Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ugrás az első oldalra Kistérségi társulások jelene és jövője. Kecskemét 2008. június 9. Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Önkormányzati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ugrás az első oldalra Kistérségi társulások jelene és jövője. Kecskemét 2008. június 9. Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Önkormányzati."— Előadás másolata:

1 Ugrás az első oldalra Kistérségi társulások jelene és jövője. Kecskemét 2008. június 9. Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Önkormányzati Minisztérium

2 Ugrás az első oldalra A sikertörténet  Hazánk településszerkezete elaprózódott, túlhaladott, diszfunkcionális az ellentmondások feloldásának reális útja a térségi összefogás  A többcélú kistérségi társulások létrejötte és a rendszer fokozatos megszilárdulása az elengedhetetlen további reformok zászlóshajója lehet  A siker számszerű oldala: a többcélú kistérségi társulások létrehozását lehetővé tévő törvény hatályba lépését követő egy hónapot követően már csak 9 olyan kistérség volt, ahol nem működött többcélú, vagy területfejlesztési társulás. Napjainkra a „lefedettség” teljesnek mondható. Jelenleg az ország területe 174 kistérségre tagozódik  A társulási kedvet anyagi ösztönzők is segítették, de a képviselő-testületek mára felismerték a térségi összefogás szükségességét, vállalva azt is, hogy az igazi eredmények esetleg csak később jelentkeznek  A társulási tanácsok ellátják a területfejlesztési tanácsok feladatait új távlatokat nyitott, harmóniát teremtett az ágazatok között  A leggyakrabban vállalt, pénzügyileg ösztönzött feladatok: közoktatás, belső ellenőrzés, mozgókönyvtári feladatok  A települések kistérségi összefogásának eredményeképpen javult az ellátás színvonala, erősödött a térségi gondolkodás  A települések közötti együttműködés nemcsak a pénzügyileg ösztönzött feladatokra, hanem az ösztönzőrendszerrel nem támogatott feladatok közös ellátására is kiterjed

3 Ugrás az első oldalra A jogi szabályozásban bekövetkezett változás 1. Kistérségi lehatárolás megváltoztatása  A kezdeményezések benyújtásának határideje 2007. március 31-én lejárt  A határidőre 58 kezdeményezés érkezett be, ebből 41 átsorolási, 14 új kistérség alakítási kérelem  Az előterjesztés 35 átsorolási, 6 új kistérség létrehozási kérelmet támogatott  A változtatás fő szempontjai: stabilitás, szakmai megalapozottság, valós településközi együttműködések figyelembevétele, változtatás csak a szükséges esetekben történjen, új kistérség kialakítására csak kivételesen kerüljön sor, nagyméretű kistérségek több részre történő felbontása, Debrecen a környező településekkel együtt alkosson kistérséget, elsőbbséget élvezzenek a települések kellően megalapozott átsorolási kérelmei.  Az Országgyűlés 2007. szeptember 10-i ülésnapján fogadta el a Ktt. módosításáról szóló törvényt, melyben 174 kistérség létrehozásáról döntött, valamint elfogadta a 35 átsorolási kezdeményezést. 2. A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás szabályozása a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, az inkasszó alkalmazásának lehetősége

4 Ugrás az első oldalra A rendszer továbbfejlesztése az önkormányzati reform integráns része I.  A formálódó önkormányzati reform kiemelt figyelmet fordít a társulási rendszer továbbfejlesztésére feltétele a minősített parlamenti többség  A helyi önkormányzati rendszer hatékony működtetése, a közszolgáltatások színvonalasabb ellátása és az azokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés csak a települések közötti ésszerű együttműködések további intézményes erősítésével biztosítható kötelező társulási feladatellátás  Törvényi előírás alapján társulás kötelező megalakítása ha valamely közszolgáltatás ellátása ilyen módon hatékonyabban megvalósítható  A jelenleg önkéntes alapon működő többcélú társulások kötelező működését törvényben szükséges előírni meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására  Az átruházott feladatoknak a többcélú kistérségi társulás funkciójához kell igazodnia olyan feladatok, amelyek biztosítása a kistérség egészére, vagy nagyobb részére indokolt  A többcélú kistérségi társulás kötelező feladatai ellátásához és működéséhez állami támogatásra jogosult, tagjai hozzájárulnak az egyéb, a társulásra átruházott feladatok ellátásának költségeihez  Használati és vagyonkezelői jog biztosítása oly módon, hogy azt térítésmentesen a kistérségi társulás kapja meg

5 Ugrás az első oldalra A rendszer továbbfejlesztése az önkormányzati reform integráns része II.  Kötelező jelleg hiányában a jelenlegi ösztönző rendszer továbbfejlesztése indokolt: ágazati feltételrendszert indokolt áttekinteni és kiküszöbölni a meglévő egyenetlenségeket erősíteni kell a forráskoordinációt indokolt erősíteni a tervszerűséget tovább szükséges erősíteni a kistérségi társulás általi intézményfenntartást  Összehangolt, azonos elveket alapul vevő jogalkotási tevékenység szükséges, az ágazati törvényekben érvényre kell juttatni a szakmai feltételrendszerek finomítását  A továbbfejlesztés eredményeként várhatóan növekszik a közszolgáltatások színvonala a stabil, kiszámítható ösztönző-rendszer alkalmassá válik a helyi mozgástér bővítésére a differenciált rendszer képes lesz kiküszöbölni az eltérő gazdasági, földrajzi, természeti adottságokból eredő különbségeket

6 Ugrás az első oldalra A többcélú kistérségi társulások támogatása 2008-ban I.  A pénzügyi ösztönzőrendszer főbb elemei 28,1 milliárd forintos normatív, kötött felhasználású támogatás biztosítása az Európai Uniós, valamint a hazai fejlesztési célú támogatások esetében egyre jellemzőbb, hogy a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a társulások fejlesztési elképzelései  A társulások 2008. évi normatív támogatásának alapelvei adott közszolgáltatási feladat tényleges ellátása kiszámítható finanszírozás társulások támogatások felhasználása során történő döntési jogkörének biztosítása kistérségi határon átnyúló feladatellátás esetén lehetőség a támogatás igénylésére

7 Ugrás az első oldalra A többcélú kistérségi társulások támogatása 2008-ban II.  Jelentős változások a feladatellátás feltételeiben támogatási feltétel, hogy a társulás 2008. szeptember 1-jéig elfogadja a közoktatási intézkedési teveit a bejáró tanulók támogatása jogcím esetében az intézményi társulások által fenntartott intézmények esetén az óvodások és 1-4. évfolyamos tanulók után alacsonyabb (80 000 Ft/fő helyett 74 000 Ft/fő) támogatás vehető igénybe, a tagintézményi támogatás fajlagos összege 70 000 Ft/fő helyett 74 000 Ft/fő az iskolabuszos támogatás 15%-a 2008. szeptember 1-jétől a külterületről utaztatott gyermekek után is igénybe vehető a szociális alapszolgáltatási feladatok kibővülnek a szociális étkeztetéssel 2009-től a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás nem lesznek választható és támogatható feladatok a társulások számára a kistelepülési tagintézményi támogatás 2008. szeptemberétől az 1 500 és az alatti lakosságszámú településen tagintézményként működő óvodába járó gyermekek után is igényelhető belső ellenőrzési feladat esetében az alaptámogatás a társulás által fenntartott intézmények 2007. január 1-jét követő átszervezése során létrejött tagintézmények száma alapján is igénybe vehető a mozgókönyvtári támogatásfelhasználhatósági kör kibővül, lehetőség a szolgáltató könyvtár által kialakított információs portál működtetéséhez való hozzájárulásra

8 Ugrás az első oldalra A többcélú kistérségi társulások támogatása 2008-ban III.  2008-ban 171 kistérségi társulás részesül normatív támogatásban. Az ágazati megbontás: FeladatokTámogatás (Ft) Támogatásban részesülő társulások száma (db) általános feladat4 068 115 000171 közoktatás13 158 031 000171 szociális intézményi feladat1 132 169 00040 szociális alapszolgáltatás4 736 814 560140 gyermekek átmeneti gondozási feladata 47 950 0002 gyermekjóléti alapellátás1 645 003 480151 mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladat 1 943 500 00097 belső ellenőrzés1 336 545 000161 Összesen:28 068 128 040171

9 Ugrás az első oldalra A többcélú kistérségi társulások támogatása 2008-ban IV. A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése  Új előirányzatként 3,5 Mrd forint támogatás  Támogatás csak azokhoz a fejlesztésekhez igényelhető, amelyekhez uniós pályázat nem nyújtható be  Az előirányzat alapvetően az alábbi, főként önkormányzati társulásos feladatellátásokat segíti: közösen fenntartott iskolák felújítása, berendezése, körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, közösségi busz beszerzése (e célra kizárólag többcélú kistérségi társulások pályázhatnak).  Pályázatok benyújtására április 30-áig volt lehetőség, az önkormányzati miniszter június 25-éig dönt.

10 Ugrás az első oldalra Köszönöm a figyelmüket! E-mail: onkormanyzati.szat.titk@otm.gov.huonkormanyzati.szat.titk@otm.gov.hu


Letölteni ppt "Ugrás az első oldalra Kistérségi társulások jelene és jövője. Kecskemét 2008. június 9. Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Önkormányzati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések