Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Interkulturális kommunikáció (1.ea.) 1. Kultúrafelfogások 2. Orientációs pontok a kultúrában 3. A kultúra rétegei és szintjei 1. A kultúra modellezése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Interkulturális kommunikáció (1.ea.) 1. Kultúrafelfogások 2. Orientációs pontok a kultúrában 3. A kultúra rétegei és szintjei 1. A kultúra modellezése."— Előadás másolata:

1 Interkulturális kommunikáció (1.ea.) 1. Kultúrafelfogások 2. Orientációs pontok a kultúrában 3. A kultúra rétegei és szintjei 1. A kultúra modellezése

2 1. Kultúrafelfogások (1.) „az emberi társadalom által létrehozott anyagi és szellemi javak”(Bakos) „az emberi társadalom által létrehozott anyagi és szellemi javak”(Bakos) „kollektív szellemi beprogramozás”(Hofstede) „kollektív szellemi beprogramozás”(Hofstede) „a kultúra az, ahogyan emberek egy csoportja megoldja a problémáit”(Trompenaars) „a kultúra az, ahogyan emberek egy csoportja megoldja a problémáit”(Trompenaars) „a kultúra folytonosságot és identitást ad a közösségnek” (Hampden-Turner) „a kultúra folytonosságot és identitást ad a közösségnek” (Hampden-Turner)

3 1.Kultúrafelfogások (2.) „szokásrendszer, amely egy embercsoport környezeti viselkedését és gondolkodását szervezi” (Howard) „szokásrendszer, amely egy embercsoport környezeti viselkedését és gondolkodását szervezi” (Howard) A kultúra meghatározott történelmi és földrajzi közösségben élő emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak, magatartássémáinak, szokásainak rendszere” (Buda Béla) A kultúra meghatározott történelmi és földrajzi közösségben élő emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak, magatartássémáinak, szokásainak rendszere” (Buda Béla)

4 1. Kultúrafelfogások (3.) Közös vonások Közös vonások kollektív kollektív tanult tanult csoport-specifikus csoport-specifikus relatív relatív a kultúra és a kommunikáció közötti interdependencia a kultúra és a kommunikáció közötti interdependencia

5 2. Orientációs pontok (1.) A kultúra mint szimbólumrendszer A kultúra mint szimbólumrendszerhiedelmekértékrendgondolkodásmódviselkedésmódproblémamegoldás

6 2. Orientációs pontok (2.) A kultúra elemei A kultúra elemei a/ „látható” elemek: nyelv nem verbális : gesztusok, mimika tárgyiasult elemek (műalkotások, eszközök) b/ „nem látható” elemek tér-, és időkezelés döntési mechanizmusok konfliktuskezelési stratégiák a verbális és nem verbális kódok aránya

7 2. Orientációs pontok (3.) Szimbólumok (jelentésátvitel) Szimbólumok (jelentésátvitel) tárgyi világ jelzései nyelvi metaforák (verbális és képi) közmondások, szólások mítoszok

8 3. A kultúra rétegei és szintjei (1.) Trompenaars-modell

9 3. A kultúra rétegei és szintjei (2.) Értékek Ritusok Hősök Szimbólumok Gyakorlat (szokások)

10 3. A kultúra rétegei és szintjei (3.) A kultúra szintjei A kultúra szintjei - nemzeti - regionális - etnikai/vallási hovatartozás - nyelvi hovatartozás - nemi kultúra - generációs hovatartozás - társadalmi osztály/réteg - szervezeti

11 4. A kultúra modellezése (1.) Levinson dimenziói Levinson dimenziói 1. a tekintélyhez viszonyulás ( nagy és kis hatalmi távolság) 2. az egyén (individualista-kollektivista/ én- kultúra-mi kultúránk) 3. a nemi szerepek (maszkulin-feminin)

12 4. A kultúra modellezése (2.) Hofstede kulturális dimenziói Hofstede kulturális dimenziói 1. Identitás (individualizmus-kollektivizmus) 2. Bizonytalanságkerülés (gyenge-er ő s) 3. Hatalmi távolság (nagy-kis) 4. Nemi jellemzők (maszkulinitás-feminitás) 5. Érdem (hosszútávú- rövidtávú orientáció)

13 Hofstede kulturális indexe (0-100) Hatalmi távolság68354031 Hatalmi távolság68354031 Individualizmus71899171 Individualizmus71899171 Maszkulinitás4366625 Maszkulinitás4366625 Bizonytalanságkerülés86354629 Bizonytalanságkerülés86354629

14 4. A kultúra modellezése (3.) Kluckhohn-Strodtbeck Kluckhohn-Strodtbeck Emberi természet (vallás, nevelés) Ember és természet (harmónia, kiszolgáltatottság) Id ő höz való viszony (múlt-, jelen,-jöv ő orientáció) Aktivitás (passzív létezés - presztizs) Társadalmi kapcsolatok (autoriter, csoport, individualista)

15 4. A kultúra modellezése (4.) Hall Hall Kontextus (magas- alacsony) Idő (monokrónikus-polikrónikus) Tér (proxémitás) Érvelés (holisztikus logika-lineáris logika) Verbális üzenetek (korlátozott kód-kifinomult kód) Társadalmi szerepek (megfelelés – egyéniség) Személyközi kapcsolatok (státus -funkcionális) Társadalmi szerveződés (szokásjog – törvény)

16 Interkulturális konfliktusok Konfliktustípusok Monokrónikus – polikrónikus Monokrónikus – polikrónikus Univerzalista – partikularista (kiskapu) Univerzalista – partikularista (kiskapu) Alacsony-kontextusú – magas kontextusú Alacsony-kontextusú – magas kontextusú Neutrális – emocionális üzleti kultúra Neutrális – emocionális üzleti kultúra Individualista(teljesítmény) – kollektivista Individualista(teljesítmény) – kollektivista Specifikus – diffúz (személyiség) Specifikus – diffúz (személyiség)

17 Kulturális konfliktusok Megoldási képletek Dekulturalizáció Dekulturalizáció Szeparáció Szeparáció Asszimiláció Asszimiláció Integráció (1+1=3) Integráció (1+1=3)

18 Mely nemzeti kultúrára jellemz ő ? „Amint a f ő nök az álláspontját kifejti, a beosztottak alig mernek megszólalni. Szigorú hierarchia van. Minden fontos döntéssel a f ő nökhöz mennek.” „a puskázás, nem f ő benjáró b ű n…Megmondják, hogy mit és hogyan csinálj, és elvárják, hogy mindent megtanulj, amit a tanár mond”

19 Mely kultúrára jellemz ő? „ A szlovák pályaudvaron a hangosbemondó a berlini gyors érkezését jelzi………..(Lásd Nyilvános beszéd c. tankönyv!) „ a Walkman ötletét az hozta létre, hogy a feltaláló zenét hallgatva nem akarta zavarni a környezetét. A Walkman használatát más országokban azzal magyarázzák, hogy így a zene élvezetét nem zavarják mások.”

20 Milyen kulturális sajátosságokra utal a szöveg? „A süllyed ő hajóról vízbe kell ugraniuk az utasoknak. A kapitány így biztatja az utasokat: mondtam az angoloknak, hogy nem lenne sportszer ű, ha nem ugranának, a franciáknak, hogy nem lenne elegáns, a németeknek, hogy parancs, az olaszoknak pedig, hogy tilos ugrani” Mire mozdulnának a magyarok?

21 Milyen kulturális sajátosságokra utal a szöveg? „A Paradicsom az, ahol a rendőrök angolok, a szakácsok franciák, a szerelők németek, a szeretők olaszok és az egészet a svájciak szervezik. A pokol az, ahol a szakácsok angolok, szerelők franciák, a szeretők svájciak, a rendőrök németek és az egészet az olaszok szervezik.”


Letölteni ppt "Interkulturális kommunikáció (1.ea.) 1. Kultúrafelfogások 2. Orientációs pontok a kultúrában 3. A kultúra rétegei és szintjei 1. A kultúra modellezése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések