Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés – modell fogalma 1. Példa – Newton bolygómozgási modellje egyik első modern modell – úttörő eredményegyik első modern modell – úttörő eredmény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés – modell fogalma 1. Példa – Newton bolygómozgási modellje egyik első modern modell – úttörő eredményegyik első modern modell – úttörő eredmény."— Előadás másolata:

1

2 Bevezetés – modell fogalma 1. Példa – Newton bolygómozgási modellje egyik első modern modell – úttörő eredményegyik első modern modell – úttörő eredmény két test problémakét test probléma kiterjedés nélküli testekkiterjedés nélküli testek Nap + 1 bolygóNap + 1 bolygó Kepler törvényeinek „elegáns” leírásaKepler törvényeinek „elegáns” leírása több-test probléma – jóval bonyolultabb feladattöbb-test probléma – jóval bonyolultabb feladat m1m1 m2m2 F F r

3 2. Példa – kémai reakció kevert reaktorban Hűtővíz Reagáló anyagok Termék és melléktermékek Törvények, hipotézisek 1.anyag- és energiamegmaradás trv 2.Fourier hővezetési trv. 3.irreverzibilis reakció 4.rendszerparaméterek állandóak 5.tökéletes keverés – homogén részrendszerek … n.a köpeny reagálása azonnali Bevezetés – modell fogalma Több modell is készíthető egyszerűsítésekegyszerűsítések kezelhetőségkezelhetőség

4 3. Példa – QUAL 2K vízmin. modell VariableSymbolUnits* Inorganic suspended solids mimimimimgD/L Dissolved oxygen o mgO 2 /L Slowly reacting CBOD cscscscs mgO 2 /L Fast reacting CBOD cfcfcfcf mgO 2 /L Total inorganic carbon cTcTcTcTmole/L Bevezetés – modell fogalma

5 VariableSymbolUnits* Inorganic suspended solids mimimimimgD/L Dissolved oxygen o mgO 2 /L Slowly reacting CBOD cscscscs mgO 2 /L Fast reacting CBOD cfcfcfcf mgO 2 /L Total inorganic carbon cTcTcTcTmole/L Organic nitrogen nononono  gN/L Ammonia nitrogen nananana  gN/L Nitrate nitrogen nnnnnnnn  gN/L 3. Példa – QUAL 2K vízmin. modell Bevezetés – modell fogalma

6 VariableSymbolUnits* Inorganic suspended solids mimimimimgD/L Dissolved oxygen o mgO 2 /L Slowly reacting CBOD cscscscs mgO 2 /L Fast reacting CBOD cfcfcfcf mgO 2 /L Total inorganic carbon cTcTcTcTmole/L Organic nitrogen nononono  gN/L Ammonia nitrogen nananana  gN/L Nitrate nitrogen nnnnnnnn  gN/L Organic phosphorus popopopo  gP/L Inorganic phosphorus pipipipi  gP/L Phytoplankton apapapap  gA/L Phytoplankton nitrogen IN p  gN/L Phytoplankton phosphorus IP p  gP/L Detritus momomomomgD/L Bottom algae biomass abababab mgA/m 2 Bottom algae nitrogen IN b mgN/m 2 Bottom algae phosphorus IP b mgP/m 2 3. Példa – QUAL 2K vízmin. modell Bevezetés – modell fogalma

7 Modellalkotás szabadságfoka gyakran igen nagyszabadságfoka gyakran igen nagy gátló tényezők, lehetőségek figyelembe vételegátló tényezők, lehetőségek figyelembe vétele megfelelő stragtégia megválasztásamegfelelő stragtégia megválasztása Modellek alkalmazásával célunk fizikai (biológiai,…) folyamatok előrejelzése, rendszerváltozók jövőbeli alakulásának meghatározásafizikai (biológiai,…) folyamatok előrejelzése, rendszerváltozók jövőbeli alakulásának meghatározása további kísérletek, megfigyelések módosításatovábbi kísérletek, megfigyelések módosítása fogalmaink fejlesztése megértésefogalmaink fejlesztése megértése tervezési céloktervezési célok

8 Bevezetés – modell fogalma Modell – nehéz általánosan definiálni „Egy matematikai modell matematikai egyenletek (struktúrák) tetszőleges teljes és konzisztens halmaza, amelyet arra terveztek, hogy más tulajdonságok összességét, azok prototípusát írja le. A prototípus lehet fizikai, biológiai, társadalmi, pszichológiai vagy konceptuális (vázlatos) tulajdonság, vagy esetleg éppen egy másik matematikai modell.” [Aris, 1978]

9 Bevezetés – modell fogalma Modell – nehéz általánosan definiálni „…Tehát a modellek jellemzően a valóság egyszerűsített megfelelői, amelyek alkalmasak a vizsgálatra. … Ezért úgy definiálhatjuk a matematikai modellt, mint egy idealizált szabályrendszer, ami a fizikai rendszer külső behatásra adott válaszát adja meg.” [Chapra, 1997]

10 Bevezetés – modell fogalma Modell – nehéz általánosan definiálni „A modellek a modern tudomány alapvető eszközei közé tartoznak.” [Frigg, Hartmann 2006] örök igazság kifejeződése időleges, célszerű, kényelmes megközelítés túl egyszerű / túl bonyolult hasznos / haszontalan igaz / hamis x x

11 Fizikai kisminta kísérletek

12 Modellek elemei Változók (valós rendszer jellemzői) Függvénykapcsolatok (kölcsönhatások) Paraméterek (ráták, együtthatók, állandók)

13 Modellek besorolása …származtatás alapján: 1.Determinisztikus fizika (más tudományág) alaptörvényeire, igazolt összefüggésere alapulfizika (más tudományág) alaptörvényeire, igazolt összefüggésere alapul ált. differenciál- és integrálegyenletek rendszereként írható leált. differenciál- és integrálegyenletek rendszereként írható leEmpirikus megfigyelések alapján felállított, de nem általános érvényű (~empirikus) összefüggésekre alapulmegfigyelések alapján felállított, de nem általános érvényű (~empirikus) összefüggésekre alapul független megfigyelések segítségévelfüggetlen megfigyelések segítségével 2.Sztochasztikus Valószínűség-elméleti törvényszerűségekre alapulValószínűség-elméleti törvényszerűségekre alapul 3.Hibrid determinisztikus + empirikus elemek + sztochasztikusdeterminisztikus + empirikus elemek + sztochasztikus biológiai, meteorológiai, … folyamatok leírása során hasznosbiológiai, meteorológiai, … folyamatok leírása során hasznos

14 Modellek besorolása …időbeliség alapján: Statikus Input Output time x out,1 time time x in,1 time x in,2 time x in,3 Dinamikus Input Output time x out,1 time time x in,1 time x in,2 time x in,3

15 Modellek besorolása … paraméterek alapján: 1.Időben állandó paraméterűállandó paraméterű változó paraméterűváltozó paraméterű 2.Térben „halmozott” (lumped), állandó paraméterű„halmozott” (lumped), állandó paraméterű osztott paraméterűosztott paraméterű

16 Modellalkotás folyamata 1.Identifikáció alaptörvények, feltevések számbavételealaptörvények, feltevések számbavétele elégséges részrendszer kiválasztásaelégséges részrendszer kiválasztása matematikai realizáció (papír-ceruza / szoftver)matematikai realizáció (papír-ceruza / szoftver) 2.Kalibráció modellállandók beállításamodellállandók beállítása számítások és megfigyelések összevetésén alapulszámítások és megfigyelések összevetésén alapul 3.Validáció kalibrált modell igazolásakalibrált modell igazolása független megfigyelések segítségévelfüggetlen megfigyelések segítségével 4.Érzékenységvizsgálat

17 Identifikáció – determinisztikus Szennyzőanyag szivárgási probléma Kérdés: x(0)=h x(t)=? Feltételezések R=áll.R=áll.  folyadék =áll.  folyadék =áll. talaj homogén, befogadóképessége állandó talaj homogén, befogadóképessége állandó Rések rendszere állandó Rések rendszere állandó talaj rés d=2R h t=0 t x(t) Felírható modell:kifolyási sebesség ~ folyadék szint Térfogat t időpontban Szivárgási modell

18 Identifikáció – sztochasztikus Galton deszka Milyen lesz a golyók eloszlása a gyűjtőcellákban? n n+1 p=1/2 p=1/2 azonos golyókazonos golyók n sorn sor n-1 ütközésn-1 ütközés n+1 gyűjtőcellan+1 gyűjtőcella A Moivre-Laplace tétel szerint: (a normális eloszlással közelíthető) x =0,1,2,…,n – tartály indexe http://www.nanowerk.com/

19 Kalibráció – szivárgási probléma talaj rés d=2R h t=0 t x(t) Levezetett szivárgási modell input (ftlen) tinput (ftlen) t output (függő) x(t)output (függő) x(t) paraméterek k, h, Rparaméterek k, h, R Modellparaméter matematikai modell közvetlenül nem mérhető paraméterematematikai modell közvetlenül nem mérhető paramétere fizikai tartalommal, gyakran dimenzióval rendelkezikfizikai tartalommal, gyakran dimenzióval rendelkezik meghatározása közvetett módon zajlikmeghatározása közvetett módon zajlik kalibráció

20 Kalibrációs feladat 1.x(t) n -szeri megfigyelése a {0;T} idő-intervallumban x=(x mért,1,x mért,2,…….,x mért,n ) – mért idősor 2.x(t) számítása a {0;T} idő-intervallumban, különböző k értékekre x(k)=(x számított,1,x számított,2,…….,x számított,n ) – számított idősor 3. célfüggvény k -tól függő minimuma? Kalibráció – szivárgási probléma k=100 k=0.01 k=k opt T h x [m] 0 t [s] Mért értékek Kiértékelés:  (k 1 ) >  (k 2 ) > … >  (k n ) k opt =k n Modellparaméterek beállítása úgy, hogy a számított eredmények a legjobban közelítsék a valóságban megfigyelt értékeketModellparaméterek beállítása úgy, hogy a számított eredmények a legjobban közelítsék a valóságban megfigyelt értékeket manuálismanuális algoritmikusalgoritmikus

21 Távolság - hiba absztrakt matematikai fogalomabsztrakt matematikai fogalom jelentősége – célfüggvény felírásajelentősége – célfüggvény felírása általános összefüggések:általános összefüggések: módosított alakú összefüggések:módosított alakú összefüggések: Kalibráció – szivárgási probléma folytonos függvényre diszkrét függvényre folytonos függvényre diszkretizált súlyozott hibafüggvény

22 Validációs feladat igazolni a modell és a kalibrált paraméter-vektor megfelelő voltátigazolni a modell és a kalibrált paraméter-vektor megfelelő voltát a kalibrált modell optimalizációs időszakon kívüli egyeztetése a valósággala kalibrált modell optimalizációs időszakon kívüli egyeztetése a valósággal Validáció – szivárgási probléma k=k opt T h x [m] 0 t [s] Mért értékek

23 AGGREGÁLT MODELL PROBLÉMA & RENDSZER MEGOLDÁS AGGREGÁCIÓ DEKOMPOZÍCIÓ MEGOLDÁS ? DEKOMPONÁLT RENDSZER 1980 2000 Módszertan – dekompozíció és aggregáció

24  C - KONCENTRÁCIÓ VEKTOR  HIDRODINAMIKAI EGYENLETEK  KEZDETI- ÉS PEREMFELTÉTELEK Módszertan – dekompozíció és aggregáció Példa 1.

25

26  C - KONCENTRÁCIÓ VEKTOR  HIDRODINAMIKAI EGYENLETEK  KEZDETI- ÉS PEREMFELTÉTELEK Módszertan – dekompozíció és aggregáció Példa 2.

27 D(x,y)=f(v(x,y))

28 Helyszínrajz 2. Melegvíz-csatorna 1. Hidegvíz-csatorna 3. Sarkantyú 4. Keresztgát 5. Uszodi sziget 1. 2. 5. 3.4.

29

30  C - KONCENTRÁCIÓ VEKTOR  HIDRODINAMIKAI EGYENLETEK  KEZDETI- ÉS PEREMFELTÉTELEK Módszertan – dekompozíció és aggregáció Példa 3.

31  R(C, P) - REAKCIÓ TAG (félempírikus) P - PARAMÉTER VEKTOR P - PARAMÉTER VEKTOR IDENTIFIKÁCIÓ SZÜKSÉGES IDENTIFIKÁCIÓ SZÜKSÉGES HIPOTÉZISEK HIPOTÉZISEK KALIBRÁLÁS ÉS IGAZOLÁS KALIBRÁLÁS ÉS IGAZOLÁS ÉRZÉKENYSÉGI ÉSBIZONYTALANSÁGI ÉRZÉKENYSÉGI ÉSBIZONYTALANSÁGI ELEMZÉSEK ELEMZÉSEK Módszertan – dekompozíció és aggregáció Példa 3.

32 QUAL 2K vízmin. modell VariableSymbolUnits* Conductivity s  mhos Inorganic suspended solids mimi mgD/L Dissolved oxygen o mgO 2 /L Slowly reacting CBOD cscs mgO 2 /L Fast reacting CBOD cfcf mgO 2 /L Organic nitrogen nono  gN/L Ammonia nitrogen nana  gN/L Nitrate nitrogenn  gN/L Organic phosphorus popo  gP/L Inorganic phosphorus pipi  gP/L Phytoplankton apap  gA/L Phytoplankton nitrogen IN p  gN/L Phytoplankton phosphorus IP p  gP/L Detritus momo mgD/L Pathogen X cfu/100 mL Alkalinity Alk mgCaCO 3 /L Total inorganic carbon cTcT mole/L Bottom algae biomass abab mgA/m 2 Bottom algae nitrogen IN b mgN/m 2 Bottom algae phosphorus IP b mgP/m 2

33 QUAL 2K vízmin. modell

34 2D Transzport modell 2D Hidrodinamikai modell Morfológiai modell v(x,y) T(x,y) z(x,y) DyDyDyDy k st PAKS

35 Komplexitás

36 Elméleti megalapozottság


Letölteni ppt "Bevezetés – modell fogalma 1. Példa – Newton bolygómozgási modellje egyik első modern modell – úttörő eredményegyik első modern modell – úttörő eredmény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések