Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Gajdics Ágnes - A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Gajdics Ágnes - A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak."— Előadás másolata:

1 dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

2 A környezetjog sajátosságai, helye a jogrendszerben A környezetjog belső rendszere A környezetvédelmi szabályozás módszertana (módszerek és eszközök) A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei

3 A környezetjog sajátosságai, helye a jogrendszerben Elhatárolhatóság nehézségei Szabályozott életviszonyok sokszínűsége Szerves kapcsolat más jogterületekkel Vegyes jellegű jogi módszerek és eszközök (hagyományosan jogi módszerek, új eszközök)

4 A környezetjog rendszerezése A rendszerezés lehetséges szempontjai: –a szabályozás tárgya –az alkalmazott jogi eszközök és szabályozási módszerek sajátosságai –a szabályozási szint –a szabályozás forrásai

5 Rendszerezés a szabályozás tárgya szerint Horizontális szabályok –rendszerjelleg vagy általános alkalmazhatóság (környezet, veszélyeztető tényezők) –széles körben való alkalmazás Szektorális előírások –részterülethez kötöttség –ágazathoz kötöttség

6 Az általános rész főbb elemei Általános környezetjogi eszközök többek közt: –a környezetjogi alapelvek, a felelősség (pl. büntető-, polgári jogi) szabályai –a környezetvédelmi hatásvizsgálat, –egyes engedélytípusok, –a környezeti menedzsment és auditálás, –a környezetvédelmi termékminősítés egyes típusai, –az információkhoz való szabad hozzáférés joga, a részvétel szabályai

7 A különös rész főbb területei Környezetjogi részterületek: –az egyes környezeti elemekre vonatkozó szabályok, pl.: a víz-, levegő-, földvédelem; –a veszélyeztető tényezőkre vonatkozó szabályok, pl.: zaj- és rezgésvédelem, sugárzások, veszélyes anyagok és technológiák, hulladékgazdálkodás terén –speciális eset: a természetvédelmi szabályozás helye a környezetjogon belül –egyes felelősségi szabályok és gazdasági eszközök Ágazati követelmények: –az agrár-, ipari-, közlekedési, stb. környezetvédelem normái

8 A különböző jogágak és a környezetvédelem A környezetvédelmi szabályozási funkcióhoz kapcsolt jogágak és eltérő szerepük: –közigazgatási jog –polgári jog –alkotmányjog –büntetőjog –pénzügyi jog –agrárjog –építési jog

9 Szabályozási szintek A szabályozás lehetséges szintjei (eltérő területi hatály, jogalkotó szerv) –nemzetközi jog –uniós jog –nemzeti/tagállami jog –regionális szabályozás –helyi/önkormányzati előírások

10 A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei Alapvető kérdések: –alkalmazott jogi eszközök, jogintézmények; –ezek egymáshoz viszonyított súlya, szerepe; –eljárási rend, szervezeti-hatásköri megoszlás; –kapcsolódási pontok, hiányok, ellentmondások a környezeti szabályozás és más szabályozási területek között; –további fejlődési irányok az adott jogterületen belül; –értelmezési problémák megjelenése.

11 A szabályozás módszereinek áttekintése A.A környezetpolitika és a környezetjog helye - szektorális és integrált megközelítés -az egyes környezeti elemek kezelése -környezeti érdekek védelmének kezelése -felelős közigazgatás szervezeti és hatásköri elkülönülése B. A jogi és állami befolyás érvényesülése 1.Hagyományos szabályozás 2.Gazdasági szabályozás 3.Önszabályozás és konszenzuális módszer C. A környezethasználat megengedett szintje

12 A közigazgatási módszer jellemzése Hagyományos jogi módszer Közvetlen vagy direkt befolyásoláson alapul Külső elvárás és rugalmatlanság jellemzi Jogszabályi és hatósági előírások –kötelezettségek, tilalmak, határértékek, engedélyek (kiadása, módosítása, visszavonása), bejelentési kötelezettség, hatósági- és önellenőrzés, kötelezések, nyilvántartások, hatósági intézkedések (pl. tevékenység korlátozása, felfüggesztése, eltiltása), illetve a szankcionálás (bírság)

13 A közvetlen szabályozás mechanizmusa káros környezetpolitika, előírás önkéntes jog- környezeti intézkedési program (jogszabály, követés, kö- hatás határozat) telezés felülvizsgálat hatósági (visszacsatolás) ellenőrzés szankcionálás, intézkedés Forrás: dr. Fodor László: Környezetpolitika – Környezetjog előadás, HEFOP 3.3.1

14 A gazdasági módszer A módszert rugalmasság, bevételképzés, a gazdasági folyamatok megragadása (internalizáció) jellemzi Zöld adórendszer Adótípusú eszközök: pl.díjak, járulékok, adókedvezmények, letéti-visszagyűjtési rendszer, zöld bizonyítvány, kibocsátási egységek

15 Az önszabályozás módszere Eredetileg a jog által nem szabályozott életviszonyok körében jelenik meg Önkéntesség jellemzi Jogi szabályozás a hatékonyság érdekében: – felügyelet (szempontok meghatározása, nyilvántartások vezetése, nyilvánosság biztosítása) Jogi keretek a verseny tisztasága érdekében: - verseny-, védjegy-, reklámjogi, fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi előírások A konszenzuális módszer: megegyezés miatt jobb tartalom, nagyobb elfogadottság társul hozzá, eszközei: tárgyalás, közvetítés, szerződés (szerződések a hatósági munka, a közszolgáltatások és a támogatási rendszer körében)

16 Mértékrendelkezések C. A környezethasználat jogilag megengedhető szintjének meghatározása -mértékrendelkezések: határértékek (környezetminőségi értékek, kibocsátási vagy teljesítményértékek)közvetlen előírások, listák. –konkrét követelmények, melyek számszerű formában, vagy más egyértelműen megállapítható módon, –jogszabályi formában, esetleg más jogilag kötelező módon, illetve kötelező közigazgatási határozat formájában, –a körülmények változása esetén az elfogadás formájának megfelelő eljárási feltételek között módosítást igényel és –ellenőrzése jogilag egyszerű.

17 Technológiai előírások Közvetlen magatartási normák, melyek kialakításába az érintettek is beleszólhatnak Részfolyamatokra és a teljes tevékenységre vonatkozó normák –Szabványok, műszaki előírások BAT – elérhető legjobb technológia BATNEEC - lehető legjobb megoldás, amely egyben nem jár túlzottan nagy költségkihatással IPPC - elérhető legjobb technika –Ipar: BAT (elérhető legjobb technikák) –Mezőgazdaság: helyes mezőgazdasági (gazdálkodási) gyakorlat

18 A környezetvédelmi jog szabályozási módszereinek alkalmazási szempontjai A szabályozási módszerek alkalmazásának főbb szempontjai –a probléma típusa, súlya és sürgőssége, –környezeti hatékonyság, –gazdasági hatékonyság, –igazságosság, arányosság, –megfelelő információ, –közigazgatási, gyakorlati alkalmazhatóság, –a megvalósítás költségei, –elfogadhatóság.

19 Felhasznált források Szakirodalom: –Bándi Gy. (2006): Környezetjog, 5. átdolgozott kiadás, Bp., Osiris Kiadó –Fodor L. (2005, szerk.): A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései, A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata – Debreceni Konferenciák III., Debrecen, DE ÁJK –Fodor L. (2006, szerk.): Környezetjog, harmadik, átdolgozott kiadás, Debrecen, DE-ÁJK–Licium Art


Letölteni ppt "Dr. Gajdics Ágnes - A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések