Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kultúra."— Előadás másolata:

1 Kultúra

2 A KULTÚRA MEGHATÁROZÁSA 1.
A kultúra C. Geertz (1973) antropológiai meghatározása szerint, "A kultúra szimbólumokban megjelenő értelmezések, szimbólikus formában átöröklődő fogalmak történelmileg kialakult rendszere, amelyek segítségével az emberek kommunikálnak, ismereteket szereznek és az életet látják. " A kultúra tehát a közös hiedelmek tanult mintázata. Winthorp (1991) szerint "a kultúra 1. A Homo sapiens azon képességei, amelyek mint fajt jellemzik, és amelyek alapvetőek az alkalmazkodáshoz, 2. a társadalom életének tanult, összegyüjtött produktumai, 3.a gondolkozás, cselekvés és értékek megkülönböztető mintázatai, amelyek a társadalom vagy egy társadalmi csoport tagjait jellemzik."

3 A KULTÚRA MEGHATÁROZÁSA 2.
A szociálpszichológiai meghatározás: mit jelent a kultúra az emberi psziché, emberi elme számára: Hofstede (1984) szerint: "Minden ember magában hordja azt a gondolkozási, érzelmi és cselekvést motiváló mintázatot, amelyet élete során megtanult. Ennek jelentős hányadát a korai gyermekkorban sajátítjuk el, mivel ebben az életkorban vagyunk legérzékenyebbek a tanulásra és hasonulásra.„ Singer (1987) szerint a kultúrát úgy határozhatjuk meg, mint tanult, csoport által meghatározott észlelési mintát- amely magában foglalja a verbális és nem verbális nyelvi beállítottságot, az értékeket, a hiedelemvilágot, a tévesnek minősített hiedelmeket és a magatartást.

4 A TÁRSADALOM A KULTÚRA Leszűkítve: szellemi javak - irodalom, művészet
Egyéneket egymáshoz fűző kapcsolat rendszer A KULTÚRA A közösség tagjai által megőrzött értékek, követett normák, létrehozott anyagi javak. Leszűkítve: szellemi javak - irodalom, művészet Szociológia: termelési módszerek anyagi javak is Kultúrával kapcsolatos kérdés, mi különbözteti meg az embereket az állatoktól? Washoe (mintegy 100 szó, 2 éves gyermek színvonala Aveyroni vad fiú (szobatiszta, felöltözik, néhány szó) Genie (3-4 éves gyermek szókincse)

5 Kultúra folytatás: Charles Darvin: evolució
Szociobiológia: Ösztönök az állatoknál állatfajoknál kifinomodott udvarlási rituálék hímek harca - nagyobbak mint a nőstények (Az ösztönök nem reflexek hanem programok) Kulturális univerzálék nyelv, beszéd, írás, szájhagyomány, írott emlékek Szemiotika és az anyagi kultúra: templom a főtéren

6 KULTÚRA, SZUBKULTÚRA PLURALIZMUS
KULTÚRA ELEMEI 1. (példa a társadalmak fejlődése) Értékek Történelem Hősök Irodalom, művészetek Tudás anyag Hiedelmek Normák Jogi Etikai Öt fontos tény:1. A normák lehetnek ellentmondásosak, 2. változnak a történelmi fejlődés során, 3.társadalmanként különböző (vérbosszú), 4. nem biztos hogy előnyös a közösségnek, 5. a szociológus nem ítélhet negatívan egy normával ellentétes jelenséget

7 KULTÚRA ELEMEI 2. Javak Települések, azok szerkezete
Tárgyak (szimbólum értékűek) Díszítő elemek Öltözködés Technológiák

8 Kultúraközi kapcsolatok Horake Miner: iakirema közösség 1.
Az egész rendszer alapjául az a hit szolgál, hogy az emberi test undorító, és eredendően hajlamos az elsatnyulásra és betegségekre. Egy ilyen testbe bezárva az ember csak abban reménykedhet, hogy rituálé és ceremónia erejével szünteti meg testének ezen jellegzetes-ségeit. Minden háztartásban található egy vagy több szent hely erre a célra….. Az ilyen hely középpontja egy falba épített doboz vagy fiók. Ebben a fiókban tartják mindazokat a varázsszereket és mágikus italokat, amelyek nélkül hitük szerint egyetlen benszülött sem élhet. Ezeket a készítményeket a különbözőképpen szakosodott gyógyítóktól szerzik be. Közülük a leghatalmasabbak a varázslók, akiknek a segítségét jelentős ajándékkal kell meghálálni. Maguk a varázslók azonban nem adnak gyógyitalt betegüknek, hanem csak eldöntik, hogy annak milyen összetevőkből kell állnia, s ezeket titkos ősi nyelven írják le.

9 Horake Miner: iakirema közösség 2.
Ezt az írást a varázslón kívül csak a gyógyfüvek ismerője tudja elolvasni, aki aztán – egy újabb ajándékért cserébe – elkészíti a kívánt varázsszert…. Az iakiremák a szájjal kapcsolatban már-már beteges félelmet és elra-gadtatást éreznek, mert úgy hiszik, hogy a száj állapota természetfeletti hatással van minden társadalmi kapcsolatra. Hitük szerint, ha nem végeznék el a szájrituáléjukat, akkor kihul-lana a foguk, vérezne az inyük, összezsugorodna az állkapcsuk, és elhagyná őket a barátjuk és a szeretőjük. Abban is hisznek,hogy szoros kapcsolat van az orális és a morális tulajdonságok között. Például megfigyelhető náluk a gyerme-kek szájának rituális kiöblítése, ami szerintük javítja az erkölcseiket.

10 Horake Miner: iakirema közösség 3.
A mindenki által elvégzett napi testrituáléba beletartozik a szájtisztítás rítusa is. Jóllehet ezek az emberek rendkívüli gondot fordítanak a szájukra, az ezzel a ritussal járó tevékenységet a gyanútlan idegen először alighanem visszataszítónak találja. Mint elmondják, e rítus során az iakirémák egy kis köteg disznószört dugnak a szájukba valami varázsporral, s aztán a szörköteget pontosan szabályozott mozdulatokkal mozgatják a szájukban (Miner, 1956, old.)

11 Érdekességek a kultúraközi kapcsolatokban 1.
Cargokultusz: óceániai szigeteken repülőgép modellek Paracelsus XVI sz. amerikai félig emberi és félig állati lények, Kínai birodalom uralkodói ban György király delegációja, kereskedelmi centrumok. A kínaiak az árucserét és a missziókat értelmetlennek látják XIX sz. Az angolok rebarbara nélkül belehalnának a székrekedésbe. A II. világháborúban az angol és amerikai udvarlási szokások (Morel) Házassági vagy nemi különbségek: egy vagy többnejűség szoknya vagy nadrágviselet férfiak, nők előre engedése

12 Érdekességek a kultúraközi kapcsolatokban 2.
Gyermekek vagy öregek meggyilkolása Étkezési szokások: osztriga…..majomagyvelő/ disznóhús….marhahús Ideálok: Spárta edzett/ Athén szép/ lovagkor hódító, ujkor higienikus Magyar értelmiségi vagy cigány nevelés. Történelem A történelem lehet politikai, intellektuális,rejtett családi, kulturális csoport, nemzeti. A történelem hatalmi tényező: nem elbeszélés objektív-e? tanítását a hatalom irányítja kognitív disszonanciát el akarják kerülni az a kérdés mi a fontos, kinek és miért?

13 Kultúraközi kommunikáció
Fokozatok: nem motíváltak kerülik, következmény: negatív élmény kulturjegyeinket magunkon hordozzuk, így látnak minket beleélő képesség mások helyzetébe Szabályok: meghatározni a konfliktus forrását a konfliktust leszűkíteni a kiváltó okra építő hozzáállás szemben a destruktívval Szabályok: ne polarizáljunk, koncentráljunk a fontos kérdésre tartsunk fel kapcsolatot a negatív érzelmek ellenére ismerjük fel a különböző kommunikációs stílusokat azonosítsuk és tudatosítsuk saját kedvenc stílusunkat legyünk kreatívak és bővítsük saját repertoárunkat értsük meg a konfliktust körülvevő összefüggéseket legyünk képesek megbocsátani

14 Köszönöm a figyelmüket!

15

16

17


Letölteni ppt "Kultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések