Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió regionális politikája és a Magyarország számára elérhető források Berecz Orsolya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió regionális politikája és a Magyarország számára elérhető források Berecz Orsolya."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió regionális politikája és a Magyarország számára elérhető források
Berecz Orsolya

2 A REGIONÁLIS POLITIKA CÉLJA
A REGIONÁLIS POLITIKA CÉLJA EGY ADOTT ORSZÁG TERÜLETÉN ÉLŐ VALAMENNYI EMBER SZÁMÁRA A MÉLTÁNYOS SZINTŰ JÖVEDELEM ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

3 A REGIONÁLIS POLITIKA DEFINÍCIÓJA
A regionális politika a reálisan létező területi különbségekből kiinduló, és azokra építő fejlesztési politika. Koordinálja és kiegészíti az üzleti szféra termelési folyamatait és a kormányzati ágazati politikákat. Célja az ország valamennyi régiójában a méltányos életszínvonal és életkörülmények lehetővé tétele. Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

4 A regionális politika céljai országosan
a gazdasági növekedés biztosítása a vállalatok optimális telephelyválasztása az agglomerációk zsúfoltságából származó költségek csökkentése a népesség és a gazdaság térbeli eloszlása, illetve a környezet egyensúlyának megőrzése az intézmények és intézkedések szükséges szintjének biztosítása Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és elõcsatlakozási alapjai o.

5 A régiók szintjén megfogalmazódó területfejlesztési célok
a megszerezhető támogatásokkal kapcsolatosak a jövedelmek eléréséhez szükséges fejlesztések alapján fogalmazódnak meg a célok a kiindulópont, a régió adottságai SWOT analízissel határozhatók meg, mely minden régió esetében egyedi Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és elõcsatlakozási alapjai o.

6 A regionális politika által támogatandó régiótípusok
az elmaradott régiók a válságban lévő ipari régiók a vidéki térségek a válságban lévő nagyvárosi régiók szélsőséges környezeti feltételekkel rendelkező területek Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

7 Elmaradott régiók Jellemzői: A regionális politika céljai:
primer ágazatok túlsúlya a gazdaságban a tercier szektorban a kisipar túlsúlya nagyon alacsony általános termelékenység az aktív korú népesség alacsony képzettségi szintje elmaradott infrastruktúra A regionális politika céljai: a társadalmi mobilitás növelése az oktatás fejlesztésével kommunikációs infrastruktúra hálózatok fejlesztése a környezet állapotának javítása a régió vállalkozásai versenyképességének fokozása

8 Válságban lévő ipari régiók
Jellemzői: a korábbi domináns gazdasági ágazat leépült környezeti károk az aktív korú népesség nagy része munkanélkülivé vált jól kiépített közlekedési infrastruktúra, de nem fejlesztik Célok: a régió gazdaságának diverzifikálása az aktív korú népesség, a munkanélküliek átképzése a környezet rehabilitációja

9 Vidéki térségek Jellemzők: Célok:
alacsony népsűrűség, csökkenő népesség országos átlagot meghaladó mértékű a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma az országos átlagtól elmaradó életszínvonal munkaalkalmak hiánya Célok: a mezőgazdasági termelés ösztönzése, termelékenységének, jövedelemtermelő képességének fokozása a kézművesipar, falusi szolgáltatások, falusi turizmus fejlesztése

10 Válságban lévő nagyvárosi régiók
Jellemzők: az egy főre jutó jövedelem nagy szóródása diverzifikált gazdasági szerkezet kezelhetetlen társadalmi problémák környezetszennyezés az elhagyott ipari és lakóterületek lepusztulása Célok: az oktatási és foglalkoztatási rendszerek erősítése városi rehabilitációs programok - lakható város teremtése

11 Szélsőséges környezeti feltételekkel rendelkező régiók
Jellemzők: nehéz természeti feltételek magas termelési költségek Célok: jövedelemkompenzációval a helyben maradás biztosítása

12 Az Európai Unió regionális fejlesztésének finanszírozói
Strukturális Alapok Kohéziós Alap Európai Beruházási Alap Európai Beruházási Bank Európai Szén- és Acélközösség Transzeurópai Hálózatok számára létrehozott közösségi alap Európai Gazdasági Térség Pénzügyi Mechanizmusa

13 Az EU regionális politikájának célkitűzései
1. Célkitűzés: Az elmaradott területek fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása 2. Célkitűzés: Strukturális nehézségekkel küzdő régiók gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása 3. Célkitűzés: Oktatási, szakképzési és foglalkoztatási rendszerek és politikák modernizációja, valamint adaptációs képessége javításának támogatása Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

14 Az 1. Célkitűzés területei
NUTS II. régiók 1 főre jutó GDP vásárlóerő paritáson számítva az utolsó három év átlagában a közösségi átlag 75%-a alatt volt a korábbi 6. Célkitűzésbe tartozó területek Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

15 A 2. Célkitűzés alá tartozó területek
NUTS III. szintű régiók Hanyatló ipari térségek Mezőgazdasági területek Bizonyos csökkenő népességű városi térségek Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

16 Közösségi kezdeményezések
INTERREG III, a határokon átnyúló, nemzetek közti és interregionális együttműködések az európai térségek harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődésének és területi tervezésének előmozdításáért LEADER III, vidékfejlesztés EQUAL, nemzetközi együttműködés a munkaerőpiachoz való hozzájutást akadályozó mindenféle egyenlőtlenség és diszkrimináció leküzdésére URBAN, a súlyos gazdasági és társadalmi válsággal küzdő városok fejlesztése Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

17 A támogatások alapelvei
koncentráció partnerség programozás addicionalitás Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

18 AGENDA 2000 Javaslatok a 2000-2006-os időszak közötti költségvetésre.
A kihívások, melyekre a költségvetésnek válaszolnia kell, a következők: A fenntartható fejlődés, a magas foglalkoztatás és a javuló életszínvonal a Közösség állampolgárai számára A csatlakozási tárgyalások megkezdése A keleti kibővítés finanszírozásának megoldása, hogy az a Közösség politikáinak előnyére váljon, és fejlessze azokat. Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

19 ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK
A tagságra való felkészülést szolgáló három alap: Phare, ISPA, SAPARD költségvetési előirányzata 21 milliárd EURO, ami a csatlakozásra váró 10 társult állam között oszlik meg. Az előcsatlakozási alapok a tagságra való strukturális felkészülést szolgálják. Évenkénti összegük a csatlakozásra váró országok előtt álló fejlesztési feladatokhoz képest nem jelentős, de a felhasználásuk során jó tanulási alappal szolgálhatnak. Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

20 ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK
között Magyarország a következő pénzösszegekből részesül évente: (millió EURO) Phare 96 ISPA minimum 72,8 ISPA maximum 104 SAPARD 38,1 Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

21 PHARE 1989 december katalizátor jellegű támogatás: a rendszerváltó közép-európai országokban a piacgazdaság, a demokratikus politikai berendezkedés intézményei kiépítésének támogatása célja: a csatlakozásra való minél gyorsabb felkészülés Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

22 PHARE A programok prioritásait a támogatott ország határozza meg:
Országprogramok (Country Programmes) Határmenti együttműködési programok (Cross-Border Cooperation Programmes, CBC) A programok prioritásait a Közösség határozza meg: Közösségi kezdeményezésű programok (Community Initiative Programmes, CIP) Több kedvezményezettnek szóló programok (Multi-Beneficiary Programmes, MBP) Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

23 PHARE A Phare programok területi hatálya: a tagjelölt országok területe és három balkáni ország: Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

24 Phare országprogramok 1990-2000
Az összes támogatás 80-85%-a Magyarország támogatott programjai: 1. A gazdaság fejlesztését és a szerkezet átalakítását szolgáló program 2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése 3. A mezőgazdaság fejlesztése 4. Területfejlesztési programok: A területi szemlélet meghonosítása tanulmányok készítése révén A településközi kapcsolatok fejlesztése Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

25 Phare területfejlesztési programok
A területfejlesztési programok keretében megfogalmazott fejlesztési célkitűzések: Ipari szerkezetátalakítás: a hagyományos ipar által sújtott és az iparhiányos térségek fejlesztése Munkaerő-piaci elemek, humán erőforrás fejlesztés:→ a tartós munkanélküliség kezelése, a szakoktatás a felsőfokú képzésnek a gazdaság szükségleteihez igazodó fejlesztése Vidékfejlesztés: az elmaradott térségek mezőgazdaságának diverzifikálása, a falusi területek fejlődésének, növekedésének elősegítése Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

26 5. Phare infrastruktúra fejlesztés
1992-ben indult, kezdetben: A közlekedés támogatására, képzésre, oktatás. A leendő beruházások előkészítése. 1995-től a közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásokat támogatják. Az ISPA vette át 2000-től a szerepét. Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

27 Egyéb Phare programok 6. A környezetvédelem támogatása:
A legjelentősebb költségvetéssel működő nemzeti Phare-program 7. A humán szféra, az emberi erőforrás és a közigazgatás fejlesztésének reformja. Ennek egy igen fontos része volt a Tempus program: az oktatás, felsőoktatás fejlesztésén belül. Emberi Erőforrás Fejlesztés Program: a középfokú szakképzés korszerűsítése, a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek javítása, az aktív foglalkoztatási eszközök továbbfejlesztése. 8. A hazai kutatási bázis és a kutatások fejlesztése: 25 millió ECU Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

28 Phare CBC programok Magyarországon
1995-től, Ausztria uniós taggá válásától van lehetőség az ezen programokban való részvételre. Résztvevők: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye (NUTS III szintű régiók) A támogatás révén elsősorban Burgenland és a magyar határ menti megyék kapcsolatainak fejlesztése, a gazdasági együttműködés, a helyi infrastruktúra valamint a szociális és egészségügyi rendszerek fejlesztése kap segítséget. Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

29 Phare CBC programok Magyarországon
Csak Phare támogatást felhasználó együttműködési programok: Magyar szlovák Magyar-román határmenti programok Trilaterális programok: Magyar - osztrák - szlovák Magyar - osztrák - szlovén térségben lévő programok Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

30 Phare Multi-Beneficiary Programok
Egy-egy projekten belül több ország is érintett kedvezményezettként. A Bizottság központilag, a tagállamokkal partnerségben irányítja a tervezési és a végrehajtási fázisban is. A programok szabadon választhatók. Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

31 Multi-Beneficiary Programok
ACCESS - civil szerveződések, a civil szervezetek támogatása a civil társadalom létrehozása érdekében a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalomba való visszailleszkedésének segítése ACE - Gazdasági együttműködési program: az EU-csatlakozásban kiemelkedő szerepet játszó gazdasági és gazdaságpolitikai intézmények fejlesztése. Consensus III. - A szociális védelem reformjára vonatkozik, célja a szociális politikák tervezésének végrehajtásának módszertani támogatása.

32 Multi-Beneficiary Programok
CREDO - A tagjelölt országok határ menti régiói közötti együttműködés elősegítése a közép-európai országok közötti és a FÁK-kal közös határainak mentén. ECOS Ouverture programok - EU és KKE városok közti együttműködés segítése, a helyi önkormányzatiság fejlesztése, a Közösség területfejlesztési tapasztalatainak átadása. Felsőoktatási program - az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolat fejlesztése. Fight against drugs (Kábítószer elleni harc) - a kábítószer fogyasztás csökkentésére irányuló programokat támogatja.

33 Multi-Beneficiary Programok
Fogyasztóvédelmi politika program - az áruk, szolgáltatások minőségének javítása, az EU-val folytatott kereskedelem feltételeinek javítása Környezetvédelmi program - a Közösség környezetvédelmi szabályainak átvétele, a saját nemzeti törvények harmonizálása Környezetvédelmi projekteket előkészitő program - a környezetvédelmi projektek szakszerű előkészítése. Large-Scale Infrastructure Facility, LSIF - infrastrukturális fejlesztésekre szolgál Nukleáris biztonság program - a szovjet gyártmányú atomreaktorok üzemeltetési biztonságának növelése

34 Multi-Beneficiary Programok
PRAQ III Minőségbiztosítási program SPP - az EU programok előkészítésének speciális programja SIGMA Program - a kormányzati szervek és közigazgatási egységek átalakítása, reformja SME Financing Facility - vállalkozástámogató és -fejlesztő program a Phare és az EBRD közreműködésében Statisztikai együttműködés program Szakértői segítségnyújtás információs iroda, TAIEX - a tagjelölt Szellemi tulajdon védelmének programja - az EU szabályozás átvétele

35 Multi-Beneficiary Programok
Távoktatási program - humán erőforrás fejlesztés Üzleti támogatás programok - vegyes vállalatok támogatása

36 Közösségi kezdeményezésű programok
1993-tól van részvételi lehetőség Cél: az Unió politikáinak, munkamódszereinek megismerése 12/1996-os Kormányrendelet teremtett jogi lehetőséget a részvételre Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

37 Közösségi kezdeményezésű programok
Socrates II. - európai partnerség kiépítése az oktatás területén és az oktatás és nevelés minőségének javítása ERASMUS - partnerség létrehozása az európai felsőoktatási intézmények között LINGUA programok - a nyelvoktatás fejlesztéséért COMENIUS programok- iskolák közötti partnerkapcsolatok kiépítése, tanárok továbbképzése, hátrányos helyzetű hallgatók segítése ARION - tanulmányutak oktatáspolitikai döntéshozóknak GRUNDTVIG - felnőttoktatási programok támogatása

38 Közösségi kezdeményezésű programok
MINERVA - távoktatási programok támogatása Leonardo da Vinci II - az EU szakképzési politikájának végrehajtását szolgáló akcióprogram. Felsőoktatási program Szakoktatási program A nyelvismeret fejlesztésének célja Információcsere és együttműködési hálózatok kialakítása a tagállamok között Youth for Europe év közötti fiatalok mobilitásának a támogatása

39 Közösségi kezdeményezésű programok
Health Promotion Egészségvédelmi stratégiák és szervezetek támogatása Speciális megelőző és egészségvédelmi intézkedések Egészségügyi információk cseréje Szakképzés a közegészségügyben és az egészségvédelemben SAVE II - az energiahatékonyság elősegítése SME - kis- és középvállalati fejlesztési program LIFE III - környezetvédelmi program LIFE - ENVIRONMENT - innovatív, demonstratív projektek támogatása

40 Közösségi kezdeményezésű programok
LIFE - NATURE - a természetes élőhelyek védelme LIFE - THIRD COUNTRIES - a fenntartható fejlődést szolgáló projektek támogatása Fiscalis - indirekt adózással foglalkozó tisztviselők képzése Kultúra a közös európai kulturális örökségek védelme

41 A Phare új orientációja
1998-ban döntöttek a reformról a Phare programok a csatlakozást kell szolgálják fő prioritás a magyar közigazgatás felkészítése a csatlakozásra a Phare program korábbi feladatainak egy részét 2000-től két előcsatlakozási alap vette át Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

42 ISPA - Instrument for Stuctural Policies for Pre-Accession
Feladata a Kohéziós Alapéval egyezik meg. Feladata: közlekedési infrastruktúra környezetvédelmi beruházások a Kohéziós Alap forrásaihoz szükséges programozási technikák elsajátítása Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

43 ISPA Prioritásai: gazdasági és társadalmi hasznosság
hatékony menedzsment Csatlakozási Partnerség prioritásai A Transzeurópai Hálózatokhoz és a Közösség közlekedési politikájához való hozzájárulás egyensúly a közlekedési és a környezetvédelmi projektek között közös finanszírozás

44 SAPARD - Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési célok elérését támogatja Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap forrásainak igénybevételére szükséges technikák elérését támogatja Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai o.

45 SAPARD Célok: a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése,
élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi és állat-egészségügyi előírások betartása, jobb minőségű, magasabb feldolgozottsági fokú termékek arányának növelése, környezetterhelés csökkentése a piacra jutás könnyítése a munkahelyek teremtése és megőrzése népességmegtartó képesség erősítése


Letölteni ppt "Az Európai Unió regionális politikája és a Magyarország számára elérhető források Berecz Orsolya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések