Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KISS CSABA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KISS CSABA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM"— Előadás másolata:

1 KISS CSABA kiss.csaba.kiss@gmail.com EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
A TÖRTÉNELEM MATERIALISTA FELFOGÁSÁNAK KIALAKULÁSA MARX FIATALKORI ÍRÁSAIBAN

2 KI VOLT AZ A FIATAL MARX?

3 A FIATAL ÉS AZ ÉRETT MARX KÜLÖNBSÉGE ALTHUSSER SZERINT
A FIATAL MARX EGÉSZ FILOZÓFIAI PROBLEMATIKÁJÁT AZ EMBERI LÉNYEG FOGALMÁRA ALAPOZTA, AZ ÉRETT MARX LESZÁMOLT EZZEL A FOGALOMMAL A FIATAL MARX IDEOLOGIKUS MŰVEKET ÍRT, AZ ÉRETT MARX TUDOMÁNYOSAKAT A FIATAL MARX HEGELI-FEUERBACHI FOGALOMKÉSZLETET HASZNÁLT, AZ ÉRETT MARX TELJESEN ÚJ FOGALMAKKAL DOLGOZOTT

4 „…ELHATÁROZTUK, HOGY NÉZETÜNKNEK A NÉMET FILOZÓFIA IDEOLOGIKUS NÉZETÉVEL SZEMBENI ELLENTÉTÉT KIDOLGOZZUK, VOLTAKÉPPEN, HOGY LESZÁMOLUNK A MI EGYKORI FILOZÓFIAI LELKIISMERETÜNKKEL.” (ELŐSZÓ „A POLITIKAI GAZDASÁGTAN BÍRÁLATÁHOZ”, 1859) „DE AZ EMBERI LÉNYEG NEM VALAMI AZ EGYES EGYÉNBEN LAKOZÓ ELVONTSÁG. AZ EMBERI LÉNYEG […] A TÁRSADALMI VISZONYOK ÖSSZESSÉGE. (6. FEUERBACH-TÉZIS) - „EZ AZ >ELIDEGENÜLÉS< - HOGY A FILOZÓFUSOK SZÁMÁRA ÉRTHETŐEN FEJEZZÜK KI MAGUNKAT…” (A NÉMET IDEOLÓGIA)

5 A „TÖRTÉNELMI MATERIALIZMUS”
ALTHUSSER SZERINT MARX A NÉMET IDEOLÓGIÁBAN (1846) LÉTREHOZTA A TÖRTÉNELMI MATERIALIZMUST, A TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOS ELMÉLETÉT KÉRDÉS: BESZÉLHETÜNK-E ELMÉLETRŐL EGYÁLTALÁN? ISAIAH BERLIN: „[MARX A TÖRTÉNELMI MATERIALIZMUST] NEM ANNYIRA EGY ÚJ FILOZÓFIAI RENDSZERNEK TEKINTETTE, HANEM A TÁRSADALMI ÉS TÖRTÉNELMI ELEMZÉS EGY GYAKORLATI MÓDSZERÉNEK ÉS ALAPNAK A POLITIKAI STRATÉGIÁHOZ”

6 AZ „ÁLTALÁNOS EREDMÉNY”, „TANULMÁNYAIM VEZÉRFONALA”, AVAGY A TÖRTÉNELMI MATERIALIZMUS ALAPGONDOLATA
„ AZ ANYAGI ÉLET TERMELÉSI MÓDJA SZABJA MEG A TÁRSADALMI, POLITIKAI ÉS SZELLEMI ÉLETFOLYAMATOT EGYÁLTALÁBAN. NEM AZ EMBEREK TUDATA AZ, AMI LÉTÜKET, HANEM MEGFORDÍTVA, TÁRSADALMI LÉTÜK AZ, AMI TUDATUKAT MEGHATÁROZZA.” (ELŐSZÓ)

7 LÉT ÉS TUDAT MIVEL ÁLL SZEMBEN?: A HEGELI ÉS IFJÚHEGELIÁNUS IDEALIZMUSSAL - SZERINTÜK – ÁLLÍTJA MARX – A TUDAT HATÁROZZA MEG A LÉTET A CÉL: VISSZAFORDÍTANI AZ EREDETI VISZONYT LÉT ÉS TUDAT KÖZÖTT

8 HEGEL: A FEJE TETEJÉRŐL A TALPÁRA

9 FEUERBACH: „HEGEL AZ EMBERT FEJE TETEJÉRE ÁLLÍTJA, ÉN A GEOLÓGIÁN NYUGVÓ TALPÁRA ÁLLÍTOM.” (HÁTRAHAGYOTT AFORIZMA) MARX: „A DIALEKTIKA HEGELNÉL A FEJE TETEJÉN ÁLL. TALPÁRA KELL ÁLLÍTANI…” (UTÓSZÓ) ENGELS: „…ÉS EZZEL A HEGELI DIALEKTIKÁT A FEJE TETEJÉRE, HELYESEBBEN A FEJÉRŐL, AMELYEN ÁLLT, MEGINT A TALPÁRA ÁLLÍTOTTUK.” (LUDWIG FEUERBACH…)

10 FEUERBACH A KERESZTÉNYSÉG LÉNYEGE (1841): AZ EMBER SAJÁT LÉNYEGÉT IDEGENÍTI EL ISTENBE ELŐZETES TÉZISEK A FILOZÓFIA REFORMJÁHOZ (1842): A HEGELI FILOZÓFIA MEGFORDÍTJA AZ EMBER ÉS GONDOLKODÁSA KÖZÖTTI TÉNYLEGES VISZONYT, AZ EMBERT A GONDOLKODÁSA (A „SZELLEM”) PREDIKÁTUMÁVÁ TESZI A HEGELI FILOZÓFIA A TEOLÓGIA KITELJESEDETT FORMÁJA

11 A GYÜMÖLCS PÉLDÁJA (A SZENT CSALÁDBÓL)
A „GYÜMÖLCS” FOGALMA

12 A „GYÜMÖLCS” FOGALMA

13 BRUNO BAUER AZ ÖNTUDAT HATÁROZZA MEG A TÖRTÉNELEM FOLYÁSÁT, ÉS KRITIKÁT GYAKOROL A VILÁG FELETT DE: BAUER ÖNMAGÁT AZONOSÍTOTTA EZZEL AZ ÖNTUDATTAL (MARX-ENGELS: A SZENT CSALÁD) - KÖVETKEZMÉNY: MÁR PUSZTÁN A MŰVEK MEGÍRÁSA KÉPES MEGVÁLTOZTATNI A VILÁGOT MARX: MINTHA A NEHÉZKEDÉS GONDOLATÁTÓL VALÓ MEGSZABADULÁSSAL MEGSZABADULHATNÁNK A NEHÉZKEDÉSTŐL MAGÁTÓL (A NÉMET IDEOLÓGIA)

14 MARX: „A KRITIKA FEGYVERE PERSZE NEM PÓTOLHATJA A FEGYVEREK KRITIKÁJÁT” (BEVEZETÉS)
A FEGYVEREKET PEDIG A PROLETARIÁTUS FOGJA VISELNI

15 FILOZÓFIA ÉS FORRADALMI GYAKORLAT
- A FORRADALMI GONDOLATOK CSAK EGY FORRADALMI OSZTÁLY GONDOLATAI LEHETNEK „MIKÉNT A FILOZÓFIA A PROLETARIÁTUSBAN TALÁLJA MEG AZ ANYAGI, ÚGY A PROLETARIÁTUS A FILOZÓFIÁBAN TALÁLJA MEG SZELLEMI FEGYVEREIT…” (BEVEZETÉS) - A FILOZÓFIA TEHÁT AZ ELŐFELTÉTELEKET ADJA MEG A FORRADALMI GYAKORLATHOZ „A FILOZÓFUSOK A VILÁGOT CSAK KÜLÖNBÖZŐKÉPPEN ÉRTELMEZTÉK, A FELADAT AZ, HOGY MEGVÁLTOZTASSUK.” (11. FEUERBACH-TÉZIS)

16 AZ IDEALISTA TÖRTÉNELEMFELFOGÁS
AZ IDEALISTA TÖRTÉNELEMFELFOGÁS ABSZTRAKT ELVEKET FELTÉTELEZ A TÖRTÉNELEM HATÓERŐIKÉNT, ÉS CSAK A GONDOLATOK TÖRTÉNETÉT NYÚJTJA DE: MIVEL A GONDOLATOK ÖNMAGUKBAN NEM VÁLTOZTATHATJÁK MEG A VILÁGOT, AZ IDEALISTA TÖRTÉNELEMFELFOGÁS NEM LEHET A FORRADALMI GYAKORLAT ESZKÖZE

17 A MATERIALISTA TÖRTÉNELEMFELFOGÁS
EZZEL SZEMBEN A MATERIALISTA TÖRTÉNELEMFELFOGÁS SZERINT A KONKRÉT EMBEREK ALAKÍTJÁK A KÖRÜLMÉNYEIKET, KÉPESEK MEGVÁLTOZTATNI AZOKAT, ÉS A KÖRÜLMÉNYEK MEGVÁLTOZÁSÁVAL AZ URALKODÓ GONDOLATOK IS MÁSOK LESZNEK EZÉRT: A MATERIALISTA TÖRTÉNELEMFELFOGÁS A FORRADALMI GYAKORLAT ALAPJA LEHET

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KISS CSABA


Letölteni ppt "KISS CSABA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések