Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth J. Ferenc elnök Magyar Energia Hivatal 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005. október 5-6. A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth J. Ferenc elnök Magyar Energia Hivatal 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005. október 5-6. A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE,"— Előadás másolata:

1 Horváth J. Ferenc elnök Magyar Energia Hivatal 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005. október 5-6. A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI

2 A FÖLDGÁZPIAC MŰKÖDÉSI MODELLJE 2

3 ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK A GÁZIPARBAN - földgáz szállítás, - földgáz tárolás, - földgáz elosztás, - földgáz-kereskedelem, - közüzemi nagykereskedelem, - közüzemi szolgáltatás, - szervezett földgázpiac működtetése, - rendszerirányítás, - határkeresztező szállítóvezetékhez való hozzáférés, - PB-gáz vezetéken történő elosztása és szolgáltatása, -telephelyi vezeték működtetése. 3

4 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK 4

5 FÖLDGÁZVÁSÁRLÁS A LIBERALIZÁLT PIACON 5

6 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL 6 HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK NAGYKERESKEDŐ (JPE ) EGYETEMES SZOLGÁLTATÓK KERESKEDŐ HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK NEM HÁZTARTÁSI FOGYASZTÓK ÉVES, HAVI AUKCIÓK SZABAD FORRÁSOK HATÓSÁGI ÁR

7 PIACI MŰKÖDÉS A GÁZIPARBAN 2004. december 2005. augusztus 1.Jogi piacnyitás % 70 2.Engedélyes kereskedők, db 1014 3.Regisztrált feljogosított fogyasztók száma db 2344 4.Aktív piac mértéke % 67,5 5.Kereskedők értékesítési átlagára Ft/m 3 37,944,5 6.Nagykereskedelmi (viszonteladói) átlagár Ft/m 3 40,448,6* 7 * 2005. november 1-től: 1. árkategória 48,6 Ft/m 3 2. árkategória 58,1 Ft/m 3 52,9 Ft/m 3 átlag

8 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2004.jan2004.ápr2004.júl2004.okt2005.jan2005.ápr2005.júl2005.okt2006.jan2006.ápr Ft/m3 tény és becsült átlagos importár 2005. augusztusi ármegállapításhoz figyelembe vett átlagos importár elismert importár 1. árkategória 40,5 Ft/m 3 átlag 46,3 Ft/m 3 2. árkategória 51,2 Ft/m 3 A FÖLDGÁZ TÉNYLEGES ÉS ELISMERT, VALAMINT VÁRHATÓ IMPORTÁRA 2004-2006. júniusi időszakban Kilépés a szabad piacra Bennmaradás a közüzemben, ill. visszalépés oda 8

9 FÖLDGÁZ FORRÁSOK, 2004 Forrás összesen14,4 ebből: hazai termelés3,0 import11,4 ebből: keleti irányból8,6 nyugati irányból2,8 Mrd m 3 9

10 A FORRÁSOK SZERKEZETE, 2004 Nyugati irányból 19,3% Keleti irányból 60,5% MOL Rt. 19,9% Import 79,8% Hazai termelés 20,2% EL-Paso Magyarország Kft. 0,3% 10

11 A FÖLDGÁZIGÉNYEK SZEZONALITÁSA Átlagos nyári (június – augusztus) fogyasztás: 16,6 Mm 3 /nap Átlagos téli (december - február) fogyasztás: 65,9 Mm 3 /nap Maximális téli fogyasztás: 89,4 Mm 3 /nap 11

12 FÖLDGÁZELOSZTÓ TÁRSASÁGOK Magyar Gázszolgáltató Kft. ÉGÁZ Rt. KÖGÁZ Rt. DDGÁZ Rt. TIGÁZ Rt. DÉGÁZ Rt. FŐGÁZ Rt. TIGÁZ 2 Kft. OERG Kft. Csepel ESZ. Kft. DUNAFERR ESZ. Kft. DBGÁZ Kft. 12

13 EGY FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓ NAPI FÖLDGÁZ-SZÜKSÉGLETÉNEK KIELÉGÍTÉSE 13

14 NAPI FOGYASZ- TÁSI IGÉNY BEJELEN- TÉS ÉS NOMI- NÁLÁS 14

15 A KÖZÜZEMBŐL KILÉPŐ, FELJOGOSÍTOTT GÁZFOGYASZTÓT MEGILLETŐ KAPACITÁSOK (1) 1.Szállítási kapacitás: a szállítórendszer kilépési pontján (a fogyasztót ellátó gázátadóra értelmezve), a szállítórendszer belépési pontjain, azaz: −határkeresztező pontokon, −gáztárolók csatlakozási pontjain (egy tárolóként kezelve az öt tárolót), −a hazai termelés betáplálási pontján (pontjain). 15

16 A KÖZÜZEMBŐL KILÉPŐ, FELJOGOSÍTOTT GÁZFOGYASZTÓT MEGILLETŐ KAPACITÁSOK (2) 2.Elosztói kapacitás: azonos a szállítórendszer kilépési pontján értelmezett kapacitással. 3.Tárolói kapacitás: azonos a szállítórendszer tárolói csatlakozási pontjára meghatározott kitárolási kapacitással. 16

17 A FOGYASZTÓI SZÁMLÁK DÍJTÉTELEI (1) Feljogosított fogyasztó földgáz költség (kiegyenlítő gáz díjával) szállítási tarifa díjtételei (rendszerirányítási díjjal) tárolási tarifa díjtételei elosztási tarifa díjtételei egyéb díjak (pl. kereskedő árrése) Közüzemi fogyasztó teljesítmény- vagy alapdíj gázdíj 17

18 A FOGYASZTÓI SZÁMLÁK DÍJTÉTELEI (2) Ft/m 3 18 2005. augusztusi áron

19 ENTRY-EXIT TARIFA A SZÁLLÍTÁSBAN Forgalmi díj Teljesít- mény díj Szállítási mennyiség után fizetett Szállítási mennyiség után fizetendő Lekötött teljesítmény után fizetett a fogyasztási ponton Lekötött teljesítmény után fizetendő a belépési pontokon Lekötött teljesítmény után fizetendő a kilépési pontokon Változó költség elem Állandó költség elem Jelenleg Korábban Forgalmi díj Teljesít- mény díj 19

20 GÁZÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁK A KÖZÜZEMBEN 20

21 ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Hatósági árszabályozás körébe tartozik: - a földgáz szállítása (a tranzit kivételével), elosztása és közüzemi tárolása, - a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelem, valamint - a közüzemi fogyasztó részére értékesített földgáz. A hatósági árnak tartalmaznia kell: - az indokolt befektetések - és a hatékonyan működő engedélyesek költségeinek megtérülését, - valamint a tartós működéshez szükséges nyereséget. 21

22 FÖLDGÁZ ÁRRENDELETEK (GKM RENDELETEK) TémaAlaprendeletMódosító rendelet Hatályba lépés Tartalom Árszabályozási keretek 69/2003. (X. 28.) 132/2004. (XII. 14.) 2004. XII. 17.A közüzemi nagykereskedő éves többletnyereségének befizetése Energiagazdál- kodási célelőirányzat 133/2004. (XII. 14.) [az 51/2003.* (VIII. 14.) helyett is] 2004. XII. 17.Befizetések Kedvezményes gázellátás 50/2003. (VIII. 14.) 50/2005. (VI. 29.) 2005. VIII. 1.Támogatási mértékek Közüzemi díjak96/2003. (XII. 18.) 52/2005. (VI. 29.) 2005. VIII. 1.Támogatás nélküli díjak Rendszerhasz- nálat 70/2003. (X. 28.) 48/2005 (VI. 29.) 2005. VII. 1.Díjkorrekciók, szállításnál entry-exit, megszakítható szállítói és elosztói teljesítmény * Hatályon kívül helyezte a 133/2004 GKM rendelet 4§-a, hatálytalan 2004. XII. 17-től 22

23 A PIACNYITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE A GÁZIPARBAN (1) 1. Milyen mértékű piacnyitás várható? - Jogi piacnyitás 2004. január 1-től 70 %, 2007. július 1-től 100 %. - Aktív piac mértéke az első években 5-10 %-ra tehető a nemzetközi tapasztalatok szerint. 2. Van-e elegendő határkeresztező kapacitás? 3. Van-e szabad gázforrás a környező országokban? 23

24 A PIACNYITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE A GÁZIPARBAN (2) 4. Érdemes-e piacra lépniük a feljogosított fogyasztóknak? A gázárakra „rárakódó” becsült hatósági díjtételek (2005. augusztusi áron): - kb. 4,1 Ft/m 3 szállítási díj, - kb. 2,3 Ft/m 3 tárolási díj, - kb. 4,0 Ft/m 3 elosztási díj az 500 m 3 /h feletti teljesítmény lekötésű fogyasztók esetében. Az 500 m 3 /h feletti teljesítmény lekötésű feljogosított fogyasztók összes hatóságilag szabályozott rendszerhasználati díja: 10,4 Ft/m 3. 24

25 A PIACNYITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE A GÁZIPARBAN (3) Elérendő gáz átlagár (hazai és behozatali): - a szóban forgó fogyasztói kör belföldi átlagára ( 54,2 Ft/m 3 ) – rendszerhasználati díjak ( 10,4 Ft/m 3 ) = 43,8 Ft/m 3 árküszöb kereskedelmi árréssel együtt. - Ez megfelel kb. 219 USD/ezer m 3 import-árnak (200 Ft/USD-vel számolva). 25

26 SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK (1) SZERZŐDÉSEK:  kereskedelmi A közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, kereskedő, a külföldi eladó és hazai termelő egymásközti, valamint a feljogosított és a közüzemi fogyasztókkal kötött üzleti, kereskedelmi szerződéseik formáit és szabályait az ÜKSZ, valamint az üzletszabályzatok tartalmazzák.  kapacitás lekötési A hozzáférésre jogosultak (kapacitásigénylők) és a rendszerüzemeltetők a szállító-, az elosztó- és tárolórendszer használatára kapacitás-lekötési szerződést köthetnek. E szerződés főbb tartalmi elemeit és jellemzőit az ÜKSZ körvonalazza. 26

27  rendszerirányítási A hozzáférésre jogosultaknak a szállítási feladatok koordinálására és a rendszerszintű szolgáltatások igénybevételére a rendszerirányítóval rendszerirányítási szerződést kell kötniük. kiegészítő szolgáltatási  kiegészítő szolgáltatási (pl. szagosításra, adatszolgáltatásra vonatkozó szerződés) SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK (2) 27

28 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK: A szállítói, tárolói, elosztói és a rendszerirányítói engedélyeseknek, valamint a földgáztermelőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással az együttműködő földgázrendszer üzemeltetéséről és a kapcsolattartásról. A megállapodás minimális tartalmi elemeit az ÜKSZ tartalmazza. SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK (3) 28

29 A GÁZELLÁTÁS ELVÁRT SZÍNVONALA, MINIMÁLIS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYE (1) Az ellátás (elosztás, közüzemi szolgáltatás) színvonalával összefüggő főbb tényezők – az elosztói tevékenységre: a szolgáltatási szünetek (üzemzavarok, karbantartások) fajlagos száma (db/1000 fogyasztó/év) és időtartama (óra/1000 fogyasztó/év), a szolgáltatási szünetek idejének és az érintett fogyasztók száma szorzatainak éves összegéből képzett kiesési mutató (ezrelékben kifejezve). Amennyiben az elosztó engedélyes bármely említett minőségi mutatószáma jelentősen romlik, a következő évben minőségi árengedményt köteles adni az elosztási díjakból; viszont ha jelentősen javul, akkor emelkedik nyereségkorlátja. 29

30 – a közüzemi szolgáltatói tevékenységre: új közüzemi fogyasztó gázellátási igénybejelentése ügyintézésének időtartama (naptári nap), csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések terv- felülvizsgálatának időtartama (naptári nap), a gázszolgáltatással kapcsolatos írásbeli reklamációk megválaszolása (naptári nap), stb. A vázolt minimális minőségi követelmények (pl. előírt időtartam) nem teljesítése esetében – a fogyasztó kérése nélkül – 3.000.- Ft túllépési kötbért köteles fizetni a közüzemi szolgáltató. A GÁZELLÁTÁS ELVÁRT SZÍNVONALA, MINIMÁLIS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYE (2) 30

31 KEDVEZMÉNYES FÖLDGÁZELLÁTÁS 31

32 Köszönöm figyelmüket! Horváth J. Ferenc 32


Letölteni ppt "Horváth J. Ferenc elnök Magyar Energia Hivatal 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005. október 5-6. A FÖLDGÁZMODELL JELENLEGI MŰKÖDÉSE,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések