Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu."— Előadás másolata:

1 dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu
A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes -

2 A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei
A környezetjog sajátosságai, helye a jogrendszerben A környezetjog belső rendszere A környezetvédelmi szabályozás módszertana (módszerek és eszközök) Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

3 A környezetjog sajátosságai, helye a jogrendszerben
Elhatárolhatóság nehézségei Szabályozott életviszonyok sokszínűsége Szerves kapcsolat más jogterületekkel Vegyes jellegű jogi módszerek és eszközök (hagyományosan jogi módszerek, új eszközök)

4 A környezetjog rendszerezése
A rendszerezés lehetséges szempontjai: a szabályozás tárgya az alkalmazott jogi eszközök és szabályozási módszerek sajátosságai a szabályozási szint a szabályozás forrásai

5 Rendszerezés a szabályozás tárgya szerint
Horizontális szabályok rendszerjelleg vagy általános alkalmazhatóság (környezet, veszélyeztető tényezők) széles körben való alkalmazás Szektorális előírások részterülethez kötöttség ágazathoz kötöttség

6 Az általános rész főbb elemei
Általános környezetjogi eszközök többek közt: a környezetjogi alapelvek, a felelősség (pl. büntető-, polgári jogi) szabályai a környezetvédelmi hatásvizsgálat, egyes engedélytípusok, a környezeti menedzsment és auditálás, a környezetvédelmi termékminősítés egyes típusai, az információkhoz való szabad hozzáférés joga, a részvétel szabályai

7 A különös rész főbb területei
Környezetjogi részterületek: az egyes környezeti elemekre vonatkozó szabályok, pl.: a víz-, levegő-, földvédelem; a veszélyeztető tényezőkre vonatkozó szabályok, pl.: zaj- és rezgésvédelem, sugárzások, veszélyes anyagok és technológiák, hulladékgazdálkodás terén speciális eset: a természetvédelmi szabályozás helye a környezetjogon belül egyes felelősségi szabályok és gazdasági eszközök Ágazati követelmények: az agrár-, ipari-, közlekedési, stb. környezetvédelem normái

8 A különböző jogágak és a környezetvédelem
A környezetvédelmi szabályozási funkcióhoz kapcsolt jogágak és eltérő szerepük: közigazgatási jog polgári jog alkotmányjog büntetőjog pénzügyi jog agrárjog építési jog

9 Szabályozási szintek A szabályozás lehetséges szintjei (eltérő területi hatály, jogalkotó szerv) nemzetközi jog uniós jog nemzeti/tagállami jog regionális szabályozás helyi/önkormányzati előírások

10 A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei
Alapvető kérdések: alkalmazott jogi eszközök, jogintézmények; ezek egymáshoz viszonyított súlya, szerepe; eljárási rend, szervezeti-hatásköri megoszlás; kapcsolódási pontok, hiányok, ellentmondások a környezeti szabályozás és más szabályozási területek között; további fejlődési irányok az adott jogterületen belül; értelmezési problémák megjelenése.

11 A szabályozás módszereinek áttekintése
A környezetpolitika és a környezetjog helye - szektorális és integrált megközelítés az egyes környezeti elemek kezelése környezeti érdekek védelmének kezelése felelős közigazgatás szervezeti és hatásköri elkülönülése B. A jogi és állami befolyás érvényesülése Hagyományos szabályozás Gazdasági szabályozás Önszabályozás és konszenzuális módszer C. A környezethasználat megengedett szintje

12 A közigazgatási módszer jellemzése
Hagyományos jogi módszer Közvetlen vagy direkt befolyásoláson alapul Külső elvárás és rugalmatlanság jellemzi Jogszabályi és hatósági előírások kötelezettségek, tilalmak, határértékek, engedélyek (kiadása, módosítása, visszavonása), bejelentési kötelezettség, hatósági- és önellenőrzés, kötelezések, nyilvántartások, hatósági intézkedések (pl. tevékenység korlátozása, felfüggesztése, eltiltása), illetve a szankcionálás (bírság)

13 A közvetlen szabályozás mechanizmusa
káros környezetpolitika, előírás önkéntes jog- környezeti intézkedési program (jogszabály, követés, kö- hatás határozat) telezés felülvizsgálat hatósági (visszacsatolás) ellenőrzés szankcionálás, intézkedés Forrás: dr. Fodor László: Környezetpolitika – Környezetjog előadás, HEFOP 3.3.1

14 A gazdasági módszer A módszert rugalmasság, bevételképzés, a gazdasági folyamatok megragadása (internalizáció) jellemzi Zöld adórendszer Adótípusú eszközök: pl.díjak, járulékok, adókedvezmények, letéti-visszagyűjtési rendszer, zöld bizonyítvány, kibocsátási egységek

15 Az önszabályozás módszere
Eredetileg a jog által nem szabályozott életviszonyok körében jelenik meg Önkéntesség jellemzi Jogi szabályozás a hatékonyság érdekében: – felügyelet (szempontok meghatározása, nyilvántartások vezetése, nyilvánosság biztosítása) Jogi keretek a verseny tisztasága érdekében: - verseny-, védjegy-, reklámjogi, fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi előírások A konszenzuális módszer: megegyezés miatt jobb tartalom, nagyobb elfogadottság társul hozzá, eszközei: tárgyalás, közvetítés, szerződés (szerződések a hatósági munka, a közszolgáltatások és a támogatási rendszer körében)

16 Mértékrendelkezések C. A környezethasználat jogilag megengedhető szintjének meghatározása mértékrendelkezések: határértékek (környezetminőségi értékek, kibocsátási vagy teljesítményértékek)közvetlen előírások, listák. konkrét követelmények, melyek számszerű formában, vagy más egyértelműen megállapítható módon, jogszabályi formában, esetleg más jogilag kötelező módon, illetve kötelező közigazgatási határozat formájában, a körülmények változása esetén az elfogadás formájának megfelelő eljárási feltételek között módosítást igényel és ellenőrzése jogilag egyszerű.

17 Technológiai előírások
Közvetlen magatartási normák, melyek kialakításába az érintettek is beleszólhatnak Részfolyamatokra és a teljes tevékenységre vonatkozó normák Szabványok, műszaki előírások BAT – elérhető legjobb technológia BATNEEC - lehető legjobb megoldás, amely egyben nem jár túlzottan nagy költségkihatással IPPC - elérhető legjobb technika Ipar: BAT (elérhető legjobb technikák) Mezőgazdaság: helyes mezőgazdasági (gazdálkodási) gyakorlat

18 A szabályozási módszerek alkalmazásának főbb szempontjai
A környezetvédelmi jog szabályozási módszereinek alkalmazási szempontjai A szabályozási módszerek alkalmazásának főbb szempontjai a probléma típusa, súlya és sürgőssége, környezeti hatékonyság, gazdasági hatékonyság, igazságosság, arányosság, megfelelő információ, közigazgatási, gyakorlati alkalmazhatóság, a megvalósítás költségei, elfogadhatóság.

19 Felhasznált források Szakirodalom:
Bándi Gy. (2006): Környezetjog, 5. átdolgozott kiadás, Bp., Osiris Kiadó Fodor L. (2005, szerk.): A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései, A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata – Debreceni Konferenciák III., Debrecen, DE ÁJK Fodor L. (2006, szerk.): Környezetjog, harmadik, átdolgozott kiadás, Debrecen, DE-ÁJK–Licium Art A források citációs formája: Szerző (évszám): publikáció címe. megjelenés helye. Kiadó. Evf. Szam. Oldalszám Honlapok URL címe


Letölteni ppt "Dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések