Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Interkulturális kommunikáció (1.ea.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Interkulturális kommunikáció (1.ea.)"— Előadás másolata:

1 Interkulturális kommunikáció (1.ea.)
Kultúrafelfogások Orientációs pontok a kultúrában A kultúra rétegei és szintjei A kultúra modellezése

2 1. Kultúrafelfogások (1.) „az emberi társadalom által létrehozott anyagi és szellemi javak”(Bakos) „kollektív szellemi beprogramozás”(Hofstede) „a kultúra az, ahogyan emberek egy csoportja megoldja a problémáit”(Trompenaars) „a kultúra folytonosságot és identitást ad a közösségnek” (Hampden-Turner)

3 1.Kultúrafelfogások (2.) „szokásrendszer, amely egy embercsoport környezeti viselkedését és gondolkodását szervezi” (Howard) A kultúra meghatározott történelmi és földrajzi közösségben élő emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak, magatartássémáinak, szokásainak rendszere” (Buda Béla)

4 1. Kultúrafelfogások (3.) Közös vonások kollektív tanult
csoport-specifikus relatív a kultúra és a kommunikáció közötti interdependencia

5 2. Orientációs pontok (1.) A kultúra mint szimbólumrendszer hiedelmek
értékrend gondolkodásmód viselkedésmód problémamegoldás

6 2. Orientációs pontok (2.) A kultúra elemei nyelv
a/ „látható” elemek: nyelv nem verbális : gesztusok, mimika tárgyiasult elemek (műalkotások, eszközök) b/ „nem látható” elemek tér-, és időkezelés döntési mechanizmusok konfliktuskezelési stratégiák a verbális és nem verbális kódok aránya

7 2. Orientációs pontok (3.) Szimbólumok (jelentésátvitel)
tárgyi világ jelzései nyelvi metaforák (verbális és képi) közmondások, szólások mítoszok

8 3. A kultúra rétegei és szintjei (1.)
normák és értékek tárgyi termékek alapfelvetések, axiómák Trompenaars-modell

9 3. A kultúra rétegei és szintjei (2.)
Szimbólumok Hősök Ritusok Gyakorlat (szokások) Értékek

10 3. A kultúra rétegei és szintjei (3.)
A kultúra szintjei - nemzeti - regionális - etnikai/vallási hovatartozás - nyelvi hovatartozás - nemi kultúra - generációs hovatartozás - társadalmi osztály/réteg - szervezeti

11 4. A kultúra modellezése (1.)
Levinson dimenziói 1. a tekintélyhez viszonyulás ( nagy és kis hatalmi távolság) 2. az egyén (individualista-kollektivista/ én-kultúra-mi kultúránk) 3. a nemi szerepek (maszkulin-feminin)

12 4. A kultúra modellezése (2.)
Hofstede kulturális dimenziói Identitás (individualizmus-kollektivizmus) Bizonytalanságkerülés (gyenge-erős) Hatalmi távolság (nagy-kis) Nemi jellemzők (maszkulinitás-feminitás) Érdem (hosszútávú- rövidtávú orientáció)

13 Hofstede kulturális indexe (0-100)
Hatalmi távolság Individualizmus Maszkulinitás Bizonytalanságkerülés

14 4. A kultúra modellezése (3.)
Kluckhohn-Strodtbeck Emberi természet (vallás, nevelés) Ember és természet (harmónia, kiszolgáltatottság) Időhöz való viszony (múlt-, jelen,-jövőorientáció) Aktivitás (passzív létezés - presztizs) Társadalmi kapcsolatok (autoriter, csoport, individualista)

15 4. A kultúra modellezése (4.)
Hall Kontextus (magas- alacsony) Idő (monokrónikus-polikrónikus) Tér (proxémitás) Érvelés (holisztikus logika-lineáris logika) Verbális üzenetek (korlátozott kód-kifinomult kód) Társadalmi szerepek (megfelelés – egyéniség) Személyközi kapcsolatok (státus -funkcionális) Társadalmi szerveződés (szokásjog – törvény)

16 Interkulturális konfliktusok
Konfliktustípusok Monokrónikus – polikrónikus Univerzalista – partikularista (kiskapu) Alacsony-kontextusú – magas kontextusú Neutrális – emocionális üzleti kultúra Individualista(teljesítmény) – kollektivista Specifikus – diffúz (személyiség)

17 Kulturális konfliktusok
Megoldási képletek Dekulturalizáció Szeparáció Asszimiláció Integráció (1+1=3)

18 Mely nemzeti kultúrára jellemző ?
„Amint a főnök az álláspontját kifejti, a beosztottak alig mernek megszólalni. Szigorú hierarchia van. Minden fontos döntéssel a főnökhöz mennek.” „a puskázás, nem főbenjáró bűn…Megmondják, hogy mit és hogyan csinálj, és elvárják, hogy mindent megtanulj, amit a tanár mond”

19 Mely kultúrára jellemző?
„ A szlovák pályaudvaron a hangosbemondó a berlini gyors érkezését jelzi………..(Lásd Nyilvános beszéd c. tankönyv!) „ a Walkman ötletét az hozta létre, hogy a feltaláló zenét hallgatva nem akarta zavarni a környezetét. A Walkman használatát más országokban azzal magyarázzák, hogy így a zene élvezetét nem zavarják mások.”

20 Milyen kulturális sajátosságokra utal a szöveg?
„A süllyedő hajóról vízbe kell ugraniuk az utasoknak. A kapitány így biztatja az utasokat: mondtam az angoloknak, hogy nem lenne sportszerű, ha nem ugranának, a franciáknak, hogy nem lenne elegáns, a németeknek, hogy parancs, az olaszoknak pedig, hogy tilos ugrani” Mire mozdulnának a magyarok?

21 Milyen kulturális sajátosságokra utal a szöveg?
„A Paradicsom az, ahol a rendőrök angolok, a szakácsok franciák, a szerelők németek, a szeretők olaszok és az egészet a svájciak szervezik. A pokol az, ahol a szakácsok angolok, szerelők franciák, a szeretők svájciak, a rendőrök németek és az egészet az olaszok szervezik.”


Letölteni ppt "Interkulturális kommunikáció (1.ea.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések