Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. november 20. 1.4. Az ugor alapnyelv főbb fonotaktikai jellemzői: szó- és szótagszerkezet (Bakró 1999, 2xxx Oszkó 20xx)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. november 20. 1.4. Az ugor alapnyelv főbb fonotaktikai jellemzői: szó- és szótagszerkezet (Bakró 1999, 2xxx Oszkó 20xx)"— Előadás másolata:

1 2007. november 20. 1.4. Az ugor alapnyelv főbb fonotaktikai jellemzői: szó- és szótagszerkezet (Bakró 1999, 2xxx Oszkó 20xx)

2 2007. november 20. finnugor előzmények C-V struktúrák - az őket realizáló fonéma minőségekre való tekintet nélkül

3 2007. november 20. a PFU szabad és kötött morfémák szerkezetei szabad morfémák (lexémák) 1.V 2.VCV 3.VCCV 4.VCCCV 5.VCVCV 6.VCCVCV 7.CV 8.CVCV !!! 9.CVCCV 10.CVCCCV (C)V(C(C))(V) kötött morfémák (gramm. elemek) 1.V 2.CV !!! 3.CCV C(C)V

4 2007. november 20. a PFU szabad morfémák szerkezetei 1.V: * e~*ä~*a ‘tagadóige (finn e -: en stb.) 2.VCV: * al< ‘varázsolni’ (magyar áld ) 3.VCCV: *amta ‘adni’ (magyar ad ) 4.VCCCV: * ewkk< ‘öregasszony, nagyanya’ ( magyar ik, ük ) 5.VCVCV: * as®r< ‘uraság, fejedelem’ (manysi Otõr ) 6.VCCVCV: * orpa ( s< )~* orwa ( s< ) ‘özvegy, árva’ (magyar árva ) 7.CV: * le ‘lenni, élni’ (magyar lesz, levő ) 8.CVCV: *kala ‘hal’ (magyar hal ) 9.CVCCV: *Colm< ‘csomó, nyaláb’ (magyar csomó ) 10.CVCCCV: *jowkk< ‘vmilyen mennyiség’ (magyar gyakori )

5 2007. november 20. a PFU kötött morfémák szerkezetei 1.?V: * i (< * j ) többesszám jele finn kaloissa ‘halakban’ 2. CV: *r< denominális nomen képző *…i§<-r< ‘egér’ (magyar egér ) 3. CCV: *pp< denominális nomen képző * an<-pp< ‘anyós’ (magyar napa )

6 2007. november 20. PFU morfémaszerkezeti tulajdonságok a (C)V(C(C))(V) sémára megfogalmazva 1.morfémahatárok között csak mássalhangzók követhetik egymást magánhangzó közbeiktatása nélkül 2.morfémahatárok között magánhangzók nem követhetik egymást mássalhangzó közbeiktatása nélkül (= nincsenek magánhangzó- kapcsolatok) 3.a morféma korlátozott számú elemet tartalmaz: minimálisan egy, maximálisan öt elemből építkezik 4.közülük maximálisan kettő lehet magánhangzó 5.a mássalhangzók közül maximálisan kettő követheti egymást (= nincsenek hármas mássalhangzó-kapcsolatok) 6.morfémazáró helyzetben csak magánhangzó állhat 7.morfémakezdő helyzetben csak egyszerű mássalhangzó állhat 8.a lehetséges elemek tekintetében a morféma vége kötöttebb, mint az eleje 9.a lehetséges elemek tekintetében a morféma eleje kötöttebb, mint a közepe

7 2007. november 20. a PFU szótag szerkezete a szótaghatár a (C)V(C(C))(V) sémára megfogalmazva V V.CV VC.CV CV CV.CV CVC.CV

8 2007. november 20. a PFU szótag szerkezete: a szótaghatár a (C)V(C(C))(V) sémára megfogalmazva V V.CV VC.CV CV CV.CV CVC.CV SZÓTAGTÍPUSOK: V VCV VCCV CV CVCVC VVCCVCVC

9 2007. november 20. a PFU szótag-séma (C)V(C) szótagszerkezeti tulajdonságok: 1.szótagmag csak magánhangzó lehet 2.nincs sem összetett kezdet (onset), sem összetett zárlat (kóda) 3.morfémakezdő szótagban a kezdet nincs kötelezően kitöltve 4.ha a morfémakezdő szótag kezdete ki van töltve, akkor az csak egyszerű mássalhangzó lehet 5.a második szótag zárlata nem lehet kitöltve (= mindig nyílt) stb. Szótagtipológia (Blevins 1995) összetett mag kötelező kezdet összetett kezdet zárlatösszetett zárlat PFU–––+– kuna–––+–

10 2007. november 20. a PFU szótag eloszlásuk a morfémában VCVCVCVC 1. szótag ++++ 2. szótag –+––

11 2007. november 20. a PUg szabad és kötött morfémák szerkezetei a FU alapnyelvhez viszonyított különbözőségek lehetséges magyarázatai: történeti folyamatok: agglutinálódás,újraértelmezés innovációk: –eltérő fonotaktikai tulajdonságok kialakulása –a nyelvi kontaktusok szerepe

12 2007. november 20. a PUg szabad morfémák szerkezetei PUgPFU 1.VV 2.VCVVCV 3.VCCVVCCV 4.—VCCCV 5.VCVCVVCVCV 6.VCCVCVVCCVCV 7.CVCV 8.CVCVCVCV 9.CVCCVCVCCV 10.CVCVCV— 11.CVCCVCV— 12.—CVCCCV (C)V(C(C))(V)(C)(V)(C)V(C(C))(V)

13 2007. november 20. agglutinálódás/újraértelmezés eredményeként kialakult szerkezetek 5. VCVCV PU * äl nyenyec jilA, nganaszan jiLi %e * Älõm hantiÉ àlõm POU * Äl hantiÉ àl PUg * äl ?* äl¯m< ?magyar emel

14 2007. november 20. eltérő fonotaktikai tulajdonságok kialakulása – a nyelvi kontaktusok szerepe 6. VCCVCV manysiÉ OSter közép-iráni PUg * oCt { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/9/2234172/slides/slide_14.jpg", "name": "2007.november 20. eltérő fonotaktikai tulajdonságok kialakulása – a nyelvi kontaktusok szerepe 6.", "description": "VCCVCV manysiÉ OSter közép-iráni PUg * oCt

15 2007. november 20. eltérő fonotaktikai tulajdonságok kialakulása – a nyelvi kontaktusok szerepe 10. CVCVCV POU * OrõN / * OrN< hantiK lorNõ manysiNy tarõN ősiráni PUg *saraNa ‘arany, réz’ magyar arany

16 2007. november 20. a PUg kötött morfémák szerkezetei a PUg morfémaszerkezeti szabályok a PUg szótag szerkezete megegyeznek a PFU típusúakkal az eltérések a szerkezetek fonéma realizációiban mutatkoznak meg (Bakró 2001, Honti 19xx, Oszkó 20xx)

17 2007. november 20.

18 az ugor nyelvek mai hangsúlyviszonyai hangváltozások: a nem első szótag változásai

19 2007. november 20.

20 az ugor nyelvek hangsúlyviszonyai A hangsúly a szó valamelyik meghatározott szótagjának a kiemelése vagy a hangerősség növelése vagy a hangmagasság változtatása vagy egyidejűleg mindkettő által; az utóbbi kelti a hallgatóban a legbiztosabban az észlelési élményt. magyar:kötött (nem önálló) hangsúlyú, első szótagi főhangsúly hanti:kötött (nem önálló) hangsúlyú, a hangsúly helye a vokális időtartamától függ – főszabály: első szótagi hangsúly manysi:kötött (nem önálló) hangsúlyú, É- nyelvjárásban első szótagi főhangsúly, erős páratlan szótagi hangsúlyok (egyéb nyelvjárásokban eltérő)

21 2007. november 20. PUg nagy valószínűséggel első szótagi főhangsúly

22 2007. november 20. hangváltozások: a nem első szótag változásai általános redukálódási folyamatok lehetséges megindulása az ugor alapnyelvben a POU-ban és a magyarban egymástól függetlenül lefutó folyamat: tővéghangzó lekopása – vö. ómagyar nyelvemlékek instabil tövű igék egységesen egyszótagú tőalakjai

23 2007. november 20. tővéghangzó lekopása – vö. ómagyar nyelvemlékek feheruuaru rea meneh hodu utu rea POU * Ükt +* < * Ükt< hantiÉ oxõt manysiK Axt PU * utka ‘ösvény’ PUg * ukt < magyar út

24 2007. november 20. insatbil tövű igék PFU * sewe (* seqe ) ‘enni’  PUg *θ eq< POU * θ I- > θ Iq- magyar hanti manysi e- > esz-, ev- li-, liq-, liw- tE-, tEq-


Letölteni ppt "2007. november 20. 1.4. Az ugor alapnyelv főbb fonotaktikai jellemzői: szó- és szótagszerkezet (Bakró 1999, 2xxx Oszkó 20xx)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések