Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF."— Előadás másolata:

1 „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín, Tuba Lajos Partner 2 (LP): VÁTI Nonprofit Kft., Faragóné Huszár Szilvia 2010.11.16. Budapest, VÁTI

2 Tervezünk Mit…? Miért…? Hol…? Hogyan….?

3 A tervezés keretei Datourway projekt 1. sz. pilot projektje: „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar Téma: turisztikai stratégia Tervezés és kötelező outputok: metodika alapján (román partner) Időkeret: 2010. október – 2011. május Pilot vezetője: Regionális Fejlesztési Ügynökség Somorja, Szlovákia Közvetlen résztvevők: VÁTI Nonprofit Kft. tervezői, szakértői, Somorjai Fejlesztési Ügynökség szakértői Külső partnerek: szakértők, helyi érintettek, szakágazatok képviselői, önkormányzatok, turisztikai vállalkozások Pilotköltségvetés összesen (SK-HU): 17 (10 +7) MFt

4 Földrajzi helyzet

5 -Dunakanyar: csak magyar oldal -Egyenrangú kétoldalú vizsgálat kell -Feltáralatlan ill. fejlesztendő terület -Hasonló, de mégis eltérő táji adottságok -Elzártság, periféria helyzet -Gazdaságilag-társadamilag hátrányos -Hiányzó és meglévő kapcsolatok  TURISZTIKAI PREDESZTINÁLTSÁG Miért az Alsó-Ipoly mente és nem a Dunakanyar?

6 Tervezési terület - az Alsó- Ipoly vízgyűjtőn belül az Ipollyal közigazgatásilag érintkező települések - amelyek nem érintkeznek: o Mo.:Bernecebaráti, Kemence, Márianosztra: a kompakt területlehatárolás érdekében, a morfológiai, vízrajzi, közlekedési és egyéb társadalmi kapcsolatok o Szlo.: Bajta, Garamkövesd: fentiek + Helembai-hg /Burda-hg. mint Ipoly menti Natura 2000 területtel érintett települések

7 Települések Szlovákia: 1.Šahy (Ipolyság) 2.Vyskovce nad Ipľom (Ipolyvisk) 3.Lontov (Lontó) 4.Kubáňovo (Szete) 5.Ipeľskky Sokolec (Ipolyszakállos) 6.Bielovce (Ipolybél) 7.Pastovce (Ipolypásztó) 8.Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) 9.Salka (Ipolyszalka) 10.Leľa (Leléd) 11.Bajtava (Bajta) 12.Kamenica nad Hronom (Garamkövesd) 13.Chľaba (Helemba) Magyarország: 1. Bernecebaráti 2. Kemence 3. Tésa 4. Perőcsény 5. Vámosmikola 6. Nagybörzsöny 7. Ipolytölgyes 8. Letkés 9. Ipolydamásd 10.Márianosztra 11.Szob +1 Hont

8 A Börzsöny-Ipoly terület több szempontú tervezési lehatárolása

9 A tervezés célja – pilot projektcél A fenntartható turizmus stratégiájának elkészítése, különös tekintettel a természetközeli és védett természeti területekre

10 A PILOT PROJEKT CÉLRENDSZERE Átfogó cél A pilot projekt eredményeinek a Datourway közös nemzetközi stratégiába való illesztése  Pilot projekt cél Az Alsó-Ipoly mente fenntartható turisztikai stratégiájának elkészítése  Eredmények 1.Vizsgálat 2.Stratégia 3.Akcióterv - Projektjavaslatok 4.Befektetési javaslatok 5.Tanulságok 6.DTW stratégiába illesztés + adatbázis bővítés 7.Kiadvány  TevékenységekMunkatervtáblázat

11 Természeti, táji értékek Forrás: maps.google.hu

12 Közösségi jelentőségű védett fajok I. Pulsatilla grandis (Leánykökörcsin) Crex crex (Haris) Alcedo atthis (jégmadár) Ardea purpurea (vörös gém) Lutra lutra (vidra) Spermophilus citellus (ürge) Forrás: wikipedia.hu

13 Rhodeus sericeus (szivárványos ökle) Zingel streber (német bucó) Misgurnus fossilis (réticsík) Ghymnocephalus baloni (széles durbincs) Barbus peloponnesius (petényi márna) Gobio albipinnatus (halványfoltú küllő) Közösségi jelentőségű védett fajok II. Forrás: www.terra.hu

14

15 Érintett Natura 2000 területek HUDI20026 Ipoly völgye SCI HUDI20008 Börzsöny SCI HUDI10002 Börzsöny és a Visegrádi-hegység SPA HUDI20034 Duna ártere SCI SKUEV0184 Burda SCI SKCHVU004 Dolne Pohronie SPA SKCHVU007 Dunajske luhy SPA SKUEV0393 Dunaj SCI Forrás: www.datourway.eu

16 Nagybörzsöny Épített kulturális örökség Sahy (Ipolyság) Szob Szete Vámosmikola Forrás: www.wikipedia.hu

17 Milyen volt? Ipolyság egykori hídja 1925 Híd Tésa és Kubanovo (Szete) között 2001 Híd Pastovce (Ipolypásztó ) és Vámosmikola között Híd Ipolydamásd és Chlaba (Helemba) között 2000 előtt Szobi vasúti híd 1900 előtt Forrás: www.lazarus.elte.hu

18 Vámosmikola - Pastovce Fejlesztési potenciálok Forrás: Faragóné Huszár Szilvia

19 A vizsgálat fókuszált tématerületei 1.Turizmuskínálat: attrakciók és vonzerők Táji adottságokra alapozott természeti turizmus –Ökoturizmus –Természetjárás/bakancsos turizmus –Aktív turizmus/kalandturizmus (vízi, kerékpár, lovaglás, horgászat, vadászat) Kulturális turizmus (hagyomány, művészet, vallás) Falusi turizmus Konferencia(hivatásos) turizmus 2. Turizmusfogadás feltételei Infrastruktúra, elérhetőségi viszonyok Szállásférőhely, vendéglátóhelyek, szolgáltatások Környezetállapot, településkép, tájképminőség Társadalmi-szociális viszonyok, turisztikai szervezetek 3. Területhasználat Termeszétessége-terheltsége, terhelhetőség-sérülékenység

20

21 Speciális stratégiai elemek VIZSGÁLATI feltárásból adódóan  Természeti és táji értékek vonzerejének javítási lehetőségei  Sérülékenységre alapozott fejlesztési irányelvek meghatározása (tilalom,korlátozás, bővítés, speciális propaganda)  Turisztikai szempontú tájterhelhetőségi javaslat készítése  Tájterhelhetőségi zónák lehatárolása (természetközeli övezet, átmeneti zóna,turisztikai fejlesztések célterülete)  Zónánként területhasználati javaslatok (korlátok és lehetőségek) ismertetése.  Javaslat nagyobb létesítmények elhelyezésére célterületek lehatárolásával, tájképvédelmi szempontok figyelembevételével.

22

23

24 A tervezés főbb lépései 1.2010 október –november: Vizsgálat előkészítés 2.2010 december – 2011 január: Vizsgálat elkészítése meglévő alapanyagokból és adatokból, terepbejárás és érintettekkel való konzultálással 3.2011 február: SWOT elemzés és stratégia építés érintettek bevonásával (workshop) 4.2011 március: Tervezői projektgenerálás és irányított projektgyűjtés az érintettek közreműködésével, kiemelten a határmenti együttműködésre (workshop) 5.2011 április: Befektetési lehetőségek javaslata 6.2011 május: Eredmények, tapasztalatok összegzése, végső dokumentáció elkészítése 7.2011 május: Kiadványszerkesztés 8.2011. május-június: Projektzáró-rendezvény

25 Feladatlebontási és szervezeti struktúra Környezet, ter- mészetvédelem Témafelelős: Kenyeres Z. Gazdaság, területhasználat Témafelelős Schneller K. Turisztika Témafelelős: Sütő A., FHSz, Szerda T. Szakmai témafelelős Témafelelős: Tuba Lajos, Wollent József, Faragóné Huszár Szilvia Kommunikáció Témafelelős Nagy M. FaragóHSz Pilot PROJEKTVEZETŐ : Tuba Lajos Infrastruktúra Témafelelős: Devecseri A., Illés I.,Szerda T. Társadalom Témafelelős: Sárdi A., Szerda T. Vizsgálat Adatok gyűjtése, érintettek feltárás Egyeztetés, közös SWOT elemzés Közös stratégia építés Projekt-, befektetési javaslatok Kapcsolatok Workshopok Kiadvány- szerkesztés DTW visszacsatolás Tanulságok összefoglalása Végleges dokumentáció elkészítése Vízgazdálkodás Témafelelős: Vaszócsik V., Szerda T. Térinformatika Témafelelős: Tamás Á. Honlap

26 A tervezési módszer Tervezői és részben nyílt, közösségi tervezés Érintettek Közvetlenül érintettek a területen működő önkormányzatok és állami szervezetek gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók civil szervezetek és aktivisták Közvetetten érintettek a terület lakossága potenciális turisták

27 Tervezői és részben nyílt, közösségi tervezés Fejlődési stádiumok: 1.Passzív részvétel 2.Részvétel információszolgáltatáson keresztül 3.Konzultációs részvétel ------------------------------------------------------ 4.Funkcionális részvétel (delegáció) 5.Interaktív részvétel (partnerség) 6.Önálló kezdeményezés Forrás: www.naturaterv.huwww.naturaterv.hu

28 A tervezés „pilot” jellege Mindkét oldalon együtemű, egyenrangú és egy módszertanú, szintetizált tervezés A rendelkezésre álló adatok összesimítása Táji adottságokra alapuló turisztikai célzatú területhasználati szempontú elemzés A fejlesztések területhasználati megalapozása A fejlesztések szabályozási kontrollja Tervezői és a területen érintettek projektjavaslatainak ütköztetése, harmonizálása

29 Soron következő lépések Alapanyagok összegyűjtése Elsődleges alapadatok Statisztikai adatok (KSH, TEIR) Kérdőívek Interjúk Felmérési, terepbejárási, kutatási adatok Fotók Származtatott adatok Fejlesztési típusú dokumentumok (Turisztikai koncepció 2006, Turisztikai vizsgálat 2010, HVS, eu-s, országos, régiós, megyei turisztikai és vidékfejlesztési koncepciók, stratégiák) Rendezési tervek (OTrT, megyei, települési) Területileg érintett projektjelentések Egyéb tanulmányok, értékelések Egyéb térképek Jogszabályok Érintettekkel való kapcsolat-felvétel és tartás

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.datourway.eu www.datourway.eu


Letölteni ppt "„Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar” WP5 pilotprojekt részeként A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén Partner 1 (ERDF."

Hasonló előadás


Google Hirdetések