Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Posztmodern / izmus / itás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Posztmodern / izmus / itás"— Előadás másolata:

1 Posztmodern / izmus / itás
Paródia és pastiche

2 pastiche Oxford English Dictionary:
Pasticcio:Változatos összetevők egyvelege, keveréke: zagyvalék, kusza halmaz, kotyvalék Pastiche: másolni vagy utánozni vminek a stílusát. Metzler Literaturlexikon: Pastiche: pástétom, összevisszaság, hamisított művészet Frederic Jameson A posztmodernizmus egyik legjellegzetesebb vonása vagy gyakorlata a pastiche.

3 pastiche az olasz pasticcio szóból származik
Reneszánsz: pasticcio = vitatható minőségű festmény / eklektikus festő, aki különféle technikákkal és stílusokban fest Luca Giordano Sassaferrato – Raffaello-utánzó Andrea del Sarto megítélése ambivalens: csalás, homage, egyveleg

4 pastiche az olasz fogalmat átveszi a francia kritikai hagyomány a 17. században „Olyan festmények, melyek sem nem eredetiek, sem nem másolatok, hanem hamisítványok. A megnevezés az olasz pastici szóból származik, mely pástétomot jelent: mert ahhoz hasonlóan, ahogy a pástétom összetevői egy ízzé állnak össze, a hazuságok, melyek a pastiche-t alkotják – egyetlen igazságot hoznak létre.” Roger de Piles, 1677

5 pastiche Fr. Enciklopédia, 1765
„Olyan festmények, melyek sem eredetinek, sem másolatnak nem nevezhetők, hanem egy másik festő érzékenységével és stílusában vannak elkészítve, olyan mesteri tudással, mely még a legtájékozottabbakat is megtévesztette.” Fr. Enciklopédia, 1765

6 pastiche adoptálták a fogalmat a francia irodalomra
„mesterkélt/modoros utánzása egy író módszereinek és stílusának” „Ritka tehetséges az, aki a kisszerű pastiche gyakorlaton felülemelkedve, asszimilálódni azonosulni tud egy író nagyságával és géniuszával, legyen az tisztelgés végett vagy mert mesterének modorában akar alkotni.” J-Fr. Marmontel, Elémens de littérature, 1787

7 A fogalom szemantikai kontextusa
adaptáció brikolázs kollázs színlelés hamisítvány imitáció montázs palimpszeszt paródia plágium újrahasznosítás szimulákrum travesztia kisajátítás

8 Frederic Jameson: A késő-kapitalizmus kulturális logikája
Posztmodernizmus: történelmi állapot melyet a történelemhez való kapcsolat elvesztésével jellemez a jelen bűvöletében élünk a posztmodernitás a történelmi múltat kiüresített stilizációk sorozatává változtatta, melyek árucikké változtathatók és fogyaszthatók (commodification)

9 Modern – posztmodern ellentéte
MODERN: hit a természet, az archaikus, a lét fogalmában - és abban, hogy a létező dolgok (referensek) megváltoztathatók POSZTMODERN: a valóság és a kultúra közti különbség elmosódik

10 Modern – posztmodern ellentéte
MODERN: az árucikk kritikája és törekvés arra, hogy túlmutasson önmagán POSZTMODERN: az árucikkek létrehozásának fogyasztása mint folyamat

11 A posztmodern állapot szimptómái:
ahistorikusság - történelmi süketség a magas és a populáris kultúra közti különbségek elmosódnak felszínesség - szimulákrum új (reproduktív) technológiák

12 Ahistorikusság a művészetben
„A posztmodernizmus egyik legjellegzetesebb vonása vagy gyakorlata a pastiche.” – Fr. Jameson a posztmodern paródia: üres paródia a paródia helyét a po.mo.-ben a pastiche vette át

13 Frederic Jameson „A pastiche, akárcsak a paródia, imitációja egy egyedi stílusnak, olyan mint a halott nyelven való beszéd. Azonban ez a mimikri semleges gyakorlata, a paródia rejtett céljai nélkül, szatíra és nevetés nélkül.” – Fr. Jameson

14 Modern: a szerzőket egyedi stílusuk jellemzi
Posztmodern: a modernista stílusok posztmodern kódokká válnak A posztmodern kulturális termékek nem tesznek mást, mint kannibalizálják a múltbeli stílusokat, randomszerűen utalnak stílusokra, és a neo- válik a legfontosabb címkévé.

15 Frederic Jameson „A múltbeli jelentés fokozatosan idézőjelbe kerül, majd teljesen homályba borul, nem marad más, mint puszta szöveg.” Posztmodern építészet: eklektika Nosztalgia film: American Graffiti, Chinatown A posztmodern történelmi regény: E.L. Doctorow - Ragtime

16 Linda Hutcheon: The Politics of Postmodernism
Különbséget tesz a posztmodernitás és posztmodernizmus között: Posztmodernitás: társadalmi korszak, vagy állapot Posztmodernizmus: különböző kulturális kifejezésmódok

17 Linda Hutcheon Fr. Jameson: a posztmodernitás és a posztmodernizmus egybeesik, az utóbbi tünetszerű, szimptomatikus L. Hutcheon: a posztmodern kulturális termékek nem annyira alárendeltjei az „állapotnak” – a posztmodern világ kritikájává válhatnak

18 Linda Hutcheon A tömegkultúrához való viszony különbözteti meg a posztmodernizmust és a modernizmust modernizmus: tömegkultúrával, a fogyasztói szokásokkal szemben – formalizmus posztmodernizmus: újraalkudja az elit és a populáris kultúra közti lehetséges viszonyokat (cinkosság, kritika) a posztmodern alkotás legjellemzőbb stratégiája a paródia

19 Linda Hutcheon posztmodern: öntudatos, önellentmondásos és önmagát aláaknázó állítások jellemzik: pl. paródia A posztmodernizmus nem értékmentes, dekoratív és ahistorikus idézete a múltbeli formáknak A múltbeli formák átírása mindig ideologikus: ezért paródia Egyszerre legitimizálja és felforgatja azt, amit idéz

20 A kortárs posztmodern kultúra
a posztmodernitás/izmus ahistorikus olvasatai szerint a posztmodern kultúra kétféleképpen szituálja magát a múlttal (modern) szemben: túlnyomó részben ez a viszony nem ellenzéki, egyirányú, konzervatív: mainstream kultúra a kisebbség: avantgárd és oppozicionális kultúra

21 A posztmodern esztétika: 2 módozat
Mainstream eljárás: manierizmus, stilizáció – a múlt imitálása: pastiche Oppozicionális eljárás: a stílus, a forma és a tartalom ironizálása: paródia

22 A posztmodern esztétika: 4 fogalom
szimuláció előregyártottság intertextualitás brikolázs parodisztikus vagy pastiche eljárás

23 Eredeti-másolat-hamisítvány
Változó jelentésű kifejezések EREDETI – lehet ősi/primitív, az első, az ami a hagyományokat követi (az eredetiség mint eszmény – hagyományápolás), de: újszerűt, megismételhetetlent, egyénit is jelent (minden tárgy egyedi alkotás, sosem tökéletes másolata az előképnek) Utánzat? Másolat és hamisítvány közti különbség MÁSOLAT – hagyományos, technikai sokszorosítás, hiteles másolat, rekonstrukció (ez csökkentheti eredetiségének mértékét), turistatárgyak (árucikké válás - commodification) HAMISÍTVÁNY – az eredetiséghez képest nyer értelmet, a rekonstrukcióval szemben megjelenik a szándékosság

24 David Bordwell: Film Forgery
Művészeti bűncselekmények: Joyce Hatto zongorista - digitális kópiákat tett közzé saját produkcióként Denis Dutton műv.teoretikus: az ahogyan egy művészeti alkotást megértünk, annak a megértésén alapul, hogy hogyan lett azzá ami: „Beyond all the pretty notes, we want creative engagement and communication from music; we want music to be a bridge to another personality. Otherwise, we might as well feed Chopin scores into a computer.” Az alkotás szenzoriális vonásokból áll, de ezek megértésében az eredetére és autentikusságára vonatkozó feltételezéseinkre támaszkodunk.

25 Bordwell: Plágium és hamisítvány
Mindkettő az alkotás létrejöttének hamis történetére épít. plágium – sajátnak nyilvánítani vki más alkotását hamisítvány – saját alkotás, de más szerzőnek van tulajdonítva Lehet-e képeket plagizálni v. hamisítani?

26 Bordwell: lehet-e filmet hamisítani?
Régi felvételek mimikrije: Forrest Gump, Citizen Kane – nem becsapni akar Mimikri = pastiche (készítésük története is tanúskodik arról, hogy nem hitelesek) Hamisítvány – szükség van egy hamis, de meggyőző eredettörténetre (Peter Jackson: Forgotten Silver, Alien Autopsy), ha ezek lelepleződnek paródiának vagy pastiche-nak minősülhetnek

27 Bordwell: lehet-e filmet hamisítani?
Mit mutatnak a képek? Hogyan mutatják ezt? Mikor készült? Ajánlott olvasmány:


Letölteni ppt "Posztmodern / izmus / itás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések