Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Soós László SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Soós László SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály"— Előadás másolata:

1 Soós László SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály
Az Országos Képzési Jegyzék módosításához kapcsolódó szakmai vizsgáztatást érintő változások Soós László SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Budapest , március 27.

2 ÚJ SZERKEZETŰ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK 1.
A SZAKKÉPESÍTÉSEK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYÁT IS KIFEJEZŐ ÚJ FOGALMAK (SZAKKÉPESÍTÉS, ALAP- SZAKKÉPESÍTÉS, RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS, ELÁGAZÁS, RÁÉPÜLÉS) 15 JEGYŰ AZONOSÍTÓ BEMENETI RENDSZER (BEMENETI KOMPETENCIA, SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉG) ORSZÁGOS MODULTÉRKÉP

3 ÚJ SZERKEZETŰ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK 2.
1/2006. (II.17.) OM rendelet 10/2007. (II.27.) SZMM rendelet

4 A SZAKKÉPESÍTÉSEK ÚJ RENDSZERE 1.
RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS 2. RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS 1.

5 A SZAKKÉPESÍTÉSEK ÚJ RENDSZERE 3.
ELÁGAZÁS 1. ELÁGAZÁS 2. ELÁGAZÁS 3. KÖZÖS ALAP elágazásos szakképesítés

6 52 523 03 – 0100 3101 Mechatronikai szerelő
A 15 JEGYŰ AZONOSÍTÓ SZÁM 1. – Mechatronikai szerelő 52 : szintkód 523 : tanulmányi terület 03 : sorszám 0100 : szakképesítés köre 3101 : szint és sorszám

7 52 523 03 – 0100 3101 Mechatronikai szerelő
A 15 JEGYŰ AZONOSÍTÓ SZÁM 2. – Mechatronikai szerelő szintkód A SZAKKÉPESÍTÉS KÖRE tanulmányi terület alapszakképesítés rész-szakképesítés szakképesítés-elágazás ráépülő szakképesítés sorszám szakképesítés köre szint és sorszám

8 VÁLTOZÁS A KÉPZÉSBEN 1/2006. (VII.5.) SZMM rendelet: szvk-k formai előírásai Szakmai és vizsgáztatási követelmények moduláris felépítése Szakmai követelménymodulok Feladatprofil, kompetencia profil

9 A szakmai és vizsgakövetelmények szerkezete 1. „régi” „új”
A szakképesítés adatai, munkaterülete (munkakörelemzésen alapuló) A szakképesítés adatai, munkaterülete Szakmai követelmények Vizsga követelmények Vizsgarészek, rész-szakképesítések listája Eszközjegyzék

10 A szakmai és vizsgakövetelmények szerkezete 2.
SZVK 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ráépülés Szakké- pesítés 1 2 3 4 5 6 7 Rész- szakképesítés 6 3 5

11 A szakmai vizsgáztatás általános szabályainak módosítása
A MODULRENDSZERŰ FELÉPÍTÉST FIGYELEMBEVEVŐ VIZSGÁZTATÁSI SZABÁLYOK A VIZSGÁZÓ SZEMPONTJÁBÓL LEGKEVÉSBÉ ÉRZÉKELHETŐ VÁLTOZTATÁSOK DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATA (EGYSZERŰSÍTÉS LEHETŐSÉGEI) BEVEZETÉS: AZ ÚJ RENDSZER SZERINTI KÉPZÉS VIZSGÁINÁL Ad. 2. 4. § A Rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) Amennyiben a szakmai vizsgát, vizsgarészt nem a Rendeletben előírtak szerint kezdték meg, illetve bonyolították le, az Szt. 5. § (4) bekezdése alapján a szakképesítésért felelős miniszter a vizsga eredményét utólag megsemmisítheti, a vizsgaszervező vizsgáztatási jogát felfüggesztheti, illetve a vizsgabizottság elnökét a vizsgaelnöki névjegyzékről törölheti. A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga, vizsgarész megismétlésének megszervezésére egy másik vizsgaszervezőt és vizsgabizottsági elnököt jelöl ki. A vizsga megismétlésének vizsgadíját a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001 (I. 16.) OM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a megsemmisített vizsgát szervező intézmény viseli.” Ad.3. Korábban nem volt, most: A Rendelet 28. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben az adott vizsgatárgy érdemjegyét az elsőként és a póttételként húzott tételre adott feleletek átlaga alapján, a felfelé kerekítés szabályait figyelembe véve kell kialakítani. A szóbeli vizsga teljes tartama alatt vizsgázónként egy póttétel húzható.” Ad.4. Korábban nem volt, most: 2. § A Rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A szakképesítésért felelős miniszter megbízottja a szakmai vizsgát – annak indokolatlan zavarása nélkül – ellenőrizheti. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a szakmai vizsga, vizsgarész a hatályos jogszabályok előírásai szerint került-e megszervezésre és lebonyolításra. Az ellenőrzést végző – a szakképesítésért felelős miniszter által megbízott – személyek az ellenőrzés eredményéről minden esetben kötelesek azonnali jelentést tenni megbízójuknak. Az azonnali jelentéstételhez a vizsgaszervező a nála meglévő kommunikációs eszközök használatát biztosítani köteles. Jogsértés megállapítása esetén e rendelet 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”

12 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE
HATÁLYOS 26/2001. (VII.27.) OM RENDELET Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM TERVEZETT …/2007. (...) SZMM RENDELET (új jogszabály)

13 Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak [ 1/2001. (I.16.) OM rendelet ]
Vizsgadíj: vizsga igazolt költségei Vizsgáztatási díj: Bizottság tagjai Minimálbérhez igazodik Vizsgaelnök: 3% ,5% (fő) VB tag: 2% ,5% (fő) Felügyelő tanár: 2% % (óra) Helyettes: % (nap) Jegyző: ,8% - 1,2% (fő) Igazgató: 200% % % (fő)

14 A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS
Központilag közleményben kiadott vizsgaprogram (SZMM-szaktárca) Követelménymodulok - vizsgarészek Vizsgarészek – vizsgatevékenységek Írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli Vizsgatevékenységek csoportosíthatók, összevonhatók

15 A VIZSGÁRA JELENTKEZÉS TERVEZETT VÁLTOZÁS
Írásban - Jelentkezési lap Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal Képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolás

16 A VIZSGA BEJELENTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS
Bejelentés lehetősége bővült: A szakképesítésért felelős miniszter gazdasági kamarával kötött megállapodása alapján a vizsgaelnök kijelölő lehet a gazdasági kamara (2006. évi CXIV. törvény) „kamarai tag” kijelölés – eljárásrend szerint Bejelentés új tartalma : vizsgarend (vizsgarészek azonosítása, vizsgatevékenységek, időpontok bemutatása)

17 A VIZSGABIZOTTSÁG TERVEZETT VÁLTOZÁS
A vizsgabizottság összetétele nem változik Delegálás elsősorban névjegyzékről

18 AZ ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉK
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet Folyamatos jelentkezési lehetőség Részletes feltételek a R. 5. §-ában Bírálati díj Bírálat évente, novemberben (módosítás előkészítése) Pályázat kezelés átadása az NSZFI-nek

19 A VIZSGABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 1. TERVEZETT VÁLTOZÁS
A vizsgabizottság feladatai: Újdonság: Interaktív vizsgatevékenység Szervezési, lebonyolítási szabályzat Vizsga ütemterv (Vizsgaprogram) Változik az értékelés – nagyobb figyelem

20 A VIZSGABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 2.
Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Vizsgaprogram Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek

21 A VIZSGABIZOTTSÁG ELNÖKE TERVEZETT VÁLTOZÁS
Szabályzat jóváhagyás Fokozott figyelem Elnöki jelentés (bővebb)

22 A SZAKMAI VIZSGA 1. TERVEZETT VÁLTOZÁS
Vizsgarész  vizsgarész Írásbeli javítás 3 nap Központi értékelési útmutatók Előrehozott gyakorlati vizsga

23 A SZAKMAI VIZSGA 2. TERVEZETT VÁLTOZÁS
Napi vizsgafeladatok összideje max. 8 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg 4 nap, ill. létszámcsökkentés

24 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 1. TERVEZETT VÁLTOZÁS
Értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (szvk-ban) 50%-os teljesítmény alatt elégtelen Minősítés egyetlen osztályzattal

25 A SZAKMAI VIZSGA TERVEZETT ÉRTÉKELÉSE 2.
EREDMÉNY (OSZTÁLYZAT) VR 1 30% KM 1 1 35% 2 65% VR 2 10% KM 2 1 100% VR 3 60% KM 3 1 10% 2 35% 3 55% ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG

26 A SZAKMAI VIZSGA IRATAI TERVEZETT VÁLTOZÁS
Új bizonyítvány 15 jegyű azonosító, szakképesítés köre (szakképesítés, rész- szakképesítés, szakképesítés elágazás, szakképesítés-ráépülés) Vizsgarészek eredményeinek feltüntetése Minősítés egyetlen osztályzattal Törzslap A/4-es Nyomtatóval kitöltés Vizsgarészek eredményeit tartalmazza

27 A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSE
Vizsgaszervezésre feljogosított intézményben A vizsga lebonyolítása jogszerű-e HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS Jelentéstétel, szankcionálás

28 AZ ÚJ RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS AZ ÁTMENETI IDŐSZAK
2/2006. (VIII.8.) SZMM rendelet 2006. szeptember 1. 2007. január 1. …/2007. (…/…) SZMM rendelet 2007. október (2008. szeptember 1.) 2013. augusztus (vizsga után 1 év) SZAKMAI VIZSGÁK: a képzés megkezdésekor hatályos szabályok szerint

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Soós László SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések