Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism DATOURWAY Project PiP1 „Dunakanyar”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism DATOURWAY Project PiP1 „Dunakanyar”"— Előadás másolata:

1 Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism DATOURWAY Project PiP1 „Dunakanyar” HU-SK A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén 2. munkaülés Partner 1 (ERDF Partner7): RRA Samorín Partner 2 (LP): VÁTI Nonprofit Kft. Chl‘aba/Helemba

2 Előadás tartalma I. Tervezés keretei
II. Vizsgálat és stratégia elkészítése III. A mai munkaülés célja, feladatai

3 I. A tervezés keretei Datourway 1. sz. pilotprojektje: „Határmenti együttműködés Schnengen után – Dunakanyar Téma és célterület: Alsó-Ipoly turisztikai stratégia Tervezés és outputok: közös partneri metodika alapján Időkeret: október – június Pilot vezetője: Regionális Fejlesztési Ügynökség Somorja, Szlovákia Közvetlen résztvevők: VÁTI Nonprofit Kft. tervezői, szakértői, Somorjai Fejlesztési Ügynökség szakértői Külső partnerek: szakértők, helyi érintettek, szakágazatok képviselői, önkormányzatok, turisztikai vállalkozások Pilotköltségvetés összesen (SK-HU): 17 (10 +7) MFt

4 Tervezési terület Szlovákia: Šahy/Ipolyság Magyarország: Hrkovce/Gyerk
Vyskovce nad Ipľom/Ipolyvisk Lontov/Lontó Kubáňovo/Szete Ipeľskky Sokolec /Ipolyszakállos Bielovce/Ipolybél Pastovce /Ipolypásztó Malé Kosihy /Ipolykiskeszi Salka/Ipolyszalka Leľa/Leléd Bajtava/Bajta Kamenica nad Hronom /Garamkövesd Chľaba /Helemba Magyarország: 1. Drégelypalánk 2. Hont 3. Bernecebaráti 4. Kemence 5. Tésa 6. Perőcsény 7. Vámosmikola 8. Nagybörzsöny 9. Ipolytölgyes 10. Letkés 11. Ipolydamásd 12.Márianosztra 13.Szob 14 Zebegény 15. Kóspallag

5 A tervezés főbb lépései
2010. október –november: Vizsgálat előkészítés 2010. december – február: Vizsgálat elkészítése meglévő alapanyagokból és adatokból, terepbejárás és érintettekkel való konzultálással 2011. március 1-2. : SWOT elemzés és stratégia építés érintettek bevonásával / Stratégiaépítő munkaülés 2011. március: Vizsgálat véglegesítése, stratégia, intézkedések kidolgozása, véleményeztetés 2011. április : Tervezői projektgenerálás és irányított projektgyűjtés az érintettek közreműködésével, kiemelten a határmenti együttműködésre / Projektgeneráló munkaülés 2011. május: Projektadatlapok kitöltése, befektetési lehetőségek javaslata 2011. június: Eredmények, tapasztalatok összegzése, végső dokumentáció elkészítése 2011. májustól: Kiadványszerkesztés 2011. június: Projektzáró-rendezvény

6 Feladatlebontási és szervezeti struktúra
Természet-védelem Témafelelős: Kenyeres Z., Gazdaság, területhasználat Témafelelős Schneller K. Turisztika Boros Sz.., FHSz, Szerda T. Szakmai témafelelős Témafelelős: Tuba Lajos, Wollent József, Faragóné Huszár Szilvia Kommunikáció Nagy M. FHSz Pilot PROJEKTVEZETŐ: Tuba Lajos Infrastruktúra Devecseri A., Illés I.,Szerda T. Társadalom Sárdi A., Szerda T. Vizsgálat Adatok gyűjtése, érintettek feltárás Egyeztetés, közös SWOT elemzés Közös stratégia építés Projekt-, befektetési javaslatok Kapcsolatok Munkaülések Kiadvány-szerkesztés DTW stratégiához visszacsatolás Tanulságok összefoglalása Végleges dokumentáció elkészítése Honlap Vízgazdálkodás, környezetvédelem Témafelelős: Vaszócsik V., Illés Térinformatika Témafelelős: Kiss Cs., Staub F.

7 Tervező partnerek RRA Samorin VÁTI Nonprofit Kft. RRA Ipel-Hron
VÁTI Nonprofit Kft. RRA Ipel-Hron Magosfa Alapítvány Acrida Bt. ?

8 A PILOT PROJEKT CÉLRENDSZERE
Átfogó cél A pilot projekt eredményeinek a Datourway közös nemzetközi stratégiába való illesztése Pilot projekt cél Az Alsó-Ipoly mente fenntartható turisztikai stratégiájának elkészítése Eredmények Vizsgálat Stratégia Akcióterv - Projektjavaslatok Befektetési javaslatok Tervezési tanulságok DTW stratégiába illesztés + adatbázis bővítés Kiadvány Tevékenységek Munkatervtáblázat

9 A tervezés célja – pilot projektcél
A fenntartható turizmus stratégiájának elkészítése, különös tekintettel a természetközeli és védett természeti területekre az Alsó-Ipoly mentén

10 Forrás: Dávid Lóránt

11 A tervezés eddigi lépései
II. Vizsgálat és stratégia elkészítése A tervezés eddigi lépései 1. Alapanyagok összegyűjtése 2. Érintettekkel való folyamatos kapcsolat-felvétel és tartás 3. Helyzetfeltárás – elemzés - értékelés 4. Tervezői SWOT analízis 5. Kemencei munkaülés: közös SWOT és célpiramis 6. Intézkedések kidolgozása

12 1. Alapanyagok összegyűjtése
Elsődleges alapadatok Statisztikai adatok (KSH, TEIR) Korábbi kérdőívek anyagai Interjúk Felmérési, terepbejárási, kutatási adatok Fotók Származtatott adatok Fejlesztési típusú dokumentumok (Turisztikai koncepció 2006, Turisztikai vizsgálat 2010, HVS, eu-s, országos, régiós, megyei turisztikai és vidékfejlesztési koncepciók, stratégiák) Rendezési tervek (OTrT, megyei, települési) Területileg érintett projektjelentések Egyéb tanulmányok, értékelések Egyéb térképek Jogszabályok

13 2. Érintettekkel való folyamatos kapcsolattartás
önkormányzatok és állami szervezetek civil szervezetek és aktivisták gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók a terület lakossága potenciális turisták

14 Az érintettek szerepe a tervezésben
Amit kérünk Önöktől: meglévő dokumentumok rendelkezésre bocsátása a készülő anyag véleményezése és tervezésében való részvétel 2 kihelyezett munkaülésen és a záró-rendezvényen való részvétel es kapcsolatfenntartás térségi, szakmai honlapok igénybevétele Amit a projekt kínál Önöknek: objektív helyzetértékelés várhatónál nagyobb természetvédelmi mozgástérre tervező elképzelésrendszer nyílt tervezés közkinccsé váló eredmények, dokumentum, térképek pályázásnál hivatkozási alap, háttéranyag

15 3. Helyzetfeltárás – elemzés - értékelés
Társadalmi helyzet Természeti állapot Környezeti állapot Infrastruktúra Térszerkezet Gazdasági viszonyok Turizmus Érintettek Alsó-Ipoly völgy Börzsöny Alsó-Ipoly menti hátság Turizmus fejlesztését befolyásoló összefoglaló megállapítások – Stratégia kiindulási alapja Burda Dunakanyar

16 A vizsgálat fő hangsúlya
Turizmus kínálat és kereslet elemzése 2. Turizmus kereslet Küldő és fogadóterület hatása Látogatói igények Motiváció Utazási szokások Divat, népszerűség Ismertség-megismerhetőség Tájékoztatás, marketing 1.Turizmuskínálat Vonzerőleltár Ökoturizmus Természetjárás/bakancsos turizmus Aktív turizmus/kalandturizmus Kulturális turizmus Falusi, gasztroturizmus Konferencia(hivatásos) turizmus Turizmusfogadás feltételei Infrastruktúra, elérhetőségi viszonyok Szállásférőhely, vendéglátóhelyek, szolgáltatások mennyisége és minősége Környezetállapot, településkép, tájképminőség Társadalmi-szociális, gazdasági viszonyok 4. Tervezői SWOT analízis

17 Vizsgálati eredmények
Mindkét oldalon együtemű, egyenrangú és egy módszertanú, szintetizált tervezés A rendelkezésre álló adatok aktualizálása, két oldali harmonizálása Közös alap- tematikus térképek készítése Táji adottságokra alapuló turisztikai célzatú területhasználati szempontú elemzés A fejlesztések területhasználati megalapozása Tervezői és a területen érintettek projektjavaslatainak ütköztetése, harmonizálása

18 Vizsgálati eredménytérképek

19 Események I. 2010.11.16. Munkainditóülés VÁTI Budapest
Projekt bemutatása Szobi kistérségi ülésen Projekt szlovákiai bemutatása Ipolyszakálloson – Polgármesteri interjúk mindkét oldalon

20 Események II. Tervezőpartneri konzultációk
Állami és civil szervezetekkel való személyes, telefonos, levélbeni egyeztetés (DINPI, Ipolyerdő, Börzsöny –Duna-Ipoly HVE, Váci Tourinform Iroda, Sugárkankalin, Drégelyvár A., Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány) Terepbejárás

21 Események III. Kemencei munkaülés

22 5. Kemencei munkaülés: közös SWOT és célpiramis
SWOT analízis Erősség Gyengeség Lehetőség Veszély Jellemzők számbavétele Ágazati SWOT-ból térségi SWOT készítése

23 Erősség Térségben működő erdei kisvasutak jelentős turisztikai vonzerővel Aktív turizmus számára ideális természeti környezet Fejleszthető turisztikai attrakciók jelenléte a térségben Gazdag gyümölcstermesztési, és -feldolgozási hagyományok Ökológiai gazdálkodás feltételei adottak Változatos természeti, tájképi, faluképi elemek Minőségi, börzsönyi turista útvonalak Aktív civil tevékenység a térségben Kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés Élő néprajzi hagyományok Jó környezeti állapot A térségben magas a természetes és természetközeli területek aránya A Börzsöny egységes, tagolatlan erdőborítottsága A lakosság jelentős részének szlovák-magyar nyelvtudása

24 Gyengeség Ipoly hidak hiánya
A turizmus infrastruktúrájának kiépítetlensége Térségi közösségi közlekedés hiányosságai Kedvezőtlen demográfiai viszonyok Térségi fejlesztési források hiánya Gyenge térségi promóció, marketing és tájékoztatás Turizmus desztináció menedzsment szervezet hiánya Összehangolatlan program- és rendezvénystruktúra Magas az egynapos látogatók aránya Települési infrastruktúra hiányosságok Árvíz- és belvízveszélyes területek, vízkárelhárítás hiányosságai Vizes élőhelyek és üde gyepek kezelési terveinek hiányosságai Vállalkozóképes korosztály kapacitáshiányai Minőségi szálláshelyek hiánya Nagytáblás szántók túlsúlya az Ipoly mentén Elégtelen térségi együttműködés

25 Lehetőség Belföldi turizmus fellendülése
A természetközeli és falusi vendéglátás, iskolai turizmus iránti igény növekedése Ipoly hidak újraépülése Natura 2000 és értékes természeti területekhez kötődő nemzeti támogatási források Az agrár-környezetgazdálkodást támogató források Eu-s fejlesztési források Környezettudatosság fejlődése Komplex ár- és belvízkezelés, vízgyűjtő-gazdálkodás Turisztikai küldő centrumok közelsége Ökoturisztikai védjegy Európai Duna Stratégia

26 Veszély Elhúzódó gazdasági válság A havaria események bekövetkezése
Előre nem jelezhető természeti katasztrófák gyakorisága A természetvédelem szempontjai háttérbe szorulnak Koordinálatlan és/vagy párhuzamos fejlesztések Az erdőgazdálkodás haszonvételei a térségen kívül jelentkeznek Államközi kapcsolatok romlása Helyi termékek iránti kereslet csökkenése A térség által felhasználható források beszűkülése A belföldi turizmust élénkítő feltételek romlása Közösségi közlekedés háttérbe szorulása

27 Belső SWOT analízis: Intézkedések megfogalmazása
Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Erősség - lehetőség célok/ stratégiák: (fejleszd az erősségeidet, használd a lehetőségeket!) Gyengeség - lehetőség célok/stratégiák: (ellensúlyozd a gyengeségeidet, építs a lehetőségekre!) Veszélyek Erősség – veszély célok/stratégiák: (fejleszd az erősségeidet, kerüld el a veszélyeket!) Gyengeség –veszély célok/stratégiák: (ellensúlyozd a gyengeségeidet, kerüld el a veszélyeket!) Belső Külső SWOT

28 A térség stratégiai célrendszerének felállítása

29 CÉLPIRAMIS Jövőkép: Az Alsó-Ipoly mente a határtalan együttműködés élhető völgye

30 A jelen munkaülés célja, feladatai
6. Intézkedések tervezői kidolgozása III. A jelen munkaülés célja, feladatai 35x Projektgenerálás, projektötletgyűjtés

31 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! www.datourway.eu


Letölteni ppt "Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism DATOURWAY Project PiP1 „Dunakanyar”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések