Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BAZSA György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Minőségügyi Konferencia Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2009. október 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BAZSA György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Minőségügyi Konferencia Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2009. október 28."— Előadás másolata:

1 BAZSA György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Minőségügyi Konferencia Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2009. október 28. Kik felelnek a minőségért?

2 Miért akkreditálunk?  A XX. század első felében az USA jó egyetemei az akkreditáció rendszerének létrehozásával védték oklevelük értékét a „diploma-mill”-ekkel szemben.  A XX. század második fele: a tömegtermelésben és versenyben egyre nőtt a minőség érétke, ezért kialakultak a minőségbiztosító és értékelő rendszerek (ISO, TQM stb.).  A felsőoktatásban: megőrizni és biztosítani a hagyományos minőséget a a stake-holderek (hallgatók, munkaerőpiac, finanszírozók) érdekében.  A tudástársadalomban: megmutatni és hitelesíteni a felsőoktatásban a minőséget.

3 A legtágabb háttér a XXI. században: Lisbon strategy (2000): to make the EU the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion, and respect for the environment by 2010. Bologna folyamat (EFT): a kettő között ↑↓ 2008 National Summit on American Competitive-ness gathered the nation's premier leaders of business, government and academia on what steps the public and private sectors can take to secure America's position as the most competitive economy in the 21st century and beyond.

4 Bologna A Bologna-folyamat legfontosabb elemei: összehasonlítható, harmonizált fokozatok a szféra és a munkaerőpiac számára a fokozatok kölcsönös elismerésének támogatása a hallgatók és oktatók mobilitásának segítése az oktatási és kutatási együttműködések erősítése közös képzési programok és közös oklevelek kiadása nem-európai hallgatók idevonzása A közös bázis: a minőség növelése!

5 Magyar felsőoktatási helyzetkép Lakosság: 10 millió FO belépés 1990 előtt< 10% a korosztályból manapság~ 40 % a korosztályból Összes hallgató:~ 400.000 (fele áll. finansz.) Jogi háttér: törvények: 1993 és 2005 FO intézmények:~7 FOI / 1 millió lakos FOIÁllami Egyházi / Privát Össz. Egyetem18725 Főiskola113344 Összesen294069

6 Kik felelnek a minőségért? a) Kormányzat: FO Q politika, jogi és anyagi feltételek. b) MAB:külső Q értékelés és akkreditáció c) FOI-k:kulcsszerep és felelősség a folyamat és a „termék” Q-éért - belső Q biztosítással d) Oktatók:meghatározzák az oktatás és kutatás Q-ét e) Hallgatók: befogadják és tükrözik az oktatás Q-ét. f) Alkalmazók: véleményezik a végzettek Q-ét g) Média:tájékoztat a Q-ről, rangsorokat készít h) Európa +: Bologna, EFT, ESG, ENQA: public Q + nemzetközi Q címkék + US NFCMEA Globális világunkban a Q is globális.

7 a) Kormányzat (Miniszter): QA és akkreditáció a felsőoktatás-politika része. (A szomszédokban nem mindenütt van így.) Hazánk 1999-ben aláírta a Bolognai Nyilatkozatot. FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ van A nagy expanziós korszak után mára a minőség lett a felsőoktatás-politika meghatározó eleme! Hatások: A magyar felsőoktatási szféra befogadta a minőség- biztosítás és akkreditáció szellemét és gyakorlatát. A FOI-k QA rendszert és eljárásokat működtetnek. Az állami finanszírozás nem kötődik a QA-hoz. A minőség általános társadalmi igénnyé vált.

8 b) MAB 1 Független, szakértői testület, delegált, döntően „aka- démiai”, kis részben alkalmazói szakemberekből. 29 (19?) tag (miniszterelnöki megbízással), többséget elvi alapon az MRK (és MTA) delegálja; titkosan választott elnökkel. (Sok helyen nem így!) „Szakértői véleményt” ad – határozatként, ami így meg nem változtatható, de a miniszter (OH) másként is dönthet. Van független (3 tagú) Felülvizsgálati Bizottsága. A MAB európai szervezet, az ENQA alapító és (külső értékelés alapján) kétszer megerősített tagja. MAB elfogadja és alkalmazza az ESG-t.

9 MAB 2 A MAB az egyetlen és kötelező akkreditáló testület a magyar FO-ban (sok más akkreditáció van). Van MAB KIVÁLÓSÁGI HELY elismerés A magyar FOI-k pályázhatnak/pályáznak nemzetközi Q címkékért, pl. EUR-ACE, QUESTE-VET, EuroInf, EPAS stb., saját kezdeményezésre és költségre. A MAB részt vesz a FOI-k külső és belső minőségértékelésében is. A MAB minőségi és akkreditációs követelményeket, igényeket fogalmaz és előzetesen publikál. A MAB tevékenysége és határozatai nyilvánosak: http://www.mab.hu

10 MAB 3 A MAB rendszeres kapcsolatot tart a hazai munkaadókkal (Magyar Tanácsadó Testület) és (igen rangos) Nemzetközi Tanácsadó Testületet is működtet. A MAB belső QA mechanizmust működtet. A MAB a bemeneti (input) feltételek értékelésétől el kell mozduljon a folyamat és kimeneti (output) eredmények értékelése felé. (A bemeneti szűrés kevésbé fájdalmas, mint menetközi.) A Bologna- rendszer beállása után már ez fog dominálni. Az akkreditáció ne „félt” ellenőrzés, hanem a FOI helyzetének, eredményeinek tudatos bemutatása legyen: eredményekre alapuló önbizalom jellemezze

11 A MAB tevékenysége (FOI-k külső QA-ja) Bemeneti (input = ex ante) – FOI fizeti Folyamat és output (ex post) – díjmentes FOI/(karok) létesítése Működő FOI-k akkreditációja benne a QA rendszeré (/8y) B és M szakok (kkk) létesítése --- B és M szakok indítása Párhuzamos szak- akkreditációk Doktori iskolák létesítése Doktori iskolák értékelése Egyetemi tanári pályá- zatok véleményezése ---

12 Egy sajátos minőségügy: minden doktori iskola párhuzamos akkreditációja (2008, ill. – 2009). egy új, teljes, élő elektronikus adatbázis létrehozása (FOI, OD, MAB), www.doktori.hu. (A leendő doktoranduszoknak is fontos információk!) ~170 működő doktori iskola ex post értékelése eddig ~ 20 új doktori iskola ex ante értékelése -dokumentumok, szervezet, képzési és kutatási terv, koherencia, QA program, együttműködések -honlap, -~ 2200 törzstag egyenkénti értékelése (témavezetői és kutatói teljesítmény, relevancia). Ez a DI képzési és kutatási teljesítményének mennyiségi és minőségi értékelése.

13 Feladat Átl. eset- szám /év Igen/összes FOI (kar) létesítés2 – 4--- Működő FOI akkreditációja8 – 15--- Alapszak létesítés (kkk)4 – 6141/163 Alapszak indítás80 – 100~800/1100 Mesterszak létesítés (kkk)50 – 60~350/450 Mesterszak indítás300 – 400~550/750 Párhuz. szak-akkreditáció30 – 80--- DI-k akkreditációja2 – 310 + 170* Egy. tan. p. véleményezése120 – 140yes: 90–100 A MAB tevékenysége számokban

14 A MAB hatása a FOI-k minőségére A FOI-k minden tekintetben figyelembe veszik a MAB értékelés normáit és ajánlásait: beadványokat e szerint készítik. Ezzel együtt ~25% „nem” lesz. A MAB normák minden intézménytípusra azonosak: a minőség nem fenntartó függő! A MAB a magas minőségi követelményekkel igyekszik kompenzálni a még mindig erős expanzív törekvéseket. (Még mindig a több hallgató a fontosabb, mint a jó hallgató.) A MAB értékelések a FOI-k minőségügyére is kiterjednek és hatnak. Veszély: az erős MAB kontroll csökkenti a FOI-k felelősségérzetét. Ezen fordítani kell!

15 c) FOI-k minőségbiztosítása 1 – 2 dokumentum  FO törvény: Minőségbiztosítási szabályzat a FOI működésének folyamatait, ezen belül vezetés, tervezés, ellenőrzés, mérés, értékelés, a működés biztosítás kritériumai, szabályai, a képzések indításának, követésének, rendszeres belső értékelésének mechanizmusa, a végzettségi szint és szakképzettség minőségének belső értékelése, ill. fogyasztóvédelmi szempontok, doktori iskola létesítés, működés követelményei, az oktatói munka hallgatói véleményezése.

16 FOI-k minőségbiztosítása 2  ESG (Part 1) 1.1 Policy and procedures for quality assurance *** 1.2 Approval, monitoring and periodic review of programs and awards * 1.3 Assessment of students * 1.4 Quality assurance of teaching staff * 1.5 Learning resources and student support ** 1.6 Information systems *** 1.7 Public information *** A magyar FOI-k elkezdték követni/alkalmazni az ESG-t.

17 FOI-k minőségbiztosítása 3 Egy minőség-díjas intézmény rendszere 1.Az egyetem és a QA menedzsmentje 2.Az egyetem küldetése 3.Humán erőforrások 4.Külső- és belső források, partnerek 5.QA folyamatok, eljárások 6.Hallgatói és alkalmazói elégedettség 7.Oktatói és dolgozói elégedettség 8.Társadalmi hatások 9.Legjelentősebb eredmények

18 A minőségügy hatása a FOI-kra Az egyetem tradicionális minőségalapú intézmény: a hallgatókat és professzorokat ilyen alapon válogatta. Ez (volt) a magyar gyakorlat is: kutatás és elitképzés A tömegoktatás a hatékony minőségügyet követel. Ma minden magyar FOI-ben szervezett minőségügy kell működjön: QA rendszer, bizottságok, szabályzatok, sztenderdek, fejlesztési program stb. Rendszeres önértékelés is folyik: C-SWOT analízis. Ezek hatása intézményenként nagyon különböző: a mennyiségi szemlélet még mindig erősebb a minőséginél. Egy széleskörűen és mélyen ható minőség kultúra még nem általános a magyar felsőoktatásban.

19 d) Az oktatók: Az esetek többségében meritokratikus kiválasztás érvényesül. Sok helyen ez ellen dolgoznak a jövedelmi viszonyok. A minőségelvű mentalitás jelen van, maga a minőségügy rendszere még nem a hétköznapok szerves része. Formális akciók inkább ellenhatnak. Általános a felismerés: a minőség a hazai és nemzetközi versenyben fontos, gyakran meg- határozó tényezős. Az oktatók hallgatói értékelése sok helyen rendszeres, de hatása még nagyon mérsékelt. Az elit-oktatás módszerei mellett a tömegoktatási eljárások kialakítása elengedhetetlen.

20 e) Hallgatók: A minőség számukra jelenti a legtöbb hozadékot. Minőségi képzés csak aktív részvételükkel valósítható meg. A tömegek beengedése a FO-ba csökkenő szín- vonalat, gyengébb motivációt is eredményezett. A hallgatók között vannak kiválóak, de vannak kellemes időtöltésre berendezkedők. A kreditrendszert jó és rossz célokra egyaránt használják. Erősíteni kell azt a hallgatói tudatot, hogy itteni aktív részvételükkel alapozhatják meg karrierjüket. A HÖOK/ HÖK gyakran, de mindig jó partner ebben.

21 f) Stakeholders (munkáltatók, munkaerőpiac): 4 (2) MAB tag képviseli őket. Van MAB Magyar Tanácsadó Testület, de gyakran intézményekben is működik (ez nem a GT). A munkaerőpiac általánosságban igényel jó készségeket, képességeket, motivációt, kreativitást, kritikus gondolkodást, csapatmunkát, menedzseri, IT és nyelvismereteket, kommunikációs készséget, továbbképzési/tanulási hajlamot. A munkaerőpiacon az egyedi diploma-minősítésnél fontosabb az intézmény és az interjú. A jövedelmi viszonyok (és a média) erősen visszahatnak a jelentkezők orientációjára. Örvendetes a kiválóságok szaporodó elismerése.

22 g) Média: Elfogadható arányt mutat az értékek és a hiányok bemutatásában, bár a botrány mindig nagyobb hír! A MAB-nak javítani kell média-szereplését. E téren vannak jó, sőt túlzó intézményeink is. A rangsorolás egyre terjedő szokás/divat hazánkban is. Tetszik/nem tetszik a felsőoktatásnak: van! Minden FOI szereti megkeresni,, miben a legjobb ezekben és ezt reklámozza is. A rangsorolás, minden torzítása ellenére, nagyobb hatással van a közvéleményre, mint az alaposabb és fáradtságosabb minőségértékelés.

23 h) Európa + A magyar felsőoktatás kezdetektől európai szelle- miségű felsőoktatás (peregrinációtól Selmecbányán, a Georgikonon át Nobel-díjas diplomásaiig. A MK helyszínen aláírta a Bolognai Nyilatkozatot. A 2010-es konferencia helyszíne: Budapest/Bécs. Ezzel részt veszünk az Európai Felsőoktatási Térség (és az Európai Kutatási Térség) alakításában. Elfogadtuk és alkalmazzuk az ESG-t. A MAB ENQA tagsága mindezek fontos eleme. US National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation a MAB-ot értékeli. Ezek pozitív hatással vannak a MFO minőségére.

24 A magyar felsőoktatási akkreditáció jövője: („I have a dream!”) belső program akkreditáció (a külső helyett), ami a felsőoktatási intézmény MAB akkreditációján alapszik. Ehhez egy új és szigorú minőségkultúra szükséges az intézmények hétköznapjában, ahol - a minőség előnyt élvez a mennyiséggel szemben, - a közösségi és az egyedi érdekek találkoznak, - a társadalmi és egyéni értékek konvergálnak..

25 QA vs. QP: QA nem l’art pour l’art tevékenység: a minőségügy fő célja nem maga a jó minőségügy, hanem a kiváló minőségű termék: - jól képzett diplomások, - kiváló kutatás és innováció, - hatékony társadalmi szolgáltatások.


Letölteni ppt "BAZSA György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Minőségügyi Konferencia Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2009. október 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések