Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK Weinper Mária osztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK Weinper Mária osztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK Weinper Mária osztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 SZAKMAPOLITIKAI CÉLOK Kereslet-orientált szakképzés kialakítása:  Átlátható, finanszírozható intézményrendszer  Átjárható, a folyamatos szakmai fejlődést biztosító (LLL) szakmaszerkezet  A gazdálkodó szervezetek által igényelt, a kor elvárásainak megfelelő szakmai tartalom  Tanulószerződések számának növelése  Esélyegyenlőség biztosítása az oktatáshoz való hozzáférésben Intézkedések:  Pályaorientáció, pályakövetés  Fejlesztési támogatás hazai (MPA) és EU (TÁMOP, TIOP) forrásokból

3 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Az intézményrendszert érintő változások Főbb intézkedések 2008-ban megtörténtek Intézményrendszer átalakulása elkezdődött  68 regisztrált TISZK  IX. 1-jével hatályba léptek az Szht. fejlesztési támogatás átadására és fogadására vonatkozó rendelkezései (csak TISZK, ill. fenntartók fogadhatnak – kivétel: speciális szakiskola, felsőoktatási int.)  Első RFKB döntés: arány/irány (idén már konkrét lesz!)

4 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Tartalmi változások  Új OKJ folyamatos karbantartása (tapasztalatok, az iskolák, szakmai szervezetek visszajelzései és a gazdaság igényei alapján)  Szvk-k (betartása kötelező) és központi programok (ajánlás, segítség) megjelentek Mindent javítunk, ami jogos észrevétel Felmérés készült, az eredmények bíztatóak Új dokumentumok: bizonyítvány, törzslap (megnövelt méret, nagyobb hely a modulok nevének beírására)

5 AZ ÚJ BIZONYÍTVÁNY NYOMTATVÁNY

6 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet az SZMM hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő feljogosításról  A korábbi jogszabály alapján szerzett vizsgaszervezési jogosultság 2008. július 1-jével többségében megszűnt  Az új jogszabály szerint jogosultak 2012. június 30-ig szervezhetnek vizsgát a régi és az új OKJ szerint is  Új pályázat kiírását 2009. szeptemberében tervezzük – jogszabály 2010. tavasz  A korábban kapott jogosultságokat az új pályázat nem befolyásolja

7 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályainak és eljárási rendjének módosításáról 1.  Vizsganapok száma legfeljebb 5 (korábban 3)  Vizsga időbeli kiterjedése max. 45 nap (korábban nem szabályozott)  Napi max. vizsgaidő 8 óra (korábban 6)  Bizonyítvány csak magyar nyelvű, de a vizsga nyelve feltüntetve a bizonyítványban (kiv. Közokt. tv.)

8 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályainak és eljárási rendjének módosításáról 2.  A szakmai ellenőrzés keretszabályai megjelentek  Elnök személye – enyhébb szabályok (továbbra sem lehet a cég alkalmazottja, de eseti megbízás nem kizáró ok, kivéve, ha az adott tanfolyamon közreműködött)  A vizsgaszervező kötelessége a sikertelen vizsgázó számára új vizsgalehetőségről gondoskodni  SNI vizsgázókat érintő rendelkezések

9 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről  Munkavégzéssel arányos díjazás megvalósítása  Szakképesítések 3 kategóriába sorolva: a) 1  5 vizsgatevékenység vagy <6 óra b) 6  12 vizsgatevékenység vagy 6  12 óra c) >12 vizsgatevékenység vagy >12 óra  Vizsgáztatási díjak kerete 3,5  4,5% (korábban 3  4,5%)  Utazási és szállásköltségek részletesebb meghatározása  „Régi” OKJ-s vizsgák a régi szabályozás szerint  Ptk. alapú megállapodás a vizsgáztató és a vizsgaszervező között

10 TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2009 Országos Képzési Jegyzék  Az eddigi OKJ módosítások (rendeletek) egységbe foglalása  Kormányzati struktúra változás megjelenítése, minisztérium helyett miniszter a felelős a szakképesítésekért  Hiány-szakképesítés lista frissítése  Előlap módosítása  FEOR számok teljes körű megadása  Új szakmák, módosítási javaslatok beépítése  NSZFI honlapon lesz konverziós tábla

11 TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2009 A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet módosítása  Egyértelműen meg kell határozni, hogy a TISZK tanácsadó testületére vonatkozó szabályok csak a Szt. 2007. évi módosítását megelőzően alakult TISZK-ekre vonatkoznak  A rendelet fogalomhasználatát össze kell hangolni a hatályos törvényi szabályozással Kormányrendelet a pályakövetési rendszer működtetéséről – előkészítés alatt

12 TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2009  A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosítása: OREL GÉZA díj bevezetése az iskolai tanműhelyekben dolgozó gyakorlati oktatóknak  A szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról szóló 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet módosítása  A szakiskolai ösztöndíj bevezetéséhez szükséges jogszabály kiadása

13 FELNŐTTKÉPZÉS Jogszabály változás nem volt 2008-ban 2007 végén – 2008 elején megjelentek a vhr-ek és a szakképzés tartalmi változásai 2009: a szolgáltatások szabad áramlása miatti jogszabály változások – tv. + vhr. Néhány, a képzők szempontjából életszerű szabályozási elemet is beépítünk Hatályba lépés: 2010

14 A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 2006/123/EK IRÁNYELV ÉS A FELNŐTTKÉPZÉS  A felnőttképzés az EK irányelv hatálya alá tartozik, mert nem ingyenes állami közszolgáltatás (piaci alapon működik szolgáltatásként)  Követelmények: a) a szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása b) a tevékenységek végzésének szabadsága c) a tevékenységek monopolizálásának megakadályozása d) az eljárások egyszerűsítése, a nyilvántartások hozzáférhetősége

15 A FKTV. IRÁNYELVNEK MEGFELELŐ MÓDOSÍTÁSA A tevékenység megkezdését nem lehet időhöz kötni – a nyilvántartásba be kell jelentkezni, de ez nem feltétele a tevékenység megkezdésének (bírság) A bejelentés adattartalma egyszerűsödik, biztosítani kell az „egyablakos” ügyintézés lehetőségét A hazánkban letelepedett szolgáltató a törvény szerint, a határon átnyúló szolgáltatást végző a letelepedés helye szerint működhet A felnőttképzési akkreditáció nem tartozik az irányelv hatálya alá, de megteremtjük az átjárhatóságot és a kölcsönös elismerés lehetőségét más tagállamok hasonló rendszereivel

16 AZ FKTV. EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI  Megszüntetjük a szakmai tanácsadó testületet  Szigorítjuk az intézmények ellenőrzését, pontosítjuk a szankciókat  A tevékenység megkezdéséből fakadó károk teljes mértékben a képző intézményt terhelik  A bejelentési kötelezettség elmulasztásáért bírság és két év eltiltás jár  Nem jogszerű működés esetén emelkedik a bírság összege  Pontosításra kerül a távoktatás, a szakmai képzés és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás fogalma

17 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSBEN A KA-ből nyújtható támogatás 2009-ben csökken Oka: a gazdasági válság miatt átcsoportosulnak a források, elsődleges cél a munkahely-teremtés és -megtartás MPA belső szerkezete változik (OGY: kiadási előirányzat 24,5 Mrd Ft) A dec. keret pályázatainak kiírását márciusban tervezzük, a pályázati dokumentációkat áttekintjük, javítjuk Ha lesz többletbevétel, augusztus  szeptemberben a kiadási előirányzatot emeljük

18 TISZK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA EU FORRÁSOK BEVONÁSÁVAL 2008TÁMOPKMOPTIOP KMR2.124.887.4443.681.714.269 6 régió9.754.835.010 13.767.399.198 Össz. 11.879.722.454 2009-re tervezett: TÁMOP 4 Mrd, TIOP 9 Mrd Ft

19 A SZAKKÉPZÉS TARTALMI FEJLESZTÉSE Megvalósítandó szakmai tevékenységek: (1) A pályakövetés rendszerének fejlesztése (2) Minőségbiztosítás (egységes keretrendszer) (3) A vizsgarendszer fejlesztése (ellenőrzés, értékelés) (4) Tananyagfejlesztés (modulok + adatbank) (5) Mérés  értékelés (kompetencia alapú;előzetes tudás) (6) Szakmai tanárok, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése (továbbképzés munkahelyi környezetben) (7) Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (3 hét külföld) (8) Munkahelyi gyakorlati képzés biztosítása (tanulóknak) (9) Képzési kereslet növelése (a projekt eredményei) SZAKÉRTŐI PÁLYÁZAT: 2009. 03. 09-IG www.nive.huwww.nive.hu, www.tamop.huwww.tamop.hu

20 A FELNŐTTKÉPZÉS TÁMOGATÁSA HAZAI FORRÁSOK TERHÉRE 2009  2010. CélÖsszeg (Mrd Ft) Létszám Saját munkavállaló képzése (szh. terhére) 7,595.000 Munkaerő-piaci képzés8,538.000 Regionális képző központok7,533.000 Egyéb (pl. közmunka)1,04.500

21 A FELNŐTTKÉPZÉS TÁMOGATÁSA EU FORRÁSOK BEVONÁSÁVAL A felnőttképzés normatív támogatása helyébe az EU források léptek TÁMOP 2.1.1. „Lépj egyet előre” III. 13,8 Mrd Ft/2009. év – 22.000 fő TÁMOP 2.1.3. Munkahelyi képzések támogatása (mikro-, kis- és közepes vállalkozások) 3,5 Mrd Ft/2009. év 3,7 Mrd Ft/2010. év A ROP-okban egyéb felnőttképzési lehetőségek is vannak, pl. beruházáshoz kapcsolódó képzések

22 Köszönöm figyelmüket! weinper.maria@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK Weinper Mária osztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések