ált. több országban egynél több vizsgáló által, a többi vizsgálati helyszín lehet EGT- tagállamban vagy harmadik országban is

69 69 Az esetleges etnikai faktorokat figyelembe kell venni

70 70 (FDA) „ …etnikai faktorok: az adott populáció genetikus és élettani (intrinsic), valamint kulturális és környezeti (extrinsic) jellemzői“ Etnikai faktorok

71 71 FDA: Classification of intrinsic and extrinsic factors

72 72 Pl. kórház is sokféle van… A Mayo klinika az USA-ban Afrikai kórház Kórház Bangladeshben

73 73 Orvosok, gyógykezelések… akupunktúra Ázsiában betegkezelés Malaysiában főorvos a volt Szovjet Közép- Ázsiában

74 74 További definíciók, 4 Egyenértékűségi vizsgálat equivalence study a vizsgálati készítmény és más gyógyszer bioegyenértékűségének (farmakokinetikai) vagy farmakodinámiás vagy terápiás egyenértékűségének megállapítása

75 75 Tovább definíciók, 5 Megbízó sponsor bármely (természetes, jogi) személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság aki/ami kezdeményezi, vezeti és/vagy finanszírozza a vizsgálatot Lehet maga a vizsgáló is! Ekkor mindenre köteles, amit a rendelet a „megbízó”-ra nevesít!

76 76 További definíciók, 6 Vizsgáló investigator orvos vagy fogorvos, aki adott helyen végzi a vizsgálatot Vizsgálatvezető principal investigator ha több vizsgáló is van, felelős vezetőjük

77 77 További definíciók, 7 Nem-kereskedelmi vizsgálat non- commercial trial a gyógyszeripartól független kutatók végzik, a gyógyszeripar részvétele nélkül ha az ipar csupán a szert adja ingyen adja, nem vesz részt

78 78 További definíciók, 8 Betegkövető lap Case Report Form nyomtatott/printelt, ebbe írják a kezelés- vizsgálat adatait Vizsgálói ismertető Investigator’s Brochure összefoglalja a gyógyszer preklinikai és/vagy előző klinikai vizsgálati adatait a vizsgáló számára, évente frissítendő a megbízó által

79 79 További definíciók, 9 Vizsgálati terv Protocol a vizsgálat célja, elrendezése, módszertana, beválasztási/kizárási kritériumok, statisztikai adatfeldolgozás, a monitorozási és a publikációs politika, módosítások Előzetesen elkészített leírás + a módosításai

80 80 További definíciók, 10 Vizsgálati alany Subject a vizsgálatban való részvételre felkért személy, rajta vagy a vizsgálati készítményt alkalmazzák, vagy kontrollszemélyként vesz részt

81 81 További definíciók, 11 Beleegyező nyilatkozat Informed consent a vizsgálatban való részvételre felkért cselekvőképes személy, ill. korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy esetén a jogi képviselő nyilatkozata (megértette, hogy miről van szó és vállalja a részvételt)

82 82 Két olyan definíció következik, amely nem csak klinikai vizsgálatok, hanem a forgalomban lévő gyógyszerek esetében is használt: nemkívánatos mellékhatás nemkívánatos esemény

83 83 További definíciók, 12 Nemkívánatos esemény adverse event a vizsgálati készítménnyel kezelt személy egészségügyi állapotában beállt kedvezőtlen változás ami nem áll szükségszerűen oki kapcsolatban a kezeléssel valószínűleg nem az okozta… beteg kiesik az ágyból, elüti egy autó…

84 84 További definíciók, 13 (nem kívánatos) Mellékhatás adverse reaction a vizsgálati készítmény bármely adagjának alkalmazása mellett a kezelt személy egészségügyi állapotában beállt kedvezőtlen változás ami feltehetően összefüggésben áll a vizsgálati készítménnyel valószínűleg az okozta…

85 85 További definíciók, 14 Súlyos mellékhatás és nemkívánatos esemény serious… a vizsgálati készítmény bármely adagjának alkalmazása mellett az alany életveszélybe kerül kórházi kezelése meghosszabbodik, maradandó károsodás vagy születési rendellenesség lesz, vagy meghal

86 86 További definíciók, 15 Nem várt mellékhatás unexpected… amely jellege vagy súlyossága eltér a vizsgálói ismertetőben, ill. engedélyezett szer esetén az alkalmazási előírásban szereplőtől

87 87 Tovább definíciók, 16 Toborzás recruitment a klinikai vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatónak az OGYI által engedélyezett nyilvános felhívása a célból, hogy az általa ellátott betegeken túl másokat is bevonjon egy vizsgálatba Kizárólag cselekvőképes vizsgálati alanyok részére Semmi reklámjelleg, a készítmény és a gyártó neve sem szerepelhet

88 88 Toborzás A vizsgáló egészségügyi szolgáltató: –Saját honlap –Nyomtatott sajtó Megbízó, szakmai és betegszervezetek –Saját honlap 88

89 89 További definíciók, 17 Inspektor hatósági helyszíni ellenőr, aki a beteg adataiba is betekinthet, ezért egészségügyi diplomás Monitor a cég által megbízott GCP-szakértő, aki a cég nevében sűrűn ellenőriz

90 90 Általános szabályok A vizsgálati alany jogai, biztonsága, jólléte elsődleges, a tudomány és a társadalom érdekei másodlagosak Ezért a kutatás alanyát érintő kockázatot minimálisra kell csökkenteni

91 91 Általános szabályok, 2 Nem helyettesítheti a kezelést –Nem lehet: „a jövő héttől úgyis részt vesz egy klinikai vizsgálaton, most nem kezeljük” Ha reproduktív korúakon: kiemelten kell vizsgálni: befolyásolhatja-e? Az alany egészségügyi állapotát a bevonás előtt és folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni kell –bevonható-e? Az „egészséges önkéntes” gyakran nem egészséges –nem veszélyeztetjük-e?

92 92 Fizetség, kompenzáció A vizsgálatba bevontak számára! Fizetés: csak –nem-terápiás célú farmakokinetikai –ilyen interakciós –I. fázis –bioegyenértékűségi Betegeknek csak kompenzáció (költségtérítés) ált. egész- séges

93 93 Tájékoztatás Szóban, írásban, magyarul, számára érthetően Rögzíteni kell a dokumentumban: cselekvőképes-e A tájékoztató iratból és a beleegyező nyilatkozatból 1-1 pld. az intézményi dokumentációban és a bevont személynél

94 94 Az írásos tájékoztató, legalább: A vizsgálat azonosító adatai ez: vizsgálat, ideje, hányan, menete, a beavatkozások jellege, gyakorisága, egyéb elfogadott kezelési lehetőség, a már megkezdett kezelés (ha volt) megszakításának esetleges következményei...

95 95 Az írásos tájékoztató (folyt.) a várható kockázatok, kitérve arra, hogy lehetnek előre nem láthatók is mi az előny, vagy: hogy a konkrét személy részére ilyen nem várható az egyes csoportokba való vélet- lenszerű besorolás valószínűsége

96 96 Az írásos tájékoztató (folyt.) kár esetén kezelés, kártalanítás, a felelősségbiztosító megnevezése a költségtérítés, ha van ilyen a beleegyezést bármikor indoklás nélkül visszavonhatja az adatkezelési szabályok

97 97 Az írásos tájékoztató (folyt.) kerülhet placebo-csoportba, mit jelent ez a vizsgálati készítmény rövid ismertetése mi lesz vele a vizsgálat után (további ellátások, ha szükséges)

98 98 A beleegyező írásos nyilatkozat a vizsgálat azonosító adatai az egészségügyi intézmény neve a vizsgálatvezető és a tájékoztató orvos neve, beosztása, munkaköre a bevont személy adatai, TAJ száma, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen esetén a törvényes képviselőé is

99 99 A beleegyező írásos nyilatkozat (folyt.) A beleegyezést tájékoztatás után, befolyástól mentesen, annak tudatában adta, hogy az bármikor visszavonható az aláírás kelte a vizsgálatvezető vagy a tájékoztatás adó aláírása a nyilatkozattevő aláírása (ez a tájékoztató íven is!)

100 100 Tanúk? Csak akkor, ha a nyilakozattevő (vagy törvényes képviselője) analfabéta akkor 2 független tanú

101 101 A felvilágosítás további szabályai Ha új információ merül fel: az egészet meg kell ismételni Korlátozottan cselekvőképes: maga is (cselekvőképessége által meghatározott mértékben) Kiskorú: pedagógiai gyakorlattal rendelkező személy is legyen jelen

102 102 Kiskorúakon végzett vizsgálatok: ha nélkülözhetetlen a felnőtteken végzett vizsgálatok validálásához kapcsolatban van azzal a kórképpel, amiben szenved a kiskorú véleményét – amennyiben lehetséges – figyelembe vették folytatódik

103 103 Kiskorúakon végzett vizsgálatok 2 ha a helyzetértékelésre képes kiskorú nem akarja: nem lehet bevonni! az etikai bizottság gyermekgyógyász szakértőt is igénybe vett

104 104 Cselekvőképtelen nagykorúak Ha a személy nemet mond, akkor is el kell fogadni, ha cselekvőképtelen Ha még cselekvőképes állapotában nemet mondott: később sem vonható be Ha cselekvőképessé válik vizsgálat közben (pl. a kezeléstől): tájékoztatni kell

105 105 Cselekvőképtelen nagykorúak, 2 Bevonhatók, ha várható, hogy a vizsgálat előnyükre szolgál cselekvőképesen nem lehet (pl. pszichiátriai beteg)

106 106 Az engedélykérés előzetes feltételei Ha a megbízó mást bíz meg a vizsgálat szervezésével (Contact research organisation, CRO) akkor is ő felelős (Jogi képviselőjének) Székhelye az EGT-ben kell, hogy legyen

107 107 Készítménnyel végzett humán vizsgálat engedélyezése M.o.-on Vizsgálóhely Megbízó ill. CRO Előzetes megegyezés OGYI ETT KFEB 42 nap 60 nap EudraCT No megvan

108 108 Az engedély OGYI adja (az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága: KFEB egyetértésével: szakhatósági vétójog). Immunológiai szer: az OEK szakhatóságként az OGYI értékelésében közreműködik

109 109 Engedélyezési eljárás Kérelem az OGYI-hoz OGYI-értékelés (preklinika, eddigi klinika, szakmai indokoltság, a módszerek alkalmasak, a terv megfelelő-e, a kockázat kisebb, mint a várható terápiás előny, gyógyszerészeti-minőségi kérdések, toborzás)

110 110 Engedélyezési eljárás (folyt.) KFEB: etikai-szakmai értékelés (tudományosan megalapozott-e homeopátia? megkapják-e a kellő ellátást, kockázatbecslés, a vizsgálatvezető szakmai alkalmassága, az egészségügyi intézmény feltételei, a tájékozta- tás és a beleegyező nyilatkozat megfele- lősége, indokolt-e a placebo, a biztosítás megfelelő fedezetet ad-e…)

111 111 Etikai-szakmai értékelés (folyt.) …a személyek költségtérítése, a vizsgálatban résztvevő és a vizsgáló díjazása, a toborzás, beválasztás módja, állapotos, szabadságában korlátozott, (korlátozottan) cselekvőképtelen-e, ennek indokoltsága, a személyes adatok kezelése, a vizsgálói ismertető tudományos adattartalma

112 112 Etikai-szakmai értékelés (folyt.) A KFEB maga is föltehet kérdéseket a kérelmezőnek Írásos vélemény: megfelel módosítást kér nem felel meg Ha többhelyszínű és már egy EU tagállam etikai bizottsága hozzá járult, ezt figyelembe veszi

113 113 Az OGYI engedélyező határozata Rögzíti a résztvevők számát, nemét, korát (vizsgálóhelyenként!) a megbízó, vizsgáló intézmény és a vizsgálatvezető adatait, a vizsg. várható időtartamát. Melléklete a KFEB etikai véleménye Ezek foglalkozási szabályoknak minősülnek

114 114 Foglalkozási szabály El lehet térni, de abban a tudatban, hogy per esetén a Bíróság a foglalkozási szabályt veszi alapul („az ilyen esetben elvárható”), tehát csak akkor nem ítélik el, ha meg tudja indokolni, hogy az adott körülmények között miért volt szükséges az eltérés

115 115 IKEB Intézeti Kutatás-Etikai Bizottság Feladata a vizsgálati alanyok jogainak, biztonságának védelme, a vizsgálati terv helyszíni végrehajtásának figyelemmel kísérése (maga nem engedélyez!)

116 116 Mellékhatás-jelentések Súlyos mellékhatás/nem kívánt esemény: a vizsgálatvezető 15 napon belül az OGYI-nak, a KFEB-nek és az érintett EGT-tagállamoknak, valamint a többi vizsgálónak

117 117 Mellékhatás-jelentések (folytatás) Halált okozó, életet veszélyez-tető mellékhatás gyanújáról is <7 nap OGYI, KFEB, többi érintett EGT-hatóság, majd +8 napon belül az utánkövetés útján nyert adatokat és jelentés a többi vizsgálónak

118 118 Mellékhatás-jelentések (folytatás) A megbízó nyilvántart minden, akárhol észlelt súlyos ADR/ADE (gyanú) jelentést Évente 1 alkalommal jelentés az OGYI- nak, a KFEB-nek és az érintett EGT- hatóságoknak

119 119 Mellékhatás-jelentések (folytatás) Az OGYI minderről nyilvántartást vezet a nem-kereskedelmi vizsgálatok esetében minden súlyos, nem várt mellékhatást jelent az Európai Gyógyszerügynökségnek (Kereskedelmi vizsgálat esetén ugyanezt a megbízó)

120 120 A klinikai vizsgálatok helyszíni ellenőrzése OGYI: a vizsgálati készítmény GMP szerinti gyártását az adatok dokumentálását a vizsgálóhelyen a GCP betartását a vizsgálatra engedélyezett készítményeket

121 121 OGYI-ellenőrzés Az OGYI évente legalább 1 alkalommal a GCP szerint ellenőrzi a KFEB (a kijelölt etikai bizottság) működését is 121

122 122 A vizsgálati minták gyártása Gyártás, címkézés: a GMP speciális fejezete (gondoljunk arra, hogy kontroll, esetleg placebo: speciális címkézés!) IV. fázisú: értelemszerűen forgalomban lévő gyógyszerrel, de fel kell tüntetni: “Vizsgálati minta, kereskedelmi forgalomba nem hozható”

123 123 Ha egészségügyi károsodás gyanúja Azonnal fel kell függeszteni! Az OGYI saját ellenőrzése alapján akkor is, ha szabálytalanságot észlel a vizsgálat tudományos megalapozottsága kétséges Feltételhez kötheti, vagy megtilthatja a folytatást Ekkor értesítés: KFEB, érintett EGT tagállamok

124 124 Ha a megbízó függeszti fel Értesíti azonnal az OGYI-t (az OGYI a KFEB-et) és minden vizsgálóhelyet Módosítások a vizsgálati tervben Ugyanaz az eljárás, mint az engedélyezés során

125 125 I. fázisú vizsgálóhelyek előzetes minősítése Magyarországon Az OGYI előzetes minősítésével Az intézményvezető kéri Klinika, kórházi osztály OGYI helyszíni (GCP) szemle, majd határozat

126 126 Az I. fázisú vizsgálóhely tárgyi feltételei Az aktív betegellátástól elkülönített intenzív oszt. háttér a központi ügyeletre előírt minimális gép-, műszerpark (kivéve a szülészeti egységcsomagot és a gépkocsit)

127 127 Az I. fázisú vizsgálóhely személyi feltételei A vizsgálóhely vezetője klinikai szakmából szakorvos klinikai farmakológiai szakvizsga A vizsgálatvezető: klinikai szakmából szakorvos klinikai farmakológiai szakvizsga

128 128 Az II. fázisú vizsgálóhely tárgyi feltételei Klinikai vagy kórházi fekvőbeteg- osztály vagy szakambulancia van intenzív osztályos háttér van megfelelő diagnosztika megfelel a más jogszabály személyi tárgyi felételeinek (az adott vizsgálathoz)

129 129 Az II. fázisú vizsgálóhely személyi feltételei A vizsgálatvezető megfelelő klinikai szakmából szakorvos klinikai farmakológiai szakvizsga vagy <5 év egyetemi GCP-tanfolyam ha gyermekek is: a vizsgálók között gyermekgyógyász is

130 130 Az egyéb klinikai vizsgálóhely Intézményi osztály(os háttér) feleljen meg az ált. minimumfeltételeknek Háziorvos: ha az előzővel szerződése van, háziorvosi (csecsemő-, gyermekgyógyászati) szakvizsga, egyetemi GCP-tanfolyam

131 131 Placebo alkalmazása: OGYI – KFEB közös módszertani levél

132 132 Placebo alkalmazása 1. Ha a kezelés elhalasztása nem jelent jelentős veszélyt a beteg számára és az új kezelés hatékonysága másképp nem bizonyítható, vagy az adott kórképre nincs megalapozott kezelés, vagy van, de toxikus és rosszul tolerálják 2. Mindig lehet: a legjobb kezelés kiegészítése (“add on” elrendezés)

133 133 „Add on” elrendezés Két betegcsoport Mindkettő kapja az elfogadott kezelést mindkettő + 1 szert: az egyik az új készítményt, amit az elfogadott kezeléssel együtt adnak a másik placebot

134 134 Psychiátriai betegeknek placebo: Külön feltételek mellékletben, pl. nem lehet jelentős szuicid rizikó, csak korlátozott ideig, nem lehet major depresszió...

135 135 A helyes klinikai [gyógyszervizsgálati] gyakorlat Good Clinical Practice GCP

136 136 A GCP alapelvei A bevont személyek jóléte, egészsége, méltósága fontosabbak a tudományos eredménynél A várható terápiás előny/koc-kázat arányt előtte preklinikai kísérletekkel jellemezni kell, s ezt a vizsgálóval, de bizonyos mértékig a bevont személlyel is tudatni kell

137 137 A GCP fő fejezetei Etikai Bizottság A vizsgáló A betegek felvilágosítása A megbízó A vizsgálati terv Az OGYI GCP-inspektora ellenőrzi!

138 138 Időről-időre a média hangulatot kelt a klinikai vizsgálatok ellen – nem csak nálunk, külföldön is Véleményük szerint ez indokolt?

139 139 Mi lesz tételben 139

140 140 Az állatkísérletes gyógyszerkutatás szabályozása A jogszabályi közvetlen és közvetett, valamint a „soft law” szabályozás bemutatása Van-e az állatkísérletekre vonatkozó általános jogszabályi előírás? Ha igen, ismertesse fő elemeit Bizonyos állatkísérletekre jellemző minőségbiztosítási rendszer: neve, milyen anyagokra és milyen vizsgálatokra vonatkozik?

141 141 Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata A bevonandó személyek típusai etikai jóváhagyás szempontjából (3) Az engedélyezés menete A klinikai vizsgálatok típusai (fázisok) A betegek bevonásának ált. szabályai Az írásos tájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat tartalma A vizsgálati minták gyártása A klinikai vizsgálatok ellenőrzése 141

142 142 Nem kívánt mellékhatás, nem kívánt esemény Mind klinikai vizsgálat közben, mind a kezelés során Különbségük 142

143 143 Emelje ki röviden a vizsgálati készítményekkel végzett, és más típusú orvostudományi kutatások szabályozásának különbségeit Új sebészeti technika, orvostechnikai eszköz… Mi a beavatkozással nem járó klinikai gyógyszervizsgálat? Sorolja azokat a feltételeket, amelyeknek mindig teljesülniük kell Soroljon föl néhány különbséget 143

144 144 Mikor indokolt és etikus placebo alkalmazása klinikai vizsgálatban Két fő csoport (az egyik: fő és 3 további feltétel egyike) Néhány szempont pszichiátriai betegek esetében 144


Letölteni ppt "11 Az előadások sorrendje ezután Próbálunk logikusan végighaladni a gyógyszer „születésétől” az embernek való beadásáig Nyilvánvaló, hogy ez a gyógyszerkutatással."

Hasonló előadás


Google Hirdetések