Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PiP1 „Dunakanyar” HU-SK A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén 2. munkaülés Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín Partner 2 (LP): VÁTI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PiP1 „Dunakanyar” HU-SK A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén 2. munkaülés Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín Partner 2 (LP): VÁTI."— Előadás másolata:

1 PiP1 „Dunakanyar” HU-SK A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén 2. munkaülés Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín Partner 2 (LP): VÁTI Nonprofit Kft. Chl‘aba/Helemba 2011.04.19-20. Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism DATOURWAY Project

2 Előadás tartalma I. Tervezés keretei II. Vizsgálat és stratégia elkészítése III. A mai munkaülés célja, feladatai

3 I. A tervezés keretei Datourway 1. sz. pilotprojektje: „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar •Téma és célterület: Alsó-Ipoly turisztikai stratégia •Tervezés és outputok: közös partneri metodika alapján •Időkeret: 2010. október – 2011. június •Pilot vezetője: Regionális Fejlesztési Ügynökség Somorja, Szlovákia •Közvetlen résztvevők: VÁTI Nonprofit Kft. tervezői, szakértői, Somorjai Fejlesztési Ügynökség szakértői •Külső partnerek: szakértők, helyi érintettek, szakágazatok képviselői, önkormányzatok, turisztikai vállalkozások •Pilotköltségvetés összesen (SK-HU): 17 (10 +7) MFt

4 Tervezési terület Szlovákia: 1.Šahy/Ipolyság 2.Hrkovce/Gyerk 3.Vyskovce nad Ipľom/Ipolyvisk 4.Lontov/Lontó 5.Kubáňovo/Szete 6.Ipeľskky Sokolec /Ipolyszakállos 7.Bielovce/Ipolybél 8.Pastovce /Ipolypásztó 9.Malé Kosihy /Ipolykiskeszi 10.Salka/Ipolyszalka 11.Leľa/Leléd 12.Bajtava/Bajta 13.Kamenica nad Hronom /Garamkövesd 14.Chľaba /Helemba Magyarország: 1. Drégelypalánk 2. Hont 3. Bernecebaráti 4. Kemence 5. Tésa 6. Perőcsény 7. Vámosmikola 8. Nagybörzsöny 9. Ipolytölgyes 10. Letkés 11. Ipolydamásd 12.Márianosztra 13.Szob 14 Zebegény 15. Kóspallag

5 A tervezés főbb lépései 1.2010. október –november: Vizsgálat előkészítés 2.2010. december – 2011. február: Vizsgálat elkészítése meglévő alapanyagokból és adatokból, terepbejárás és érintettekkel való konzultálással 3.2011. március 1-2. : SWOT elemzés és stratégia építés érintettek bevonásával / Stratégiaépítő munkaülés 4.2011. március: Vizsgálat véglegesítése, stratégia, intézkedések kidolgozása, véleményeztetés 5.2011. április 19-20. : Tervezői projektgenerálás és irányított projektgyűjtés az érintettek közreműködésével, kiemelten a határmenti együttműködésre / Projektgeneráló munkaülés 6.2011. május: Projektadatlapok kitöltése, befektetési lehetőségek javaslata 7.2011. június: Eredmények, tapasztalatok összegzése, végső dokumentáció elkészítése 8.2011. májustól: Kiadványszerkesztés 9.2011. június: Projektzáró-rendezvény

6 Feladatlebontási és szervezeti struktúra Természet- védelem Témafelelős: Kenyeres Z., Gazdaság, területhasználat Témafelelős Schneller K. Turisztika Témafelelős: Boros Sz.., FHSz, Szerda T. Szakmai témafelelős Témafelelős: Tuba Lajos, Wollent József, Faragóné Huszár Szilvia Kommunikáció Témafelelős Nagy M. FHSz Pilot PROJEKTVEZETŐ : Tuba Lajos Infrastruktúra Témafelelős: Devecseri A., Illés I.,Szerda T. Társadalom Témafelelős: Sárdi A., Szerda T. Vizsgálat Adatok gyűjtése, érintettek feltárás Egyeztetés, közös SWOT elemzés Közös stratégia építés Projekt-, befektetési javaslatok Kapcsolatok Munkaülések Kiadvány- szerkesztés DTW stratégiához visszacsatolás Tanulságok összefoglalása Végleges dokumentáció elkészítése Vízgazdálkodás, környezetvédelem Témafelelős: Vaszócsik V., Illés Térinformatika Témafelelős: Kiss Cs., Staub F. Honlap

7 Tervező partnerek •RRA Samorin www.rrasamorin.sk •VÁTI Nonprofit Kft. www.vati.hu •RRA Ipel-Hron www.rra-ipel-hron.sk •Magosfa Alapítvány www.magosfa.hu •Acrida Bt.?

8 A PILOT PROJEKT CÉLRENDSZERE Átfogó cél A pilot projekt eredményeinek a Datourway közös nemzetközi stratégiába való illesztése  Pilot projekt cél Az Alsó-Ipoly mente fenntartható turisztikai stratégiájának elkészítése  Eredmények 1.Vizsgálat 2.Stratégia 3.Akcióterv - Projektjavaslatok 4.Befektetési javaslatok 5.Tervezési tanulságok 6.DTW stratégiába illesztés + adatbázis bővítés 7.Kiadvány  TevékenységekMunkatervtáblázat

9 A tervezés célja – pilot projektcél A fenntartható turizmus stratégiájának elkészítése, különös tekintettel a természetközeli és védett természeti területekre az Alsó-Ipoly mentén

10 Forrás: Dávid Lóránt

11 A tervezés eddigi lépései 1. Alapanyagok összegyűjtése 2. Érintettekkel való folyamatos kapcsolat-felvétel és tartás 3. Helyzetfeltárás – elemzés - értékelés 4. Tervezői SWOT analízis 5. Kemencei munkaülés: közös SWOT és célpiramis 6. Intézkedések kidolgozása II. Vizsgálat és stratégia elkészítése

12 1. Alapanyagok összegyűjtése Elsődleges alapadatok •Statisztikai adatok (KSH, TEIR) •Korábbi kérdőívek anyagai •Interjúk •Felmérési, terepbejárási, kutatási adatok •Fotók Származtatott adatok •Fejlesztési típusú dokumentumok (Turisztikai koncepció 2006, Turisztikai vizsgálat 2010, HVS, eu-s, országos, régiós, megyei turisztikai és vidékfejlesztési koncepciók, stratégiák) •Rendezési tervek (OTrT, megyei, települési) •Területileg érintett projektjelentések •Egyéb tanulmányok, értékelések •Egyéb térképek •Jogszabályok

13 2. Érintettekkel való folyamatos kapcsolattartás •önkormányzatok és állami szervezetek •civil szervezetek és aktivisták •gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók •a terület lakossága •potenciális turisták

14 Az érintettek szerepe a tervezésben Amit a projekt kínál Önöknek: •objektív helyzetértékelés •várhatónál nagyobb természetvédelmi mozgástérre tervező elképzelésrendszer •nyílt tervezés •közkinccsé váló eredmények, dokumentum, térképek •pályázásnál hivatkozási alap, háttéranyag Amit kérünk Önöktől: •meglévő dokumentumok rendelkezésre bocsátása •a készülő anyag véleményezése és tervezésében való részvétel •2 kihelyezett munkaülésen és a záró-rendezvényen való részvétel •e-mailes kapcsolatfenntartás •térségi, szakmai honlapok igénybevétele

15 3. Helyzetfeltárás – elemzés - értékelés Alsó-Ipoly völgy Börzsöny Alsó-Ipoly menti hátság BurdaDunakanyar Társadalmi helyzet Természeti állapot Környezeti állapot Infrastruktúra Térszerkezet Gazdasági viszonyok Turizmus Érintettek Turizmus fejlesztését befolyásoló összefoglaló megállapítások – Stratégia kiindulási alapja

16 A vizsgálat fő hangsúlya Turizmus kínálat és kereslet elemzése 1.Turizmuskínálat Vonzerőleltár Ökoturizmus Természetjárás/bakancsos turizmus Aktív turizmus/kalandturizmus Kulturális turizmus Falusi, gasztroturizmus Konferencia(hivatásos) turizmus Turizmusfogadás feltételei Infrastruktúra, elérhetőségi viszonyok Szállásférőhely, vendéglátóhelyek, szolgáltatások mennyisége és minősége Környezetállapot, településkép, tájképminőség Társadalmi-szociális, gazdasági viszonyok  2. Turizmus kereslet Küldő és fogadóterület hatása Látogatói igények Motiváció Utazási szokások Divat, népszerűség Ismertség-megismerhetőség Tájékoztatás, marketing 4. Tervezői SWOT analízis

17 Vizsgálati eredmények •Mindkét oldalon együtemű, egyenrangú és egy módszertanú, szintetizált tervezés •A rendelkezésre álló adatok aktualizálása, két oldali harmonizálása •Közös alap- tematikus térképek készítése •Táji adottságokra alapuló turisztikai célzatú területhasználati szempontú elemzés •A fejlesztések területhasználati megalapozása •Tervezői és a területen érintettek projektjavaslatainak ütköztetése, harmonizálása

18 Vizsgálati eredménytérképek

19 Események I. •2010.11.16. Munkainditóülés VÁTI Budapest •2010.12. 06. Projekt bemutatása Szobi kistérségi ülésen •2011.01.21. Projekt szlovákiai bemutatása Ipolyszakálloson •2011.01.24 – 02.06. Polgármesteri interjúk mindkét oldalon

20 Események II. •Tervezőpartneri konzultációk •Állami és civil szervezetekkel való személyes, telefonos, levélbeni egyeztetés (DINPI, Ipolyerdő, Börzsöny –Duna-Ipoly HVE, Váci Tourinform Iroda, Sugárkankalin, Drégelyvár A., Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány) •Terepbejárás

21 Események III. •2011. 03.01-02. Kemencei munkaülés

22 5. Kemencei munkaülés: közös SWOT és célpiramis ErősségGyengeség SWOT analízis Lehetőség Veszély Jellemzők számbavétele Ágazati SWOT-ból térségi SWOT készítése

23 Erősség •Térségben működő erdei kisvasutak jelentős turisztikai vonzerővel •Aktív turizmus számára ideális természeti környezet •Fejleszthető turisztikai attrakciók jelenléte a térségben •Gazdag gyümölcstermesztési, és -feldolgozási hagyományok •Ökológiai gazdálkodás feltételei adottak •Változatos természeti, tájképi, faluképi elemek •Minőségi, börzsönyi turista útvonalak •Aktív civil tevékenység a térségben •Kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés •Élő néprajzi hagyományok •Jó környezeti állapot •A térségben magas a természetes és természetközeli területek aránya •A Börzsöny egységes, tagolatlan erdőborítottsága •A lakosság jelentős részének szlovák-magyar nyelvtudása

24 Gyengeség •Ipoly hidak hiánya •A turizmus infrastruktúrájának kiépítetlensége •Térségi közösségi közlekedés hiányosságai •Kedvezőtlen demográfiai viszonyok •Térségi fejlesztési források hiánya •Gyenge térségi promóció, marketing és tájékoztatás •Turizmus desztináció menedzsment szervezet hiánya •Összehangolatlan program- és rendezvénystruktúra •Magas az egynapos látogatók aránya •Települési infrastruktúra hiányosságok •Árvíz- és belvízveszélyes területek, vízkárelhárítás hiányosságai •Vizes élőhelyek és üde gyepek kezelési terveinek hiányosságai •Vállalkozóképes korosztály kapacitáshiányai •Minőségi szálláshelyek hiánya •Nagytáblás szántók túlsúlya az Ipoly mentén •Elégtelen térségi együttműködés

25 Lehetőség •Belföldi turizmus fellendülése •A természetközeli és falusi vendéglátás, iskolai turizmus iránti igény növekedése •Ipoly hidak újraépülése •Natura 2000 és értékes természeti területekhez kötődő nemzeti támogatási források •Az agrár-környezetgazdálkodást támogató források •Eu-s fejlesztési források •Környezettudatosság fejlődése •Komplex ár- és belvízkezelés, vízgyűjtő-gazdálkodás •Turisztikai küldő centrumok közelsége •Ökoturisztikai védjegy •Európai Duna Stratégia

26 Veszély •Elhúzódó gazdasági válság •A havaria események bekövetkezése •Előre nem jelezhető természeti katasztrófák gyakorisága •A természetvédelem szempontjai háttérbe szorulnak •Koordinálatlan és/vagy párhuzamos fejlesztések •Az erdőgazdálkodás haszonvételei a térségen kívül jelentkeznek •Államközi kapcsolatok romlása •Helyi termékek iránti kereslet csökkenése •A térség által felhasználható források beszűkülése •A belföldi turizmust élénkítő feltételek romlása •Közösségi közlekedés háttérbe szorulása

27 SWOT Belső Külső ErősségekGyengeségek LehetőségekErősség - lehetőség célok/ stratégiák: (fejleszd az erősségeidet, használd a lehetőségeket!) Gyengeség - lehetőség célok/stratégiák: (ellensúlyozd a gyengeségeidet, építs a lehetőségekre!) VeszélyekErősség – veszély célok/stratégiák: (fejleszd az erősségeidet, kerüld el a veszélyeket!) Gyengeség –veszély célok/stratégiák: (ellensúlyozd a gyengeségeidet, kerüld el a veszélyeket!) Belső SWOT analízis: Intézkedések megfogalmazása

28 A térség stratégiai célrendszerének felállítása

29 CÉLPIRAMIS Jövőkép: Az Alsó-Ipoly mente a határtalan együttműködés élhető völgye

30 6. Intézkedések tervezői kidolgozása 35x III. A jelen munkaülés célja, feladatai Projektgenerálás, projektötletgyűjtés

31 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! www.datourway.eu www.datourway.eu


Letölteni ppt "PiP1 „Dunakanyar” HU-SK A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén 2. munkaülés Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín Partner 2 (LP): VÁTI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések